02 Aug: A Taste of the Sun   (/film) – kommentar(er)