Læger lader fattige dø

Der er forskel på, hvornår danske læger lader rige og fattige patienter dø.

Efter de seneste sundhedsreformer har danske og udenlandske læger besluttet at lade fattige patienter uden forsikring dø i en tilstand, hvor de redder mere velhavende patienter.

Når en fattig er blevet så hårdt såret, at det vil få store konsekvenser for vedkommendes videre liv, giver lægerne smertestillende medicin og lader patienten dø.

»Hvis vedkommende f.eks. har svære indre blødninger eller et brud på ryggen, så han fremover vil være lam fra halsen og ned, indstiller vi behandlingen,« oplyser en overlæge på Bispebjerg Hospital.

»Er det en patient fra over- eller middelklassen, vil vi i stedet fortsætte behandlingen og få ham udskrevet. I de samfundslag har man jo helt andre muligheder, hvis man er bundet til en kørestol. I fattige familier er der ikke noget socialt overskud og i mange tilfælde ingen til at hjælpe den sårede, og så træffer vi beslutningen,« siger han.

Kilde: Jyllands-Posten, 5/5.

Er der noget galt her? Nåja, i den rigtige artikel er det ikke fattige, lægerne lader dø, det er afghanere. Når og hvis sygesikringen i Danmark bliver “reformeret” i amerikansk retning, som nogle mennesker gerne så, skal du ikke føle dig for sikker.

Og helt principielt er der ingen forskel. I den globaliserede verden, hvor Danmark mener at have aktier nok i Afghanistan til at sende soldater, er afghanske sårede vore fattige – hvis vi ikke synes om det, skal vi lade være med at sende vores soldater derned. Med engagement følger ansvar. Det kan godt være, lægerne ikke føler, de svigter deres lægeløfte ved at opdele patienterne i et A-hold, der får lov til at leve, og et B-hold, der diskret får lov til at dø, men alligevel:

Ved således at skille rige fra fattige står de som de ultimative (og, lad os ikke glemme, særdeles velbetalte) håndhævere af den globale apartheid. Jeg kan ikke med min bedste vilje se, hvordan det kan være andet end et brud på lægeløftet.

Åh nej, nu igen – DF med nyt krav om ‘bandeforbud’

Nemlig Peter Skaarup:

»Vi vil godt sige til rockerne og indvandrerbanderne, at nu slutter
festen. Nu slutter det med, at man kan eksistere i fred og ro som forening«,
siger formand for retsudvalget, Peter Skaarup (DF) til DR Nyheder.

Partiet vil bruge paragraf 78 i grundloven, hvor der i stykke to står, ‘at
foreninger, der virker ved eller søger at opnå deres mål ved vold eller lignende
strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved
dom’.

To ting:

  1. Når Rigsadvokaten i 90erne trods kolossalt politisk pres vurderede, at det ikke ville være muligt at forbyde Hells Angels og Bandidos, og det mens den såkaldte “rockerkrig” rasede, hvorfor tror man så, man kan forbyde dem nu?
  2. Og hvad i al verden får Peter Skaarup til at tro, at indvandrerbanderne “eksisterer i fred og ro som forening”? Mig bekendt er de slet ikke organiseret som foreninger. Og hvad så? – tror man, man kan forbyde folk at mødes?

Endnu engang, fristes man til at sige, er DF på banen med et tåbeligt signal, der aldrig vil kunne realiseres – med mindre man vitterlig vil ophæve Grundlovens beskyttelse af foreninger, subsidiært forbyde mennesker at mødes. Ønsker man virkelig et samfund, hvor magt er ret, retsplejeloven og domstolene forældede og politiet bare skal gøre, som de nu synes – eller aner Skaarup bare ikke, hvad han taler om?

Update: Cloud’s Corner har taget fat i den samme historie, fra samme vinkel, under overskriften “DF vil afskaffe vores samfund”. Helt ærligt, det er sgu også horribelt.

Pas på Wikipedia – Maurice Jarre og nekrologen, der gik galt

Pas på, hvad du læser på Wikipedia, hvis der ikke er kildeangivelse, kunne konklusionen vel være – pas i det hele taget på, hvad du læser på nettet eller (viser det sig) i aviserne.

En 22-årig studerende fra Dublin skrev umiddelbart efter den franske komponist Maurice Jarres død et falsk citat ind på hans Wikipedia-side. Det følgende døgn gik det sin sejrsgang i alverdens aviser.

