Falsk lovlydighed

Når man nu ikke selv kan svinge sig selv op til at skrive indlæg til bloggen, er det jo herligt at andre kan spidse pennen. Læs blot “vhs” om burkalovforslaget mm.:

At Henrik Sass Larsen, Henriette Kjær, Connie Hedegaard, Naser Khader m.fl. går ind for totalitære lovforslag, der strider mod menneskerettighederne, grundloven og det politisk-teoretiske grundlag for statens rolle og demokratiets principper, men så pludselig opdager at der faktisk er love imod den slags – bl.a. i den Grundlov, de har skrevet under på, skriger til himlen om hvor ideologi-forladt dansk politik er. Hvis konservatismen, socialdemokratismen, liberalismen osv er ideologier, der bygger på visse grundlæggende demokratiske principper, og disse politikere bekendte sig til disse ideologier og var aktive i politik, fordi de havde ideologiske overbevisninger, så ville de jo slet ikke behøve at konsultere juridiske tekster og administrative kommissioner for at finde ud af, om de går ind for disse lovforslag eller ej. Demokrati, frihed, retfærdighed og den slags er ikke en del af politikernes overbevisning og ideologi, men blot nogle juridiske paragraffer, som politikerne vil overholde, når nu de tilfældigvis eksisterer.

link til vhs

56% af danskerne vil bryde grundloven

Da kommunisterne under den tyske besættelse af Danmark blev interneret i lejre, uden at blive sat for en dommer,var det et groft og tydeligt grundlovsbrud. Et grundlovsbrud der stiltiende blev accepteret af folketinget og den danske befolkning. Det var jo kommunister, og dem havde den almindelige dansker ingen sympati for.
Dette var et klart og tydeligt eksempel på at danskerne på mange måder mangler en grundliggende demokratisk forståelse og accept. Når det gælder anderledestænkende er mange ligeglade med hvordan de bliver behandlet, hvilket er ødelæggende for demokratiet – hvis grundtese om at alle er ligestillede når det gælder rettigheder.

Et fuldstændigt parallelt eksempel er en undersøgelse af danskernes forhold til et forbud mod burkaen. Hele 56% af den danske befolkning støtter at grundlovens religionsfrihed ikke skal gælde for alle. Det er et bredt spektrum af befolkningen, klart domineret af VKO vælgere men også Socialdemokrater bakker ikke op om demokratiet.
30% af vælgerne herunder flest af SF, Ø og de Radikales vælgere, går ind for demokrati og grundloven.

Vi har med andre ord ikke lært noget som helst fra besættelsen – danskerne støtter stadig ikke op om demokratiet, også selv om tyskerne ikke ligefrem står ved grænsen.

udemokratiske værdier i Danmark

ps. Det skal understreges at alle Modspils skribenter er stærkt imod kvindeundertrykkelse – også vha. en burka. Men støtter demokrati og grundlov endnu mere.

Stem nej eller blankt til tronfølgeloven

Ikke, fordi jeg bekymrer mig om det i øvrigt ret irrelevante spørgsmål om tronfølge, men fordi

  • Det er et demokratisk problem, at staten i skikkelse af Statsministeriet går ud og reklamerer for et bestemt resultat af en demokratisk afstemning
  • Det er, for nu at blive ved det problem, en åbenlys manipulation af vælgerne hen mod et bestemt politisk resultat, der kunne danne præcedens – hvad bliver det næste, statsministeriel støtte til en stemme på den siddende regering?
  • Henrik Hansen har flere gode argumenter

Det viser sig så også, at Statsministeriets kampagne lader til at give bagslag, og godt det samme. For i modsætning til, hvad man kunne tro, har forslaget faktisk intet med ligestlling, men meget med politisk manipulation og grimme fortilfælde at gøre.