– fordi tiden kræver et MODSPIL

07. Jun 2007

Er det en krænkelse at bringe dette billede?

 
Nyhedsavisen har travlt med at positionere sig, Urias-Kim vs. Knud Brix
I forlængelse af mit sidste indlæg: Kan det virkelig være en krænkelse af journalisternes ophavsret at Uriasposten bringer dette billede af en artikel, hvor Uriasposten selv nævnes og kritiseres - i forbindelse med et svar på netop denne kritik?

Det mener jeg ikke - jeg mener, det er galimatias at gøre en sag ud af, som journalist Knud Brix åbenbart føler sig kaldet til. Bemærk i øvrigt, at illustrationen til dette indlæg ikke er den originale illustration af Møllers indlæg (den kan findes her, via Googles cache), men en billedmanipulation af undertegnede, som blot er ment som illustration af problematikken.

Jeg mener, sådan før nogen begynder at få gode ideer ...

Kommentarer:

Balder skrev:
07/06/2007 18:04:43

Godt gået Agger.. Tak for solidaritet med fornuften her. Har i øvrigt prøvet at poste en reaktion på din blog to gange der ikke kom igennem. Hvis du ikke vil have mine kommentarer, så sig venligst til så jeg ikke spilder min tid, men du virker nu ikke på mig som om du er den type der går op i censur. Mvh. Balder

Balder skrev:
07/06/2007 18:07:09

Nå det ser ud til det lykkedes denne gang. Sidste gang fik jeg en meddelelse om at indlægget ventede på godkendelse..

Carsten Agger skrev:
07/06/2007 18:12:23

Jeg sletter ikke kommentarer p.gr.a. politisk uenighed, men indlæg der indeholder fornærmelser e.l. vil blive slettet.

Dvs. jeg ønsker ikke censur, men jeg bestemmer selv, hvilke ting jeg har lyst til at stå om mig selv eller andre på min egen hjemmeside. :-)

Holme skrev:
08/06/2007 05:57:13

Godt gået. Vi er alle i samme båd i dette tilfælde :)

father skrev:
08/06/2007 16:32:18

Hatten af for Jer, føler en glæde der er svær at beskrive. Og dette selvom jeg til daglig står langt fra Jer , rent politisk.

Safia Aoude skrev:
09/06/2007 10:50:19

Som jurist er jeg sikker på, at løbet er kørt for Kim. Som samfundsborger må vi alle følge landets ret og lov! Som muslim - haha - kan jeg slet ikke acceptere copyright. Ifølge sharia er en gratis avisartikel en gratis avisartikel og må gengives så meget, man ønsker, sålænge artiklens forfatter/fotograf er gengivet korrekt og under vedkommendes navn. Mon det kan trøste Kim, at havde han boet i khilafahstaten, ville hele denne ballade slet ikke være sket? Du kan stadig nå det, Kim; skal jeg ringe til bror imam for at du kan konvertere?? :P Godt at se, at bloggerne kan finde ud af at stå sammen, trods vores radikale poler!

codex_voltaire skrev:
11/06/2007 13:30:38

"Ifølge sharia er en gratis avisartikel en gratis avisartikel og må gengives så meget, man ønsker" Aha? Gælder det også hvis artiklen indeholder et billede af Muhammed?

Carsten Agger skrev:
11/06/2007 13:38:40

Safia Auode gjorde sig faktisk allerede tilbage i 2005 til fortaler for, at Jyllands-Posten måtte have ret til at bringe de herostratisk berømte karikaturer - hvilket du ret beset burde have vidst, nu du åbenbart gør det til din sag at have så travlt ...

Lars K. Christensen skrev:
11/06/2007 15:29:17

Ja, det er en krænkelse. Ophavsretsloven er ganske klar: du må ikke uden tilladelse viderebringe andres billeder og tekst - eneste undtagelse er korte citater til brug for f.eks. debat og anmeldelser. Det sidste kunne Uriasposten have benyttet sig af - på den måde står ophavsretten ikke i vejen for en fri debat. For mig handler det ikke om penge, men om selv at kunne bestemme over de billeder og den tekst man fremstiller. På mit eget web-sted har jeg en del fotos liggende, bl.a. fra 1. maj i Fælledparken. Hvis Uriasposten har ret til at planke en artikel / foto fra Nyhedsavisen til en kritisk artikel, så har de vel også ret til at planke et foto fra mit web-sted, hvis de skulle få lyst til at skrive en negativ artikel om folk der går i Fælledparken 1. maj? Det vil jeg meget gerne ha' mig frabedt!

