– fordi tiden kræver et MODSPIL

17. Mar 2008

Politiet opfordrer til censur af Internettet

 
På politiets Internetsider kan vi bl.a. læse følgende "Borgerservice" om politiets og Red Barnets såkaldte "børnepornofilter", som landets Internetudbydere opfordres til at bruge:
Test om din internetudbyder anvender blokeringsordningen over for billeder eller film af seksuelle overgreb på børn.

Filteret virker ved, at internetudbyderne blokerer for adgangen til internetadresser, som Rigspolitiet er bekendt med indeholder børnepornografi.
Bemærk, at ovenstående oplysninger er usande:
  • Filtret anvendes til blokering af adgangen til internetadresser, som politiet formoder indeholder børnepornografi, eller som de mistænker for at indeholde børnepornografi.Der er ingen egentlige beviser involveret.
  • Der er flere eksempler på, at helt almindelige pornosider og sågar helt ikke-pornografiske sider er havnet i filtret.
Bemærk i øvrigt også, at "Computergenerede gengivelser med virkeligt eller fiktivt indhold kan også vurderes som utugtige". Japanske manga, anyone? Faktisk virker det ikke særligt betryggende, at Internetsider fra nu af skal kunne bortcensureres, hvis blot en tilfældig embedsmand på sit kontor "vurderer", at dens indhold er"utugtigt".

Virkeligheden er, at dette "børnepornofilter" ikke beskytter nogen som helst, og da slet ikke nogen børn - til gengæld opnår det noget andet, nemlig at vænne borgerne til en rutinemæssig forhåndscensur af, hvad borgerne har adgang til på Internettet, som håndhæves under henvisning til det "fælles bedste".

Børneporno er i den forbindelse kun en spydspids. Pladeselskaberne har allerede (I'm not kiddin', desværre )været fremme og krævet filtrering (censur) af alle Internetsider, der "kunne antages" at indeholde materiale, der er lagt ud i strid med ophavsretten, og en vedtagelse i EU-parlamentet og Ministerrådet fra 2006 henstiller, at "the industry is urged to examine the possibility of creating filters which would prevent information offending against human dignity from passing through the Internet".

Hvad betyder, i denne sammenhæng, "offending against human dignity"? Et forsigtig gæt lyder, at det kan bringes til at betyde hvad som helst.

En afsløring af de umenneskelige vilkår, som afviste danske og britiske asylsøgere lever under, ofte i årevis? Den slags løgnagtigt vås er klart krænkende for den menneskelige værdighed, ikke mindst for de berørte ministre og embedsmænds.

Beslutningen findes også på dansk, hvor det hedder, at de implicerede parter skal
undersøge muligheden for at etablere filtre, der forhindrer internetadgang for data, der krænker den menneskelige værdighed.
Igen: Censur, og ikke blot for "børneporno" - der er fuldstændig fri bane til at definere, hvad "krænkelse af den menneskelige værdighed" kunne betyde.

Er almindelig pornografi en "krænkelse af den menneskelige værdighed"?

Er gyserfilm? Hvad er ikke?

Irak-krigen har gjort en masse for at fremme menneskerettigheder og demokrati i Irak, er der nogen der mener - eller det er der i hvert fald nogen, der siger, at de mener. Er det så ikke en krænkelse af civile irakeres værdighed at påstå, at krigen var en fejltagelse?

Mulighederne er endeløse; og hvis censuren som det danske "børnepornofilter" kan fungere på forhånd, uden nogen indblanding fra retssystemet, uden domfældelse eller bevisførelse, og uden at nogen kan få aktindsigt i, hvordan filtreringen foregår - er det svært at se, hvor det skal ende.

Sandheden er, at hvor ubehageligt et fænomen børneporno end er, er det næsten lige så ubehageligt at se det misbrugt som løftestang til en generel censur af Internettet, som både pladeselskaber og magtsyge politikere allerede håber på at få generaliseret. Tiden for at bekæmpe ethvert optræk til censur er nu, ikke når det er for sent - hvilket det, jfr. den omtalte EU-beslutning, desværre hurtigt nok kan blive.

Læs også

Kommentarer:

Kim skrev:
17/03/2008 19:08:20

Sikke noget sludder. Prøv at læse hvad der står på politiets hjemmeside: citat:"Hvordan besluttes det, hvilke sites der skal blokeres? Rigspolitiet indsamler i samarbejde med bl.a. Red Barnet, internetudbyderne og internationale samarbejdspartnere oplysninger om domæner, som indeholder ulovlige billeder eller film af seksuelle overgreb på børn. Rigspolitiet vurderer og dokumenterer indholdet af hvert enkelt domæne, inden oplysningerne om domænet sendes til internetudbyderne. Det er internetudbyderne, der blokerer for adgang til domænet. Hvilket indhold er ulovligt? Det ulovlige indhold på de vurderede domæner skal være omfattet af straffelovens § 235, som omfatter utugtige fotografier, film samt andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år. Umiddelbart anses gengivelser omfattet af straffelovens § 222, § 224, § 225 eller § 232 (samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje, samt blufærdighedskrænkelse) som værende utugtige, men også fremstillinger, hvor hovedvægten må lægges på, om billedet viser et barn, der deltager i kønsligt forhold, eller et barn, over for hvem der i øvrigt i forbindelse med optagelsen må antages at være foretaget en groft krænkende handling, f.eks. ved at anvende barnet som model for fotografering af kønsdele eller af seksuelt prægede berøringer, anses som utugtige. Også gengivelser, hvor barnet optræder alene på billedet, og hvor der er fokusering på kønsdelene, kan vurderes som utugtige. Computergenerede gengivelser med virkeligt eller fiktivt indhold kan også vurderes som utugtige." citat slut. Ovenstående er det da kun pædofile som kan være uenige i??? Handler det ikke blot om at man er imod alt hvad politiet laver????? Uanset hvor godt det er?? Selvfølgelig skal man være opmærksom på hvornår der skal være censur,men den er nødvendig i nogle tilfælde, så længe der render fjolser rundt som ikke kan finde ud af at opføre sig anstændigt over for andre.

