Venstre indrømmer de løj for vælgerne i 2001 og frem

Det er et helt uskønt syn at se regeringen rulle sig i pløret for tiden. Det går drastisk ned af bakke, og køen ved håndvasken kan næsten ikke blive længere.

Thor Pedersen, den tidligere finansminister går nu til pressen og udtaler at det ikke var regeringens skyld at økonomien i de sidste 10 år har været en fiasko uden grænser. Næh det var skam demokratiets skyld!

Thor mener at når regeringen i 2001 og fremefter til hvert eneste valg hævdede at skattestoppet var fuldt foreneligt med højere udgifter til krige, privathospitaler, medicinfirmaer og tiltagende bureaukratiske regler, så var det ikke deres fejl. Nej det var demokratiet der tvang dem til at lyve og bedrage!

Jeg formoder det er korrekt observeret at det er demokratiets skyld – for hvis V og K ikke havde bildt vælgerne ovenstående ind, ja så ville de ikke være kommet til magten.

Kære Thor – demokratiet er ikke til for at Venstre kan få ministerbiler – og hvis man lover noget til vælgerne der ikke er holdbart, så er det dem der lover der har ansvaret – ikke demokratiet eller vælgerne.

link til Venstre ved håndvasken

VKO vælger samarbejdspolitikken

Ja det var en naturligvis latterligt da Anders Fogh stod frem og hævdede at han ville have været frihedskæmper under 2. verdenskrig. Han og Venstre samarbejder jo tæt dagligt med det nærmeste vi har til nazisterne i Danmark (DF) og bruger det meste af deres vågne tider på at hetze religiøse minoriteter.

Og nu er der faktisk en udenrigspolitisk sag, der kan teste regeringens reelle holdninger til store diktaturstater, hvor Danmark har en kraftig økonomisk interesse – der er igang med at tromle et svagt mindretal. Fuldstændigt som dengang i 1930erne.

Og gæt hvad regeringen vælger:

“Danmark vil modsætte sig jøders rettigheder og fremover ‘nøje overveje’ Nazityskland reaktion, før man igen byder flygtede jøder, indenfor.

En erklæring med det indhold er onsdag aften godkendt i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn og vil blive afleveret til Tyskland.

»Vi har ikke sagt, at vi ikke vil møde højtstående jødiske ledere  igen. Vi har sagt, at stortyskland har ret til hvad de gør står vi ved, og at nazitysklands rettigheder betyder også, at vi ikke kan gå ind for jøders rettigheder siger udenrigsminister Per Stig Møller efter mødet i nævnet.

Løkke mødtes med højtstående jøder
Dermed vil forholdet til nazityskland blive normaliseret, efter at tyskerne i foråret blev vrede over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i foråret mødtes med højtstående jøder, og blandt andet aflyste en række danske ministerbesøg og erhvervsdelegationer.

Bullshit fra Venstre

Samarbejdspolitik fra 1936-2009

Køb en venstremand..

Venstre har over flere omgange kritiseret venstrefløjen for at diskutere politik og samtidig modtage penge fra LO. Men som Dan på dansk-politik.dk skriver:

Idag kan man i politiken.dk læse om de konservatives relationer til tobaksindustrien.

Det er meget modigt at de borgerlige partier, at fare frem i denne klassiske sag fra deres side. Specielt fordi de har så mange skeletter i skabet selv. Den største er dog uden tvivl, at Venstres økonomiske indsamlingsklub har en fast plads i Venstres hovedbestyrelse.

Den Liberale Erhvervsklub er en indsamlingsforening, hvor folk der ikke ønsker deres penge “sporet” kan indbetale penge, som så gives videre til partiet Venstre. Formanden for indsamlingsklubben har en fast plads i Venstre hovedbestyrelse, og har derfor direkte indflydelse på politiken.

link

En god Venstremand siger stop

Eyvind Vesselbo vil ikke længere lade sig drive rundt i manegen af Dansk Folkeparti, skriver han i en kronik i Berlingeren:

Danmark er på vej ud på et skråplan. Det politiske system og store dele af medierne er nærmest lammet af angst for Dansk Folkeparti. Gang på gang kommer Dansk Folkeparti med forslag, som ligger langt ud over, hvad et samfund som det danske burde beskæftige sig med. Trods dette er alt for mange politikere og mange medier enige om, at der helt sikkert er stor opbakning i befolkningen til en række af de forslag, som Dansk Folkeparti fremkommer med.

Dansk Folkepartis retorik er stort set kun centreret omkring begreber som at stramme, at regulere, at forbyde, om sanktioner, om minimumsstraffe mv. Store dele af den politiske debat følger trop. Det er simpelthen et skråplan, vi er på vej ud på. Vi bør stoppe op og tænke over, om det er et sådant samfund, vi vil have. Vi må tænke over, hvor vi er på vej hen, og hvor denne udvikling skal ende. Som liberal politiker er det mig så inderligt meget imod, at vi fortsætter ad denne politiske vej. Vi har efterhånden helt glemt, at det er begreber som frihed, frisind og kreativitet, som burde være de grundlæggende elementer i vort samfund ikke mindst med en borgerlig-liberal regering ved roret.

