Fri software vs Open Source – hvad er forskellen?

Ikke mine ord, men læs denne artikel af Luis Falcón:

You write Free Software because you want to contribute to the community. It’s an act of social activism. It’s about sharing and helping out.

This April I got a mail from Chris Larsen, a doctor working in Rwanda, where he was asking OpenERP the scripts to upgrade to 6.x, since they needed to have the latest Medical version. The response he got was that the scripts were not publicly available anymore. If they wanted to upgrade, they would have to pay a support contract to OpenERP. This is the typical example of a vendor lock-in. They change the rules (even the license) and then the user becomes their prisoner.

That very same day I started the implementation of GNU Health (previously called “medical”) in the Tryton platform. Believe me, this was frustrating and it meant a lot of work, but I had to guarantee the future for the health centers.

That effort paid off. Today Health (GNU Health) is an official GNU package (health.gnu.org), the United Nations University has adopted it, and everyday health centers are downloading it from the GNU official site. Obviously, the GNU Health version that today is an official GNU package runs under Tryton, a community-based project.

I just got an email today that a health center in RDC ( Democratic Republic of Congo ) after testing the functionality, will be using GNU Health under Tryton.

Open Source has become the refuge for some speculators, who apply digital lock-ins, by, for example, not releasing the upgrade scripts. This is not fair. It’s not ethical. It’s not thinking about the community. It’s being selfish and greedy. Lastly, it’s not respecting the underlying software.

OpenERP and Tryton need Python, Postgresql and GNU/Linux. If Python or Postgresql would impose a support contract fee to be able to upgrade, they would not exist. So, none of us have the right to break the evolution chain.

So, a word of advice . Make sure you use Free Software. This is more than just a license. They should be community-based projects.

Link: Free Software versus Open Source (via Linux-News).

Happy birthday, WWW!

Verdens første World Wide Web-server blev sat i drift på CERN den 6. august 1991, hvilket i dag er tyve år siden. Systemet blev opfundet af Tim Berners-Lee, der lagde grunden til systemets kolossale udbredelse ved at offentliggøre sine programmer kvit og frit, så alle kunne gøre med dem, som de ville. Det var der mange, der reagerede på.

På det tidspunkt læste jeg selv fysik og datalogi ved Århus Universitet. DAIMI (Datalogisk Afdeling, som det hed dengang) fik en WWW-server i slutningen af 1993 (tror jeg nok), og jeg lavede min egen første hjemmeside i løbet af 1994.  Jeg havde ikke lært HTML, så hjemmesiden blev lavet i emacs og LaTeX, hvorefter den blev konverteret til HTML med latex2html. Herefter blev teksten rettet til i emacs. Da jeg fik internet hjemme gik jeg over til at bruge notepad og Wordpad i stedet, indtil jeg i 2005 endelig fik et styresystem med en rigtig editor indbygget. Denne editor hedder vi 🙂

I dagens anledning  bringer jeg nedenstående citat om baggrunden for World Wide Web  fra min kommende bog  med arbejdstitlen Fri software – et kampskrift:

I 1990 udviklede en ung fysiker ved CERN et internet-baseret system, der havde til formål at lette udvekslingen af alle former for data mellem forskellige videnskabelige faciliteter. Fysikeren hed Tim Berners-Lee, og det system, han havde opfundet, kaldte han World Wide Web. Berners-Lee havde få måneder forinden overværet et foredrag med  Richard Stallman om nødvendigheden af fri software i forskningsverdenen. Han besluttede derfor at hjælpe sit system på vej ved at lægge både programmer og kildekode til download og fri afbenyttelse på CERNs Internet-servere.

Berners-Lees nye system bestod af en central server, der kunne servere dokumenter for systemets brugere. Brugerne kunne så læse dokumenterne ved hjælp af en særligt indrettet klient eller browser, der kunne vise den kode, serveren brugte til at få dokumenterne til at se pæne ud. Denne kode var den første udgave af det i dag meget udbredte formatteringssprog HTML, som Berners-Lee havde opfundet til lejligheden. For at snakke sammen brugte klient og server en ny netværksprotokol, som Berners-Lee kaldte HTTP –  en forkortelse for “Hyper Text Transfer Protocol”.

