Stop ACTA

ACTA er en ny international traktat til beskyttelse af varemærker og ophavsret, der vil give rettighedshavere helt nye og usete muligheder for at gribe ind over for private borgere ved mistanke om piratkopiering. De værste afsnit er blevet nedtonet, men traktaten lægger stadig op til, at

  • Internetudbydere kan straffes, hvis der er mistanke om, at deres kunder udfører piratkopiering. Det svarer lidt til at retsforfølge postvæsnet, fordi der blev sendt piratkopier ud pr. brev. Det kan have en ødelæggende virkning, fordi det kan true udbyderne til at udelukke folk som kunder alene på mistanker og trusler om sagsanlæg. At være uden adgang til nettet er allerede i dag stort set det samme som at være meldt ud af samfundet.
  • Internetudbydere kan pålægges at udlevere oplysninger om deres kunders brug af internettet direkte til f.eks. film- eller pladeselskaber – uden, at sagen kommer for nogen form for dommer. Det vil reelt sige, at rettighedshaverne (som der lægges op til) skal kunne få udleveret oplysninger om din private færden på nettet på mistanke alene.
  • ACTA åbner for straf for “medvirken til brud på ophavsretten”. Det vil reelt true søgemaskiner som Google og andre sider, som indsamler links til spændende steder på Internettet. Det åbner også og igen for at straffe Internetudbydere for deres kunders handlinger.

ACTA blev forhandlet igennem i dybeste hemmelighed, uden nogen form for demokratisk proces. Parlamenterne i 22 EU-lande har nu underskrevet den – herunder Danmark.  Igen uden, at der har været nogen reel debat om det.  Ikke desto mindre er det en traktat, der kan få alvorlige konsekvenser for alle, der bruger Internettet.

Hjemmesiden effekts.dk forklarer, hvad du kan gøre for at standse ACTA:

Kontakt din MEP.

Læs mere om hvorfor her. I første omgang må der lægges pres på Danmarks MEP’er for at få dem til at stemme imod ACTA. Her er deres kontaktinformationer. Kontakt gerne mere end en, og helst dem alle:

Deltag i debatten og den globale underskriftindsamling mod vedtagelsen af ACTA.

Tving den danske presse til at informere befolkningen.

På trods af gentagne formelle klager[1] over mangelen på officiel mediedækning af disse kritiske begivenheder, har nuværende kun Ekstra Bladet en enkelt artikel om ACTA.

Vi opfordrer til at man kontakter de danske medier og høfligt spørger dem, hvorfor de ikke synes vi må få at vide hvad der sker i Polen og – mere nærværende – hvad Danmarks fulde rolle har været og er i forhandlingnerne om ACTA.

Til formålet kan man kan benytte de følgende e-mail adresser[2]:

Informer venner og familie.

Alle der bruger internettet fortjener fuld forståelse for de mulige konsekveser af de beslutninger der bliver truffet i deres navn. Skal vi indføre et totalitært overvågningssamfund, så lade os i det mindste gøre det med åbne øjne.

Jeg kan kun opfordre til at følge opfordringen og skrive til EU-parlamentarikerne – helst straks. Skriv roligt og venligt og forklar dine argumenter. Det er vigtigt at koncentrere sig om dem, der endnu er for traktaten. [Note, update: Bemærk, at i ovenstående liste er angivet, om parlamentarikerne er for eller imod at stamme NEJ. Når der står, at Margrete Auken og Morten Messerschmidt er FOR, betyder det altså, at de vil stemme IMOD. Det er altså vigtigere at skrive til dem, der er IMOD at stemme nej og som altså vil stemme FOR.]

Du kan læse mere om ACTA hos effekts.dk og hos La Quadrature du Net (på engelsk). Electronic Frontier Foundation har også en glimrende intro, og det samme har EDRI.

