Det kan jeg gætte!

Morten Nielsen spørger:

Hvad kalder man et land, hvor magthaverne i detaljer blander sig i, hvordan folk lever deres liv, hvem de omgås og hvordan de går klædt?

Hvad kalder man et land, hvor magthaverne ønsker at censurere ubekvemme oplysninger om landets krigsførelse i et andet land?

Hvad kalder man et land, hvor magthaverne ser stort på fakta og forskningsresultater, og i stedet fabrikerer egne mod-oplysninger (og presser forskere til at fifle lidt med resultaterne)?

Hvad kalder man et land, hvor blot det at erklære sig uenige med magthaverne medfører krav fra magthaverne om fyring af pågældende?

Må jeg, hr. lærer? Man kalder det for  dannebrog Danmark dannebrog.

Mortens næste spørgsmål er dog nok mindst lige så relevant: “Måske det i virkeligheden er mere relevant at spørge hvad man kalder det naturlige næste udviklingstrin for dette land?

Link: Hvad kalder man et land …

Hvis Onyszko var muslim

Politiken-bloggeren Kristian Madsen rammer hovedet på sømmet i debatten om målmanden fra FC Midtjylland:

Det interessante er, at ingen ved sine fulde fem vil konstatere at katolicisme på denne baggrund er uforeneligt med demokrati og menneskerettigheder. Ingen vil kræve, at Biskop Kozon går ud og tager afstand fra Onyszko. Katolikker vil ikke blive stillet til ansvar for udtalelserne, hvis de stiller op til et offentligt embede. Og det er ellers ikke fordi, Onyszko er den eneste katolik med dette synspunkt. Han er faktisk ikke mere gakkelak end Polens præsident, Lech Kaczynski, der mener at homoseksuelle er en trussel mod menneskeheden.

Men naturligvis tager ingen på denne baggrund afstand fra katolikker eller katolicisme. De fleste af os kan se, at dette blot er småt begavede enkeltindivider, der forsøger at legitimere deres tilbagestående synspunkter ved at iklæde dem religiøse gevanter.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der var sket, hvis Arek Onyszko havde været muslim. Hvis han nu havde sagt:

“Jeg er muslim, og vi vil ikke acceptere den slags mennesker”

Mon ikke Abdul Wahid Pedersen var blevet afkrævet en afstandtagen til denne ekstremist? Mon ikke højrefløjens politikere havde brugt det til at dokumentere at Islam er farligt og uforeneligt med danske værdier? Mon ikke Dansk Folkeparti havde krævet tre-fire ministre i samråd på stedet? Mon ikke samtlige højreorienterede blogs i Danmark var gået helt i selvsving? Naturligvis.

Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at hidse mig op over Onyszkos udtalelser – ikke, fordi jeg finder dem acceptable eller er enig i dem, men fordi jeg er komplet ligeglad med, hvad en tilfældig målmand går og mener eller ikke mener.

Men det er interessant at se, hvordan den larmende tavshed fra the usual Muslim-baiting suspects udstiller deres komplette hykleri.

Og så håber jeg da, alt andet lige, at Onyszko ender med at blive klogere end dag. Lev og lad leve, og alt det der.

Link: Hvis Arek Onyszko var muslim

For hede hule helvede, Per Stig…

Nu skal man eddermame til at høre den samme gang mundl***t fra regeringen.

Soldaternes fagforeninger bringer de danske soldater i Afghanistan i fare, når de udtrykker tvivl om formålet med Afghanistan-missionen og kræver en exit-strategi. Det mener udenrigsminister Per Stig Møller (K), som afviser en hver tanke om at sætte en dato for, hvornår Nato skal trække sig ud.

»Det er direkte farligt for vores soldater, fordi jo mere vi taler om, at vi helst vil væk, jo vanskeligere bliver det overhovedet at være en moderat eller en udviklingsorienteret afghaner. De vil jo tænke, hvem skal beskytte os, for de stikker jo af alligevel«, siger Per Stig Møller.

»Så hver gang man tøver, og hver gang man antyder exit, så skaber man flere talebanere, og der vil være flere, som ikke tør være moderate«.

