Heltemodige amerikanske betjente uskadeliggør livsfarlig, samfundstruende 15-årig pige

Politiet i King County, Washington syntes af en eller anden grund ikke, at denne video, der dokumenterer ordensmagtens heltedåd, burde være kommet til offentlighedens kendskab:

“We had argued strenuously that the videotape released to the media this morning not be released because it does not tell the whole story of the incident,” attorney Anne Bremner said in a statement.

“As we argued to the judge, it will inflame public opinion and will severely impact the deputy’s right to a fair trial.”

The video shows Schene and Brunner as they escorted the girl into the holding cell. Schene had asked her to remove her basketball shoes, and, as she slipped out of her left shoe, she appeared to kick it at Schene.

Schene then lunged through the door and kicked her, striking either her stomach or upper thigh area, court documents say. He pushed her against a corner wall before flinging her to the floor by her hair. He then squatted down on her and made “two overhead strikes,” although it’s unclear where the blows landed.

The detective who reviewed the video said it appeared Schene and Brunner had the girl under control when Schene struck her. Schene, who is 6 feet 2 and weighs 195 pounds, did not explain his action to investigators, court documents say.

Link: Beating caught on police video (via Boing Boing)

Justitsministeren opfordrer alle danskere til at kryptere deres emails

Og Fra DR Online:

For at forhindre den svenske efterretningstjeneste i at lytte med i Danmark, opfordrer justitsminister Brian Mikkelsen nu alle borgere og myndigheder til at overveje at kryptere deres brug af e-mails, internet og telefoni.

Men hvis ministerens opfordring bliver fulgt, vil det samtidig forhindre den danske efterretningstjenste i at gennemføre den overvågning og logning af borgernes kommunikation, som regeringen selv har sat i værk.

Justitsminister Brian Mikkelsen vil ikke foretage sig noget overfor den svenske regering – for at forhindre, at svenske efterretningstjenster nu er begyndt at overvåge danskernes helt interne trafik af e-mails, internet og telefoni, når den løber gennem svenske kabler.

“Jeg har forståelse for, at de nye svenske regler umiddelbart kan forekomme vidtgående”, skriver Brian Mikkelsen i et svar til Folketingets Retsudvalg, vedrørende den såkaldte FRA-lovgivning, der netop er trådt i kraft i Sverige.

Til gengæld opfordrer han både private borgere og offentlige myndigheder til at overveje at sikre sig mod svensk aflytning og overvågning ved f.eks. at installere programmer, der krypterer indholdet og dermed gør det umuligt for efterretningstjenester at lytte og kigge os efter i informationsredskaberne.

Dette er mig bekendt første gang, at regeringen melder klart ud, at det er 100% legitimt at bruge ubrydelig kryptering for at sikre sig mod myndighedernes overvågning.

Jeg vil gerne opfordre til, at man tager ham på ordet og straks går i gang.

Der er umiddelbart tre måder, hvorpå man hurtigt kan komme i gang med at kryptere:

  1. Installer GNU-programmet GPG, der implementerer PGP-kryptering. Kræver, at du har modtagerens offentlige nøgle og at folk, der vil sende til dig har din.
  2. Skaf en digital signatur eller erhverv dig på anden vis et X.509-certifikat. Så snart du har installeret det, understøtter de fleste mail-programmer umiddelbart kryptering og dekryptering – kræver igen, at du har modtagerens certifikat og de har dit.
  3. Slå SSL/TLS-kryptering til i kommunikationen med din mailserver. Hvis du bruger webmail, så brug altid HTTPS-udgaven, der krypterer din kommunikation med serveren. I Outlook Express eller Mozilla Thunderbird kan du vælge at aktivere SSL under server-indstillinger eller sikkerhed. Hvis din udbyder ikke tillader dig at bruge SSL (eller den nyere udgave TLS) i kommunikationen med sine mailservere, så find en anden.