Dagens citat: Shelley og litteraturhistoriens ironi

Richard Holmes, i hans bog Shelley: The Pursuit:

Those celebrated late Italian lyrics – ‘To a Skylark’, ‘The Cloud’, ‘To Jane’, ‘When the Lamp is Shattered’ – which subsequently established his reputation among a sentimental Victorian reading public, and among generation after generation of schoolchildren, were never of serious concern to Shelley. For the most part they were products of periods of depression and inactivity, haphazard acts of inattention when the main work could not be pushed forward.

DRM og retten til at eje en computer

Cory Doctorow har en lang artikel på Boing Boing, hvor han forklarer hvorfor DRM aldrig vil virke, og hvorfor kampen for at gennemtvinge kopibeskyttelse og afbryde adgangen til The Pirate Bay og diverse andre “uønskede” hjemmesider kun kan lykkes, hvis man forbyder folk at have computere.

Doctorow sammenligner denne type lovgivning med den situation, der ville opstå, hvis man med henvisning til et stigende antal bankrøverier ville forbyde biler at have hjul. Det er et vigtigt argument. Artiklen er værd at læse i sin helhed, men nedenstående citat fanger en central politisk pointe:

The important tests of whether or not a regulation is fit for a purpose are first whether it will work, and second whether or not it will, in the course of doing its work, have effects on everything else. If I wanted Congress, Parliament, or the E.U. to regulate a wheel, it’s unlikely I’d succeed. If I turned up, pointed out that bank robbers always make their escape on wheeled vehicles, and asked, “Can’t we do something about this?”, the answer would be “No”. This is because we don’t know how to make a wheel that is still generally useful for legitimate wheel applications, but useless to bad guys. We can all see that the general benefits of wheels are so profound that we’d be foolish to risk changing them in a foolish errand to stop bank robberies. Even if there were an epidemic of bank robberies—even if society were on the verge of collapse thanks to bank robberies—no-one would think that wheels were the right place to start solving our problems.

However, if I were to show up in that same body to say that I had absolute proof that hands-free phones were making cars dangerous, and I requested a law prohibiting hands-free phones in cars, the regulator might say “Yeah, I’d take your point, we’d do that.”

We might disagree about whether or not this is a good idea, or whether or not my evidence made sense, but very few of us would say that once you take the hands-free phones out of the car, they stop being cars.

We understand that cars remain cars even if we remove features from them. Cars are special-purpose, at least in comparison to wheels, and all that the addition of a hands-free phone does is add one more feature to an already-specialized technology. There’s a heuristic for this: special-purpose technologies are complex, and you can remove features from them without doing fundamental, disfiguring violence to their underlying utility.

This rule of thumb serves regulators well, by and large, but it is rendered null and void by the general-purpose computer and the general-purpose network—the PC and the Internet. If you think of computer software as a feature, a computer with spreadsheets running on it has a spreadsheet feature, and one that’s running World of Warcraft has an MMORPG feature. The heuristic would lead you to think that a computer unable to run spreadsheets or games would be no more of an attack on computing than a ban on car-phones would be an attack on cars.

And, if you think of protocols and websites as features of the network, then saying “fix the Internet so that it doesn’t run BitTorrent”, or “fix the Internet so that thepiratebay.org no longer resolves,” sounds a lot like “change the sound of busy signals,” or “take that pizzeria on the corner off the phone network,” and not like an attack on the fundamental principles of internetworking.

The rule of thumb works for cars, for houses, and for every other substantial area of technological regulation. Not realizing that it fails for the Internet does not make you evil, and it does not make you an ignoramus. It just makes you part of that vast majority of the world, for whom ideas like Turing completeness and end-to-end are meaningless.

Læs det hele.

Ophavsretten er en pest for kunsten og kunstnerne

Det er ikke mig, der siger det, det er Bjørn Bredal i Politiken. Jeg ville ikke selv gå helt så vidt, se herunder. Men først Bredal:

Senest satte EU ’beskyttelses’-perioden for musikoptagelser op fra 50 år til 70 år. Et lodret vanvid, som følger op på det samme vanvid, som i 1990’erne førte til udvidelse af ’beskyttelses’-perioden for døde komponister, forfattere, malere etc.: Kunstnerne dør – og skal de beskyttes!

