DF vil forbyde ytringer

Det er da toppen af dobbeltmoral at Dansk Folkeparti nu vil forbyde børn at snakke andre sprog end danske i skolegårde – vel at mærke for at “forhindre mobning”.

Tænk hvis partiet hørte om nogle der ville forbyde satiriske tegninger for at forhindre mobning af religiøse mindretal.

Cut-and-replace

“»Det er vigtigt for at forhindre mobning af religiøse mindretal. Vi har set eksempler på aviser, hvor tegnere har brugt satiriske tegninger til at mobbe og tale bag om ryggen på religiøse mindretal. Vi vil gerne være med til at sikre, at man ikke tegner satiriske tegninger i aviser. I den danske aviser tegner man ordentligt«, siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Marlene Harpsøe.

Hvornår mon vi får nogle journalister, der tør spørge ind til Danske Folkepartis holdning til ytringsfrihed når de kommer med sådanne forslag?

link til indædt kamp mod børns ytringsfrihed

Ytringsfriheden og truslen mod den

Forfatteren Erwin Neutzsky-Wulff sætter fokus på SFs vanvittige forslag om at kriminalisere “terrorsurf” i  en veloplagt klumme i Dagbladet Arbejderen.

Hvis man undrer sig over et sådant forslag fra netop SF, skal man huske, at der er fortilfælde:

Det er sådan noget, der sker, når magten og indflydelsen bliver vigtigere end det, det oprindelig var meningen, den skulle bruges til.

Og ikke nok med det, vælgerne og de nye politiske sengekammerater må overbevises om, at man mener det alvorligt, hvilket ofte fører til en art ‘overkompensation’, hvor man i om muligt endnu højere grad spiller på befolkningens fordomme og hysteri. […]

Ethvert totalitært styre må først skaffe sig af med ytringsfriheden. Det er ikke populært, hvorfor man som bekendt har søgt at føre krigen over i fjendens lejr ved at publicere nogle tegninger af omtrent samme lødighed som nazisternes jødekarikaturer, og som den minoritet, man ønskede at lægge for had, måtte reagere på.

Men her taler vi ikke om et par sindsforvirrede øksemænd, men om et internationalt komplot med det formål at bringe enhver kritik til tavshed. Vi ser det i skueprocessen imod Foreningen Oprør, der meget vel kan give os vores første – men næppe sidste – samvittighedsfange, og hvor det politiske formål kun har yderst lidt at gøre med indholdet af anklageskriftet.

Hvad det i sidste ende drejer sig om, er retten til i tale og på skrift at solidarisere sig med undertrykte grupper og folkeslag. Statsmagten og de kapitalinteresser, den repræsenterer, vil nemlig altid bruge vold for at nå sine mål.

Tilbage står blot at stemple enhver form for nødværge som ‘terror’. Det er da også det, det omtalte forslag går ud på, nemlig at gøre ikke blot formidlingen, men selve tilegnelsen af information til en forbrydelse.

Det svarer med andre ord til forbuddet mod at lytte til BBC under krigen. Værnemagten ønskede meget naturligt ikke, at befolkningen skulle kende sandheden om dens ‘strategiske tilbagetog’, og på samme måde skal vi helst ikke få mistanke om, hvor hadede og foragtede som nation, vi er ved at blive.

Der er tale om ‘sider, der opfordrer til vold’, og hvad er så det? Sider, der viderebringer en forståelse for mennesker, der desperat forsvarer sig mod regeringernes folkedrab, deres situation og dens baggrund?

Eller blot alt andet end DR`s politiserier og øvrige slet skjulte propaganda? Det er med fuldt overlæg vagt formuleret og indbyder til ‘agtpågivenhed’ og selvcensur.

Det var den samme taktik, man benyttede for at undgå pinlige demonstrationer i forbindelse med klimatopmødet. I stedet for at udstede et udgangsforbud gjorde man det ved massearrestationer af uskyldige mennesker klart, at enhver lovlydig borger ved blot at opholde sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt risikerede mishandling og tortur – hvad enten man så kalder det for futtog eller papegøjepind.

