Fattige lever et liv i lede og skam

Hvis man spørger sig selv, hvad LA og Metter Frederiksen og debatten om “nassere” på overførselsindkomster har opnået, kommer svaret blandt andet i en ny rapport fra Rådet for Socialt Udsatte.

Folk, der uden egen skyld er blevet syge og arbejdsløse, bliver i dag mistænkeliggjort, forfulgt, kontrolleret og lagt for had i en grad, så deres liv er fyldt med lede og skam over den rolle, de har fået i livet.

Ekstra Bladet opsummerer rapporten således:

Følelsen af at blive mistænkeliggjort, kontrolleret og ringeagtet af det offentlige system og andre borgere præger hverdagen for tusindvis af danskere, der er afhængige af offentlig forsørgelse. Det fylder deres liv med utryghed, angst og lede.

Det fremgår af Rapporten “Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt” fra Rådet for Socialt Udsatte. Citatet i indledningen er tager fra rapporten.

Rapporten tegner ikke et billede af kontanthjælpsmodtagere, der har det fint med at nasse på de offentlige kasser. Langtfra.

Derimod viser den et hæsligt billede af fattigdom som en bitter blanding af afsavn, skam, selvbebrejdelse, isolation, mindreværd og selvmordstanker.

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, mener, at vi på mange måder har opbygget et system, som er med til at trykke mennesker længere ned i sociale problemer i stedet for at hjælpe dem op.- Der de tale om mennesker, som ofte har mange problemer at slås med, men det, som især trykker mange af dem, det er den mistro, de møder fra det omgivende samfund. Debatten og tonen er blevet urimelig hård i forhold til socialt udsatte, og det er bestemt ikke det, de har brug for, siger Jann Sjursen.

Så tillykke til Liberal Alliance og Helle Thorning og Mette Frederiksen og Mattias Tesfaye og alle de andre socialliberale. Alle deres udtalelser om emnet har alene haft til formål at sparke fattige mennesker endnu længere ned i sølet, og det ser ud til, at det er lykkedes. Mission accomplished.

Økonomisk liberalisme for dummies

Markedet ordner det hele, hører vi ofte. Hvis bare man tager folks sygesikring og kontanthjælp fra dem, skal de nok finde et job, det virker jo så godt i USA og Indien. Er der andre end mig, der har svært ved at følge med i, hvordan det virker?

Så er det godt, vi har Bad Tux, der tilbyder et lynkursus:

Okay, first of all, economies are like magic zoos, see. There are lions and tigers and bulls and bears, oh my, and stuff goes in and stuff goes out and like everybody lives happily ever after and such. So how do these “economy” thingies work? Well, first of all, meet the Free Market Fairy:


Now, the first thing the Free Market Fairy does is, like, jizz magic free market fairy dust all over the place by waving her (his?) magic wand around. This free market fairy dust is then gathered together by the Invisible Hand (no picture, because the Invisible Hand is, like, invisible, like God and Dick Cheney’s conscience and stuff like that), which turns it into magical Competition Unicorns which then excrete magical substance called Choice that makes all goods cheap and widely available. Here is a picture of a Competition Unicorn:

Now, as you can see, the magical substance is excreted at the nether end and then consumers get all the benefit of this “Choice” thingy, which is, like, rainbows and sunshine and puppy dogs, oh my, and guarantees that you’ll always get great service at a great price, sort of like those TV preachers who guarantee that if you send them a million billion dollars you’ll go to a place where magic unicorns live and some hairy old dude has a lot of mansions for everybody to live in.So anyhow, these magic unicorns poop this “choice” stuff and then we get all the benefits of low prices and good service. Like, at my house, I have a lot of this Choice stuff when it comes to high speed Internet — I have Comcast, and I have, err, Comcast. Hmm. I must be wrong, because these magic Competition unicorns are EVERYWHERE, even though nobody’s ever seen them outside of narrow marketplaces for consumer baubles, and thus there’s ALWAYS a choice, just like my choice between Comcast and, err, Comcast, for high speed Internet. The Competition Unicorn *does* exist, like Santa Claus, magically bringing gifts to all the deserving people. And if you don’t get gifts from this magic competition unicorn, why, it just means you’re a bad person and probably deserve to get coal in your Christmas stocking, ho ho ho!

And that’s right wing economics in a nutshell.

Link: Right wing economics in a nutshell.

Liberal Alliance kræver frit valg mellem højre- og venstrekørsel

Rokokoposten skriver:

Simon Emil Ammitzbøll, har tidligere kritiseret forbud mod solariebrug, fri abort og parfume på offentlige arbejdspladser, og nu er det altså loven om højrekørsel, der står for skud.“Staten insisterer på at blande sig i alt, hvad vi gør. Så må man ikke gå i solarium, så må man ikke ryge på en restaurant, og hvis man har en bil, som man ærligt og redeligt har købt for egne penge, må man lige pludselig heller ikke selv om, hvor man vil køre i den,” siger Ammitzbøll og understreger, at det frie valg mellem højre- og venstrekørsel naturligvis også gælder for cykler, lastvogne og andre transportmidler.

Her er en borger muligvis i færd med at protestere mod regeringens totalitære færdselspolitik.

Anders Samuelsen er enig:

“Det er som om, vi ikke er voksne mennesker længere, men måbende får, der skubbes frem og tilbage af totalitære hajtænder og Big Mother-agtige vejbomme. Men Liberal Alliance vil give magten tilbage til borgerne.”

For at vise, hvordan et samfund sagtens kan fungere til alles bedste uden bureaukratiske færdselsregler, vil både Samuelsen og Ammitzbøll resten af ugen skifte frit mellem at køre i højre og venstre side af vejen.

Link (se også).