Dagens citat: Psykiatrisk cirkelslutning

Fra Joanna Moncrieff: The Myth of the Chemical Cure, Palgrave MacMillan 2008, s. 65:

Although nowadays the dopamine theory of psychosis and schizophrenia is central to the idea that antipsychotic drugs have a disease-centred action, it was the presumption that the drugs exerted a disease-specific action that was the initial inspiration for the dopamine theory.

Altså: Hele forestillingen om, at schizofreni er forårsaget af for høje niveauer af dopamin er afledt af  den omstændighed, at neuroleptika og andre antipsykotiske stoffer påvirker niveauet af dopamin og synes at medføre en bedring hos sådanne patienter.

Hvis det nu viste sig, at teorien om, at depression er forårsaget af for lave niveauer af serotonin og noradrenalin var inspireret af den kemiske virkning af tricykliske antidepressiva og SSRI-inhibitorer…

og hvis det endvidere viste sig, at en fordomsfri undersøgelse af disse stoffers virkning ikke kan godtgøre, at de skulle have nogen specifikt helbredende virkning, hverken mod psykose eller depression, så ville skandalen – og afsløringen af årtiers medicinsk fejlbehandling  – være komplet. Eller hvad?

Hvorom alting er, Moncrieffs bog kan anbefales.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.