Dagens citat: Psykiatrisk cirkelslutning

Fra Joanna Moncrieff: The Myth of the Chemical Cure, Palgrave MacMillan 2008, s. 65:

Although nowadays the dopamine theory of psychosis and schizophrenia is central to the idea that antipsychotic drugs have a disease-centred action, it was the presumption that the drugs exerted a disease-specific action that was the initial inspiration for the dopamine theory.

Altså: Hele forestillingen om, at schizofreni er forårsaget af for høje niveauer af dopamin er afledt af  den omstændighed, at neuroleptika og andre antipsykotiske stoffer påvirker niveauet af dopamin og synes at medføre en bedring hos sådanne patienter.

Hvis det nu viste sig, at teorien om, at depression er forårsaget af for lave niveauer af serotonin og noradrenalin var inspireret af den kemiske virkning af tricykliske antidepressiva og SSRI-inhibitorer…

og hvis det endvidere viste sig, at en fordomsfri undersøgelse af disse stoffers virkning ikke kan godtgøre, at de skulle have nogen specifikt helbredende virkning, hverken mod psykose eller depression, så ville skandalen – og afsløringen af årtiers medicinsk fejlbehandling  – være komplet. Eller hvad?

Hvorom alting er, Moncrieffs bog kan anbefales.

Endnu en skandale i dansk psykiatri

Danmark er et psykiatrisk u-land, hvor man bl.a. har haft tradition for at give elektrochokbehandlinger dobbeltsidigt, til trods for, at det stod i brugsanvisningen til det udstyr, man har brugt(!), at det kun må gives enkeltsidigt, dvs. til den ene hjernehalvdel.

Andre steder har man brugt fastspænding som afstraffelse, i nogle tilfælde i årevis ad gangen.

Politiken skriver i dag om endnu et tilfælde, hvor en patient har fået medicin i mængder, der vidt overskrider den anbefalede dosis og i en kombination, som Lægemiddelstyrelsen direkte fraråder:

Talsmand Karl Bach fra Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, LAP, siger, at »lægerne har forvandlet patientens hjerne til et kemisk laboratorium«.

»Der er tale om højpotente stoffer, som har meget kraftige virkninger på hele nervesystemet og hjernen – og derfor kan have fatale virkninger. Jo højere dosis, jo større bliver risikoen også for, at patienten kommer i livstruende situationer«, siger Karl Bach.

Lægerne gav gennem flere år patienten to forskellige slags antipsykotisk medicin samtidig, nemlig Trilafon og Zeldox. Lægemiddelstyrelsen advarer i produktresumeet for Trilafon læger mod at give en patient andre typer antipsykotisk medicin, samtidig med at han får Trilafon.

Generelt set fraråder Sundhedsstyrelsen, at læger giver en patient to slags medicin mod psykose på samme tid. Den advarsel bakkes op af professor, dr.med. Kim Brøsen fra Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi på Syddansk Universitet.

En væsentlig årsag til den slags fejlbehandling er nok, at området er udsultet, så der ikke er overskud til at tilbyde behandlinger, som rent faktisk virker, specielt i tilfælde, hvor medicin ikke umiddelbart synes at kunne løse problemet.

Link: Patient på psykiatrisk hospital fik overdosis i årevis

Læs også: Psykiatriens Sindssyge, baggrundsartikel fra Faklen nr. 19.

Psykisk syge mishandles

Danmark, det oplyste, velstående land, hvor få har for meget og færre for lidt. Og hvor en lille gruppe af psykisk syges torteres og mishandles som intet andet sted i Europa:

Psykisk syge bliver mishandlet, når de lægges i bælte dagligt i flere måneder på lukkede psykiatriske afdelinger i Danmark. Og personalet bruger ulovlig tvang mod patienter på det hospital, hvor de mest sindssyge er indlagt.

Sådan lyder konklusionen fra Europarådets Torturkomité, der besøgte to hospitaler i februar. I en rapport om Danmark kalder komitéen det en »hastesag«, at regeringen begrænser brugen af tvang.

»Der er ingen lægelig grund til at fiksere patienter så meget, som man gør i Danmark. Vi har aldrig besøgt et land, der bruger bæltefiksering så længe som jer. Det er mishandling af patienterne«, siger Torturkomitéens delegationsleder, den islandske psykiater Petur Hauksson.

Delegationen besøgte blandt andet Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland, hvor landets mest farlige sindssyge kriminelle er indlagt. Her så de en patient, der var blevet lagt i bælte en eller flere gange om dagen gennem en seks måneder lang periode. En anden havde været i bælte dagligt i fire måneder, mens en tredje havde ligget i bæltet en måned i træk.

Komitéens udsendte så også en »nedværdigende« tvangsmetode, som den aldrig havde set før. Fikseringen ligner den, man har set på Guantánamofangerne. Patienternes arme var sat fast til et bælte om maven. En rem mellem fødderne sikrede, at de kun kunne gå med korte skridt.

I dag er jeg ekstra stolt af at være dansker. Er der nogen, der ved, hvor man kan gå hen og brække sig?