Liberal Alliance – Danmarks svar på Sarah Palin

Liberal Alliance er lidt et mysterium i dansk politik – i starten var det blot en afskalning af det Radikale Venstre, hvor man havde hugget politikken – men blot holdt med Fogh fremfor Helle. Senere blev Anders Samuelsen og Co’s fokus sat på at få personskatten ned på 40% – et mål der i øvrigt også står i det Radikale Venstres partiprogram.

I de sidste par måneder har det dog gået en hel anden vej. Partiet har i et forsøg på at undgå andre små partiers skæbne indført en skarp topstyring. Samtidig har man forsøgt at skjule at man reelt ingen politik har på mange områder. Man vil snakke skat og intet andet, så man har fx valgt ikke at have en udenrigspolitik!. Hvorfor man ikke blot har kopieret de Radikales kan undre, men man har tilsyneladende hellere ville virke uintelligente end snakke om andet end skattelettelser.

Den sidste udvikling er at folketingskandidaterne nu har nægtet at svare på hvordan deres politiske holdninger er!. Man vil følge Sarah Palins forbillede, og ikke acceptere nyhedsmediernes præmisser om åbent at lægge sine holdninger frem. Man vil kunne kontrollere budskaberne 100%.

Det er et fattigt demokrati hvor den slags holdninger bliver dominerende. Man kan kritisere eller elske Liberal Alliances skattepolitik, men man kan kun have foragt overfor deres holdning til demokratiet.

link til gennemgang af LAs strategi

Myten om de billige privathospitaler

Man hører ofte, at de private hospitaler i Danmark kan tilbyde behandlinger, som er “billigere”, fordi de er mere “effektive”.

På nogle punkter må jeg indrømme, at jeg kan se visse fordele for patienter ved at have et alternativt system – hvis du ikke kan med din læge eller dit sygehus eller ikke er enig i lægens konklusioner og forslag, kan det være forbandet svært at få en “second opinion” i et ofte meget arrogant og bureaukratisk system.

Men de aktuelle privathospitaler er ikke “billige”. Oftest fungerer de som en slags enkeltsagsklinikker, hvor de  specialiserer sig i hofter eller kosmetisk kirurgi, hvor de kan behandle en masse patienter hurtigt og effektivt, mens de sender de virkelig tunge og vanskelige videre til det offentlige sygehusvæsen. Hvis disse klinikker er “billige”, er de det altså kun, fordi de nasser på det offentlige system.

Når for eksempel CEPOS  forsøger at sælge de private hospitaler som så effektive, at vi må have “private wings” på de offentlige sygehuse for at spare penge, overfortolker de altså de private klinikkers udnyttelse af deres ret til at afvise “besværlige” patienter.  I virkeligheden er de private hospitaler faktisk ikke billige, som økonomichef for Gentofte Hospital Hans Anton Nygaard skriver i Jyllands-Posten i dag:

Problemet med påstanden om de billigere private hospitaler er, at den er forkert, hvilket jeg både i et indlæg i Politiken og i en mail til Cepos har gjort opmærksom på. Alligevel fortsætter Cepos med at fremhæve deres fejlagtige analyse, og det kræver et modsvar.

Det er ikke meningsfuldt at sammenstille DRG-takster og regne på dem på den måde, som Cepos gør i deres analyse. DRG-systemet er en meget grov forenkling af virkeligheden, hvor titusindvis af forskellige behandlinger er kogt ned til ca. 800 takstgrupper inkl. det ambulante område.

Der er eksempelvis himmelvid forskel på en hofteoperation efter en trafikulykke, hvor patienten er bragt ind på Rigshospitalets traumecenter, og en planlagt hofteoperation på en ellers sund og rask patient på Gentofte Hospital, men taksten er den samme gennemsnitlige takst. Generelt ligger det, som privathospitalerne udfører, omkostningsmæssigt i den helt lave ende, og det gør, at de, sammenlignet med den gennemsnitlige takst, fremstår som ”effektive”.