Mon regeringen tror befolkningen har en så kort hukommelse at de ikke kan huske at regeringen brugte PRÆCIS den samme argumentation i Irak – og at de efter at have forsøgt at standse al kritik og krav om tilbagetrækning, pludselig selv begyndte at snakke om exit-strategi i Irak – uden at de dermed følte de støttede oprørerne eller skabte flere oprørere. NEJ, man er ikke enten for eller imod os i den slags krige – der er nuancer. Og gid regeringen gad stå ved det.

link til Per Stigs hjerneblødning ver. 2.0

Opdatering – citater fra 2004-5
Nov. 2004, Fogh: At trække sig ud af Irak – endsige at diskutere at trække sig ud af Irak – er at spille terroristernes spil.
Sept. 2004:”borgerlige debattører kritiserer ligefrem Helveg for at være skyld i,
at de danske soldaters liv nu bringes i fare

2004, Langballe: “Den danske venstrefløj går terroristernes ærinde
2005, Fogh: Alt andet er dårlige bortforklAringer, og det er i virkeligheden at gå terroristernes ærinde
2005, Bendt Bendtsen,: Derfor er jeg glad for, at man afviser at gå terroristernes ærinde og lade dem styre den danske politik.
Pladen kører på repeat…man må konkludere at da Fogh trak Danmark ud af irakkrigen, gik han ifølge sine egen overbevisning terroristernes ærinde!

link til citater

Skam og skændsel – udvisningen af irakere fortsætter

Så er endnu en gruppe irakere hentet i fængslet og sendt hjem til den død, ødelæggelse og ruin, den danske regering selv har skabt i Irak.

Asylaktivister forsøgte at lægge sig imellem for at forhindre udvisningen, men kunne intet stille op mod statens uniformerede og bevæbnede håndlangere. Modkraft fulgte slagets gang:

Kl. 00:40 Det strømmer løbende til med aktivister, som ønsker at protestere mod udvisningen af de irakiske asylansøgere. En blokade, som er etableret på Ellebækvej nær Ellebækfængslet samler nu op imod 120 mennesker.

Kampklædt politi forholder sig afventende og bruger tiden på at videofilme aktivisterne, som råber “Asyl til alle!”.

Kirkeasyl oplyser desuden, at aktivister har aflåst portene til hovedindgangen ind til lejren for at forhindre, at irakerne kan bringes ud.

Kl. 01:40 En gruppe på omkring 10 mandlige beboere er kommet ud fra Sandholmlejren og har sluttet sig til blokaden foran Ellebækfængslet.

Politiet forholder sig stadig afventende. Det samme gør aktivisterne, som dog fortsætter med at råbe slagord ligesom de har sunget “Kringsat af fjender”.

Kl. 02:25 Politet udtaler til Politiken.dk, at de ikke har planer om at bryde de to blokader, som aktivister har etableret ved Sandholmlejren og Ellebæk-fængslet for at forhindre udvisningen af irakiske asylansøgere.

– Når de stopper, trækker vi os også hjem. Men vi vil ikke bryde blokaderne, siger politikommissær Søren Greve til netavisen.

– Det kan godt være, at vi fjerner de spærringer, de har sat op uden for hovedindgangen i løbet af i morgen formiddag, hvis de stadig er der. Men lige nu er det fuldstændigt ligegyldigt, siger han.

Politikomsissæren ønsker hverken at be- eller afkræfte om politiet har planer om at udvise de irakere, som sidder fængslet i Ellebæk, i nat.

Kl. 02:40 Der har ifølge Kirkeasyl været et mindre sammenstød mellem aktivister og politi ved en af blokaderne. Aktivisterne blev slået med knipler, men ingen er anholdt og blokaden fortsætter.

Hvis der stadig er nogen, der tror, at  “lømmelpakken” handler om klimatopmødet, er de dummere end politiet tillader. Den handler om, at regeringen vil kunne bruge retsvæsnet som supplement til kampklædt og bevæbnet politi – til at slå ned med jernhånd, hvis nogen vover at tale dem imod.

Og igen sendes folk ned til det ingenting, vi selv har skabt – i strid med al menneskelighed, i strid med FNs anbefalinger og i strid med regeringens egen aftale med den irakiske regering. Hvor dybt kan man synke?

Amila har også noget om sagen: Mørkets gerning

Update: Blandt de udviste irakere befinder sig mindst én, som er blevet direkte truet af de irakiske myndigheder. Hvilket indbyder til en gentagelse af spørgsmålet: Hvor dybt kan man synke?

