Tip + Qu’est-ce Que Fück? ACTA

Denne tråd her på bloggen er ved at udvikle sig til en af de væsentligste diskussioner om ACTA, rettighedsforvaltning, fildeling og fornyelse af branchen, som jeg har set længe – med deltagelse af anti-ACTA-aktivister, KODAs kommunikationschef og direktør, diverse bloggere og et par professionelle musikere. Værd at læse, hvis du overhovedet interesserer dig for nogle af de emner. Læs KODAs multiple, ofte selvmodsigende, forklaringer, hør deres argumenter og se dem få tørt på af deres egne medlemmer.

Herover ses den video, som Aarhus-bandet Qu’est-ce Que Fück? indspillede som protest mod ACTA og i protest over at Koda nægtede dem tilladelse til at spille deres egen musik til lørdagens demonstration, og som altså nu er lagt på YouTube.

Drop sikkerhedsnettet under bankerne

Bankpakke 1-4 har siden 2008 sikret at danske banker har klaret sig igennem finanskrisen. Det har – fra min synsvinkel – været ganske fornuftigt da et nedbrud i den danske banksektor vil gå ud over resten af det danske samfund. Samtidig har det dog også påvist at bankerne kun kan fungere som de facto statsbanker. Hvis ikke de får garanti fra staten går de ned med det samme.

Samtidig har finanskrisen spredt sig til resten af samfundet og alle lønmodtagere må se deres realløn skrumpe kraftigt ind. Det ville derfor være naturligt hvis også bankcheferne indså at en tilbagegang i løn ville være naturlig. Men nej, de har givet sig selv enorme lønstigninger.

Herfra skal lyde et krav til vores allesammens statskasse – drop sikkerhedsnettet og bankpakkerne, til bankdirektørerne fatter at deres lønningerne nærmere bør halveres – ikke stige med 18%. Det er fuldstændigt horribelt at lederne af en branche der for blot 3 år siden fik samfundet til at gå i stå, nu mener de skal have mere i løn.Regeringen bør øjeblikkelig indkalde til genforhandlinger af bankpakke 4 – med krav om de nuværende lederes afgang eller en stor offentlig undskyldning med tilhørende lønnedgang.

Hold kæft hvor skulle de skamme sig.

Koda bortcensurerer gratis musik fra Aarhus’ demonstration mod ACTA

Jeg deltog i dag i den store demonstration i Aarhus mod ACTA. Til at begynde med vil jeg gerne slå fast, at demonstrationen må betegnes som meget vellykket. Jeg var faktisk imponeret over at se omkring 2000 mennesker mobiliseret mod en trods alt meget IT-politisk og langsigtet trussel som ACTA.

Men det var også meningen, at bandet Qu’est-ce Que Fück? skulle have spillet til demonstrationen. Det ville “musikernes organisation” KODA imidlertid ikke acceptere. Hvis KODA skulle acceptere bandets optræden med egne kompositioner, skulle de ifølge KODA have mindst 4.000 kroner i honorar. Man aner, at KODA ikke har sympatiseret med demonstrationens budskab og har misbrugt muligheden for at kvæle et bidrag, som bandet selvfølgelig burde have været i sin gode ret til at komme med.  Bandet/Queer Fox Art Collective har fremsat denne udtalelse om situationen, som også blev oplæst til demoen:

Kære aarhusianere imod ACTA – eller HOBAF som må være den danske forkortelse af det misvisende “Handelsaftale om bekæmpelse af forfalskning”.

Vi modtog med glæde en henvendelse fra Stop Acta Aarhus om hvorvidt vi som musikere ville optræde til demonstrationen i dag den 25. februar 2012.

Vi fandt vi at det var en fantastisk mulighed for at dele vores musik med andre, og samtidigt fordømme denne forbandede traktat.

Så let skulle det imidlertid ikke være.

Vores såkaldte interesseorganisation KODA og det aarhusianske politi har gjort alt hvad de kunne for at forhindre vores optræden i dag, og det lykkedes dem.