Siobhain Butterworth forklarer i dagens Guardian:

An obituary of French composer Maurice Jarre, which appeared in the Guardian on 31 March, began and ended with quotes. It opened with: “My life has been one long soundtrack. Music was my life, music brought me to life” – and closed with: “Music is how I will be remembered. When I die there will be a final waltz playing in my head, that only I can hear.” The words, however, were not Jarre’s, they were Shane Fitzgerald’s – the 22-year-old student at University College Dublin had put them on Jarre’s Wikipedia page a day earlier.

Fitzgerald’s timing could not have been better. He added the fake quote shortly after the composer died and just as writers were working on his obituaries. The Guardian commissioned an obituary writer on the morning of 30 March, giving him only a few hours to produce a substantial piece on Jarre’s life for the following day’s paper. He was not the only one taken in by the hoax – the quote was recycled in several other obituaries published in print and on the web. Fitzgerald told me that he’d looked for something (or someone) journalists would be under pressure to write about quickly. Jarre’s death was “the right example, at the right time”, he said.

What others might see as an act of vandalism, Fitzgerald calls research. In an email last week he apologised for deliberately misleading people and for altering Jarre’s Wikipedia page. He said his purpose was to show that journalists use Wikipedia as a primary source and to demonstrate the power the internet has over newspaper reporting.

Dette betyder ikke, at Wikipedia er ubrugeligt – som alment tilgængeligt leksikon er det endog særdeles nyttigt. Men det kan, som Butterworth også bemærker, ikke bruges som primærkilde. Selv Britannica kan det være kritisk at bruge på den måde, en Wikipedia har som bekendt det særlige problem, at hvem som helst kan skrive hvad som helst:

The moral of this story is not that journalists should avoid Wikipedia, but that they shouldn’t use information they find there if it can’t be traced back to a reliable primary source.

The desirability of telling readers where information comes from shouldn’t be overlooked either.

It’s worrying that the misinformation only came to light because the perpetrator of the deception emailed publishers to let them know what he’d done and it’s regrettable that he took nearly a month to do so. Why did he wait so long? “I apologise for that,” he said. “I was originally going to do a report for my class and then it didn’t work out. I know I should have told you sooner.”

Fitzgerald says he is shocked by the results of his “experiment” with Jarre’s Wikipedia page. “I expected the quote to get into the blogs, but I didn’t expect it to get into mainstream newspapers,” he said.

Det besvarer vel også et andet spørgsmål, som af og til rejses. Har internet betydning som massemedie? I dette tilfælde synes Fitzgeralds eksperiment at vise, at det kan det i hvert fald have.  Om denne betydning så er gavnlig, er et andet spørgsmål – i dette tilfælde har den nok efterladt en del journalister med røde ører.

Link: Open door

Update, 8/5: Politiken har nu også historien – gad vide, om de har set den her? 🙂

Internettet er under angreb

Pressemeddelelse fra Hanne Dahl, MEP for Junibevægelsen:

På tirsdag den 5. maj skal Europa-Parlamentet stemme om den meget omstridte Telekommunikationspakke – vel at mærke Parlamentets sidste samling i denne valgperiode. Det er knald eller fald for det åbne og brugerdrevne internet, som vi kender og nyder godt af i dig. Og med det er vores basale borgerrettigheder også i fare.

”Et af de helt centrale punkter er spørgsmålet om at lukke folks internetforbindelse, hvis de har downloadet ulovligt, hvor internetudbydere som TDC og Tele2 vil kunne lukke dig helt af – uden dommerkendelse og almindelig retssikkerhed. Det er absurdt, at man på internettet åbenbart
godt kan se bort fra helt basale borgerrettigheder. Man forbyder jo heller ikke folk adgang til alle supermarkeder, fordi de har stjålet en pakke tyggegummi i Netto”, siger Hanne Dahl.

Hanne Dahl har sammen med en række andre medlemmer af Europa-Parlamentet fremsat en pakke af ændringsforslag under navnet ”Citizens’ Rights Amendments”. Ideen er at minimere de skader, som Telekompakken ser ud til at volde – og sikre borgernes rettigheder på internettet. Internettet sikrer adgang til en masse tjenester og derved muligheder. Vi må bevare den åbenhed, som karakteriserer nettet i dag og sikre det frie valg, i stedet for at filtrere indholdet på nettet og intensivere overvågningen. Det er endnu uklart, om ændringsforslagene vil blive vedtaget, men det vil blive afgjort på tirsdag middag.

Se mere om ”Citizens’ Rights Amendments” her: http://werebuild.eu/

Udover at have sine ændringsforslag med i afstemningen har Hanne Dahl også taletid til debatten om Telekompakken i Parlamentet tirsdag formiddag.

