– fordi tiden kræver et MODSPIL

LIDT OM MIG SELV

 
Carsten Agger Jeg har mange ord at sige om et hav af emner, men indtil videre kun lidt at sige om mig selv. Jeg er uddannet som cand. scient. i teoretisk fysik med bifag i datalogi. I den forbindelse har jeg interesseret mig en del for de mere filosofiske aspekter af fysikken og matematikken – specielt finder jeg kvantefysikkens helt konkrete kvantificering af verdens ubestemthed og Turings halting-teorem og Gödels ufuldstændighedssætning og den hermed forbundne principielle begrænsning af den menneskelige erkendelse dybt fascinerende.

Professionelt har jeg siden 1996 ernæret mig som systemudvikler i det private erhvervsliv. Mere privat er jeg fraskilt og far til fire børn, hvoraf jeg i dag bor sammen med de to.

I de senere år har jeg interesseret mig en del for verdens generelle og politiske udvikling, og min mening om disse har ført frem til en vis politisk aktivitet, først og fremmest i forbindelse med tidsskriftet Faklen og Minoritetspartiet.

En del af de artikler og læserbreve, jeg har skrevet i de sammenhænge, står at læse på denne side: kig blot under "Artikler" ude til venstre. med venlig hilsen

Carsten Agger
redaktør, webmaster og skribent


BAGGRUND

 

Carsten Agger I foråret 2004 blev jeg involveret i et forsøg på at lancere et nyt politisk tidsskrift. Meningen var at lave et tyndt blad (16 sider) i A5-format, hvilket ville gøre det meget billigt at fremstille, og uddele det gratis på gader og stræder og (især) i offentlige transportmidler som intercity- og S-tog, hvor folk ofte keder sig og følgelig gerne vil læse, hvad de nu kan finde af læsestof.

Ideen var at holde projektet såvel økonomisk som arbejdsmæssigt overskueligt. I første omgang ville vi (dvs. tidsskriftets redaktion) selv betale det meget begrænsede beløb, som trykning og distribution måtte koste, og med det lille sidetal skulle det ikke være umuligt at lave et nummer hver 14. dag og således OFTE komme ud til et STORT antal læsere.

Dette projekt blev, som alt for mange andre, aldrig realiseret – bl.a. på grund af forskellige uenigheder, der naturligvis alle blot er bortforklaringer af det faktum, at der ikke var tilstækkeligt med gnist og entusiasme blandt initiativtagerne. Men inden da havde vi faktisk fået skrevet hele første nummer, og efter lange diskussioner om, hvad et sådant blad mon kunne hedde, fik redaktøren (undertegnede) gennemtrumfet (eller var det -tromlet?), at bladet skulle hedde MODSPIL. Da det i dag ville være meningsløst at lancere et tidsskrift uden en eller anden form for hjemmeside, bestilte jeg følgelig domænet modspil.dk.

I månederne efter bladprojektets forlis forekom det mig dog klarere og klarere, at jeg gerne ville have et medium, der var helt mit eget, til at udtrykke mine tanker og ideer – og, først som sidst, til at give de etablerede institutioner og den forstenede, borgerlige tidsånd et kvalificeret MODSPIL. Det forekom mig med andre ord, at navnet stadig var lige præcis det rigtige for, hvad jeg gerne ville bruge det til. Disse måneder blev, ihærdigt hjulpet af en både arbejdsmæssigt og privat ret stram tidsplan, til mange; men nu er siden til gengæld klar.

Jeg håber, de mange betragtninger, meninger, smagsdomme og impertinente stædigheder kan være til oplysning og inspiration for i al fald én læser out there.

med venlig hilsen

Carsten Agger
redaktør, webmaster og skribent


LIDT OM MIG SELV

 
Carsten Agger
Jeg har mange ord at sige om et hav af emner, men indtil videre kun lidt at sige om mig selv. Jeg er uddannet som cand. scient. i teoretisk fysik med bifag i datalogi. I den forbindelse har jeg interesseret mig en del for de mere filosofiske aspekter af fysikken og matematikken – specielt finder jeg kvantefysikkens helt konkrete kvantificering af verdens ubestemthed og Turings halting-teorem og Gödels ufuldstændighedssætning og den hermed forbundne principielle begrænsning af den menneskelige erkendelse dybt fascinerende.

Professionelt har jeg siden 1996 ernæret mig som systemudvikler i det private erhvervsliv. Mere privat er jeg fraskilt, far til fire børn, hvoraf jeg i dag bor sammen med de tre, og forelsket i verdens smukkeste kvinde.

I de senere år har jeg interesseret mig en del for verdens generelle og politiske udvikling, og min mening om disse har ført frem til en vis politisk aktivitet, først og fremmest i forbindelse med tidsskriftet Faklen og Minoritetspartiet.

En del af de artikler og læserbreve, jeg har skrevet i de sammenhænge, står at læse på denne side: kig blot under "Artikler" ude til venstre. med venlig hilsen

Carsten Agger
redaktør, webmaster og skribent


 
Search Engine Submission and Internet Marketing


Ny weblog - de samme gamle undskyldninger?

 
I en tid, hvor Internettet synes oversvømmet af hjemmesider, som næppe nogen gider læse, forsøger jeg mig med endnu en weblog. Hvor vover jeg? Hvordan kan jeg dog tro, at nogen skulle have lyst til at læse mine trætte insinuationer og ligegyldige observationer om såvel dette som hint? Jeg kan vel ikke engang som start give en så meget som en rudimentær antydning af, hvilke emner, jeg kunne finde på at belemre verden med mine uforgribelige meninger om - eller? Hvorom alting er: Så længe jeg har energien, vil denne hjemmeside dagligt eller så godt som dagligt blive opdateret med alt mellem himmel og jord, som jeg kunne finde på at have en mening om, i alle tilfælde i den udstrækning, jeg går hen og får lyst til at dele denne mening med andre.


MANIFEST

 
Under forberedelse!!!