Hvis vi alle gjorde dette, ville ingen af os kunne få overvåget vores kommunikation mod vores vilje. Næste skridt må være at sikre alle telefonsamtaler, men det bliver nok først praktisk muligt, når IP-telefoni engang bliver normen.

Hvis du gerne vil sikre dine egne telefonsamtaler og Internetkommunikation i øvrigt (altså udover mails) eller blot lære lidt mere om, hvordan man gør, er det nemmeste at starte med at downloade Polippix og brænde det på en CD.

Link: Svenskerne overvåger danske mails

Et valgløfte der blev brudt

Center for Vild Analyse er til tider en genial blog med nogle knivskarpe analyser – se blot hvorledes han giver regeringen tørt på.

“En læser af CVA (Pal Parkinson) spurgte for nylig, hvordan man kan have et skattestop, samtidig med at grønne afgifter, multimedieskatten og afgifter på cigaretter og chokolade stiger. Det korte og umiddelbart mest logiske svar er naturligvis, at det kan man ikke. Men så enkelt er det ikke.”

(..)

Vi har et skattestop, og det var Foghs eksplicitte og “ultimate” krav til oppositionen under de meget korte forhandlinger om skattereformen, at det skulle opretholdes. Men det gælder ganske vist ikke lige i den periode, hvor skattereformen skal forhandles med Dansk Folkeparti. Når den nye reform er vedtaget, vil skattestoppet blive genindført, og så kan regeringen gå tilbage til med foragt at håne oppositionen for at “ville sætte alt i spil” (som det hed under den seneste valgkamp) og finde på bestandig nye skatter og afgifter.

Man forestiller sig, at regeringen, og i særdeleshed Venstre, simpelthen er forundrede og kniber sig lidt i armen: “Køber de virkelig den?” Det virker ganske fantastisk.

En skarp analyse af et af de største spin-forsøg i nyere tid.
Link til Center for Vild Analyse

Politiet stormer Ungdomshuset

… dvs. det gamle Ungdomshus på Jagtvej.

Modkraft.dk har live-dækning. Der lader til at være politivold i farvandet:

Kl. 21.15
De 50 mennesker, der blev omringet af politiet, er tilsyneladende ikke anholdt, men kun tilbageholdt til registrering. Det er en meget blandet skare bestående af både ungdomshusaktivister, indvandrerunge og ældre mennesker. Mange har tydeligvis bare befundet sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Politiet reagerer meget aggressivt på pressens tilstedeværelse. Således blev Modkraft.dk’s journalist på stedet skubbet væk, da han overværede en særdeles voldsom anholdelse, og efterfølgende kontaktede en betjent ham og krævede at få at vide, hvilket medie han arbejdede for. Da han viste sit pressekort, fik han at vide, at han ikke måtte “blande sig i politiets arbejde”.

Det forlyder, at den aktivist, der tidligere blev betegnet som “hårdt såret”, nu er på benene igen.

Kl. 21.10
Omkring 50 aktivister, der stod på Nørrebro Runddel er blevet anholdt i en knibtangsmanøvre efter først at være gennet op ad Nørrebrogade i retning af Nørrebro Station.

Cirka 20 meter fra Runddelen blev de omringet af politi med hunde og trukne knipler og tvunget til at sætte sig ned.

Ifølge flere vidner på stedet har politiet været særdeles håndfast og flere er blevet slået voldsomt med knipler, herunder en fotograf, der videofilmede begivenhederne.

Politiken har også lidt om sagen. Hvis det er sandt, at politiet er gået så hårdt frem som beskrevet – og der er ingen grund til at tro andet – er det nok noget, vi kommer til at høre mere til.

Link: Politiet stormer Jagtvej 69

‘Jødisk-kristen’ kultur eksisterer ikke, 2

Boel Tammes skrev i en kommentar til min påpegelse af, at begrebet “jødisk-kristen” kultur er noget pjat, at

Det almindelige betydning af “jødisk-kristen kulturkreds” har jo intet at gøre med,om de europæiske jøder har været integreret i de europæiske befolkninger i øvrigt.
Betydningen er jo simpelthen: den kulturkreds, som har hentet sin religiøse inspiration i de jødiske og kristne skrifter, der tilsammen kaldes Bibelen.

