Stop ACTA

ACTA er en ny international traktat til beskyttelse af varemærker og ophavsret, der vil give rettighedshavere helt nye og usete muligheder for at gribe ind over for private borgere ved mistanke om piratkopiering. De værste afsnit er blevet nedtonet, men traktaten lægger stadig op til, at

 • Internetudbydere kan straffes, hvis der er mistanke om, at deres kunder udfører piratkopiering. Det svarer lidt til at retsforfølge postvæsnet, fordi der blev sendt piratkopier ud pr. brev. Det kan have en ødelæggende virkning, fordi det kan true udbyderne til at udelukke folk som kunder alene på mistanker og trusler om sagsanlæg. At være uden adgang til nettet er allerede i dag stort set det samme som at være meldt ud af samfundet.
 • Internetudbydere kan pålægges at udlevere oplysninger om deres kunders brug af internettet direkte til f.eks. film- eller pladeselskaber – uden, at sagen kommer for nogen form for dommer. Det vil reelt sige, at rettighedshaverne (som der lægges op til) skal kunne få udleveret oplysninger om din private færden på nettet på mistanke alene.
 • ACTA åbner for straf for “medvirken til brud på ophavsretten”. Det vil reelt true søgemaskiner som Google og andre sider, som indsamler links til spændende steder på Internettet. Det åbner også og igen for at straffe Internetudbydere for deres kunders handlinger.

ACTA blev forhandlet igennem i dybeste hemmelighed, uden nogen form for demokratisk proces. Parlamenterne i 22 EU-lande har nu underskrevet den – herunder Danmark.  Igen uden, at der har været nogen reel debat om det.  Ikke desto mindre er det en traktat, der kan få alvorlige konsekvenser for alle, der bruger Internettet.

Hjemmesiden effekts.dk forklarer, hvad du kan gøre for at standse ACTA:

Kontakt din MEP.

Læs mere om hvorfor her. I første omgang må der lægges pres på Danmarks MEP’er for at få dem til at stemme imod ACTA. Her er deres kontaktinformationer. Kontakt gerne mere end en, og helst dem alle:

Deltag i debatten og den globale underskriftindsamling mod vedtagelsen af ACTA.

Tving den danske presse til at informere befolkningen.

På trods af gentagne formelle klager[1] over mangelen på officiel mediedækning af disse kritiske begivenheder, har nuværende kun Ekstra Bladet en enkelt artikel om ACTA.

Vi opfordrer til at man kontakter de danske medier og høfligt spørger dem, hvorfor de ikke synes vi må få at vide hvad der sker i Polen og – mere nærværende – hvad Danmarks fulde rolle har været og er i forhandlingnerne om ACTA.

Til formålet kan man kan benytte de følgende e-mail adresser[2]:

Informer venner og familie.

Alle der bruger internettet fortjener fuld forståelse for de mulige konsekveser af de beslutninger der bliver truffet i deres navn. Skal vi indføre et totalitært overvågningssamfund, så lade os i det mindste gøre det med åbne øjne.

Jeg kan kun opfordre til at følge opfordringen og skrive til EU-parlamentarikerne – helst straks. Skriv roligt og venligt og forklar dine argumenter. Det er vigtigt at koncentrere sig om dem, der endnu er for traktaten. [Note, update: Bemærk, at i ovenstående liste er angivet, om parlamentarikerne er for eller imod at stamme NEJ. Når der står, at Margrete Auken og Morten Messerschmidt er FOR, betyder det altså, at de vil stemme IMOD. Det er altså vigtigere at skrive til dem, der er IMOD at stemme nej og som altså vil stemme FOR.]

Du kan læse mere om ACTA hos effekts.dk og hos La Quadrature du Net (på engelsk). Electronic Frontier Foundation har også en glimrende intro, og det samme har EDRI.

14 thoughts on “Stop ACTA”

 1. Måske en anelse forvirrende for nogle, at “for” på ovenstående liste betyder, at vedkommende er for at stemme NEJ til traktaten?