Vi ved godt i det offentlige sundhedsvæsen, hvad vores omkostninger er. I Region Hovedstaden har vi indtil i år haft en takststyringsmodel, som giver hospitalerne 50 pct. af DRG-værdien ved øget aktivitet, så normalt vil vi ikke iværksætte behandlinger, der marginalt koster os mere end det.

For det (store) ortopædkirurgiske område for planlagte operationer har vi typisk ligget på omkring 40-50 pct. af DRG-taksten. Det betyder, at vores marginaltakst normalt altid er lavere end gældende betaling til privathospitalerne.

Påstanden om, at private hospitaler er bedre, fordi “privat er godt”, er altså ganske enkelt forkert. Udfordringen ved, at det er vanskeligt at få en “second opinion” i et lille og centraliseret sundhedsvæsen som det danske, burde nok løses på anden vis – for eksempel ved større valgfrihed inden for det offentlige system.

Så måske CEPOS’ iver snarere har noget at gøre med, hvad de mennesker, som betaler CEPOS’ regninger,  godt kunne tænke sig at tjene lidt ekstra penge på – på skatteydernes bekostning. For, som Hans Anton Nygaard konkluderer: “Generelt er der en tendens på sundhedsområdet til at jo mere privat jo dyrere”. Og hvem andre ville der være til at betale regningen i et system som det danske – end skatteydeerne og patienterne?

CEPOS’ forslag om private fløje på de offentlige sygehuse handler ikke engang om liberalisering – det handler om at hjælpe vennerne til truget.

Bliv overfaldet af White Pride og tilbring natten i detentionen

Hvad sker der, hvis du går i byen og bliver overfaldet og banket af nazister, og du så bagefter forsøger at melde overfaldet til politiet?

Nuvel, jeg ved ikke, hvad der sker andre steder, men i Aarhus bliver du anholdt og kommer til at tilbringe natten i detentionen. Det skriver B.T.:

Nadir havde haft en festlig aften med en gammel ven, da han fredag aften kom ind på værthuset Den Gamle Høker i Jægergårdsgade. Gaden er kendt for de mange små værtshuse, hvor man kan ryge og drikke billige øl, hvilket tiltrækker mange forskellige mennesker.

Nadir og hans ven anede ikke, at “Høkeren” er stamsted for White Pride-folk.

Han forsøgte at bestille en øl, men fik at vide af en bargæst, at “vi serverer ikke for muhammedanere her”.

– Jeg svarede bare: Hold nu op din bonderøv – jeg gider ikke at høre på det der. Men så sagde bartenderen det samme. Så jeg udbrød: Hvad er det for en nazi-bar, det her? Og så gik de amok.

Ifølge Nadir blev han og vennen overfaldet af 15-20 bargæster. Bl.a. blev Nadir revet i håret og sparket i hovedet, hvorefter han blev smidt ud, mens hans kammerat fik flere tæsk.

Efter at være sluppet ud, ringede Nadir straks til politiet, som mere eller mindre omgående kunne opklare forbrydelsen: Nadir og hans ven havde intet at gøre på nazisternes værtshus og skulle bare se at komme afsted:

Nadir ringede panikslagen til politiet. En patruljevogn kom, men konstaterede hurtigt, at det var Nadir og hans kammerat, der havde skabt ballade. Det havde bargæsterne samstemmende forklaret.

– Jamen det var jo mig, der ringede til jer. sagde Nadir målløs til betjenten. Rystet ville Nadir tænde en cigaret, men politibetjenten bad ham lade være. Nadir forklarede, at han var nødt til lige at ryge for at dulme nerverne efter det ubehagelige sammenstød.

– Det var dråben! Klokken er 00.30, og du er anholdt, lød responsen ifølge Nadir, der måtte tilbringe natten på politistationen, hvor han bl.a. skulle igennem en ydmygende visitering for at vise, at han ikke havde narko på sig.

Så næste gang, du hører nogen, der ikke kan forstå, at Danmark ude i verden opfattes som et dybt racistisk land, hvor højreekstremisterne har frit spil – så skal du bare fortælle dem historien om Nadir, der nederdrægtigt tillod sig at blive overfaldet af nazister og straks fik sin velfortjente straf.

