“Hitler gjorde os en tjeneste” – eller hvad?

NOTE: Her stod der indtil for nylig et indlæg af Allan Lindemark. Allan kritiserede et indlæg af Kasper Støvring på Berlingske, hvor Støvring forklarer en teori om den etniske homogenitet som forudsætning for  nationalstaten. Allan faldt især over denne formulering:

Første Verdenskrig bragte imperierne til fald, og mellemkrigstiden blev en voldsom periode for mindretallene præget af chikane, udvandring, deportationer og deciderede folkemord. Etnisk udrensning blev almindeligt, og især jøderne blev genstand for udrensning. Naziregimet var som bekendt kulminationen. Men det gjaldt også for andre etniske grupper. Millioner blev fordrevet for at løse det etno-nationale projekt: én nation, én stat.(..)

Europa har været harmonisk siden Anden Verdenskrig, ikke på grund af etnonationalismens fiasko, men på grund af dens succes.

Allan opfattede dette som udtryk for, at Støvring mener, at Tysklands etniske homegenitet er en positiv konsekvens af Hitlers jødeudryddelser, og at Støvring altså på en måde forsvarer disse.

Kasper Støvring finder dette ræsonnement injurierende, og i en mail til undertegnede skriver han:

Jeg skriver om nazismens “rædsler” (hvordan kan det opfattes positivt?) og øverst i kommentarfeltet skriver jeg som sagt angående jøderne og nazismen det modsatte af, hvad Lindemark tilægger mig af holdninger. Jøderne bidrog positivt til Tyskland, udryddelsen af dem var ikke stabiliserende etc., som der skrives i et indlæg, og det tilslutter jeg mig 100 %. Det står sort på hvidt.

Og det er rigtigt. Det skal dog siges, at det med jødernes positive bidrag skrev Støvring i et svar til en kommentator, der havde læst det oprindelige indlæg med en (mis-)forståelse, der minder om Allans. Det er altså muligt for andre end Allan at forstå Støvrings oprindelige indlæg, som han gjorde. Støvring medgiver da også, at han faktisk opfatter etnisk homogenitet som en positiv ting.

Det er muligvis ikke logisk forsvarligt at ræsonnere som Allan gjorde, nemlig ud fra præmisserne

1) Støvring omtaler etnisk homogenitet som en god og stabiliserende ting

2) Støvring nævner Anden Verdenskrigs etniske udrensninger som det, der har tilvejebragt Vesteuropas etniske homogenitet

at nå følgeslutningen

3) Støvring kan se et forsonende element i Anden Verdenskrigs etniske udrensninger, herunder jødeforfølgelserne.

Men der er dog så mere end en kommentator, der har begået denne fejlslutning. Støvring skriver dog ganske rigtigt om “nazismens rædsler”. Jeg har derfor valgt at følge Støvrings anmodning og erstatte Allans oprindelige indlæg med denne forklaring, for sympati med nazismens jødeforølgelser er trods alt en meget, meget alvorlig ting at blive beskyldt for.

Hvis du oven på denne forklaring har lyst til at læse Støvrings indlæg og danne dig din egen mening, kan du læse det her:

link til Støvrings indlæg

Carsten Agger

Drop sikkerhedsnettet under bankerne

Bankpakke 1-4 har siden 2008 sikret at danske banker har klaret sig igennem finanskrisen. Det har – fra min synsvinkel – været ganske fornuftigt da et nedbrud i den danske banksektor vil gå ud over resten af det danske samfund. Samtidig har det dog også påvist at bankerne kun kan fungere som de facto statsbanker. Hvis ikke de får garanti fra staten går de ned med det samme.

Samtidig har finanskrisen spredt sig til resten af samfundet og alle lønmodtagere må se deres realløn skrumpe kraftigt ind. Det ville derfor være naturligt hvis også bankcheferne indså at en tilbagegang i løn ville være naturlig. Men nej, de har givet sig selv enorme lønstigninger.

Herfra skal lyde et krav til vores allesammens statskasse – drop sikkerhedsnettet og bankpakkerne, til bankdirektørerne fatter at deres lønningerne nærmere bør halveres – ikke stige med 18%. Det er fuldstændigt horribelt at lederne af en branche der for blot 3 år siden fik samfundet til at gå i stå, nu mener de skal have mere i løn.Regeringen bør øjeblikkelig indkalde til genforhandlinger af bankpakke 4 – med krav om de nuværende lederes afgang eller en stor offentlig undskyldning med tilhørende lønnedgang.

Hold kæft hvor skulle de skamme sig.

Solidariteten går kun én vej.

Aviserne og politikerne roser den overenskomst som industrien og fagforeningerne har indgået de næste to år. JP skriver bl.a. i en leder:

“For en lønmodtagerorganisation er det nok en bitter pille at skulle præsentere et forhandlingsresultat, som uvægerligt vil betyde reallønsnedgang for medlemmerne de næste to år, men hvorom alt er, så er det også udtryk for ansvarlighed og iskold realitetssans. (..)