Link: Ytringsfrihed

Ytringstvang og frygt

Interessant som debatten om Tegningekrisen nu handler mere om hvordan man kan tvinge folk til at ytre noget de ikke tør eller vil. Se blot Lauritz. com der ikke vil sælge Westergaards tegninger, fordi de frygter for deres medarbejderes sikkerhed – en lidt besynderlig holdning, da øksemanden næppe går efter auktionsmedarbejdere, men fair nok, angst er ofte irationelt.

Sørme om statsministeren nu går til angreb på Lauritz.com! Sammen med et sammenrend af højrerabiate, fyrer han følgende svada af:

“Det officielle Danmark gør, hvad det kan, for at beskytte Kurt Westergaard, men hvis resten af Danmark vender ham ryggen og siger: Det bliver ikke i min boghandel, vi sælger dine bøger, ikke i mit auktionshus, vi sælger din kunst, og ikke i min avis, vi trykker din tegning, så tager vi brødet ud af munden på ham og stigmatiserer ham”

Personligt vil jeg aldrig sælge noget af en overbevist racist som Kurt Westergaard, der gladeligt lader sig hylde på DFs landsmøde, men skulle vi ikke lade danskerne selv vurdere om det ligefrem er farligt at handle med manden? Måske burde regeringen i stedet for at kritisere Lauritz.com, forklare danskerne at risikoen for at nogle islamister skulle slå tilfældige medarbejder på auktionshuset ned er decideret ikke-eksisterende.

Men det vil regeringen naturligvis ikke – for den lever af frygten og de stemmer det giver på valgdagen.

link til regeringen der forsøger at holde frygten i live

Forkasteligt mordforsøg på Kurt Westergaard

Det er skammeligt, at en gammel mand ikke kan få lov til at være i fred, bare fordi han engang har lavet en tegning, som nogle mennesker ikke bryder sig om. Håber gerningsmanden får den straf, han fortjener.

Hvad Rune siger, i øvrigt. O-Zone har også en god kommentar.

Venezuela vil forbyde voldelige computerspil

Læs om det, bl.a. i Register Hardware:

An end to the sale of violent videogames in Venezuela has moved one step closer to becoming a reality.

Venezuela’s National Assembly recently considered the Prohibition of Video Games and Toy Weapons bill, which it subsequently approved after just one debate.

The bill’s exact details aren’t widely known, but the title suggests that all videogames – violent or not – could face sales restrictions in the country.

Before the bill can be written into Venezuelan law, it must be debated and approved during a second National Assembly session – and then rubber-stamped by President Hugo Chavez.

Exactly how the bill’s supporters envisage a ban on violent videogames contributing to a reduction in the country’s colossal crime rate is a mystery. A link between the violent crime and violent games has never been proven.

Før vi griner alt for hånligt og overlegent, er det naturligvis værd at huske, at der også er politikere på vore breddegradder, der har været inde på noget af det samme – senest i Tyskland. Selveste Hillary Clinton var ude at forlange en undersøgelse med henblik på et forbud af det berømte GTA San Andreas.

Ikke desto mindre er det stadig ret dårligt nyt. En ung mand fra Venezuela beklager sig højt og klart over den nye lov:

The law scapegoats gamers for the obscene levels of violence in our country (see below), and goes to extraordinary lengths to criminalize gaming, to the point of holding out long jail terms to people who buy the wrong kinds of games.

It’s no joke. Last year, on a trip to the US, I was able to buy a Nintendo DS for my brother, and a puzzle game that deals with using weapons to defend the fish stock of penguins in Antarctica, Defendin’ de Penguin. Early next year, when the law kicks in, bring such a game could land me in jail for 3 to 5 years, for importing forbidden violent games, as the penguins use snowball guns to ward off walruses, foxes (in Antarctica? OMG think of Biogeography!), polar bears and the Yeti.

