Universiteter – at save den gren over, man sidder på

Vi skal uddanne os ud af krisen. Vi skal leve på vores know-how. Dansk forskning og udvikling skal være i verdensklasse. Danskerne skal være ét af verdens bedst uddannede folkefærd. Vi skal satse på uddannelse og forskning …

Sådan hed det da engang, gjorde det ikke? Her er, hvordan det hedder i dag med Dansk Folkeparti ved roret: “Vi er et uvidende bondeland, og det har vi tænkt os at forblive!

Eller, som vi læser i Politiken:

De danske universiteter er chokerede over den nye plan til genopretning af dansk økonomi.

Ifølge formanden for de danske universitetsrektorer, Jens Oddershede fra Syddansk Universitet, kommer kravet om en besparelse på omkring 2 milliarder kroner som lidt af et chok.

Endnu er de konkrete besparelser ikke udmøntet. Men ifølge Jens Oddershede vil der uundgåeligt blive tale om afskedigelser – »færre ansatte over hele linjen« – ligesom der vil blive forsket mindre på universiteterne.

»»Dette må tolkes sådan, at man fra politisk hold har valgt at satse mere på nutiden end på fremtiden. Vi skal på universiteterne bidrage med forskning, der skal styrke Danmarks konkurrenceevne. Men samtidig har man valgt at lægge en uforholdsmæssig stor del af besparelserne hos os«, siger Jens Oddershede.

Uddannelse og forskning – det lader vi fra nu af inderne og kineserne om. Hvis vi er heldige, kan vi måske med tiden få lov til at bistå opbygningen af det nye Indien – vi kan hyppe deres kartofler og slå deres græsplæner. Hvis vi altså stadig har råd til at uddanne gartnere.

Pølsefabrikken

Humanistiske studerende i København skal gennes hurtigere igennem studiet, skriver Politiken:

Københavns Universitets Humanistiske Fakultet skruer bissen på over for de kommende studerende på den toårige kandidatoverbygning.

Hvis du ikke er færdig inden tre år, risikerer du at blive smidt ud, lyder det.

Nu gjorde jeg selv mit speciale færdigt sådan relativt hurtigt og faktisk næsten til tiden, så jeg ville slet ikke have været ramt af de regler, men alligevel: Er de blevet komplet vanvittige, derovre? Hvad med folk, der løber ind i en hurdle af den ene eller den anden art eller gerne vil have lidt mere tid til at fordybe sig i stoffet?

Nej, det er der skamt tænkt på – fordybelse er forrige århundrede:

»Ideen om tid til fordybelse hører industrialderen til. Vi bliver nødt til at bringe humaniora ind i det 21. århundrede og videnssamfundet«, siger prodekan Hanne Løngren: »Målet er at skabe humanister, der kan levere en vare af høj kvalitet inden for en given deadline«.

Med andre ord: Nu, hvor industrisamfundet i almindelighed forventes at blive afviklet til fordel for et mekaniseret videnssamfund, skal universitetsstudierne industrialiseres og deintellektualiseres. Alt, hvad der ikke er plads til i den moderne pølsefabrik, og som erhvervslivet ikke snævert har brug for, skal ud.

Sammenkoblet med regeringens idé om “salgbar” forskning, “fra forskning til faktura“, presser et andet forslag til “reform” af universiteterne sig på: Luk lortet.

Med denne her form for reformer varer det i hvert fald ikke længe, før der ikke er andet end skallen tilbage.

Læs også: Danmark: bagud af dansen