Hvorfor er det så lige, at fagbevægelsen ikke er på barrikaderne? Hvorfor er det så lige, at der ikke allerede er afsendt strejkevarsler?

Forklaringen ligger lige for. Fagbevægelsens forhandlere ved lige så godt som forhandlingsmodparten, at den magre overenskomst er en simpel nødvendighed, hvis landet skal have en chance for at fastholde sin konkurrencekraft og bevare industriarbejdspladser på danske hænder.”

Fagforeningerne har været solidariske, ansvarlige og realistiske. Fornuftige og mådeholdende. Lyder det fra alle sider.

Hvad skal man så sige til at topchefernes lønninger det sidste år er steget 13%(!)??. Mens manden på gulvets lønninger bliver spist af inflationen og reallønnen dykker nedad, får cheferne råd til en ekstra luksusbil eller sommerhus. Om året. Argumenterne er sølle, noget med international konkurrence og en sammenligning med elitefodboldspillerne. Til den internationale konkurrence kan kun siges at den næppe er stor. Mon ikke den internationale konkurrence er lige så stor efter en sygeplejerske som chefen for Vestas eller Amagerbanken?
Angående elitefodboldspillerne så er det naturligvis det rene pladder. Naturligvis er topchefere som oftest dygtige til deres job – ellers havde de næppe fået det. Men overskuddet i firmaet er ikke deres fortjeneste men en holdindsats. Det tror jeg de bedste topchefer ved.
Tilbage er det kun én forklaring og det er god, gammeldags nepotisme. Det er bestyrelserne der bestemmer topchefernes løn, og de er gode venner og golfvenner med topchefen, så naturligvis får han lige en million til på bankkontoen årligt. Det skulle  jo nødigt hedde sig når man er i England og møde kollegaerne er det jo pinligt kún at få 4 mio årligt.

Der er kun én ting at sige om topchefernes lønfest – det er et udtryk for højeste uansvarlighed, usolidarisk og et tegn på en manglende virkelighedssans. Enhver chef der vil lade sin egen løn stige 13% mens arbejderne går ned i løn er naturligvis ikke egnet til at være leder og bør afskediges øjeblikkeligt. Dette komme næppe til at ske – dertil er indspistheden i toppen af Danmark for stor. Men kvalmende – det er det.


Danmarkshistoriens dårligste topchef – Peter Strårup fra Danske Bank fik over 3.1 mio i pension om året resten af livet,
som tak for at smadre danske økonomi ved elendige investeringer i irske banker

Rigsretsag mod Anders Fogh – nu!

De danske myndigheder brød klart internationale konventioner og udleverede irakiske fanger til tortur i Irak fra 2004 og frem. Det står tindrende klart efter at den ny regering er kommet til og forsvarskommandoen nu er krøbet til korset. Dette er i sig selv rigeligt til at hive den øverste ansvarlige for krigen for retten.
Nu viser det sig også at Anders Fogh og VK-regeringen bevidst forsøgte at skjule informationerne om disse udleveringer for folketinget.

Danmark er ikke det retsamfund og demokrati det var før 2001. Den nye regering har en absolut pligt til at tage fat i korruptionens rod og rive den op. Der er mere end 200 torturede irakere på spil – det er hele tilliden til retstaten der vakler.

Stjæl en Ged..

Glædelig Jul – ja fanme – den bitre venstreekstreme blogger er kommet i julehumør og glæder sig nu til at det bliver ferie og julefedtet begynder at sætte sig på sidebenene.

Her skal komme et ønske om at I alle får det I ønsker jer til jul. Hvis I på faldetrebet mangler en julegaveide, kan jeg anbefale at støtte de fattige på Afrikas Horn med en ged. Sultkatastrofen i Etiopen endte med at være noget mindre i Somalia pga. det forebyggende arbejde mange nødhjælpsorganisationer havde lavet med at give husdyr til de allerfattigste –

så lad os få et 2012 uden sultkatastrofer – give en ged til dine nærmeste og forebyg sult i Afrika.

Hvis du er blogger har du muligheden for at gøre endnu mere – stjæl billedet af geden og læg det på din blog – gerne med en opfordring til at støtte. Så kan du helt gratis få en god julesamvittighed.

Ps. Disclaimer – jeg arbejder med nødhjælp til daglig – så jeg får dobbelt op på glæde hvis du køber en ged.

Ulandsbistand – til ulande?

Følgende fakta burde få enhver illusion om Danmark som et specielt civiliseret og ulands-venligt land til at fordufte:

690 millioner nåede i 2010 ikke længere end til Sandholm Lejren.
Cop15-mødet i København modtog flere penge fra u-landsbistanden, end hvad børnenes ulandskalender har kunnet samle ind i løbet af de sidste 50 år.
400 millioner bistandskroner blev brugt til at købe sikkerhed i Afghanistan.