 2. Jeg har sendt de dejlige mennesker som stemte IMOD aftalen en venlig hilsen, og en sviner til dem som stemte FOR!!

 3. Men aftalen er endnu ikke endeligt ratificeret af EU-parlamentet. Det kunne være rigtig rart, om vi kunne overbevise de sidste danske EU-parlamentarikere (Morten Løkkkegaard, Bendt Bendtsen m.fl.) om, at det vil deres vælgere *bestemt* ikke have.

 4. Ville nok også lige bytte om på for og imod..Det er simpelt -- som sædvanligt er alle dem på højrefløjen er nogle djævle 🙂

 5. Hvad man egentlig burde gøre er at finde nogle opdaterede oplysninger. F.eks. har Jens Rohde p.t. tænkt sig at stemme for ACTA. Socialdemokraterne og SF har ikke, men det kan ændre sig.

 6. Jeg skrev til DR, det kom der følgende svar ud af:
  Kære Per Jensen,
  Tak for din henvendelse.
  Der er utallige lovforslag i den parlamentariske behandlingsproces, som ikke nødvendigvis opnår dækning på alle stadier i DR Nyheder. Foreløbig er der med ACTA tale om et udkast til en international handelsaftale. Den har været forhandlet siden 2008, og indtil videre er det stadig relativ uklart, hvilken form det pågældende lovforslag får i sin endelige form, når det sandsynligvis i juni måned kommer til afstemning i EU-Parlamentet, og herefter venter stadig en dansk national ratifikationsproces. I de foreløbige bemærkninger har den danske regering udtalt, at det ikke vil føre til ændringer af dansk lov eller indskrænkninger i grundlæggende rettigheder. DR har på dr.dk, i programmer som P3 Nyheder, P1 Dokumentar, P1 Morgen, Harddisken og Orientering løbende behandlet sagen, og vi har vi naturligvis tænkt os fortsat at holde øje med om politikernes påstande også holder hele vejen i mål.

  Hvis du ikke er tilfreds med dette svar, kan du klage til Pressenævnet. Vær dog opmærksom på, at det er en betingelse for at få din klage behandlet af Pressenævnet, at du har retlig interesse (altså typisk selv er omtalt eller medvirker). Din klage skal være modtaget i Pressenævnet senest 4 uger efter din modtagelse af DRs afgørelse. Du kan rette henvendelse til Pressenævnet på denne adresse: Pressenævnet, Gyldenløvesgade 11, 4., 1600 København V eller på e-mail: sekr@pressenaevnet.dk.
  Under alle omstændigheder har du mulighed for at klage til Lytternes og Seernes Redaktør i DR. Dette gælder uanset om du har retlig interesse eller hvornår du klager. Du skal være opmærksom på, at en klage til Lytternes og Seernes Redaktør ikke afbryder 4-ugers forældelsesfristen til Pressenævnet. Du kan rette henvendelse til redaktøren på denne adresse: Lytternes og Seernes Redaktør Jacob Mollerup, DR-Byen, 0999 København C. -- eller på e-mail: jmol@dr.dk.
  Med venlig hilsen
  Marianne Juul
  På vegne af
  Thomas Falbe
  Redaktionschef, DR Nyheder Udland
  Managing Editor, Foreign Desk

  DR -- Danish Broadcasting Corp.
  DR Byen
  Emil Holms Kanal 20, opg.6-2
  DK-0999 København C
  T +45 3520 4690
  M +45 2329 6221

 7. Ja, de sluger stort set regeringens forklaring i stedet for som gode dybdeborende journalister at interessere sig for de mere skumle aspekter -- f.eks. hemmeligholdelsen eller de konkrete paragraffer, som Glyn Moody fremhæver i mit seneste indlæg.

 8. Tilføjelse: De argumenter om, at ACTA ikke vil komme til at betyde noget for dansk lovgivning, som DR refererer, imødegås her:

  http://www.modspil.dk/wordpress/?p=2032

  Man kan også spørge sig selv: Hvis disse bestemmelser om brud på ophavsretten på internettet intet betyder, hvorfor er det så overhovedet så vigtigt at have dem? Der ligger en hund begravet dér et sted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.