Logikken er til at græde over, og det var slemt nok, så længe ’beskyttelsen’ var 50 år: Vi taler helt enkelt om en syg mekanisme, der flytter penge over fra den levende kunst og de levende kunstnere til deres arvinger og især til hele den industri, der administrerer rettigheder.

Lige for tiden er det især filmindustrien, der forlanger sig bedre ’beskyttet’. Folk downloader film fra nettet uden at betale, og det går selvfølgelig ud over filmindustriens indtægter. Og muligvis er der ræson i at bremse den trafik på en eller anden måde – i nogle få år efter at en ny film har haft premiere.

Det er frygtelig forkert, når fortalere for ’mere beskyttelse’ på et eller andet område straks sætter sig op på en høj moralsk hest og taler om ’tyveri’ og ’kriminalitet’ hos dem, der glad og gratis bruger løs af kunsten.

Billedsproget spærrer for udsigten til de praktiske problemer, der skal løses, og fører til det ødelæggende galimatias, som rettighedsindustrien er blevet. Det er forfærdeligt, at Det Kongelige Teater ikke kan opføre en opera af Richard Strauss uden at betale en formue til den for længst døde komponists oldebørns advokater; at lærere på skoler og universiteter ikke kan vise et billede af Picasso uden at begå en ulovlighed; ja: eller at en gymnasielærer ikke kan vise den lille dumme kommentar, du læser netop nu, til sine elever, uden at gymnasiet skal betale royalty for det.

Jeg vil meget hellere have, at 100 gymnasieelever læser min kommentar, end at jeg får et par hundrede kroner udbetalt fra et firma, der for tiden vokser fuldstændig vildt i sin egen ødelæggende logik og hedder Copydan eller Tekst og Node, eller hvad det aktuelle navn nu er for den rettighedsindustri, der søger at hindre, fordyre og forkrøble udbredelse af tanker og ideer.

Bjørn Bredal og Politiken kunne selv gøre noget for at gøre det muligt for gymnasieelever at læse Bredals kommentar uden at betale for det – de kunne blot udgive bidrag fra Politikens egne skribenter under en Creative Commons-licens, der tillader ikke-kommerciel genanvendelse, hvilket også dækker uddannelsessystemet.

Generelt om ophavsret har den amerikanske juraprofessor Lawrence Lessig foreslået en “totrinsraket”: At ophavsretten gælder 21 år efter udgivelse og herefter mod et gebyr kan fornys i endnu 21 år. And that’s it.

Det ville formentlig løse de fleste af de problemer, Bredal her påpeger.

Endnu en familie splittes af udlændingereglerne

Klasse, Danmark! Denne gang er det pensionistægtepar, der ekspederes ud af landet, fordi de angiveligt har “større tilknytning” til USA end til Danmark.

Jorden kalder S og SF: Hvorfor har i ikke for længst, som noget af det allerførste i gjorde, afskaffet tilknytningskravet helt og aldeles?

I alle tilfælde ligger landet således, som vi læser i Jydske Vestkysten:

Den tidligere medinstruktør af blandt andet tv-serien M*A*S*H har et beløb svarende til fire millioner kroner ståede på to bankkonti i USA og i en amerikansk pensionsordning.

Martin Lowenheim bor i Oksbøl og er gift med Carol Jørgensen, der oprindelig er amerikaner, men blev dansk statsborger i 1988.

Begrundelsen for at udvise Martin Lowenheim er, at parret har større tilknytning til USA end til Danmark.

Ifølge Udlændingeservice skal den aldrende amerikaner altså udvises i morgen søndag den 8. januar, selv om han kan klare sig selv økonomisk.
Advokat Erik Astrup har anket den afgørelse til justitsminister Morten Bødskov (S), og Martin Lowenheim rejser ikke i morgen, som Udlændingeservice forlanger.

– Så vidt jeg kan se, er sagen ikke behandlet af Udlændingeservice. Der er tale om et standardbrev, siger Erik Astrup.