”Internettet skal selvfølgelig ikke være Det Vilde Vesten, men derfor skal almindelige borgerrettigheder stadig gælde. I dag går mange jo heller ikke på posthuset, i banken eller i tøjbutikken – de ordner det på internettet. Og hvis man begrænser nettet på denne måde, vil det være et kæmpe tilbageslag – og et decideret demokratisk problem.”

”Vi er og skal også fremover være medborgere på internettet med ytringsfrihed og basale frihedsrettigheder. Vi må ikke lade os reducere til kunder og klienter”, slutter Hanne Dahl.

Link: Internettet er under angreb!

Læs også:
Digitale borgerrettigheder – en nødvendighed
Borgerrettigheder på Internettet

Dagens citat: Kristenhed vs. islam

Erwin Neutzsky-Wulff: Menneskets afvikling, s. 374:

I konflikten mellem kristendommen og Islam har der aldrig været nogen tvivl om, hvem der var barbarerne.

… lige efter en forklaring om, hvordan Saladin efter at have erobret Jerusalem brugte de velhavende af de besejrede kristnes løsepenge til at forsyne de fattige blandt dem med rejsepenge. Hvordan det gik til, da korsfarerne erobrede Jerusalem i 1099, kan man læse om her.

Liberalismens sande ansigt – fattigdom, hjemløshed og sult

Peter Nedergaard, professor i økonomi ved Københavns Universitet, skriver på sin JP-blog om en nylig undersøgelse fra CEPOS, der konkluderer, at visse typer indvandrere økonomisk set er en “netto-gevinst” for landet, mens andre er en “netto-udgift”.

Jeg har ikke læst undersøgelsen og kan derfor ikke kommentere dens konklusioner, men jeg vil gerne opponere mod hele forestillingen om, at gøre menneskers værdi op i, om de giver et positivt eller negativt bidrag til “samfundshusholdningen”, et af de mest småligt-nærige udtryk man overhovedet kan forestille sig.

Peter Nedergaard går dog et stykke videre end at citere undersøgelsens konklusioner, han drager den konklusion, at velfærdssamfundets goder herefter må tilhøre dem, der har gjort sig fortjent til dem:

Beregningerne kalder på, at man indfører et optjeningselement i de offentlige ydelser. Det betyder, at man ikke uden videre kan forvente at få kontanthjælp, starthjælp, pension, førtidspension osv., før man selv har gennem en årrække har demonstreret, at man er villig til at yde noget til andre i det danske samfund. Det ville i virkeligheden være at genindføre det gamle slogan fra arbejderbevægelsen barndom: Gør først din pligt og kræv derefter din ret. Først gør man sin pligt for fællesskabet, før man kræver, at fællesskabet skal yde én en hjælpende hånd til gengæld. Et sådant optjeningselement i de offentlige ydelser ville samtidig gøre, at danske offentlige ydelser blev udbetalt på samme måde som i de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med.

For det første er jeg ikke helt klar over, hvilken planet Peter Nedergaard har boet på de sidste år – for eksempel kan man faktisk kun få pension i hvert fald i skikkelse af folkepension, hvis man har boet et ganske betydeligt antal år i Danmark.

Ah, men det kunne jo være, at nogen havde boet her et sådant betragteligt antal år, men ikke har haft arbejde i alle disse år, og derfor ikke havde “bidraget” nok til i Nedergaards øjne at gøre sig fortjent til folkepension. Alternativet? Ja, de kan vel blive posedamer, kan de …

Tilsvarende lader økonomi-professoren ikke til at være klar over, at princippet i ydelser som kontanthjælp og starthjælp er, at de er trangsbestemte. Det har at gøre med en forestilling om, at vi har et solidarisk samfund, hvor vi ikke ønsker at se nogen sulte eller på anden måde lide nød, hvorfor vi som en selvfølge sørger for at have en dækning, en slags samfundets laveste underligger, hvor alle som en selvfølge (i teorien) er sikret mad i munden og en bolig af en vis standard.

Det er dette princip, Nedergaard vil bryde med for folk som ikke “gennem en årrække har demonstreret, at man er villig til at yde noget til andre i det danske samfund”, for eksempel folk, som har været så uheldige ikke at kunne finde arbejde. Konsekvensen for de, der falder igennem dette net og ikke længere kan betale deres husleje, er hjemløshed og sult.

Konsekvensen for samfundet som helhed er, hvis den økonomiske krise bliver ved med at stramme til, et samfund med overfyldte boliger og en underklasse uden arbejde, uden velfærdsydelser og dermed uden mad og boliger, henvist til underbeskæftigelse og indkvartering i teltbyer, skurvogne og ventilationsriste. En tilbagevenden til det 19. århundrede, bortset fra, at forringelsen af folkesundheden og den øgede usikkerhed og kriminalitet formentlig ville gøre hele eksperimentet dyrere end de velfærdsydelser, vi kender i dag.