Ubuntu 9.10 – og hvad så?

Danny Piccirillo giver på Reddit.com en oversigt over de vigtigste ting, man med fordel kan gøre for at få systemet helt tip-top, når først man har installeret det:

DVD Playback

Most commercial DVDs are encrypted with Content Scrambling System (CSS), which attempts to restrict the software that can play a DVD. You’ll need to install libdvdcss if you want to play them. You can do so by first installing the libdvdread4 package via Synaptic Package Manager or Terminal.

Click here to install or use the following command:

sudo apt-get install libdvdread4

Then, within a Terminal window, enter:

sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh

Restricted Extras

The ubuntu-restricted-extras package includes a bunch of things Ubuntu isn’t legally allowed to ship with, namely unrar for unarchiving .rar files, Microsoft TrueType core fonts, Sun Java Runtime Environment (JRE), restricted codecs, and finally Adobe Flash Player. Like the rest of the packages and applications in this list unless noted otherwise, it’s available in the new Ubuntu Software Center (Applications ⟶ Ubuntu Software Center).

Click here to install or use the following command:

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras

I also recommend you at least give a fair chance to Gnash, an open source flash player on the list of high priority Free software projects. To install, you’ll first have to make sure you don’t have Adobe’s flash player installed via Synaptic or Terminal.

Command:

sudo apt-get purge flashplugin-installer nspluginwrapper

Finally, you can install the Gnash plugin via Synaptic of Terminal.

APT Line: ppa:gnash/ppa
Click here to install or use the following command:

sudo apt-get install mozilla-plugin-gnash

Og så videre. Jeg har selv netop installeret systemet og regner med at skrive lidt om det om et par dage. Det lader til at være pænere og hurtigere end alle tidligere versioner af Ubuntu, jeg hidtil har set, men i alt væsentligt er det heldigvis bare sig selv – det vil sige, rimeligt stabilt og pålideligt.

Link: Top things to do after installing Ubuntu 9.10 Karmic Koala

Velfærdssamfundets bagside

I Politiken fortæller Maria Mazzoni fra København om, hvordan det er at søge hjælp til sin 12-årige datters psykiske problemer:

Maria oplever, at al hendes vågne tid går med at ringe, skrive, maile og rykke for svar hos skiftende instanser, alt imens familien slides mere og mere i laser.

»Det er hele systemet og de her procedurer og drejebøger, de hænger sig i. Man bønfalder, man er meget ydmyg, man prøver at please og være venlig i stedet for at skælde ud, fordi de sidder med så meget magt, og man er bange for at brænde sine broer«, siger hun over en stor stak sagsakter i hjemmet på Amager.

Under målsætning om at »sætte borgeren i centrum« har politikerne bag kommunalreformen opnået det stik modsatte, kritiserer Bettina Post, formand for Landsforeningen af Socialrådgivere.

»Kommunalreformen har splittet det sociale arbejde op i afgrænsede forvaltninger. Tingene skal skilles ad, man må for eksempel ikke snakke om sociale problemer henne i jobcentret. Borgeren skal have en fuldtidskalender fyldt op med, hvor skal jeg til møde om hvad, hvilke papirer skal jeg have med, og hvem skal jeg tale med«, siger hun.

Andre steder i landet er det måske ikke helt så slemt som i København, men det egentlige resultat er præcis det samme: Børn, der kunne have haft en god prognose, hvis de havde fået støtte, tabes på gulvet på grund af offentligt omsorgssvigt.

Alle gode kræfter og instanser sætter sig ned i en rundkreds og er enige om at noget må gøres, det er bare ikke lige præcis dem selv, der skal gøre det. Dette system vender den tunge ende nedad: Forældre med store ressourcer og overskud til at bruge dem på deres børns handicap kan  trække læsset selv, eller de kan måske råbe højt nok til, at der sker noget. Forældre med kun almindelige ressourcer til deres rådighed (som Mazzoni i Politikens artikel) må se sig selv kørt ned, mens deres børn ikke får hjælp.

Hvad med et samlet system, der satte barnet og behovet først og papirerne og juristerierne sidst? Men det ville jo kræve, at man tænkte som en helhed og ikke som en lang række forskellige cigarkasser.

Link: Borgere køres ned af kommunalt papirvælde