Kravet fra KODA’s side til arrangørerne af demonstrationen var, at vi skulle have minimum 4000 kroner for at optræde i dag. 4000 kroner som arrangørerne af dagens demonstration selvsagt ikke har haft tid til at rejse, da kravet blev stillet igår, og man som bekendt ikke ligefrem tjener penge på at organisere folkelige protester.

Vi har forsøgt at forklare KODA at vi gerne vil spille vore egne kompositioner gratis for at støtte arrangementet, men det måtte vi ikke.

Vi foreslog dem så, at vi kunne improvisere hele koncerten og dermed undgå rettighedsproblemer i forbindelse med arrangementet. Dette var heller ikke en mulighed.

Vi oplever ikke at det er i vores bedste interesse at nægte os muligheden for at spille vores musik for offentligheden!

Vi er ikke kunstnere på grund af profitjagt og regelrytteri. Vi kan simpelthen ikke lade være med at skabe musik.

Naturligvis mener vi at alle mennesker har ret til betaling for deres arbejde, og som udøvende musikere ved vi at problemet ikke ligger i piratkopiering af vores musik eller deling af vores videoer på youtube.

Vi skaber netop vores musik for at dele den med verden, ikke for at få mundkurv på af et system der vil gemme os af vejen, så de kan påstå at lave love og regler for vores skyld.

Vi finder ACTA traktaten dybt forkastelig, og mener det er den forkerte retning at gå.

Vi finder det absurd at skabe mere lovgivning og i stigende grad inddæmme og opdele vores fælles offentlige fysiske såvel som virtuelle rum i mindre enheder, som nogen andre tjener penge på at have magten over.

Det er vores klare opfattelse, at årsagen til at vi ikke må optræde til dagens demonstration imod ACTA netop er fordi det ville være ganske forfærdeligt hvis nogen fra denne kreative gruppe som alskens politikere, profitmagere og skrankepaver påstår at passe ville passe på, faktisk siger at deres censur og kontrol ikke tjener vores interesser.

I stedet for at optræde til dagens demonstration vil vi gå i studiet og indspille et nummer, hvor vi vil læse uddrag af ACTA traktaten op på fransk til musikalsk improvisation.

Vi søger med nummeret at gøre det klart hvor sort vi synes traktaten er – de dyre ord og fornemme formuleringer er det rene nonsens for almindelige mennesker som os, men vi kan efter de seneste dages oplevelser med den allerede eksisterende lovgivning på området konstatere, at dem som tjener på dette er dem som altid tjener på musikken: Det er de store selskaber, ikke kunstnerne.

Hvis man som musiker vil undgå at blive taget i røven af folk der vil udnytte ens talenter, er løsningen ikke at nægte os muligheden for at spille koncerter hvor vi viser vores foragt for politik der strider direkte imod vores interesser.

Den sikreste måde at undgå at blivetaget i røven som musiker er, ikke at underskrive en kontrakt med et stort pladeselskab.

Hvis Danmark ønsker at foretage drastiske skridt i retning af at sikre kunstneres indtægt vil vi derfor opfordre til at pålægge alle større musikselskaber en skat, hvoraf pengene skal gå til gratis øvelokaler, instrumenter og studieudstyr til udøvende musikere, så vi selv kan producere vores musik!

Med kærlige hilsener

Qu’est-ce Que Fück? – Julie K & LoAH

Kilde

Syrien og Bahrain

Jeg støtter ikke nogen form for sanktioner, FN-resolutioner eller militær aktion mod Syrien, så længe præcis de samme lande, regeringer og politiske partier i Folketinget, som nu udtrykker så megen omsorg for befolkningen i Syrien ikke er villige til at bruge præcis de samme midler til at støtte det demokratiske oprør i Bahrain.

Jeg ønsker befolkningen i Syrien det bedste, men der er intet, der tyder på, at  Villy Søvndal og de øvrige hyklere i “Syriens Venner” tænker på andet end deres egne interesser. Så længe der ikke kommer en tilsvarende FN-resolution om Bahrain inklusive en fuld konfrontation med Saudi-Arabien om spørgsmålet, er den internationale forargelse over Ruslands og Kinas veto intet værd.

Solidariteten går kun én vej.