Berners-Lees opfindelse bredte sig hurtigt til universiteter verden over. National Center for Supercomputing Applications tog udgangspunkt i Berners-Lees oprindelige software og skabte verdens første virkelig udbredte web-browser Mosaic.  James H. Clark  grundlagde firmaet Netscape og skabte den første kommercielle browser sammen med en stor del af de oprindelig programmører fra NCSA. Netscape  havde en indbydende grafisk brugerflade og en overskuelig formattering af nettets HTML-sider og har en stor del af æren for at bringe Internettet ind i almindelige menneskers hjem. En anden gruppe af tidligere ansatte hos NCSA gik til Microsoft, hvor de brugte koden fra Mosaic som grundlag for de første versioner af Microsofts Internet Explorer-browser.

Da folk begyndte at blive opmærksomme på muligheden for at lave sider på World Wide Web, bredte ideen sig hurtigt. Mange virksomheder, institutioner, organisationer og enkeltpersoner lavede deres egne hjemmesider, hvor de reklamerede for deres egne produkter eller fortalte om noget, der var vigtigt for dem.

Sidernes grafiske præsentation blev styrket af den omstændighed, at HTML består af tekster med forskellige koder. Selve teksten er bl.a. det, som brugeren ser på skærmen, mens koderne styrer præsentationen. Da alle browsere indeholder en funktion, der hedder “Se HTML” eller “Se sidens kildekode” eller noget i den retning, kunne folk hurtigt komme i gang med at lave nye sider ved at tage udgangspunkt i koden for andre menneskers eksisterende sider. Alle kunne altid se, hvordan en given sides layout var fremstillet, og grafiske nyskabelser bredte sig derfor med omtrent samme hastighed som selve teknologien.

En gruppe af frivillige og repræsentanter for forskellige firmaer arbejdede videre med Berners-Lees oprindelig server-program og udviklede web-serveren Apache, der i forskellige udgaver i dag er den mest udbredte webserver på internettet. Dette gjorde de i Tim Berners-Lees oprindelige ånd. Det vil sige, at de betragtede serverens design som et fælles, åbent projekt, som alle kunne bidrage til og nyde godt af, hvis de ville. Mens virksomheder som Microsoft, Netscape og IBM solgte webservere til meget høje priser, fortsatte folkene bag Apache med helt i Berners-Lees ånd at dele deres server ud til hvem, der end ville have den. Apaches popularitet tiltrak så vægtige bidragydere, at denne gratis web-server var og i dag stadig er den bedste af dem alle sammen.

Fælles for udbredelsen af Internettet som fundament for vore dages kommunikation og World Wide Web som Internettets måske vigtigste manifestation for almindelige mennesker er altså, at de fik så stor udbredelse, fordi de blev beskrevet og dokumenteret i fuld offentlighed, og fordi de første udgaver af de underliggende programmer blev foræret væk til enhver, der havde lyst til at bruge og ændre dem.

Internettet kunne altså kun få den succes og udbredelse, som det har, fordi det byggede på åbne standarder og fri software.

Så tillykke til Tim Berners-Lee og W3C, som i dag forvalter de åbne standarder bag World Wide Web og dermed Internettet, som de fleste kender det.

Fri software – inspirerende scenarier

Den sydafrikanske regering udgav i 2002 en rapport om Free/Libre and Open Source Software in South Africa (opdateret flere gange, bl.. i 2004), og den indeholder en række scenarier for den umiddelbare gavn af fri og gratis tilgængelig software, som i sig selv er grund nok til at læse den:

SIPHO’S CHOICE

Sipho has good reason to be pleased with himself; he has just submitted a groundbreaking PhD thesis at a leading South African university. Using advanced concepts in mathematics and physics, his thesis, “QVM: the Quantum Virtual Machine”, proposes an ingenious algorithm to speed up the conventional PC beyond the wildest dreams of classical wisdom.

QVM will make light of computer resource hungry fields like environmental and climate modelling, determination of protein structure and function, discovery of new drugs, complex industrial simulation and design etc. It will also lead to a host of completely newapplications that inevitably accompany such a major computational advance.

Sipho cannot wait to publish a paper in a high impact international journal giving full details of QVM principles and design. He also intends to place a full software implementation on the Internet, allowing anyone to download and use it on a standard PC. No license fee, no royalties. They can use the software as they please –learn from it, modify it – as long as they do not repackage and sell it for private commercial gain and attempt to stop others from using the free distribution.