Herimod må hele pointen med et velfærdssamfund først som sidst være solidaritet: Vi skal alle sammen være her, og det er vigtigere, at ingen sulter og er hjemløse, end at de velhavende har råd til den største ville og den nyeste bil. Og hvis vi skal holde fast i det, er vi nødt til at komme ud over det forkvaklede menneskesyn, hvor et menneskes værdi gøres op i dets økonomiske “værd”. Der er andet i livet end politik, som Rune Engelbreth Larsen af og til siger, men der er sandelig også andet i livet end økonomi og penge.

Link: … der forklarer, hvorfor velfærdsstaten skal afskaffes for dem, der har brug for den

Politiet: Indsatsen mod hashhandelen på Christiania er spildt

Jfr. dr.dk:

Politiets storstilede indsats mod den åbenlyse hashhandel på Christiania har været spildte kræfter.

Sådan lyder den kontante dom fra de involverede betjente, fem år efter at den særlige Christiania-indsats blev skudt i gang med rydningen af hashboderne på Pusherstreet.

– Hashhandlen foregår i vid udstrækning som tidligere, og når man ser på de seneste fem år som helhed, er jeg lige ved at sige, at det absolut ikke har været indsatsen værd, siger Politiforbundets formand, Peter Ibsen. (…)

Samme melding kommer fra de københavnske betjente.

– Resultaterne af indsatsen står helt klart ikke mål med de ressourcer og ikke mindst de menneskelige omkostninger, som er blevet brugt på det her, siger formanden for Københavns Politiforening, Claus Oxfeldt.

Hvad sagde jeg, havde jeg nær sagt. Man kan ikke afskaffe hashhandelen med forfølgelse eller forbud, i hvert fald ikke, med mindre man tager nogle helt andre midler i brug, der som minimum skal være værre, end vi kender fra USA. Den eneste rigtig farbare alternative vej er at legalisere det.

Det ville formentlig også få forbruget til at falde, eftersom der ikke længere ville være den tiltrækning, der ligger i, at stoffet er forbudt og “spændende”.

Læs også:

•  Legalisér narkotika!
•  Narkotikapolitik som forbrydelse
Lukningen af Pusher Street spreder hashhandelen til hele København

Sammenhængskraft

Israel har netop fejret sin uafhængighedsdag, og i den anledning funderer Gideon Levy i Ha’aretz over den jødiske stats sammenhængskraft, eller rettere sagt, han fremmaner billedet af et nærmest på alle måder splittet samfund:

One-quarter of the Jewish state’s population is not Jewish, and one-fifth are members of the Arab nation. The language of the Arabs in Israel, their world, culture and viewpoints certainly do not allow them to be part of “the Israeli people.” Excluded, discriminated against, ostracized, alienated, and secluded in their towns and villages, they certainly are not part of the tribal campfire.

The same is true, but to a lesser extent, of the 1 million immigrants from the former Soviet Union. Among them, too, one can see trends of seclusion and sometimes even arrogance, alongside a measured integration by the second generation. They are all “Russians” rather than Israelis, and it’s doubtful whether this will change in the near future. Fact – even the “Mizrahim”, most of whom have lived here for around 50 years, are still a separate tribe. Possibly due to discrimination and other reasons, they have not found a respectable place in the country’s elite/

Don’t mention the exceptions, don’t talk about the two presidents, the two foreign ministers and the two chiefs of staff – the Jews of eastern origin, and in particular those from North Africa, have not made it here. They have not secured a place of equality two generations after arriving. Most of them live on the outskirts of large cities or in outlying development towns, and a there are still a great many more immigrants from North Africa in prison than in the top echelons.

Every Ashkenazi reader should ask himself how many of his friends are Mizrahim, and every Mizrahi Jew, how many of his friends are Ashkenazi. Let each of us examine whether it’s a matter of chance that we have not had a prime minister of Mizrahi origin. And how many members of the economic, defense, scientific, legal, media and cultural elites are Mizrahim?

The ultra-Orthodox Jews live in their own world, more so now than 50 years ago. You will barely see ultra-Orthodox families today in a secular environment. They have less in common with secular Jews than the secular Jews have with members of other peoples. A visit by a secular person to Mea She’arim is like an anthropological tour. The language, newspapers, customs, dress, culture and even the morals are different.

Levys konlusion? Perhaps not yet lost, but still 10 tribes.

Link: The 10 tribes