Aviserne og politikerne roser den overenskomst som industrien og fagforeningerne har indgået de næste to år. JP skriver bl.a. i en leder:

“For en lønmodtagerorganisation er det nok en bitter pille at skulle præsentere et forhandlingsresultat, som uvægerligt vil betyde reallønsnedgang for medlemmerne de næste to år, men hvorom alt er, så er det også udtryk for ansvarlighed og iskold realitetssans. (..)

Hvorfor er det så lige, at fagbevægelsen ikke er på barrikaderne? Hvorfor er det så lige, at der ikke allerede er afsendt strejkevarsler?

Forklaringen ligger lige for. Fagbevægelsens forhandlere ved lige så godt som forhandlingsmodparten, at den magre overenskomst er en simpel nødvendighed, hvis landet skal have en chance for at fastholde sin konkurrencekraft og bevare industriarbejdspladser på danske hænder.”

Fagforeningerne har været solidariske, ansvarlige og realistiske. Fornuftige og mådeholdende. Lyder det fra alle sider.

Hvad skal man så sige til at topchefernes lønninger det sidste år er steget 13%(!)??. Mens manden på gulvets lønninger bliver spist af inflationen og reallønnen dykker nedad, får cheferne råd til en ekstra luksusbil eller sommerhus. Om året. Argumenterne er sølle, noget med international konkurrence og en sammenligning med elitefodboldspillerne. Til den internationale konkurrence kan kun siges at den næppe er stor. Mon ikke den internationale konkurrence er lige så stor efter en sygeplejerske som chefen for Vestas eller Amagerbanken?
Angående elitefodboldspillerne så er det naturligvis det rene pladder. Naturligvis er topchefere som oftest dygtige til deres job – ellers havde de næppe fået det. Men overskuddet i firmaet er ikke deres fortjeneste men en holdindsats. Det tror jeg de bedste topchefer ved.
Tilbage er det kun én forklaring og det er god, gammeldags nepotisme. Det er bestyrelserne der bestemmer topchefernes løn, og de er gode venner og golfvenner med topchefen, så naturligvis får han lige en million til på bankkontoen årligt. Det skulle  jo nødigt hedde sig når man er i England og møde kollegaerne er det jo pinligt kún at få 4 mio årligt.

Der er kun én ting at sige om topchefernes lønfest – det er et udtryk for højeste uansvarlighed, usolidarisk og et tegn på en manglende virkelighedssans. Enhver chef der vil lade sin egen løn stige 13% mens arbejderne går ned i løn er naturligvis ikke egnet til at være leder og bør afskediges øjeblikkeligt. Dette komme næppe til at ske – dertil er indspistheden i toppen af Danmark for stor. Men kvalmende – det er det.


Danmarkshistoriens dårligste topchef – Peter Strårup fra Danske Bank fik over 3.1 mio i pension om året resten af livet,
som tak for at smadre danske økonomi ved elendige investeringer i irske banker

Ny arbejdsgruppe om fri software i Aarhus

Som jeg også fik annonceret til sidste T3-foredrag i Open Space Aarhus, starter vi en ny arbejdsgruppe om fri software i Open Space Aarhus, Bryggervej 30 i Risskov.

Gruppen vil arbejde politisk og socialt med fri software, idet vi holder fokus på værdierne bag fri software. Der er allerede meget fokus på “open source”, og hvordan man kan spare penge og få “smartere” programmer ved at “vælge open source”.

Selv for open source-bevægelsens succes har de helt fundamentale politiske og filosofiske ideer bag fri software dog vist sig at være vigtigere. Det, der gør en forskel, og som i længden vil tillade os at beholde vore almindelige borgerrettigheder også i et digitaliseret samfund, er muligheden for at undersøge, ændre, dele og videreudvikle de computerprogrammer, vi arbejder med i det daglige. Dette er forklaret nærmere i min artikel: Fri software – filosofi og baggrund samt i en masse gode artikler rundt om på nettet, for eksempel på gnu.org.

Møderne vil foregå i regi af Free Software Foundation Europe (FSFE), og de vil fungere som et regelmæssigt “Fellowship Meeting“, som det allerede foregår i 21 byer rundt omkring i Europa. Så hvis du allerede er Fellow i FSFE, er disse møder for dig. Hvis ikke, er de også for alle, som er interesserede i at mødes med arbejdet omkring fri software i Danmark.