Råbene på hårdere straffe, strammere lovgivning, om øget regulering og om flere forbud fortsætter, selv om lovgivningen har flyttet sig et stykke vej i denne retning. Problemet er nemlig, at Dansk Folkeparti aldrig kan få nok. De stopper aldrig. Hvis de gjorde, ville hele deres eksistens være truet.

Vi kan ikke have en politisk debat, hvor alt for mange gemmer sig, fordi de er bange for, at ledelsen i Dansk Folkeparti skal blive sure og mopsede. Hans Engell sagde forleden i TV2, at grunden til, at regeringstoppen ikke går ud og tager afstand fra Dansk Folkeparti i en række sager, er, at man ikke vil gøre Dansk Folkeparti sure lige før finanslovsforhandlingerne. Denne vurdering er ganske givet rigtig, men ledelsen i Dansk Folkeparti må finde sig i at blive sagt imod. De må forstå, at vi lever i et demokratisk samfund, og at i et demokratisk samfund kan man blive modsagt, også af dem, man er støtteparti for. De må også forstå, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Vi har ikke brug for et Vogternes Råd, ligesom i Iran, til at styre meningsdannelsen og den politiske debat.

Eyvind Vesselbo har set lyset. Lad mit gæt være, at der kommer til at blive meget stille om den kronik de næste dage og så her op til finanslosvoforhandlingerne? Imens bliver sprækkerne stadigt mere tydelige.

Men læs det hele, de spredte citater herover kan ikke yde kronikken retfærdighed.

Link: Stop angsten for Dansk Folkeparti (også omtale i Politiken).

Ny hård kurs mod demonstranter

Med påskud i en forventning om “ballademagere” til klimatopmødet i december vil Venstre gennemføre en uhørt skærpelse af kursen mod lovligt anmeldte demonstrationer: Hvis politiet opløser demonstrationen, skal det således koste en bøde på 6000 kroner at opretholde sin deltagelse i den, skriver Berlingeren:

– Vi ved at der kommer tusindvis af mennesker til til København for at diskutere klima, men det kommer også mange, der vil tilkendegive deres utrilfredshed. Nogle af dem vil lave organiseret hærværk, og der skal vi ikke bære naive, siger Peter Christensen, der håber at denne såkaldte »Lømmelpakke« vil få nogle af aktivisterne til at tænke sig om.

Konkret foreslår Venstre en tidobling af bødetaksterne, så det kommer til at koste 6.000 kr. at deltage i en demonstration, som politiet har opløst. Hvis en aktivist derudover er med i gadeoptøjer, koster det yderligere 10.000 kr.

Desuden foreslår partiet en stribe nye bødetakster i tillæg til fængselsstraffe. Det skal f.eks. koste 15.000 kr. at begå organiseret hærværk eller befri en aktivist fra politiets varetægt.

Så hvis politiet gerne vil have noget ud af at opløse en demonstration, skal de bare (som det ofte er sket) indeslutte folkemængden, så den ikke kan gå nogen steder og erklære demonstrationen for opløst – og da folk ikke kan gå nogen steder, kan de bare give sig til at uddele 6.000-kroners-bøder til højre og venstre!

Gad vide, om det virkelig er på grund af klimatopmødet – eller det simpelt hen er tænkt som et nyt, generelt våben mod enhver form for dissidens og civil ulydighed? Måske det kan tynde lidt ud blandt de folk, som vover at vise deres modstand mod regeringens og Dansk Folkepartis politik? Det er svært at tro andet, end at det er det – og ikke klimatopmødet – der er pointen.

Link: Venstre vil straffe topmøde-lømler

Venstres uigennemskuelige holdning til FN

Søren Pind fortsætter rækken af fuldstændige bizarre holdningskift – og Venstres udenrigspolitiske holdninger er tilsyneladende baseret på tilfældigheder og Søren Pinds humør.

Se blot på Venstres hjemmeside hvor Søren Pind og Gitte Bech står bag et oplæg om Venstres holdning til FN, hvor der bla. står:

Venstres klare målsætninger for en fremtidig FN-politik baserer sig på følgende prioriteter:
• en konsekvent gennemførelse af FN’s 2015-målsætning med særlig vægt på Afrika,
• at styrke det danske bidrag til FN’s udviklingsarbejde,
• at gøre en aktiv indsats for at sikre, at FN’s økonomiske fundament opretholdes, og at medlemslandene overholder de økonomiske forpligtelser,
• at fortsætte den aktive indsats for, at reformprocessen i FN styrkes bl.a. ved at tage initiativer, der kan være med til at klarlægge Sikkerhedsrådets fremtid i forhold til dets sammensætning, åbenhed og i forhold til spørgsmålet om vetoret,
• at fremme sammenhængen mellem politiske, militære, humanitære og bistandsmæssige indsatser i konfliktområder og styrke generalsekretærens kapacitet til konfliktforebyggelse, og at arbejde for at fremme demokrati og menneskerettigheder indenfor en international retsorden.
Venstre lægger vægt på, at Danmark er en engageret deltager i FN’s arbejde og er med til at gå foran og præge dette med danske synspunkter og interesser.
FN’s fire verdenskvindekonferencer og den særlige generalforsamling i 2000 Beijing +5 har spillet en stor rolle i det nationale og internationale arbejde for kvinder og for ligestilling. Venstre mener, at de fremskridt, der blev opnået under Beijing +5 – på områderne vold mod kvinder, herunder kvindelig omskæring og handel med kvinder og børn, samt monitorering og indikatorer – bør fastholdes og udbygges.

