Troels Heeger og Søren Villemoes på afveje

Der er intet så dejligt som at blive lagt for had af idioter – så ved man, at man må gøre noget rigtigt. William Blake sagde det træffende: Listen to the fool’s reproach! It is a kingly title.

Så i den forbindelse er det kun rart at se, at kommentatorerne Troels Heeger og Søren Villemoes har valgt at foretage et usagligt og ineffektivt udfald mod Modspil.dk i et længere indlæg om politisk fodboldfeber.

Er Villemoes og Heeger da idioter? Nuvel, jeg tror ikke, at jeg nødvendigvis vil beskylde dem for at være dårligt fungerende med en intelligens, der er for lav til, at de kan fungere i samfundet på normale vilkår. Til gengæld er der ingen tvivl om, at de falder i den kategori af kommentatorer, som det giver mening at betegne som “nyttige idoter”. Folk, der taler meget om frihed og demokrati og deres eget “progressive” og “frigjorte” standpunkt, men som egentlig hele tiden synes at lægge mest energi i det, når det handler om at hetze mod muslimer og islam.

De kan kendes på, at de nægter at tage fat på de reelle problemer, vi har i vores samfund omkring så alvorlige emner som ligestilling og ytringsfrihed, men er parat med en opsang, lige så snart det på en eller anden måde skulle handle om de skrækkelige muslimer. De foregiver at adskille sig positivt fra “ekstremisterne” i Trykkefrihedsselskabet og Dansk Folkeparti (og skrigosfæren), men afslører sig uvægerlig ved ikke at have andet end anti-islamiske plader at sætte på.

Om Modpress’ tidligere indlæg “Holland-Danmark: 2-0” skriver de:

Langt ude på venstrefløjen kan man eksempelvis læse Engelbreth-epigonen Modpress fryde sig over, at Holland har givet det racistiske Danmark en dragt prygl. 2-0 til anti-racismen med andre ord. Men nu mærkes der også en form for religiøs aflad, hvor det at afvige fra en bestemt holdning til multikulturalismen straks udløser en slags kollektiv arvesynd, hvor en kosmisk magt i skikkelse af det hollandske landshold gud ske tak og lov straffer vores alles ugerninger og bringer lige vægt i det kosmiske konkurrence mellem racister og anti-racister. At Holland slet og ret er et langt bedre hold end det danske (og i øvrigt altid har været det), er i den sammenhæng aldeles irrelevant i Modpress’ perverterede udgave af multikulturalismen.

Modpress’ blogindlæg er iøvrigt en sjov påmindelse om, at det oftest er de mest rabiate DF-hadere, der helt eksplicit sidestiller danskhed med Dansk Folkeparti. ’Tak for hjælpen’, tænker man muligvis inde hos Dansk Folkepartis partikontor (hvis man da overhovedet læser den slags blogs). Men substansen er, at det nok engang er multikulturalismen, der er afgørende for at forstå dette års VM.

Og her er der straks så mange misforståelser og halve sandheder, at det er svært at vide, hvor man skal ende og begynde. Er denne blog “langt ude på venstrefløjen”? Nuvel, jeg synes egentlig, at mine egne ret moderate og fredelige politiske holdninger har været rimeligt konstante, mens resten af samfundet har fulgt et så vildt ridt mod højre, at man undertiden må knibe sig i armen. Vidste De, min læser, at den kriminelle lavalder i dag trods alle professionelle anbefalinger er nedsat til 14 år?  Og så gider jeg ikke engang at kommentere betegnelsen “Engelbreth-epigon”. Egentlig føler jeg mig smigret, men Rune Engelbreth Larsen kan da som erklæret ikke-socialist ikke siges at være “langt ude på venstrefløjen”? Det behøver  ikke altid give mening, hvis bare man kan lukke røg ud, synes Heeger og Villemoes at have ræsonneret.

For det er åbenbart svært at forholde sig til, hvad jeg egentlig siger. Så er det meget nemmere at trække en stråmand: “en form for religiøs aflad, hvor det at afvige fra en bestemt holdning til multikulturalismen straks udløser en slags kollektiv arvesynd” … hvad er det for noget sludder? “Multikulturalisme” er ikke en religion og er heller ikke nødvendigvis ønskelig. Jeg har altid talt for et åbent samfund med bred tolerance og frihed til forskellighed, men det er jo sværere at forholde sig til for et par nyttige idioter som Heeger og Villemoes. Så hellere lyve en stråmand frem.

Mit gamle indlægs substans – som  Heeger og Villemoes går i en bue uden om – er, at det er påfaldende, at danske fodboldspillere af “anden etnisk baggrund”  åbenbart en bloc “mangler taktiske færdigheder og disciplin” og derfor ikke kommer med på landsholdet, når en sådan mangel ikke er konstateret i nogen af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det kunne have en årsag. Kunne denne årsag mon have at gøre med den notoriske danske selvtilstrækkelighed og fremmedskepsis?

