– fordi tiden kræver et MODSPIL

18. Aug 2012

"Hvem Åbner Koranen" udkommer i dag

 


Pressemeddelelse fra Forlaget DIKE:

NY, LETTILGÆNGELIG INTRODUKTION TIL KORANEN PÅ DANSK

I 2006 udkom der for første gang en fuldstændig, gennemarbejdet og forsvarlig dansk oversættelse af islams helligskrift, Koranen. Det var semitisk filolog Ellen Wulff, der stod for denne oversættelse i samarbejde med Forlaget Vandkunsten. Denne oversættelse stod imidlertid alene og forblev uden en introduktion vanskeligt tilgængelig for de fleste læsere.

Carsten Aggers nye bog "Hvem åbner Koranen" tilstræber at råde bod på denne mangel. Bogen er en letlæst introduktion, der udstyrer læseren med forudsætningerne for at læse og forstå en af vor tids mest omdiskuterede bøger. Bogens fire dele redegør omhyggeligt for den historiske, religiøse og kulturelle sammenhæng, som Koranen blev til i, og præsenterer et bud på bogens ofte oversete litterære struktur.

Efter endt læsning vil læseren være klædt på til at læse selve Koranen i dansk oversættelse og til at tage stilling til dens rolle i tidens debat. Bogen, der er forsynet med et forord af PhD, cand. mag. i semitisk filologi, Philippe Provençal, er et godt udgangspunkt for en kulturhistorisk forståelse af Koranen og dens sammenhæng med islam, som vi kender den i dag.

Bogen kan skaffes fra flere netboghandlere, bl.a. Gucca og Saxo.

OM FORFATTEREN

Carsten Agger har siden midten af 1990erne bidraget med artikler og debatindlæg om blandt andet naturvidenskabelige, kulturhistoriske og tekniske emner til et stort antal aviser og tidsskrifter. Han har siden 2005 bestyret www.modspil.dk, som er en af Danmarks mest læste og omfattende politiske og kulturelle hjemmesider. Han er uddannet som cand. scient. i teoretisk fysik og arbejder i det daglige hos Magenta ApS som udvikler med speciale i fri software. "Hvem åbner Koranen" er hans første bog.

Kommentarer:

Safia Aoude skrev:
07/09/2012 17:35:45

Hej Carsten, kan du sende et anmeldereksemplar til Danskmuslim.dk - Silkeborggade 12b, 3.th, 2100 København Ø, tak, så kvitterer vi med en anmeldelse på sitet :)

Carsten Agger skrev:
10/09/2012 01:46:45

Hej Safia, det er på vej!