Burde man ikke bruge ulandsbistanden på ulandene,frem for Lars Løkkes PR-fremstød i København? Støt Billig Bistand kampagnen og giv en underskrift her:

Mere velfærd er “symbolpolitik”

Berlingske og deres bloggere formår endnu engang at spinne verdenen så alle bliver rundtossede.

Sørme om ikke de 1.500 ekstra pædagoger som regeringen og Enhedslisten vil give den stærkt udsultede kommunale sektor nu bliver udråbt som “symbolpolitik”. Ingen – hævder Krause – vil opdage at der er kommet en ekstra pædagog i vuggestuen. Næh det vil blot gøre den offentlige sektor større og underskudet værre.

Sikke en omgang liberalt hø. Man kan godt se at Krause og co. ikke har børn i offentlige institutioner mere. Det er simpelthen forkasteligt at sammenligne flere varme hænder i vuggestuer og børnehaver, med opsætning af grænsebomme og krav til flæskestegssandwich på Nørrebro.

Danmark – og herunder især den borgerlige del – bør vænne sig til at vi i de næste 4-10 år skal snakke realpolitik – ikke ligegyldige eller diskriminerende stramninger af udlændingeloven. Og det skal den nuværende regering og dens støtteparti have et kæmpestort klap på skulderen for. Hip hurra for den ny regering.

Krauses rablerier

En liste på 20 løftebrud

Det er interessant at høre den nye oppositionen – og især V og K brokke sig over den nuværende regering og beskylde dem for løftebrud. Det må være årtiets største hykleri. Jeg vil her ikke tage fat i valgløfterne – men blot nogle få udklip fra V og K regeringsgrundlag fra 2001 – et grundlag som V og K havde 10 år til at gennemføre:

Velfærden skal sikres, styrkes og udbygges. Der skal skabes ny vækst og dynamik i samfundet til glæde for alle. (..). Der skal være mere overskud til de svageste. Der skal være plads til os alle. – Løftebrud nr. 1

Regeringen vil styrke (..), omsorgen for de ældre og hjælpen til de svageste. – løftebrud nr. 2

Den tiltagende internationalisering af økonomi, kultur og kommunikation stiller os over for nye udfordringer i de kommende år. Regeringen vil gennemføre økonomiske og sociale reformer, som  ruster det danske samfund til at møde disse udfordringer. – løftebrud nr. 3

Regeringen vil føre en aktiv miljøpolitik, som sikrer, at fremtidige generationer kan leve i et rent miljø. Danmark skal være blandt de bedste til at nedbringe forurening – løftebrud nr. 4

Regeringen ønsker et stærkere, men slankere EU. EU skal blive bedre og mere effektiv til at løse de opgaver, som virkelig er grænseoverskridende. – løftebrud nr. 5

Regeringen finder, at forbeholdene er i strid med Danmarks interesser. Regeringen anser det samtidig for helt afgørende, at dansk EU-politik på disse områder hviler på det nødvendige folkelige fundament. Ophævelse af forbeholdene kan kun ske ved ny folkeafstemning. – løftebrud nr. 6

Regeringen vil føre en stram offentlig udgiftspolitik – løftebrud nr. 7

Postudbringningen liberaliseres. Regeringen vil forberede privatisering af PostDanmark. – løftebrud nr. 8

Det skal være slut med stigningen i skatter og afgifter. løftebrud nr. 9

Det er regeringens mål at sænke beskatningen i det danske samfund. – Løftebrud nr. 10

Regeringen vil forstærke det fælles ansvar for de svageste i vort samfund.  Der vil blive afsat flere ressourcer til hjemløse, sindslidende og handicappede samt til at forebygge narko- og alkoholmisbrug.  – Løftebrud nr. 11

Regeringen ønsker en konsekvent og retfærdig udlændingepolitik. – Løftebrud nr. 12

Regeringen ønsker at forbedre borgernes retssikkerhed. – Løftebrud nr. 13

Tilskud til landbruget skal gradvis afvikles. – Løftebrud nr. 14

Regeringen vil derfor sikre en høj kvalitet i uddannelsessystemet. – Løftebrud nr. 15

Der skal gøres op med SystemDanmark, hvor reglerne har taget overhånd. Det er nødvendigt med en målrettet indsats for at forenkle administrationen i den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal gøres enklere, mere åben og mere lydhør over for borgere og virksomheder. – Løftebrud nr. 16

Tilsvarende er der behov for at forenkle og begrænse reguleringen af den private sektor. – Løftebrud nr. 17

Mindre bureaukrati  – færre råd,nævn, puljer og tilskud – Løftebrud nr. 18

Regeringens kulturpolitik vil bygge på frisind, forskellighed og fællesskab – Løftebrud nr. 19

Regeringen vil forbedre trafiksikkerheden. – Løftebrud nr. 20