Og sammenlign det med Søren Pinds holdning til FN i Jyllands Posten:

FN har stort set ikke gjort noget godt her på jorden, og derfor er det kun fint, at verdensorganisationen bestyres af en generalsekretær, som ikke gør det store væsen af sig.

Det mener Venstres udenrigsordfører, Søren Pind, der ikke tror på, at FN har nogen fremtid som ledende organ i verden, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

»FN er ikke en organisation, der har gjort særlig meget godt her på jorden. Som regel er det kun blevet værre, når man har haft en aktivistisk generalsekretær, og derfor er jeg kun glad for, at vi har fået en mindre aktivistisk af slagsen«, siger Søren Pind.

Kunne det ikke være rart hvis Venstre fik en holdning i stedet for populistisk snak i øst og vest?

Link til Venstres FN-oplæg

Link til Søren Pinds udtalelser

Venstremand: Somaliere, kaukasere og andre kriminelle typer

Racismen er blevet så udbredt i Danmark at man knapt nok ænser det – se blot hvad en Venstremand får plapret ud om de somaliere og kaukasere han tilbragte natten sammen med i et hviderussisk fængsel:

– Det er jo ikke særlig behageligt at ligge i sådan en fængselscelle, og jeg har ligget sammen med to kaukasere og en fra Somalia, og det er jo ikke særlig behageligt at ligge sammen med sådan nogle man ikke ved hvem er, og som ligner nogle kriminelle typer, siger Jens-Kristian Lütken til Radioavisen fra det hviderussiske fængsel.

Ud fra det ledsagende billede af Jens-Kristian er jeg sikker på at de tre andre i fængslet har været mindst ligeså bange for denne ariske type.

link

Venstre begår kamikaze

Efter 8 år i regering har Venstre endelig fundet tiden rede til at lave sit frontalangreb på velfærdssamfundet. Nu er skatterne for de rigeste blevet sat eftertrykkeligt ned – regningen skal betales af de fattigste.

Heldigvis er danskerne vågnet op og har indset at Fogh og Co har taget dem grundigt ved næsen. Meningsmålingerne viser således at SF nu er større end Venstre, og at der er et systemskifte på vej.

Citat fra pol.dk:

“Venstes politiske ordfører Inger Støjbjerg er ikke enig i kritikken, men erkender, at partiet nu må »op på hesten igen«. ”

Hvilken hest? Vil Venstre tilbagekalde rødvinsreformen? Eller skal man pumpe danskerne fulde af løgn med ekstra megen energi nu?

link

Hvordan ville Danmark reagere på et terrorangreb i København

Forestil jer at Nørreport bliver ramt af en terrorbombe. Hvorledes ville danskerne og deres politikere reagere. Ville de med stoisk ro undgå panikken og ikke lade terroren vinde? Ville man kæmpe for at bevare et frit og pluralistisk demokrati?

Hvis de sidste dages panik over 2 døde i København er nogen form for indikator, så er der vist ingen tvivl om at vi ville skylle grundloven og menneskerettighederne ud i lokummet, og begynde at tvangsinternere enhver af mistænkeligt udseende.

Se blot hvad Venstres svar på bandekrigen er:

(..)en kraftig stramning af våbenloven, en ny børnebeskyttelseslov, der tvangsfjerner umyndige bandemedlemmer, samt afskaffer strafrabatten til unge under 18 år. (..)fremover i førstegangstilfælde skal ske udvisning af Danmark for bestandigt af personer, der ikke er danske statsborgere, hvis de bliver taget med ulovlige skydevåben eller besiddelse af ulovlig kniv på offentligt tilgængelige steder.

Det kan man da kalde at ride på folkestemningen – vi mangler blot en offentlig lynchning (selvom udvisning af nogle indvandrer er tæt på) og kidnapning af tilfældige om natten, og dom uden rettergang (ala tunesersagen).

Næh du, et terrorangreb på Nørreport st. vil være slutningen på det danske demokrati, med de politikere vi har for tiden. Slut med retsstaten, slut med menneskerrettigheder, slut med demokrati – facisme in spe.

Så lad os håbe det ikke sker.

link til højrepopulisme-panik

Update: Helle Thorning-Schmidt er ude med et overbud, hvor hun beskylder justitsministeren for at være for blødsøden of for uvillig til at stramme