Han vil blandt andet slå på, at Martin Lowenheim er for syg til at klare en tur over Atlanten. Tv-manden har en dårlig bugspytkirtel, og han går dårligt, sidder helst i kørestol.

Åh Danmark, hvornår får vi et land, der ikke insisterer på at p***e på folk, bare fordi de ikke er født her i landet?

Lidt baggrund om den svenske “kopireligion” Kopimi

Fildeling og “piratkopiering” er nu anerkendt som religion i Sverige, med CTRL-C og CTRL-V som hellige symboler. Man må forstå, at juridiske indgreb mod The Pirate Bay fremover vil være at betragte som en krænkelse af religionsfriheden. Bag initiativet, der selvfølgelig skal betragtes som en slags spøg, ligger en elegant finte over for musik- og film-industriens “pirat”-bekæmpere:

In an interview in 2007 or 2008 (I believe, not sure about the date) the swedish lawyer for the MPAA, Monique Wasted, got a question about her views on the people advocating file sharing. Her answer was that “It’s just a few people, very loud. They’re a cult. They call themselves Kopimists.”

She called file sharers “a cult”. But she should know, because besides working for Hollywood she’s also been working as a swedish legal counsil for the church of Scientology. She has for instance helped them sue the swedish government over copyright infringement for putting their bible up as publicly viewable evidence in a court case.

It made me think that it might be benefits to look at what we do as a religious movement. One of the fun things working with The Pirate Bay has always been that we’ve started lots of fun crazy projects. Some work, some (most) fail. I started researching what kind of angle it would give us if we registered a religion.

When the Swedish state church was split from the government, a law about religions was passed to make it possible for anyone to get their religion accepted as long as they had some sort of organisation. The law states that the content of the religion itself is never tried, only that the organisation is there. The law is hence very wide and in order to not be abused for economical reasons, that part of the religion is a separate step, So you won’t get any money from the government (or tax benefits) without a lot of more bureaucracy. But that’s not interesting in this case.

The more interesting thing is that religions in general (I will not go into details here, it’s fun to find out for people in the end) are a bit more protected than political movements. In Sweden the law about freedom of religion is absolute – which means that no other law is higher. That means that laws that is designed to, for instance spy on you, might not be allowed if you commit yourself to your religious act.

In some religions (I don’t know about Kopimistsamfundet yet, maybe they can answer) there’s a Seal of Confession – which means that when you talk to a priest in the congregation, the priest have to keep what you say confidential. This is respected in some countries as law, where the courts can not make the priest testify against the individual. And some religions – at least the Mormons as far as I know – consider all members of the church to be a priest. This is probably the thing that I love the most with kopimism as a religion – we can have yet another form of P2P communication – Priest2priest. With no legal right for anyone to listen in to the conversation perhaps. This must be researched.

Since I’ve had a lot of things to do, projects to start, my church was never started. My working name for it was Church of Copying Kopimists (or short: C.O.C.K. just for the lulz). I told some friends about my idea and in the end they really liked it. This is one of the essential things with how the internet and kopimism works – if you don’t do it, someone else will. I didn’t have to do the work, since the idea that spread was good enough. After a year of iterations it actually worked.

Link: Kopimi as  religion

Ny mareridtslov vedtaget i USA

Amerikanere, der mistænkes for “terrorplaner” kan nu tilbageholdes af militæret på ubestemt tid (læs: for evigt) uden nogen sinde at komme for en domstol.

“Terrorplaner” er sat i gåseøjne, fordi nogle amerikanske regeringsagenturer faktisk er begyndt at opfatte Occupy Wall Street-aktivister som terrorister. Så velkommen til det nye USA, hvor alle statsborgere, om regeringen ikke bryder sig om, kan trylles bort til militært fangenskab for tid og evighed. Gad vide, hvor længe det tager, før den lamme danske regering med Thorning og Søvndal i spidsen finder ud af, at sådan en lov skal vi også have i Danmark?