Lars K. Christensen skrev:
11/06/2007 15:36:02

Ja, det er en krænkelse. Ophavsretsloven er ganske klar: du må ikke uden tilladelse viderebringe andres billeder og tekst - eneste undtagelse er korte citater til brug for f.eks. debat og anmeldelser. Det sidste kunne Uriasposten have benyttet sig af - på den måde står ophavsretten ikke i vejen for en fri debat. For mig handler det ikke om penge, men om selv at kunne bestemme over de billeder og den tekst man fremstiller. På mit eget web-sted har jeg en del fotos liggende, bl.a. fra 1. maj i Fælledparken. Hvis Uriasposten har ret til at planke en artikel / foto fra Nyhedsavisen til en kritisk artikel, så har de vel også ret til at planke et foto fra mit web-sted, hvis de skulle få lyst til at skrive en negativ artikel om folk der går i Fælledparken 1. maj? Det vil jeg meget gerne ha' mig frabedt!

Carsten Agger skrev:
11/06/2007 15:49:31

Jeg er så ikke enig, og det skyldes ikke, at jeg kan beskyldes for at sympatisere med Uriasposten (se f.eks. her eller her), men at formålet med at bringe dette billede på Uriasposten så oplagt ikke var at viderebringe artiklen eller det i sammenhængen lidt ligegyldige foto, men at illustrere hans eget genmæle med et billede af, hvordan historien var sat op i Nyhedsavisen. Seriøst: Det kan ikke være ulovligt for mig at gå ned i kiosken, købe dagens avis og så tage et billede af mig selv med avisens forside ...

Bloggen Gudernes Ragnarok citerer to paragraffer fra lov om ophavsret, der har været lidt upåagtede i den sammenhæng:

§ 25. Når fremførelse eller visning af et værk indgår i en dagsbegivenhed og denne gengives i film, radio eller fjernsyn, må værket medtages i det omfang, det sker som et naturligt led i gengivelsen af dagsbegivenheden.

Det må være rimeligt at antage, at artiklens opsætning i Nyhedsavisen er relevant til belysning af den igangværende debat og dens påstande som sådan.

Endvidere:

§ 20. Når et værk er udgivet, eller når et eksemplar af et kunstværk af ophavsmanden er overdraget til andre, må de udgivne eller overdragne eksemplarer vises offentligt.

Altså: Det er bl.a. tilladt at fotografere en avis og vise fotografiet offentligt. Hvilket vel netop er, hvad Kim Møller fra Uriasposten har gjort?

Mht dine egne fotos: Nej, medmindre du selv eksplicit har givet lov til det, f.eks. gennem en passende Creative Commons-licens, er der ingen, der har ret til at bruge dem som illustration til f.eks. polemiske stykker om 1. maj i Fælledparken uden din eksplicitte tilladelse. De to ting er i mine øjne ikke sammenlignelige.

Lars K. Christensen skrev:
11/06/2007 16:17:29

De to paragraffer du citerer er ikke relevante her - §25 taler f.eks. om fremførelse af et værk, f.eks. et teaterstykke. Det må man godt vise en bid af i f.eks. TV, i et indslag om stykket. Du må også godt vise et fotografi af dig selv med en avis i hånden - for så er fotografiet dit værk. Men du må ikke lave en en-til-en gengivelse af en avisside. Og det er der tale om her, uanset om siden er nedfotograferet. Hvis Uriasposten skulle få ret i denne sag, vil det i øvrigt også undergrave Creative Commons ideen. For CC er jo ikke en opgivelse af ophavsretten, tværtimod: det er en mere rimelig og fleksibel form for ophavsret. CC er opstået i USA, hvor man har en ophavsret som er til gunst for udgiveren, frem for skaberen af værket. Det betyder, at man kan se absurde situationer hvor f.eks. musikselskaber af ren grådighed har sagsøgt folk for at sample musik, som den oprindelige kunstner faktisk ikke havde noget imod blev samplet. Den slags kan CC imødegå og derfor er det et godt initiativ - men det har altså ikke noget med denne her sag at gøre.

Lars K. Christensen skrev:
11/06/2007 16:19:22

De to paragraffer du citerer er ikke relevante her - §25 taler f.eks. om fremførelse af et værk, f.eks. et teaterstykke. Det må man godt vise en bid af i f.eks. TV, i et indslag om stykket. Du må også godt vise et fotografi af dig selv med en avis i hånden - for så er fotografiet dit værk. Men du må ikke lave en en-til-en gengivelse af en avisside. Og det er der tale om her, uanset om siden er nedfotograferet. Hvis Uriasposten skulle få ret i denne sag, vil det i øvrigt også undergrave Creative Commons ideen. For CC er jo ikke en opgivelse af ophavsretten, tværtimod: det er en mere rimelig og fleksibel form for ophavsret. CC er opstået i USA, hvor man har en ophavsret som er til gunst for udgiveren, frem for skaberen af værket. Det betyder, at man kan se absurde situationer hvor f.eks. musikselskaber af ren grådighed har sagsøgt folk for at sample musik, som den oprindelige kunstner faktisk ikke havde noget imod blev samplet. Den slags kan CC imødegå og derfor er det et godt initiativ - men det har altså ikke noget med denne her sag at gøre.