The law is just the latest nail in the coffin of Venezuelans’ right of dissent and broader civil liberties. A pitiful attempt to blame video games and toys for the widespread lethal violence in our country, instead of a defective judicial structure, systemic corruption and governmental (purposeful?) ineptitude to deal with the problem.

I am 26 years old. Ever since I can remember Venezuela has been a very dangerous place. Every year the body count seemed to climb higher than the previous year. Being on the streets after dark, especially in the big cities, became a little bit more dangerous with each passing year, no matter who was in power or how high prices for our oil rose.

I believed it was just a fact of life. Then, ten years ago, Hugo Chávez came to power promising change at every level, promising a new, less corrupt, wealthier, safer society. Most of my friends and family voted for him, to register their contempt for our traditional politicians, because they wanted justice and a decent country.

Ten years later, we are indeed wealthier, thanks to a feverish oil boom, but the country’s also falling deeper into debt, issuing bonds and getting loans even from the despised Capitalist tool that is the IMF, and printing money like there’s no tomorrow, while our electric system collapses, many staples are hard to find on store shelves, our hospitals are rotting and corruption and crime are still getting worse. […]

Let’s put this in perspective. Last year, we had almost 14,000 deaths due to crime, out of a population of about 27 million people. Let’s round it up to 28 million, and make some calculations: If Bangladesh had our murder rate, there would be 125,000 murder victims there every year, if the US had our murder rate, we would be talking about 150,000 deaths due to crime, if Japan had our problem, there would be 60000 Japanese dead due to crime every time our pretty planet goes around the sun. If China and India had our levels of violence, we would get rid of 1,100,000 people every year.

The numbers of death due to violence do not seem so big in Venezuela due to our smallish population, but this a serious problem that is only getting worse after almost 11 years of Bolivarian rule. The number of people mugged, assaulted and robbed are much greater than that. Some relatives of mine have been shot and stabbed, most of my friends have been robbed at least once, and I had to jump from a bus in motion to avoid being robbed a month ago, in Mérida, where I live, a university town that not so long ago used to be relatively safe. In Valera, where my parents live, it is unwise to go out after 9 in the streets, and after 8:30, it gets really difficult to find public transportation.

So, will the government correct its strategy, accept that we have a huge problem that has to be solved ASAP and will follow its rhetoric and work along the communities to tackle crime (Death penalty and traditional top-down approaches won’t work)?

No. Instead, it will blame the gamers for the problem.

Sørgeligt.

Link: Venezuela bans violent video games

For hede hule helvede, Per Stig…

Nu skal man eddermame til at høre den samme gang mundl***t fra regeringen.

Soldaternes fagforeninger bringer de danske soldater i Afghanistan i fare, når de udtrykker tvivl om formålet med Afghanistan-missionen og kræver en exit-strategi. Det mener udenrigsminister Per Stig Møller (K), som afviser en hver tanke om at sætte en dato for, hvornår Nato skal trække sig ud.

»Det er direkte farligt for vores soldater, fordi jo mere vi taler om, at vi helst vil væk, jo vanskeligere bliver det overhovedet at være en moderat eller en udviklingsorienteret afghaner. De vil jo tænke, hvem skal beskytte os, for de stikker jo af alligevel«, siger Per Stig Møller.

»Så hver gang man tøver, og hver gang man antyder exit, så skaber man flere talebanere, og der vil være flere, som ikke tør være moderate«.