Om denne blogs indehaver så er en “DF-hader”, som “sidestiller danskhed med Dansk Folkeparti” … For det første er det ikke et spørgsmål om noget så primitivt som “had”. Dansk Folkeparti er et uforsonligt højreparti med en klart “fremmedskeptisk” dagsorden, som til gengæld ikke er specielt “skarpt”, når det handler om andre danske værdier – såsom forskning, undervisning, litteratur og natur. De kan ligesom kun være negative, hvis vi ser bort fra præstefætrenes stærkt uforsonlige Lutherske retorik. Som sådan er Dansk Folkeparti en farlig politisk kraft, hvis indflydelse bør begrænses og bekæmpes. Det skal man ikke være ekstremist for at mene, det skal man vist nærmere være ekstremist for ikke at mene.

Men det har Heeger og Villemoes måske ikke opdaget i deres eget fortvivlede forsøg på at holde trit med samfundsudviklingens generelle, vilde ridt mod højre. Da jeg holder meget af danskhed og dansk kultur, er det bestemt ikke rigtigt, at jeg “sidestiller danskhed med Dansk Folkeparti”.

Så man må spørge sig selv, om det overhovedet er lykkedes de nyttige idioter Heeger og Villemoes at skrive noget rigtigt? Ikke så vidt jeg kan se… Jo, måske en ting: Jeg er egentlig enig i, at det er meningsløst at mene, at det er “multikulturalismen, der er afgørende for at forstå dette års VM”. Jeg interesserer mig bare ikke en dyt for fodbold som sport, så derfor handlede det snarere om at gribe fat i et punkt, hvor Danmarks forhold til “udlændinge” vireklig griber mærkbart ind i et populært fænomen – og det gør det i den besynderlige  forestilling, at “fremmede”  mangker diverse færdigheder i Danmark, når de nu ikke gør i alle mulige andre lande. Store dele af resten af indlægget var skrevet i spøg, men det var åbenbart gået hen over d’herrers nyttige hoveder. Nogle gange skal man måske passe på med at stille for store krav til sine læsere.

Link: Politisk fodboldfeber

Holland-Danmark 2-0: Løn som racistisk forskyldt

Det danske fodboldlandshold fik i dag som forventeligt og fortjent stormul ved VM i Sydafrika. Som fortjent, skriver jeg, men jeg mener nu ikke så meget i sportslig forstand, for det ved jeg ikke noget om. Men hvad har en nation, der stemmer et fremmedfjendsk og totalitært parti som Dansk Folkeparti ind i noget nær regeringsmagten, egentlig fortjent ude i den store verden, andet end nederlag?

Så der er en vis poetisk retfærdighed i, at det formentlig netop er det danske fremmedhad og især samfundets strukturelle racisme, der er skyld i, at det gik så dårligt. Det skriver den norske forfatter Aslak Nore i en profetisk artikel fra dagens Information:

I de seneste år er det samme spørgsmål flere gange blevet stillet i de danske medier: Hvorfor har vi ingen Zlatan? I 2007 viste en undersøgelse, at blot 6% af spillerne på de danske ungdomslandhold havde en minoritetsbaggrund. Siden da er antallet steget lidt, og enkelte “nydanske” topspillere er da også set . De tilsvarende tal for de svenske landshold var 28%, mens tallet i Norge var 40% – i årene 1995-1996 . Danskernes forklaring? Nydanskerne mangler taktiske færdigheder og disciplin.

At netop nydanske spillere – modsat erfaringerne i Sverige, Schweiz, Norge og de gamle kolonimagter – systematisk mangler sådanne færdigheder, er så absurd en påstand at det ikke fortjener yderligere diskussion.

Sagt på en anden måde: Når det åbenbart kun er i Danmark, at spillere med indvandrerbaggrund “mangler taktiske færdigheder og disciplin”, kan det kun skyldes en ting: Fremmedskepsis, fremmedhad, racisme – kært barn har mange navne. Modvilje mod at lukke indvandrere ind, er vist den pæne formulering. Som eksemplificeret ved vores hvide og pure danske landshold, og som desværre alt for klart udtrykt ved den racistiske udlændingepolitik, der har gjort Danmark til en skamplet på Europa. Som Aslak Nore skriver:

Danskernes velorganiserede og monokulturelle landshold er et symptom. Danmark er i dag karakteriseret af fremmedfrygt og en offer-baseret nationalisme, ikke ulig Serbien, i stedet for det frisind landet tidligere var berømt for. På hver sin måde har det sikkert glædet både Drillo og Pia Kjærsgaard, men heller ikke mange flere end dem.

I dag har dette fremmedhad, der er en daglig plage for tusinder af indvandrere og ikke-indvandrere i dette land, ført til de rød-hvides og de nationale idioters totale ydmygelse på grønsværen. Jeg tror godt, jeg kan spise et stykke sandkage.

Link: De røde og hvide