His friends are horrified – he could license QVM to a global computer company and make a fortune. The university is horrified – it could license QVM to a global computer company and make a fortune. His supervisor is horrified…

But Sipho stands his ground. He firmly believes in the freedom (or should that be obligation?) to publish academic work supported by public funds – software included. His own research benefited immensely from the use of software distributed under similar conditions.

He is also mindful of a moral obligation to seek the greatest economic gain for the country from publicly funded research. But this only strengthens his resolve. He is convinced that greater benefit can accrue to South Africa’s scientific and economic fortunes through his suggested route than by surrendering such a major scientific breakthrough wholesale to any single company, whether it is foreign (almost certainly) or local.

“Is he very foolish or simply ahead of the game, like he is in his research?” his friends puzzle. “Is he really acting in the country’s best interest or is he a well-meaning but naïve academic?” wonders the inquiring public. “Should a man like this even be allowed a choice on the matter?” fumes the university’s deputy vice chancellor for research.

FUNEKA’S AWAKENING

Funeka is a schoolteacher with a mission: to give her dusty, rural school the very best. She launches a campaign to build a computer lab and approaches various businesses for help. To her delight, one company donates 20 computers that are being replaced, but the company will keep all their software licenses for their new machines. She also has to find her own educational
software.

Delight turns to horror when she discovers that it will cost many thousands of Rand for software licenses, including licensing the educational software the dealer tells her she needs. To make matters worse, casual inspection reveals that the content is geared to American schools, using unfamiliar baseball metaphors and the like.

Meantime, Funeka’s students have been doing some legwork of their own. They have contacted a young IT company that has offered to network the computers and connect them to the Internet. When the company’s network guru calls by and finds computers with no software, she installs Linux and associated free software on all of them, sets up the network and Internet connection and even gives the students a preliminary driving lesson on using the software and surfing the Internet.

While Funeka agonises over raising a software budget, the students spend many days probing, exploring and discovering new things. Within a short time they have learned to do creative projects by searching the Internet and sending email around the world for facts they can’ find in the tiny school library. Using tools and examples from other Web sites, they soon start designing their own school Web site and developing content like a Web-based newspaper covering school and local community issues.

When she learns of all this, Funeka is amazed at the creativity of her students, and decides that her original idea of what computers should do is completely wrong. She had thought of the computer as just another passive medium of instruction. Funeka quickly adapts to this awakening, and promptly arranges a session on the Internet – given by her students to members of staff. They are all amazed that all this has happened without the school having to pay a cent in software licenses.

They also heartily approve when the students explain their plans to design a community resource for guided access to government Web sites. The one concern the students have is that they are often unable to read files downloaded from government sites. The problematic files are in a format that requires proprietary software to read.

I begge tilfælde er scenarierne særdeles realistiske. Det er egentlig ret meget ude af trit med almindelig akademisk skik, at universiteterne kan finde på at sælge vigtige ideer til det private erhversliv, for slet ikke at tale om at patentere dem. Hvad Sipho gør, er det eneste oplagte og det bedste for såvel Sydafrika som hele verden, men desværre er det ikke sådan, det altid går.

Og hvis skolerne baserer sig på fri software, kan de både undgå store udgifter til licenser og få langt bedre muligheder for at tilpasse systemerne til deres egne lokale behov. I Sydafrika betyder det ikke mindst, at man kan få lokale virksomheder eller sågar frivillige til at hjælpe til med at oversætte programmerne til et af de elleve officielle sprog. Så behøver man heller ikke vente på, at Microsoft eller de andre store leverandører tager sig sammen til at levere en oversat version – med fri software kan man altid oversætte programmet selv, hvis man har lyst.

Eksemplerne er mange og lærerige, og det var slet heller ingen skade til, om  en dansk politiker eller to også kastede et blik på denne rapport.

Link: Free/Libre and Open Source Software and Open Standards in South Africa. A Critical Issue for Addressing the Digital Divide

http://www.nacinnovation.biz/wp-content/uploads/pdf/NACI%20Resources%20studies,%20reports%20and%20publications/2002/Libre%20&%20Open%20Source%202002.pdf