Carsten Agger skrev:
11/06/2007 16:35:17

Nu var det eneste, jeg skrev om Creative Commons jo, at det ikke er tilladt at bruge fotos fra din hjemmeside i andre sammenhænge uden din eksplicitte tilladelse, fordi du ikke benytter en sådan. (Og det er i parantes bemærket fint - der kan være ulemper ved den slags, f.eks. et polemisk misbrig af billederne på en højreorienteret hjemmeside).

Men hvad Kim Møller har gjort er ikke at negle en artikel, men at illustrere opsætningen i avisen af en artikel, der i parantes bemærket angriber ham selv - i sit eget genmæle.

Eftersom teksten ikke var let læselig, må det betragtes mere som illustration end som republicering. Og så kan jeg ikke se andet end, at der er tvivl nok om det hele til, at Knud Brix som minimum burde have sendt en venlig forespørgsel, før han sendte en regning.

Med mindre manden slet og ret er grådig og primært har de indbildte penge for øje - hvad alt da også tyder på.

En interessant krølle på halen er så, at Brix slet ikke selv har rettighederne til artiklen og ikke selv har ret til at videresælge den (den ret har han overdraget til Nyhedsavisen). Så hvem er egentlig mest ude at svømme her ...?

Morten Larsen skrev:
12/06/2007 02:47:30

Det ville være godt, hvis Rune Engelbreth satte sig ind i ophavsretslovgivningen, før han kastede sig over tasterne.
Således skriver han i sin blogblog 10. juni:
Det pudsige er, at Knud Brix og Teitur Jónasson tilsyneladende helt har glemt, at de for det første slet ikke har ophavsretten - det har Nyhedsavisen
Det er forkert. Ophavsretten til tekst og billede i en avis (og lyd/billede i tv/radio) tilhører to parter: Mediet og forfatteren. Det vil sige, at hvis andre ønsker at bruge produktet, skal de have tilladelse både fra mediet og fra forfatteren. En aftale med mediet eller forfatteren hver for sig er ikke nok. Hvis mediet giver lov og forfatteren ikke er spurgt, kan forfatteren sende en regning. Og modsat, hvis forfatteren giver lov, men ikke mediet.
Såfremt Rune Engelbreth brugte mindre tid på at mene noget og mere på at sætte sig ind i tingene, ville han vide, at det netop er temaet for en årrækkes slagsmål mellem udgivere og ophavsmænd (med Dansk Journalistforbund i frontlinjen). Udgiverne vil have ophavsretsloven ændret, så udgiverne får hele ophavsretten til et værk, som fremstilles af deres ansatte.Sådan er reglerne i Storbritannien.
Det mislykkedes i 2001. Nu kører et nyt udvalgsarbejde, og her bruger udgiverne mange kræfter på at få det lavet om denne gang. Det ville de næppe gøre, hvis de allerede havde ophavsretten til de ansattes produkter, sådan som Rune Engelbreth påstår.

Carsten Agger skrev:
12/06/2007 03:08:05

@Morten: Hvis du nu var mere optaget af at undersøge sagen, før du skriver, ville du i protokollatet om ophavsret i Nyhedsavisens overenskomst have læst, at "Nyhedavisen A/S erhverver i kraft af ansættelseforholdet alle udnyttelsesrettigheder til stof [...] som medarbejderne producerer under ansættelse, herunder tillige retten til at overdrage disse udnyttelsesrettigheder." Osv. ... den eneste "opblødning" af denne overdragelse er en bestsellerklausul, som Brix' artikel vist ikke falder ind under.

Så, hvis du brugte "mindre tid på at mene noget og mere på at sætte dig ind i tingene", så er det i hvert fald Nyhedsavisen, der står med retten til at udnytte og videresælge den pågældende artikel - eller hvad?

Charlotte skrev:
04/01/2010 17:43:14

Dette må bare aldrig Vises IGEN. ALDRIG Ellers bare GLEM MIG

Skriv kommentar:

Angiv linjeskift ved <br> eller <p>. Du kan formattere teksten med <i>...</i> (kursiv) eller <b>...<b> (fed), ligesom du kan angive links med <a href="http://dit.link">...</a>. Andre HTML-tags kan ikke bruges.
Feltet "URL/Email" skal udfyldes, men du må gerne "camouflere" dig, hvis du ikke vil skrive din rigtige adresse.
ANTI-SPAM: Sæt et flueben i checkboxen for at angive, at du er et menneske og ikke en spamrobot.
 
Name:
URL/Email:
Comments:
ANTI-SPAM: Markér denne box/Please check this box.