Som jeg svarede ham, og som jeg nok synes er et helt indlæg værd, er det netop eller især i den betydning, Tammes påpeger, at begrebet “jødisk-kristen” ikke giver mening.

For det første har jøderne aldrig hentet nogen som helst religiøs inspiration i det Nye Testamente.

For det andet har de kristne traditionelt læst og oversat den Hebraiske Bibel kristologisk, dvs. man har (mis-)tolket Kristus-profetier ind i den. Hvad de kristne opfatter som “Bibelen” som helhed, er noget ganske andet end dén Hebraiske Bibel, der som “Loven og Profeterne” udgør jødedommens helligskrift.

For det tredje har den jødiske kultur traditionelt ikke taget udgangspunkt direkte i den Hebraiske Bibel som vi kender den, men i Talmud, hvilket specielt i juridisk henseende minder meget mere om islam med hadith og sharia end det minder om de kristne traditioner.

Ønsker man at definere en kulturkreds ud fra, hvem der har fundet inspiration i “Bibelen”,  er islam faktisk meget tættere på den kristne kulturkreds, end jødedommen er, eftersom islam også anerkender det Nye Testamente som helligskrift og Jesus som profet.

I kraft af jødedommens forhold til loven og dens tolkning gennem Talmud og Halakha er denne meget mere beslægtet med islam, end den er med kristendommen – Talmud og Halakha udgør som lovsystem en ret nøje parallel til Hadith og Sharia.

Hvis man insisterer, kunne man altså tale om en “kristen-islamisk-jødisk” kulturkreds, eller man kunne, hvis man lægger vægt på det lovmæssige aspekt, tale om en “jødisk-islamisk” kulturkreds versus den kristne.

Den mest logiske konsekvens af netop Tammes’ indvending synes derimod at være en “kristen-islamisk” kulturkreds i modsætning til den jødiske, eftersom islam anerkender både Jesus og alle de gammel-testamentlige profeter og derfor lige præcis bl.a. “har hentet sin religiøse inspiration i de jødiske og kristne skrifter, der tilsammen kaldes Bibelen“.

Hvilket man som påvist ikke kan sige om jødedommen.

Islam er altså tættere på jødedommen og kristendommen hver for sig, end de er på hinanden.

Hvis man som sagt insisterer, forekommer det eneste korrekte at være den med den “jødisk-islamisk-kristne” kulturkreds, men for det første ender det let med at blive så udvandet, at det ikke betyder noget, for det andet er det nok ikke det, proponenter af en “jødisk-kristen” kultur plejer at have i tankerne.

En tilføjelse: Jeg har i nogen tid advokeret det synspunkt, at antisemitisme og islamofobi er to sider af samme sag. Rune Engelbreth peger i den forbindelse på et nyligt indlæg af tidligere overrabbiner Bent Melchior, der på den ene side advarer mod stigende antisemitisme og på den anden side advarer mod at overdramatisere – og som på den tredje side slutter af med netop at advare mod, at modviljen mod muslimer kammer over og bliver til “islamofobi”, racistisk had mod muslimer:

Vi har nok antisemitter, for også Danmark har sine brodne kar, men vi har ingen organiseret antisemitisme.

Jeg føler mig ikke på samme faste grund, når vi taler om islamofobi, modvilje og angst over for muslimer. Derfor er det så vigtigt, at vi i kampen imod antisemitisme ikke forfalder til islamofobi.

Endnu en tilføjelse: Det første indlæg om ikke-eksistensen af en “jødisk-kristen kultur” blev anerkendende linket til på forsiden af den antisemitiske, islamofobiske, indvandringsfjendtlige og Holocaust-benægtende hjemmeside balder.org.

