Er du blevet diskrimineret på det danske arbejdsmarked?

Fandt dette på en anden blog og iler med at bringe det videre. Hvis du er blevet diskrimineret mod på det danske arbejdsmarked. er dette måske relevant for dig:

Do you believe you have you been denied a job in Denmark based on your sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation? A job for which you are certain you were clearly qualified based on the job description?

If so, we would like to hear from you (in either English or Danish).

We are in the early stages of exploring legal action (strategic litigation) against the Danish government and/or specific Danish businesses for violations of Danish and European Union law against employment discrimination. Those laws are clear.

(For some quick background, check here and here and here. The operative — but by no means the only — Danish law is Act 1996/459, based on European Union Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000.)

Many of us who have lived here for many years have given up trying to find jobs, based on our qualifications, skills and talents. We have experienced firsthand the widespread, institutionalized and cultural discrimination against foreigners when we apply for jobs.

Some of us have lost everything, all the while wasting years trying to integrate by learning Danish — only to finally and bitterly realize that fluency in Danish doesn’t bring us one centimeter closer to employability. It’s something else.

So, enough is enough. We’ve had it with the bull**** and hypocrisy we see and hear every day in the Danish job market when we are refused jobs for which we are clearly qualified — especially when we are the most qualified of all possible candidates!

Quite simply, we are as mad as hell and we are not going to take it anymore.

We are testing the legal waters to see if we — as completely disenfranchised immigrants who want nothing more than to work for a living — might have a case against violators of the laws.

If Danish companies are violating Danish or EU law when they refuse to consider us for jobs, we want to finally hold them accountable.

If the Danish government, at any level, is not enforcing Danish law or EU law regarding employment discrimination against us, then we want to hold it accountable as well.

All we want is a fair chance to “integrate” by finding jobs that allow us to feed our families. We do not want to be on the welfare dole every month, living off the government and the taxpayers. We simply want to work.

So, if we can gather enough evidence of widespread, systemic violations of existing Danish and or EU law, we intend to raise some serious holy hell in the Danish and EU courts. We intend to expose the smoke and mirrors of lies and excuses that employment discrimination against us hides behind every day in Danish society.

Our objective is simple: force Danish companies to follow existing Danish and EU law when recruiting for new jobs. That will demand a change in the recruiting behaviour of Danish companies to give outcasts like us a fair chance at jobs for which we are qualified. We feel that this alone will level the playing field for us when looking for a job.

Again, do you believe you have you been denied a job in Denmark based on your sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation? A job for which you are certain you were clearly qualified based on the job description? If so, we would like to hear from you (in either English or Danish).

If you have the right to live and work in Denmark and feel you have been discriminated against in the Danish job market, we want to hear from you.

Please send us your story — in English or Danish — to classactionlawsuitagainstdk@gmail.com.

14-årig dyrlægesøn udvises som “uintegrerbar”

Ahmet, den 14-årige søn af dyrlæge Nevzat Barut fra Tønder, har modtaget et brev fra “Udlændingeservice” om, at han er nødt til at forlade landet, fordi han er “uintegrerbar”.

Amila Bosnae refererer:

Ingen fra Udlændingestyrelsen har nogensinde mødt Ahmet, men man har i papirerne kunne læse sig til, at drengen havde tilbragt de første 13 år af sit liv hos sin mor i Tyrkiet. Så spiller det ingen rolle, at han taler dansk, går i skole og til fodbold uden at nogen af hans kammerater eller lærere på noget tidspunkt havde opdaget, at drengen var uintegrerbar.

Ahmet går på den samme skole, jeg i sin tid begyndte i, da vi fik lov til at komme i en dansk folkeskole. Han har den samme tysklærer, som jeg havde. Han sidder i de samme lokaler, som jeg sad i, cykler på de samme stier, jeg cyklede på – men åbenbart i et helt andet land, end jeg gjorde. Jeg var 12, da jeg kom til Danmark, han 13. Jeg var et barn, han et integrationsproblem.

“Vi finder således ikke, at du under din opvækst i Tyrkiet kan antages at være blevet præget af danske normer og værdier i en sådan grad, at du har eller har haft mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for vellykket integration her i landet,” lyder beskeden fra Udlændingestyrelsen.

Så ingen, der ikke er vokset op her i landet, kan forventes at være “integrerbare”, hvis de flytter hertil som 13-årige? Gælder det også, hvis de flytter hertil fra Canada eller Australien, eller rammer det kun folk fra Tyrkiet og andre “brune” lande.

Er den eufemistisk navngivne “udlændingeservice” nu åbent og erklæret racistisk, eller handler det om at beskytte den danske “stamme”? Hvad er det for nogle metafysiske “danske normer og værdier”, som man ikke kan lære, hvis man først flytter hertil som 13-årig?

Som sagt, jeg er målløs, kort og godt. Håber, sagen ikke får lov til at ende dér.

24-års-reglen, den danske Nürnberg-lov

Filminstruktøren Christian Braad Thomsen har et skarpt indlæg om 24-års-reglen i dagens Information:

I 1930’erne hindrede Nürnberglovene ariske tyskere i at gifte sig med jøder, hvis de fortsat ville bo i Tyskland. Den danske 24-årsregel er det første eksempel siden Nürnberglovene på, at statsmagten sender unge i eksil, hvis de gifter sig med tilsvarende uønskede elementer.

Siden Anders Fogh Rasmussen tilsluttede sig den amerikanske krig i Irak, er det blevet acceptabelt, at politiske beslutninger begrundes med løgne. Derfor har mange også vænnet sig til løgnen om, at 24-årsreglen er nødvendig for at forhindre tvangsægteskaber. Det gør den ikke. Derimod forhindrer den unge danskere i at gifte sig med den, de elsker, hvis de fortsat vil bo i Danmark

Endnu tør Enhedslisten og Radikale kæmpe mod uretten. Men ellers har politikere i dag ingen intentioner om at stille sig i spidsen for nytænkning. De vil ikke lede, men underkaster sig de mest nedrige tendenser i folket, selv når politikerne regner med, at der er et flertal for en nazistisk lov. Det er dybt tragisk for et retssamfund, at selv oppositionen ikke længere tør tale løgn og uret af frygt for aldrig at komme til magten.

Amen, havde jeg nær sagt. 24-års-reglen og tilknytningskravet repræsenterer en form for apartheid eller diskrimination, som simpelt hen burde være uacceptabel i et moderne samfund, og til sammen forhindrer de mange danskere i at bo i Danmark. Det er simpelt hen en skændsel.

Link.