Mon regeringen tror befolkningen har en så kort hukommelse at de ikke kan huske at regeringen brugte PRÆCIS den samme argumentation i Irak – og at de efter at have forsøgt at standse al kritik og krav om tilbagetrækning, pludselig selv begyndte at snakke om exit-strategi i Irak – uden at de dermed følte de støttede oprørerne eller skabte flere oprørere. NEJ, man er ikke enten for eller imod os i den slags krige – der er nuancer. Og gid regeringen gad stå ved det.

link til Per Stigs hjerneblødning ver. 2.0

Opdatering – citater fra 2004-5
Nov. 2004, Fogh: At trække sig ud af Irak – endsige at diskutere at trække sig ud af Irak – er at spille terroristernes spil.
Sept. 2004:”borgerlige debattører kritiserer ligefrem Helveg for at være skyld i,
at de danske soldaters liv nu bringes i fare

2004, Langballe: “Den danske venstrefløj går terroristernes ærinde
2005, Fogh: Alt andet er dårlige bortforklAringer, og det er i virkeligheden at gå terroristernes ærinde
2005, Bendt Bendtsen,: Derfor er jeg glad for, at man afviser at gå terroristernes ærinde og lade dem styre den danske politik.
Pladen kører på repeat…man må konkludere at da Fogh trak Danmark ud af irakkrigen, gik han ifølge sine egen overbevisning terroristernes ærinde!

link til citater

Samvittighed vs. ‘godhed’ og ‘moraliseren’

Det hænder ofte, at folk, der protesterer mod udlændingelovgivningen, senest mod udvisningerne af afviste irakere (stik mod regeringens egen aftale med Irak) beskyldes for at udgøre en “godhedsindustri” eller får at vide, at de “moraliserer”, tror sig bedre end andre, osv. Selv en af og til fornuftig debattør som Raapil er hoppet på den limpind.

Rune Engelbreth Larsen vender spørgsmålet om i sin klumme i dagens Politiken:

I november 2008 var der forslag fremme om at forbyde drengeomskæring. I en fælleserklæring protesterede Martin Krasnik, Jacob Holdt, Kathrine Lilleør, Bent Melchior, Karsten Nissen og Özlem Sara Cekic m.fl.

Var det mon for at demonstrere deres »godhed«, at de ytrede sig i fællesskab? Var det for at fremhæve sig selv som en »kulturelite«? Jeg tror det ikke. Jeg tror, at de fandt forbudsforslaget forkert og krænkende.

Men lad os forestille os, at forbudet blev vedtaget. Mon ikke Krasnik ville protestere på tryk og vælge at få det gjort i smug, hvis han atter blev far til en søn? Jeg er i hvert fald sikker på, at mange andre ville gøre det. Hvordan karakterisere dette? Som en gemen forbrydelse?

Et andet eksempel: Lad os antage, at Forsvarskommandoen i september 2005 havde fået nys om, at Jyllands-Posten ville offentliggøre Muhammed-karikaturer, hvoraf flere var så hånlige, at det bl.a. kunne få konsekvenser for udstationerede danske soldater.

Lad os antage, at Forsvarskommandoen på forhånd krævede karikaturplanen indstillet, ja, truede med censur, fogedforbud og ransagninger for at destruere hver eneste kopi, der jo kunne opildne nogen og bringe danskeres liv (og forholdet til »fremmede magter«) i fare.

Hvad ville avisen have gjort? Mon ikke man ville have vægtet ytringsfriheden højere end censurkravet?

Så er det “godhed”, “selvgodhed”, og hvad ved jeg, der får folk til at protestere over begrænsninger i ytringsfriheden, forbud mod omskærelse af drenge – og hvad der ellers er oppe i tiden?

Jeg tror det ikke – måske snarere en følelse af, at det efterhånden begynder at være alvor, det her:

Hvorfor gør de det? Næppe fordi de føler sig som en del af »overhuset« eller »eliten«. Og næppe fordi de synes, at det er særlig fantastisk at blive ’beskyldt’ af et foragtende kor for at være »gode« – et noget desorienterende skældsord, skulle man ellers mene?

Men måske fordi uhyggen simpelthen hober sig op. Mennesker dumpes af den danske stat i fremmede lande, uanset om de måtte være i livsfare eller ej. Hans Jørgen Bonnichsen er blevet truet til tavshed, Per Ramsdal truet med fyring, Kirkeasyl truet med forbud, og Forsvarskommandoen kræver ret til forcensur og truer med at ransage et forlag i kampen mod en bog, der ikke beskriver virkeligheden, som militæret forlanger det. Og så videre.

