Hvorfor elsker folk Python?

Sieve of Eratosthenes, in Python

Derfor. Eratosthenes’ si, implementeret i Python. Kan det næsten blive mere elegant?

For dem, der ikke forstår hvad koden gør og ikke ved, hvad Eratosthenes’ si er:

Funktionen beregner for et givet “n” (for eksempel 100) en liste af alle primtal op til n (for eksempel 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97).