Link: Fik tæsk og røg i detentionen

Politiet begik en fejl: Ud, du er ikke længere dansker

Kan man få udstedt fire danske pas i træk, hvor der på dem alle med store, tydelige bogstaver står at læse: “Statsborger: Dansk” og alligevel blive smidt ud af landet, fordi man ikke er dansker?

Ja, skriver Information:

Daniel Hornstrup er ifølge myndighederne ikke dansker. Dén lammende besked fik han i et brev fra Udlændingeservice, da han blev 18 år i januar sidste år.»Du skal derfor straks indgive ansøgning om opholdstilladelse på selvstændigt grundlag, idet du ellers opholder dig ulovligt i Danmark,« lød chokbeskeden fra myndighederne.

»Jeg bliver sur indvendig. Jeg har en masse spørgsmål i hovedet og er forvirret. Udover, hvis man ser på min hudfarve, så har jeg jo været igennem den samme opvækst som enhver anden i Holstebro. Jeg kan ikke se, hvad jeg ellers er, hvis jeg ikke er dansker,« siger Daniel Hornstrup.

Forklaringen er, at hans mor og far aldrig blev gift og ikke mindst, at politiet i Holstebro og senere Holstebro Kommune har kvajet sig.

»Men det er os, der kommer til at betale for det her. Hvem har ansvaret for det,« spørger Daniels thailandske mor, Kanitha Dalakun.

Problemet for Daniel Hornstrup er, at det er hans mor, der er udlænding, og ikke hans far. Havde det været omvendt, ville han have været dansk statsborger fra fødslen.

I dag er reglerne lavet om men som de var i 1992, da han blev født, så blev man ikke dansk statsborger, bare fordi man var født i Danmark og ens far var dansker. Med mindre altså, at ens forældre blev gift.

Dét var der imidlertid ingen, der var opmærksom på hos Holstebro Politi, da Daniel Hornstrups forældre første gang henvendte sig for at få udstedt et pas til ham. Han fik bare sit pas, hvori han stod opført som dansk statsborger. Og siden har han fået det fornyet tre gange. Så selv om hans forældre i dag er gået fra hinanden, har ingen anet uråd.

Og nu er der ingen kære mor, som det fremgår. Regler er regler. Og i Danmark kommer ethvert fejltrin altid borgeren til skade – især, hvis vedkommende muligvis er  “udlænding”.

Gus Murray – endnu en god mand smidt ud af Danmark

Udlændingestyrelsens håndtering af sager om ophold i Danmark lader nu kun til at have ét rigtigt fokus: At fortolke reglerne så stramt som muligt, så de kan smide så mange som muligt ud af landet.

Det tyder sagen om Gustavus Aird Murray i hvert fald på:

During a 3 month period of unemployment in 2009, Gus received a minor financial aid (Starthjælp) from Københavns Kommune (ydelseservice) without being informed of any implications hereof. However, Københavns Kommune and the Ministry of Immigration have different interpretation of the rules of financial aid, so Gus was asked to pay back the money in February 2010.

However, much to his and our surprise, he was kicked out of Denmark on July 22nd, 2010 despite having repaid the amount invoiced. The reason? Government departments do not communicate, so no one knew exactly, which monies had been repaid. Gus appealed, and after waiting 8 months, for processing, his case was finalized on April 5th, 2011, at which time he was informed that his appeal had been declined and he now has to leave Denmark by the 1st of May, 2011.

We feel that the treatment, Gus has received, is not only unjust but downright inhumane, and that the verdict is even more ridiculous considering that Gus holds two master’s degrees (one from CBS), has successfully started multiple companies and has had a job contract waiting for him prior to the case opening.

Jeg mener egentlig ikke, at folk skal have en bedre behandling, fordi de er “velfungerende”, har job, god uddannelse, osv. … Men jeg mener, at det er oprørende, at systemet fungerer med sådan et minimum af omtanke og kun med fokus på den strammest mulige tolkning af lovens eksakte bogstav.

Hvad blev der af det rummelige samfund, vi engang ønskede for os selv?

Link: Support Gus!