Den kriminelle lavalder er nu sænket

Det er bemærkelsesværdigt, så stille der har været om det her. Den Lille Netavis har historien:

Fra 1. juli er den kriminelle lavalder sænket fra 15 til 14 år. Det betyder i princippet, at nu kan 14-årige straffes for kriminalitet. Før i tiden har det jo ikke været sådan, at børn under lavalderen kunne lave kriminalitet, uden at der skete noget. Man kunne og kan fortsat godt fjernes fra sit hjem og blive anbragt på en institution, hvis man er kommet ud på en kriminel løbebane, men når man er under 14 år kaldes det altså ikke straf, selvom det sikkert mange gange føles sådan.

Men fra i går kan man altså få en egentlig straf, også som 14-årig. Det vil sige, at man kan idømmes bøder og fængselsstraf. Det er dog ikke meningen, at man vil til at sætte fjortenårige i fængsel i stort tal, men muligheden er der. Der er bevilliget penge til at oprette et antal ekstra pladser på de sikrede ungdomsinstitutioner, men byggeriet er ikke gået i gang endnu. […]

Nedsættelsen af den kriminelle lavalder er sket på trods af advarsler fra mange sider, f.eks. dommere, fængselsinspektører, pædagoger, der alle siger, at den sænkede lavalder risikerer at gøre disse unge mere forhærdede end de allerede er. Samtidig med, at lavalderen blev sænket, blev begrænsningerne i straflængde til unge mennesker også ophævet. Før var det sådan, at unge under 18 maksimalt kunne idømmes 8 års fængsel. Nu er det kun en livstidsdom, de unge ikke kan få.

Hvor er vi dog blevet nogle barbarer her i landet. Lad os håbe, der til sidst kan rejse sig et oprør, der vil rulle alle de forløbne ti års stramninger tilbage.

Link: Den kriminelle lavalder sænket