Sverigesdemokraterne vil forbyde jazzmusik

Jyllands-Posten proklamerede her til morgen under overskriften “Svenske vælgere trodsede eliten” ganske åbenlyst fryder sig over, at Sverige nu også har et højreekstremistisk og grundlæggende racistisk parti repræsenteret i parlamentet. Ja, er der ikke aldeles herligt:

Förutom diverse retorik gentemot de etablerade partierna, vilka SD uppfattar som elitister, var det mest förvånande Jimmie Åkessons krav på ett totalförbud mot Jazzmusik;
– Detta är en osvensk musiktradition som inte hör hemma i Sverige, jazzmusiken leder svenska ungdomar in i ett icke-svenskt leverne, Jazzen är dessutom en inkörsport till icke-skandinaviska relationer.

Åkesson menar att det finns åtskilliga risker förknippade med den Afroamerikanska musikstilen;
– Svenska ungdomar som lyssnar på den här musiken förleds lätt av det djuriskt rytmiskt erotiska i den. Över hela Sverige har jag hört om sammankomster där sån här “djungelmusik” spelats, efter ett par timmar är de unga männen aggressiva och kvinnorna överkåta, och det slutar nästan alltid i bråk. Som alternativ till den Afroamerikanska musiken vill Jimmie Åkesson istället ha en svensk folkdans-revival …

Så – ud med trompeterne og de store bløde guitarer og ind med halm og træsko …

🙂

Link: SD vill ha förbud mot Jazz