– fordi tiden kræver et MODSPIL

03 Jul: Technoshamanism in Aarhus - Rethink Ancestrality and Technology   (/itpolitik) – 0 kommentar(er)