Carsten Agger skrev:
17/03/2008 19:21:48

Er du uenig i, at en formulering som: "the industry is urged to examine the possibility of creating filters which would prevent information offending against human dignity from passing through the Internet" lægger op til en temmelig vid fortolkning, hvorefter stort set hvad som helst kan bortcensureres? Ikke desto mindre er det bl.a. den, der ligger til grund for det danske filter.

Og hvordan beskytter filtret nogen mod udnyttelse og misbrug? Svaret er, at det gør det ikke; hvis filtret nogensinde ender med at gøre udveksling af bestemte data til et logistisk problem, ryger trafikken bare "under radaren" - P2P, krypterede protokoller, osv.

Løsningen på problemet med børneporno er politimæssig efterforskning, ikke censur. Så det er desværre dig, der vrøvler, er jeg bange for.

Jakob Andersen skrev:
18/03/2008 12:33:36

Hej Carsten. Det glæder mig på trods af uhyrlige holdsningsforskelle på langt de fleste områder, at jeg kan tilskrive mig 100 % dette indlæg. Det er stærkt bekymrende og det er en glidebane der har været i gang meget længe. Det er stærkt bekymrende, ikke mindst da forbudet mod piratebay blev en kendsgerning. Der er brug for et fælles tværpolitisk opgør på dette område.

Carsten Agger skrev:
18/03/2008 12:43:37

Hej Jakob,

Og det glæder mig at også folk, jeg er uenig med på andre områder, kan se farerne i det her. Bemærk, at IT-Politisk Forening arbejder med mange af disse ting i et tværpolitisk perspektiv:

www.itpol.dk

Kristoffer Mogensen skrev:
18/03/2008 19:33:41

Det forbavser mig at ikke-fotografisk materiale, saasom tegninger, kan blokeres med henvisning til "utugt". Hensigten med forbud mod børneporno, er vel ikke saa meget forbrugerens utugtighed, men snarere at fotografisk porno med børn ikke kan fremstilles uden at der samtidig sker et seksuelt overgreb paa de paagældende børn. At bruge forbudet mod ren fiktion, som en tegning, er jo censur, hvilket bør undgaas. Censur er kort fortalt at man ansætter, bemyndiger og lønner en person - A - til, med større eller mindre forstand, at bestemme hvad person B, C, D osv. maa se, høre, læse eller opleve. Censur er principielt uforeneligt med et demokratisk samfund, fordi man i et saadant ikke uden videre kan godkende at samfundsborger A er bedre skikket end samfundsborgerne B, C, D, osv., til at bedømme om noget maa udgives.

Balder skrev:
20/03/2008 12:38:02

Jeg er også helt enig med Carsten Agger i ovenstående indlæg.

FlemmingLeer skrev:
23/05/2008 15:59:16

SF'ere og en Socialdemokrat fremsætter forslag om indførelse af et klagenævn, som via censur af hjemmesider skal håndhæve ophavsretlovens krænkelser. Beslutningsforslaget bliver førstebehandlet den 28. maj 2008 i Folketinget. Læs mere her: http://www.denmarkonline.dk/sf-og-socialdemokraterne-foreslar-indforelse-af-censur-hjemmesider-200821

Ole Tange skrev:
06/09/2008 08:28:12

Kim skrev: "Selvfølgelig skal man være opmærksom på hvornår der skal være censur,men den er nødvendig i nogle tilfælde, så længe der render fjolser rundt som ikke kan finde ud af at opføre sig anstændigt over for andre."

I Kina er der sikkert en anden Kim, som siger: "Censur er nødvendig i nogle tilfælde, så længe der render fjolser rundt og taler om demokrati. Og da Danmark censurerer indhold, som de ikke kan lide, må det være i orden, at vi også censurerer indhold, som vi ikke kan lide."

Ved at acceptere selv den mindste form for censur, så kan vi pludselig ikke troværdigt kritisere andre lande for censur.

Skriv kommentar:

Angiv linjeskift ved <br> eller <p>. Du kan formattere teksten med <i>...</i> (kursiv) eller <b>...<b> (fed), ligesom du kan angive links med <a href="http://dit.link">...</a>. Andre HTML-tags kan ikke bruges.
Feltet "URL/Email" skal udfyldes, men du må gerne "camouflere" dig, hvis du ikke vil skrive din rigtige adresse.
ANTI-SPAM: Sæt et flueben i checkboxen for at angive, at du er et menneske og ikke en spamrobot.
 
Name:
URL/Email:
Comments:
ANTI-SPAM: Markér denne box/Please check this box.