Og når så en illegal udlænding bliver voldtaget, mishandlet og indespærret af en brutal dansker i ugevis, forarges TV2 Nyhederne lige akkurat kun halvvejs – man undlader nemlig behændigt at oplyse, at den mishandlede kvinde efter sit grusomme mareridt oven i hatten står til tvangsudvisning af Danmarks elskværdige myndigheder …

Link: Ytringsfrihed og samvittighed

Skulle bog forbydes for at dække over udlevering til tortur?

Det er mere og mere af en gåde, hvorfor Forsvarskommandoen pludselig ville have nedlagt fogedforbud mod jægersoldaten Thomas Rathsacks bog “Jæger – i strid med eliten”.

Dette så meget mere, som de faktisk har kendt til hans planer i et års tid nu.

Men måske det handler om at mørklægge en sag, hvor en afghansk fange blev udleveret til tortur hos amerikanerne – og måske en masse andre, lignende sager?

Det antyder selveste kammeradvokaten i hvert fald, skriver Politiken:

Kammeradvokaten kæder nu overraskende torsdagens retsmøde sammen med den kommende erstatningssag, som en tidligere afghansk fange har rejst mod Forsvarsministeriet i Østre Landsret.

»De hensyn, der varetages i denne her sag i relation til bogen, og de hensyn, der varetages i erstatningssagen i Østre Landsret, er de samme«, siger kammeradvokaten, der har begge sager.

Men sagen kan få langt flere konsekvenser.

Torsdag vil kammeradvokaten bede retten om at lukke dørene i sagen om den tidligere jægersoldat Thomas Rathsacks bog, der de seneste dage har skabt voldsom debat. Herefter vil det være op til dommeren at fastslå, om der skal nedlægges fogedforbud mod bogen.

En tidligere afghansk fange har anlagt en erstatningssag mod den danske regering. Han hævder at være blevet mishandlet, efter at han blev overført af danske specialstyrker til amerikansk varetægt i Afghanistan i 2002.

Min fremhævelse. Måske det handler om, at spredte oplysninger i bogen – som Rathsack måske ikke selv har været opmærksom på – kunne bruges til at dokumentere en langt større beredvillighed til udlevering til tortur og til Guantanamo, til at tillade hemmelige overflyvninger, til at tie stille med amerikanernes krigsforbrydelser i Irak og Afghanistan, og så videre, end regeringen hidtil har været ved? Så måske det slet ikke handler om “nationens sikkerhed”, men om, hvad der er politisk pinligt for det danske forsvar og den danske regering?

Dette er endnu spekulation, naturligvis – men kammeradvokatens bemærkninger peger afgjort i den retning.

Link: Forsvaret vil mørklægge bogsag

Censur-glidebanen – fra børneporno til spil

For nogle år siden fik vi internet censur i Danmark. Der blev skabt et filter så ytringsfriheden blev knægtet på det anarkistiske internet. Stat og politi fik hånds- og halsret over hvilke ytringer der måtte eksistere på internettet og hvilke der var forbudte. Naturligvis solgt med de stakkels, stakkels børn som argument – “Think of the children”. For hvem kan have noget imod at censurere pædofili? Nej vel.

Så gik der lidt tid, og det næste blev censur af thepiratebay hvor man kunne dele illegale film og musik. Stor ståhej – censur af groveste art, men den gled ned.

Nu er det så spilsites hvor man kan vinde penge der skal censureres. Ikke noget med at anholde de folk der laver kriminalitet – næh vi censurer istedet så man ikke engang kan tænke tanken at man vil spille ulovligt på nettet.

De næste 10-15 år bliver en hård kamp for ytringsfriheden i vesten – og det er ikke islamisterne vi skal være bange for – det er alle partier fra socialdemokraterne og til højre der er modstanderne. Det er populismen når den er værst.

link til censur