– fordi tiden kræver et MODSPIL

01. Jul 2005

Softwarepatenter og Minoritetspartiet

 
En bearbejdet udgave af et tidligere indlaeg om softwarepatenter er Minoritetspartiets ugebrev i denne uge.

Minoritetspartiet slutter sig hermed til det kor af kvalificerede stemmer, som i lang tid har talt mod softwarepatenter og deres absurde favorisering af de store firmaer paa de smaas bekostning.

Laes ugebrevet, og goer noget - det er nu, beslutningen om softwarepatenter i EU eller ej bliver taget begynd evt. med at klikke ind paa gauss.ffii.org (for at blive oplyst) eller noepatents.eu.org - for at se, hvad DU kan goere her og nu.

Kommentarer:

Skriv kommentar:

Angiv linjeskift ved <br> eller <p>. Du kan formattere teksten med <i>...</i> (kursiv) eller <b>...<b> (fed), ligesom du kan angive links med <a href="http://dit.link">...</a>. Andre HTML-tags kan ikke bruges.
Feltet "URL/Email" skal udfyldes, men du må gerne "camouflere" dig, hvis du ikke vil skrive din rigtige adresse.
ANTI-SPAM: Sæt et flueben i checkboxen for at angive, at du er et menneske og ikke en spamrobot.
 
Name:
URL/Email:
Comments:
ANTI-SPAM: Markér denne box/Please check this box.