Venstres uigennemskuelige holdning til FN

Søren Pind fortsætter rækken af fuldstændige bizarre holdningskift – og Venstres udenrigspolitiske holdninger er tilsyneladende baseret på tilfældigheder og Søren Pinds humør.

Se blot på Venstres hjemmeside hvor Søren Pind og Gitte Bech står bag et oplæg om Venstres holdning til FN, hvor der bla. står:

Venstres klare målsætninger for en fremtidig FN-politik baserer sig på følgende prioriteter:
• en konsekvent gennemførelse af FN’s 2015-målsætning med særlig vægt på Afrika,
• at styrke det danske bidrag til FN’s udviklingsarbejde,
• at gøre en aktiv indsats for at sikre, at FN’s økonomiske fundament opretholdes, og at medlemslandene overholder de økonomiske forpligtelser,
• at fortsætte den aktive indsats for, at reformprocessen i FN styrkes bl.a. ved at tage initiativer, der kan være med til at klarlægge Sikkerhedsrådets fremtid i forhold til dets sammensætning, åbenhed og i forhold til spørgsmålet om vetoret,
• at fremme sammenhængen mellem politiske, militære, humanitære og bistandsmæssige indsatser i konfliktområder og styrke generalsekretærens kapacitet til konfliktforebyggelse, og at arbejde for at fremme demokrati og menneskerettigheder indenfor en international retsorden.
Venstre lægger vægt på, at Danmark er en engageret deltager i FN’s arbejde og er med til at gå foran og præge dette med danske synspunkter og interesser.
FN’s fire verdenskvindekonferencer og den særlige generalforsamling i 2000 Beijing +5 har spillet en stor rolle i det nationale og internationale arbejde for kvinder og for ligestilling. Venstre mener, at de fremskridt, der blev opnået under Beijing +5 – på områderne vold mod kvinder, herunder kvindelig omskæring og handel med kvinder og børn, samt monitorering og indikatorer – bør fastholdes og udbygges.

Og sammenlign det med Søren Pinds holdning til FN i Jyllands Posten:

FN har stort set ikke gjort noget godt her på jorden, og derfor er det kun fint, at verdensorganisationen bestyres af en generalsekretær, som ikke gør det store væsen af sig.

Det mener Venstres udenrigsordfører, Søren Pind, der ikke tror på, at FN har nogen fremtid som ledende organ i verden, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

»FN er ikke en organisation, der har gjort særlig meget godt her på jorden. Som regel er det kun blevet værre, når man har haft en aktivistisk generalsekretær, og derfor er jeg kun glad for, at vi har fået en mindre aktivistisk af slagsen«, siger Søren Pind.

Kunne det ikke være rart hvis Venstre fik en holdning i stedet for populistisk snak i øst og vest?

Link til Venstres FN-oplæg

Link til Søren Pinds udtalelser