Mubarak skrev:
26/08/2013 10:19:30

Om at respektere koranen og vice versa. Vi som lever i en tid med Hubble-teleskoper, elektronmikroskoper, ubemandede miniubåde, som kan manøvrere på alle havdyber, satelitter, rumfærger og mange andre videnskabelige opfindelser og med vores adgang til sofistikerede videnskablige metoder, befinder os i en særdeles priviligeret situation, når det gælder om at kunne forstå og afdække universets og vor nære verdens kompleksitet og sindrighed og dermed også at kunne forundres over skabelsens storhed og skønhed. Det vil sige, hvis man da tror på en skaber. Det gør en stor del jøder, kristne og muslimer, og de har hver især deres helligskrift som på nogen måde tilskrives denne skaber og ærer ham som sådan. Muslimer hævder og tror at deres hellige bog, koranen, er en perfekt kopi af en himmelsk original, forfattet af skaberen selv og formidlet til profeten Muhammed via engelen Gabriel, og at den derfor er fuldkommen og fejlfri. Bibelen, som blev samlet til kanon flere hundrede år før koranen, er derimod fuld af fejl og forvrængninger, som bl. a. eksponeres via uoverensstemmelserne med koranen, og som retroaktivt korrigeres i denne. (Hvad jøder og kristne tror om tilblivelsen af deres kanon, kan vi lade ligge i denne sammenhæng, men der er næppe nogle, der forefægter, at den er en kopi af en himmelsk original - hvilket vidunderligt nok er dens styrke.) Visse muslimers afvisning af bibelen og respektløsheden for denne kommer i øvrigt til udtryk i en mindre kendt fatwa, der giver muslimer tilladelse til at bruge siderne fra bibelen som toiletpapir i mangel på almindelig sådant - om den mod formodning skulle være inden for rækkevidde. Koranen, med dens overnaturlige tilblivelseshistorie, kræves derimod forståeligt nok behandlet med største respekt og ærbødighed (wudo eller fetichisme) også af ikke-muslimer, hvad reaktionen på truslen om virkelige eller imaginære koranafbrændinger til fulde har vist. At bibelen er fuld af fejl, forhindrer imidlertid ikke visse populære muslimske prædikanter i at udpege udvalgte profetier i den som opfyldte i og med profeten Muhammeds ankomst og med ham også at hævde ankomsten af den fuldkomne religion. Se eksempelvis Ahmed Deedat. (Og hvorfor ikke? Paulus brev til Galaterne kunne man jo udemærket omdøbe til "Paulus brev til Muslimerne." Det med månen, forhekselsen, lovtrældommen og en del andet i dette brev, kunne en lærd muslim sikkert også godt få til at stemme ind? Og den libertinistiske, mangehovede - d.v.s. multikulturelle - venstrefløj i skikkelse af dyret fra apokalypsen i uhellig alliance med den falske profet kunne måske også bruges til noget?) Altså: Når Gud og Skaberen i skikkelse af muslimernes Allah således begiver sig ind i forfatterbranchen og smækker den fuldkomne og fejlfrie bog på bordet, for en gang for alle at lukke munden på de vantro, er det koranen med 114 suraer skrevet på arabisk og arrangeret i faldende støreslessorden, som skal gøre værket. Set på baggrund af skabelsens ufattelige storhed og storslåethed er den arabisk koran ingenting andet end et latterligt, absurd antiklimaks, hvis den tilskrives denne skaber.(Hvis Muhammed sideløbende med den "underligt" strukturerede arabiske koran havde "modtaget" en koran på kinesisk og en på sanskrit med samme indehold som den arabiske, havde det bare været endnu mere underligt og latterligt.) Og hvis man ikke kan se og indse dette, er det måske fordi man hverken har sans for humor, litteratur og proportioner eller muligvis også har en indbidt hang til overtro eller huser underfundige politiske motiver. I skabelsen af himlene og jorden og i forskellen på nat og dag er der i sandhed tegn for de forstandige! Og forstandige mennesker kunne med rette forvente sig noget andet, noget mere og noget bedre af en forfatter, som skriver under pseudonymet "Allah." Tag et enkelt eksempel. Beretningen om Josef og Benjamin og deres brødre er en af de fineste, smukkeste og mest gribende i bibelen og den perfekte profeti, som René Girard siger i et radiointerview. Læs den kluntede, anmassede og helt meningsløst berigtigende genfortælling og tillægget til denne historie i koranens sura 12, og du forstår. Kan en sådan sura, endda bare sandsynligvis, være tilvirket af universets skaber? Er den ham eller os værdig? En rimelig forståelse af suraens tilblivelse er da også, at Muhammed - med rette - i den grad blev imponeret og misundelig, når han hørte den oprindelige beretningen, at han på menneskelig vis, alt for menneskelig vis, ansporedes til at komponere sin egen version, og ved hjælp af sin sekretær fik den indkorporeret i koranen. Det blev ikke så vellykket, men den havnede dog på tolvtepladsen på arabtoppen, hvor den nu har befundet sig i flere århundreder. Mistanken om, at det er fluernes eller grillernes herre, som er koranens egentlige ophavsmand, præsenterer derfor også uopfordret sig selv, og når en gang litterær religiøs biksemad og et plagiat fremholdes som Guds ufejlbarlige åbenbaring, kunne man nok overveje om ikke blasfemiparagraffen - også af respekt for muslimerne - burde tages i brug igen. Eller sagt på en anden måde: Det er på tide, at vi begynder at stille spørgsmålet om i hvilken grad en religiøs tekst respekterer sine læsere, inden vi begynder at respekterer den, og inden vi/de troende begynder at stille krav på andre om at gøre det - hvilket for øvrigt både er logisk selvmodsigende og kontraproduktivt: respekt kan ikke fremkaldes via krav eller lovgivning og under ingen omstændigheder via trusler, terror eller militære indsatser. Man kan selvfølgelig ikke forlange at det store antal muslimer verden over, som ikke har stiftet bekendtskab med anden litteratur end koranen og for hvilke koranen egentlig bare er et kollektivt gigantisk mantra, som bevidstløs bør reciteres, helst via megafoner i det offentlige rum, skulle kunne se eller forstå dette. Det man kan opfordrer til er, at vi som via ytringsfrihed og trykkefrihed har adgang til al verdens litteratur, og som ikke er blevet hjernevasket af endeløse recitationer af en religiøs tekst, at ikke hykle respekt for et middelmådigt dokument, uanset hvor mange hundrede millioner mennsker over hele verden der anser det for at være "verdens bedste bog", som Sam Harris udtrykker det. Igen: Sand respekt for muslimer påbyder dette.

Carsten Agger skrev:
27/08/2013 02:28:42

Hej "Mubarak". Har du et navn? Det er nemmere at forholde sig til.

I øvrigt kan jeg kun opfordre dig til at læse min bog, så kan vi tale videre derudfra!

Mubarak skrev:
27/08/2013 07:52:13

Hej Carsten. Mubarak er et navn, som jeg har. Der er en gengivelse af mit danske navn og bør vel ikke være så svært at forholde sig til? - - - Jeg har haft din bog i min hænder via et bibliotekslån for flere måneder siden. Jeg har en elektronisk engelsk koran og Zetterstens svenske på min bogreol. - - - Kunne det i øvrigt ikke også være en interessant indfaldsvinkel at tale videre ud fra min mail i stedet for din koranoversættelse, om end der ikke ligger samme arbejde bag? - - - Mvh. M

Steinar Miltsov skrev:
03/04/2015 17:53:07

Alle religioner er menneskeskapte idiotier, produsert av maktsyke oldtidspersoner og mørkemen med psykomatiske og menneskefiendtlige livsholdninger.

Steinar Miltsov skrev:
03/04/2015 17:54:01

Alle religioner er menneskeskapte idiotier, produsert av maktsyke oldtidspersoner og mørkemenn med psykopatiske og menneskefiendtlige livsholdninger.

Skriv kommentar:

Angiv linjeskift ved <br> eller <p>. Du kan formattere teksten med <i>...</i> (kursiv) eller <b>...<b> (fed), ligesom du kan angive links med <a href="http://dit.link">...</a>. Andre HTML-tags kan ikke bruges.
Feltet "URL/Email" skal udfyldes, men du må gerne "camouflere" dig, hvis du ikke vil skrive din rigtige adresse.
ANTI-SPAM: Sæt et flueben i checkboxen for at angive, at du er et menneske og ikke en spamrobot.
 
Name:
URL/Email:
Comments:
ANTI-SPAM: Markér denne box/Please check this box.