28 Jul: Danmark - et "kristent" land?   (/politik) – kommentar(er)
03 Jul: Technoshamanism in Rio de Janeiro, day 1   (/itpolitik) – kommentar(er)