Chikane og bureakrati – ny måde at slå ned på ‘anderledes tænkende’?

George Monbiot funderer over spørgsmålet i The Guardian, og nævner, hvordan ‘terrorlovene’ og den almindelige paranoia ærligt og redeligt har kostet en hel del frihed:

Gone are the days when you could announce a happening, call up a few mates with drums and guitars, and put the word out that something groovy and free was about to kick off. In these buttoned-down times, it would be treated like an al-Qaida training camp. Today, you must apply for a licence and spend months of your life filling in forms and liaising with the various responsible authorities. There are good reasons for this: it ensures that no one is crushed to death and that local people aren’t harried by intolerable noise and disruption. There are also bad reasons: the controlling, snooping, curtain-twitching state tendencies which insist that all spontaneity be planned six months in advance, that no one can ever take her top off or smoke homegrown weed or get a little bit outrageous – even within a festival site – for fear of offending some tight-arsed busybody in desperate need of a life.

The organisers applied for their licence in February, and spent the intervening months trying to meet the conditions. These included 450 security guards, a steel perimeter fence and watchtowers, and free wristbands for 12 undercover police officers, who could move through the crowds ensuring that no one was enjoying themselves too much. The site would have more of the ambience of a prison camp than a hippy festival, but at least it would conform to regulations…

Link: Is the Big Green Gathering another victim of the crackdown on dissent?

Englands demokratiske underskud

George Monbiot har en glimrende kommentar i dagens Guardian om noget, som også har undret eller i hvert fald optaget undertegnede: Af de fire nationer, som udgør Storbritannien, har de tre – Skotland, Wales og Nordirland – deres eget parlament. Kun én, nemlig den dominerende, har ikke noget.

Hvorfor er der ikke et engelsk parlament? En oplagt forklaring er, at England er så dominerende i helstaten, at det britiske parlament på en måde er det engelske parlament. Det betyder imidlertid paradoksalt, at netop England er ramt af et demokratisk underskud: Regeringen har i mange år indgået studehandler med skotske, walisiske og nordirske parlamentsmedlemmer om at indføre stramninger og nedskæringer, som de skotske, walisiske og nordirske parlamenter efterfølgende har friholdt deres egne befolkninger fra.

Det betyder derfor, at fordi englænderne ikke har en ordentlig parlamentarisk repræsentation, kan politikere indføre regler uden nogen som helst støtte af befolkningen hen over hovedet på en befolkning, der ikke har en jordisk chance for at protestere. I England er demokrati erstattet af bureau- og autokrati:

England, the great colonising nation, has become a colony. It is governed by a Scotsman who uses foreign mercenaries – Scottish, Welsh and Irish MPs – to suppress parliamentary revolts over purely English affairs. There is still no democratic forum in which English interests can be discussed only by English representatives. The unfairness is staggering, the silence stranger still.

One of the peculiarities of UK politics is that issues supported by hardly anyone receive majority assent in parliament. In the current system, no popular support is required. University top-up fees, for example, were rejected by the Scottish and Welsh assemblies, but Scottish and Welsh MPs were frogmarched through the lobbies to impose them on England (the government won by five votes). Foundation hospitals were voted down in both Wales and Scotland, and foisted on the English by the representatives of those nations. Had Heathrow’s third runway been debated only by English MPs, the proposal would have been resoundingly defeated; it was approved by 19 votes, after 67 MPs from the other nations were induced to support the government. They can support such measures without any electoral risk, as their constituents are not directly affected. Devolution, which has had such beneficial consequences here in Wales and across the other borders, has left the English high and dry.

Løsning? Monbiot foreslår, at man indfører et engelsk parlament og fratager den britiske regering de fleste beføjelser – mens udenrigs- og sikkerhedspolitik stadig kan varetages af unionen, bør stort set alt andet, “taxation, health, education, transport, local government, planning, the environment, police, courts, prisons and the rest” – lægges ud til de enkelte nationer.

Et engelsk selvstyre ville i hvert fald være til gavn for hele Storbritannien – for det kunne hjælpe med til at ophæve det besynderlige engelske paradoks, at regeringen hele tiden tromler igennem med underlige politiske tiltag – Irak-krig, overvågning, egenbetaling af universitetsstudier, sociale nedskæringer, og mange flere endnu mere drakoniske ting – som ingen tilsyneladende støtter.