Det siger egentlig sig selv, men jeg skynder mig alligevel at sige, at jeg ikke er glad for denne anerkendelse. Jeg anser jødernes bidrag til Europas og verdens videnskab og kultur for at være kolossalt, nærmest umåleligt. Efter templets ødelæggelse i år 70 lykkedes det for primært de farisæere, der lægges for had i det nye testamente, at reorganisere diasporaen og grundlægge en holdbar kultur med en kolossal respekt for viden og uddannelse – blandt andet indførte man obligatorisk skolegang for alle sådan ca. 1500 år før, vi kom så langt her i Danmark. Den europæiske antisemitisme har aldrig været andet end hadefuld idioti.

Så hvis jeg siger, at der ikke findes en ‘jødisk-kristen’ kultur, ligger der ikke heri nogen som helst form for nedvurdering af den jødiske kultur – tværtimod, havde jeg nær sagt.

Ak ja. For yderligere info, læs resten af Razib Khans indlæg om jødisk-kristen kultur, gerne dem alle sammen. Det er besværet værd.

Til kamp for borgerrettigheder – i Storbritannien


I går blev den store, distribuerede Modern Liberty-konference afholdt i otte byer i Storbritannien. Konferencen havde til formål at appellere til alle briter om at forsvare deres borgerrettigheder i en tid, hvor de er ved at blive undergravet af overvågning, registrering og terrorlove.

The Observer skriver bl.a.:

More than 1,500 people, paying £35 a ticket, attended the Convention on Modern Liberty in Bloomsbury, central London, which was linked by video to parallel events in Glasgow, Birmingham, Belfast, Bristol, Manchester, Cardiff and Cambridge. They heard from more than 80 speakers, including author Philip Pullman; musicians Brian Eno and Feargal Sharkey; journalists Fatima Bhutto, Andrew Gilligan, Nick Cohen and Guardian editor-in-chief Alan Rusbridger; politicians Lord Bingham and Dominic Grieve; a former director of public prosecutions, Ken Macdonald; and human rights lawyer Helena Kennedy.

In her speech Kennedy said she felt that fear was being used as a weapon to break down civil liberties. “There is a general feeling that in creating a climate of fear people have been writing a blank cheque to government. People feel the fear of terrorism is being used to take away a lot of rights.”

She said that voters were anxious that their communities were ‘being alienated’ by the use of powers designed to protect national security being applied outside their original remit, and that there was now an open window of opportunity for the electorate to make their feelings known to government before the next election: “People are fearful of the general business of collecting too much information about individuals.”

High on the concerns of the convention were the recent allegations against the British security services by Guantanamo Bay torture victim Binyam Mohamed, plans for ID cards, DNA collection databases and controversial surveillance powers being used by civil servants. In addition, concerns were high over Government plans to create a database of all the communciations and movements of ordinary people as well as the profileration of anti-terrorism laws including detention of suspects.

Vi har allerede citeret Philip Pullman,  der holdt oplægget til konferencen i London, for at Storbritannien er inde i en helt forkert retning, hvad borgerrettigheder og overvågning og individets forhold til staten i det hele taget.

The Observers columnist Henry Porter kalder konferencen “the birth of a great moment for liberty” og at det er en “standard raised against Straw and those who would destroy rights and liberties that have taken 800 years to accumulate”. Men der er nu lang vej endnu, før Straw og Brown og New Labour og de konservative og det totalitære regime, de gerne ville forvandle Storbritannien til under påskud af “terrorlove”, er rullet tilbage. Det er godt at se “Modern Liberty” komme, men det er unægtelig også noget sent.

Men det rejser jo unægtelig spørgsmålet: Hvornår får vi sådan en bevægelse i Danmark? IT-Politisk Forening kan ikke gøre det alene.

Læs også:

Liberty Central – The Guardians store debatsektion om Modern Liberty som konference, bevægelse og koncept.