Politibrutalitet: Nogle få ballademagere ødelæggere fredelig Wall Street-demonstration

Alle ballademagerne er dog i uniform. Mr. Obama, this happened on your watch. Not holding my breath, though.

“There’s a Rodney King every day in this country, and black America has always known that.”

Hvilket rejser et andet, vigtigt spørgsmål: Hvorfor har Danmarks Radio ikke nogen kritiske journalister som denne Lawrence O’Donnell?

VKOs langsigtede strategi – ødelæg økonomien

Aviserne i disse dage er et overflødighedshorn af analyser af valgkampen og de sidste 10 år med VKO. Konsensus hos økonomer og politologer er at Fogh ødelagde dansk økonomi med skattestoppet – især på boligskatterne – uden samtidige nedskæringer i det offentlige. Det var muligt både at få skattelettelser og mere velfærd. Humlebien kunne flyve.
Da krisen så indtraf forsøgte Løkke at genoprette økonomien med “nødvendige” reformer af efterløn og dagpenge. Reformer som venstrefløjen nu er tvunget til at acceptere for at redde dansk økonomi

Herfra skal komme en anden teori – nemlig at VK regeringen stadig arbejder efter en drejebog. Formlen er simpel og lånt fra det republikanske parti i USA. Strategien er at give enorme ufinanserede skattelettelser i opgangstider, især til de allerrigeste – og så når økonomien crasher og statsbudgettet ligeså, foreslår man store nedskæringer i velfærden. Dette medfører for det meste at man mister magten, men dette er kun i en kort overgang, fordi venstrefløjen må lide under en elendig økonomi og må lave ubehagelige nedskæringer i velfærden for at redde landets økonomi.

Det er en konsekvens af denne strategi at Lars Løkke kunne stå med et smørret smil og understrege at nøglerne til statsministeriet kun er til låns. V og K ved godt at økonomien er i elendig tilstand og har lige afleveret konsekvensen af deres uansvarlige økonomiske politik til modstanderne. Nu kan arbejdet med at skyde skylden for den elendige økonomi på venstrefløjen begynde.

Det er en særdeles effektiv men også brutal strategi højrefløjen kører. Konsekvensen er naturligvis at Danmarks økonomi segner og vores konkurrenceevne og levestandard falder. Men det er tydeligvis en konsekvens højrefløjen ser let på – så længe kampen mod velfærdsstaten lykkes.

Venstrefløjen må og skal de næste 4 år være denne strategi pinlig bevidst.  Og sørge for at lave en ligeså effektiv langsigtet strategi.

Fri software vs Open Source – hvad er forskellen?

Ikke mine ord, men læs denne artikel af Luis Falcón:

You write Free Software because you want to contribute to the community. It’s an act of social activism. It’s about sharing and helping out.

This April I got a mail from Chris Larsen, a doctor working in Rwanda, where he was asking OpenERP the scripts to upgrade to 6.x, since they needed to have the latest Medical version. The response he got was that the scripts were not publicly available anymore. If they wanted to upgrade, they would have to pay a support contract to OpenERP. This is the typical example of a vendor lock-in. They change the rules (even the license) and then the user becomes their prisoner.

That very same day I started the implementation of GNU Health (previously called “medical”) in the Tryton platform. Believe me, this was frustrating and it meant a lot of work, but I had to guarantee the future for the health centers.

That effort paid off. Today Health (GNU Health) is an official GNU package (health.gnu.org), the United Nations University has adopted it, and everyday health centers are downloading it from the GNU official site. Obviously, the GNU Health version that today is an official GNU package runs under Tryton, a community-based project.

I just got an email today that a health center in RDC ( Democratic Republic of Congo ) after testing the functionality, will be using GNU Health under Tryton.

Open Source has become the refuge for some speculators, who apply digital lock-ins, by, for example, not releasing the upgrade scripts. This is not fair. It’s not ethical. It’s not thinking about the community. It’s being selfish and greedy. Lastly, it’s not respecting the underlying software.

OpenERP and Tryton need Python, Postgresql and GNU/Linux. If Python or Postgresql would impose a support contract fee to be able to upgrade, they would not exist. So, none of us have the right to break the evolution chain.

So, a word of advice . Make sure you use Free Software. This is more than just a license. They should be community-based projects.

Link: Free Software versus Open Source (via Linux-News).

‘listen


Yo der er valg snart
Og det’ om Danmark,
De sidste 10 år er vores land kun faldet i standard
Og glem deres tabeller, man kan se det selv,
Nu går jeg ind i den boks og stemmer E til det L

For jeg er træt af politikernes polemik,
Træt af en løgn gentaget nok er blevet til politik
Så at stemme Ø, er mig ikke et dilemma
For det’ min hjerne og mit hjerte, der går sammen og stemmer

For mit, blod det rødt, og mit hjerte til venstre,
Det venstre, der stadig føler kærlighed til mennesker
De mennesker — det et faktum, danner ryggen i vores samfund,
Men som bliver behandlet som afskum…

Danmark – det mest ulige land i Skandinavien

Som en lille krølle på historien om Berlingske elendige “faktatjek” har Arbejdernes Erhvervsråd regnet på tallene fra Eurostat. Og det viser sig – til ingen der har bevæget sig uden for i Danmarks fattigste dele overraskelse – at Danmark nu er blevet det mest ulige land i Skandinavien! Uligheden er øget dramatisk som direkte konsekvens af regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Radikales økonomiske politik. Det er nedskæringerne på de sociale ydelser – loftet over bistandshjælpen, startydelsen osv. der har medført den udbredte fattigdom.

Lad os kort repetere hvad medlemmet af Libertas lektor Christian Bjørnskov, Økonomisk Institut som Berlingske spurgte om uligheden sagde:

»I international sammenhæng er der tale om en meget, meget lille stigning. Danmark er stadig verdens suverænt mest lige land«. Det lyder måske ikke ligefrem markant, men hvis det bliver ved sådan, bliver Danmark jo ikke ved med at være verdens mest lige land. Så deri kan Johanne Schmidt-Nielsen vel godt have en pointe.Berlingske Faktatjek spørger derfor, hvor tæt verdens næstmest lige land er på at indhente os med den udvikling, der åbenbart har været i gang.
»Sverige er nummer to, og med den lillebitte stigning i uligheden, der er sket på ti år under den nuværende regering, er vi cirka en tredjedel mindre foran Sverige i lighed.«

Det må vi konkludere var en liberal løgn.

Ulighedseksplosionen

Dagens citat: Elektroner

Dave Barry, i hans bog The Taming of the Screw:

Electricity is actually made up of extremely tiny particles, called electrons, that you cannot see with the naked eye unless you have been drinking.  Electrons travel at the speed of light, which in most American homes is 110 volts per hour.  This is very fast.  In the time it has taken you to read this sentence so far, an electron could have traveled all the way from San Francisco to Hackensack, New Jersey, although God alone knows why it would want to.

The five main kinds of electricity are alternating current, direct current, lightning, static, and European.  Most American homes have alternating current, which means that the electricity goes in one direction for a while, then goes in the other direction.  This prevents harmful electron buildup in the wires.