Klima: Det er altså ikke rocket science

Hvis der er nogen, der bliver forvirrede over al talen om “klimaskepsis” og om der er grund til at tage  klimaforandringerne alvorligt, så her:

CO2 er en drivhusgas. Drivhusgasser virker sådan, at de absorberer en del af den varmestråling, der ellers ville blive udstrålet. Det vil sige, at hvis der er mere drivhusgas i atmosfæren, vil mindre varme blive udstrålet, mens den samme varme stadig modtages, f.eks. fra solen.

Ergo: Hvis der kommer mere CO2 i atmosfæren, bliver det varmere. Det er ikke svært at forstå, det er nemt. Drivhuseffekten blev påvist af John Tyndall i 1858. At menneskeskabt afbrænding af CO2 kunne føre til højere temperaturer på Jorden blev foreslået af svenskeren Svante Arrhenius i 1896.

Denne video fra BBC har et meget simpelt eksperiment, der viser, hvordan CO2 virker som en drivhusgas.

På grafen herunder ser man atmosfærens indhold af CO2 de sidste 10.000 år og de sidste hundrede år (indsat):

Bemærk den voldsomme stigning de sidste hundrede års tid. Mon det har noget at gøre med menneskets aktiviteter i det 20. århundrede?

Og hvad vil vi forvente at se, når vi husker at CO2 er en drivhusgas? Bingo (desværre).

Hvis du har lyst til at gå nærmere ind i det, kan jeg anbefale IPCCs seneste rapport (den fra 2007). Det er digre værker, men alt kan downloades som PDF-filer, og det indeholder også intromateriale og masser af henvisninger.

Og i øvrigt står der ingen steder i disse rapporter, at klimaændringerne kun er menneskeskabte. Til gengæld er der analyser af betydningen af forskellige bidrag. Men det følger af ovenstående graf at det faktisk gør en stor forskel, om man bliver ved med at udlede hvor mange drivhusgasser.

Jamen, hvad så med alle klimaskeptikernes indvendinger, hvis det er så simpelt? Nogle mennesker vil vel helst tro, hvad de gerne vil tro. Men det er vanvid at sige, at indholdet af CO2 i atmosfæren ikke har nogen betydning for klimaet, eller at menneskeskabte udledninger ikke gør en forskel – se blot grafen herover.

Hat-tip hr. k.

•  Klimadebat, CO2 og miljø
•  Klima versus vejr – hvorfor vejrets uforudsigelighed ikke hindrer forudsigelsen af global opvarmning
Jyllands-Postens uhæderlige klimadebat