Link: England, that great colonising land, has itself become a colony

Vrøvl og vandrehistorier om engelsk “ydmygelse”

Oxford byråds hjemmeside, som nævner julen
Pensioneret gymnasielærer Niels Rydung skriver i dag i et læserbrev i Jyllands-Posten, under overskriften “England ydmyger sig“:

[I England er] en række offentlige myndigheder nu påbegyndt såkaldt “sprogrensning” for at fjerne alle ord eller udtryk, der kan tænkes at krænke eller genere muslimer – også ord, der i århundreder har været en del af det engelske sprog.

Byrådet i Oxford har således forbudt anvendelsen af ordet “christmas” i alle officielle skrivelser, idet det som betegnelse for en kristen højtid vil kunne fornærme muslimer.

I stedet påbydes det, at man går over til at bruge udtrykket “vinterlys-festival”.

Også forkortelser bliver ramt. Byrådet i Bornemouth anbefaler, at man i fremtiden undgår udtrykkene “nb.” (nota bene), “ps.” (post scriptum), “etc.” (et cetera), “status quo”, “vice versa” og andre lignende, idet de er uforståelige for muslimer.

Sådanne historier om, at myndighederne i forskellige dele af Storbritannien skulle være begyndt at “bortcensurere” dele af virkeligheden for ikke at “støde muslimer” dukker med jævne mellemrum op i pressen og på højre-ekstreme blogs. De er som regel ganske spektakulære, hvilket som regel også opvejes af, at de intet har på sig.

Lad os for eksempel se på Rydungs påstand om, at byrådet i Oxford har “forbudt anvendelsen af ordet ‘christmas’ i alle officielle skrivelser”.

Hvis jeg i dag går ind på Oxford byråds officielle hjemmeside (www.oxford.gov.uk), handler den allerførste artikel på siden om “Christmas lights”, altså julelys. Af sidens fire øverste artikler har de tre “Christmas” i overskriften, hvilket ikke tyder på nogen overvældende trang til at undgå “fornærme muslimer”. (Jeg har da heller aldrig hørt om nogen muslimer, der blev fornærmede over, at folk holder jul, men det er en anden historie.)

Skal vi antage, at resten af Rydungs indlæg er lige så forvrøvlet, og at den omtalte “sprogrensning” kun eksisterer i Rydungs og eventuelt hans kilders frie fantasi?

Update: Dette og hint har undersøgt sagen lidt nærmere og konstaterer, at historien kom af en falsk (løgnagtig, uvederhæftig) artikel i Oxford Mail d. 1. november. Baggrunden er, at en organisation ved navn Oxford Inspires har arrangeret en såkaldt “vinterlysfestival”, hvori indgår en lang række aktiviteter spredt ud over hele vinteren. Oxford Inspires er ikke identisk med eller ejet af byrådet i Oxford, og den såkaldte “vinterlysfestival” er som sagt en separat række arrangementer, som ikke skal “erstatte” julen eller noget andet.

Byrådet reagerer selvsagt skarpt på den falske og potentielt skadelige historie, og 3. november bringer Oxford Mail et utvetydigt dementi under overskriften “No ban on Christmas in Oxford“.

Byrådsmedlem i Oxford Antonia Bance skriver på sin blog:

I must admit, I feel like banging my head on my desk…

Given that there is clearly a dastardly PC plot to deprive the mass of Brits who tick CofE on the census forms of their right to celebrate Christmas, will anyone believe me when I say that the first this councillor heard of it was when the Oxford Mail got hold of it? Of course not. And my protestations, my declarations of passion for turkey and cranberry sauce, the way my heart rises as the organ crashes and the descant soars in the final verse of Hark the Herald Angels Sing, the love I feel for my family, so rarely all in one place these days, opening presents and telling jokes on Christmas morning – that all counts for nothing, as I am a PC Christmas-cancelling Christian-hating leftist loony Labour Scrooge.

Altså: En ren and. Som altid, fristes man til at sige. Tak til Eric Bentzen for at trævle sagen op!

Update, 2. december: En redigeret og forkortet udgave af dette indlæg bliver i dag bragt som læserbrev i Jyllands-Posten.