Den 4. statsmagt en følgagtig puddelhund

Det er skræmmende – hvis man er overbevist demokrat – at se hvor nemt nyhedsmedierne opgiver kampen om sandheden, når de er oppe imod statsmagten. Vi kan se det i Danmark hvor nyhedsmedierne efter 2001 er gået fuldstændig ind på præmissen om de “kriminelle indvandrer” og den “muslimske trussel” – selv om enhver person med to øjne kan gå en tur på Nørrebro og se det er en stor løgn.

Et andet eksempel var de amerikanske nyhedsmedier der i kølvandet på Præsidents Bush opgør med retstaten og indførsel af tortur, gik med på regerings fantasterier og satte spørgsmål til om fx waterboarding var tortur. En grundig undersøgelse har påvist at nyhedsmedierne ikke formåede at holde fast i blot den fjerneste realitetssans men blot fulgte strømmen og påstod at 2+2 var 5.

link til undersøgelsen.