Den nye arbejdsgruppes formål er:

  • at arbejde for at udbrede kendskabet til fri software i Danmark
  • at arbejde for at udbrede bevidstheden om værdierne bag fri software i Danmark
  • at arbejde for at udbrede brugen af fri software i Danmark.

Hvad der kan arbejdes med til møderne vil i høj grad være op til deltagerne. Ideer og hænder er velkomne!

Selv vil jeg gerne fokusere på tiltag, der kan gøre en reel forskel i forhold til gruppens formål. Jeg forestiller mig, at man kan skrive til folketingspolitikere, til partiernes IT-politiske ordførere og til lokalpolitiske nævn og udvalg.

En anden god idé vil være at skrive indstillinger til Smart Aarhus, hvor vi lægger vægt på, at al kommunikation med den nye digitale infrastruktur skal kunne foregå med fri software. Man kan også skrive til offentlige hjemmesider og gøre opmærksom på PDF Readers fremfor kun “Adobe Acrobat”, samt arrangere foredrag og afholde events i forbindelse med “mærkedage” som Software Freedom Day. Man kan også oversætte, skrive og uddele løbesedler og flyers. Mulighederne er mange, og som sagt forestiller jeg mig selv at fokusere på tiltag, som hurtigt kan gøre en reel forskel i forhold til mødernes formål. Men det kan du selv være med til at bestemme ved at møde op og komme med dine egne forslag.

Møderne vil foregå én gang om måneden, som udgangspunkt den sidste mandag i hver måned. Vi mødes første gang

Mandag d. 27. februar kl. 19.00

og det foregår som sagt i Open Space Aarhus, Bryggervej 30 i Risskov.  Vel mødt den 27. februar!

http://openspaceaarhus.dk/wiki/index.php/Location

Til regeringen: Når venstre side leger borgerlige, rydder højrefløjen bordet

Den nye danske regering er hurtigt kommet til at sidde fast i “realistisk”, det vil sige: meget borgerlig, politik. Støtte til ACTA, skattelettelser til de rige, besparelser frem for kickstart (i hvert fald på europæisk plan).

Den sandsynlige ende på den galop er, at S-SF-Rs egne vælgere mister modet og ikke gider stemme ved næste valg, hvorefter de borgerlige kan sidde med et absolut flertal uden overhovedet  at gå frem.

Det er i hvert fald, hvad der skete i Spanien, påpeger Ignacio Escolar i The Guardian:

The conservative absolute majority is not built on the unstoppable rise of the right. Mariano Rajoy, the new prime minister, won 10.8m votes in the November election, only 500,000 more than in 2008, when he lost to José Luis Rodríguez Zapatero. Opinion polls do not show an ideological shift to the right either. According to the Centre for Sociological Investigations, the majority of Spaniards describe themselves as centre-left, ahead of right or centre-right. Rajoy’s landslide at the polls was down to the abstention and break-up of the left, not the growth of his social base.So what caused the electoral collapse of the Spanish left? It’s a problem of supply, not of demand: in government the left was incapable of living up to the ideas and discourse of its voters. During the years of the property bubble, the PSOE embraced liberal economic policies, especially in terms of taxation. “Lowering taxes is of the left,” Zapatero frivolously declared as he introduced numerous tax cuts that greatly benefited the upper classes. Then came the recession, and Zapatero was slow to react, lost in an absurd semantic debate about the word “crisis”.

The point of no return came on 12 May 2010, when the prime minister, cornered by the pressure of the markets on Spanish bonds, announced the biggest public spending cuts in Spain’s history. Instead of looking for a social democratic way forward, Zapatero utterly embraced liberal recipes to resolve the crisis. Instead of putting taxes for the richest back up, he cut workers’ pay. Instead of tapping the profits of the banking sector, he froze pensions.

Did Zapatero have an alternative? There was without doubt space for other policies, even in the context of the austerity imposed from Europe. But how to apply policies of the left in the midst of the crisis, in a globalised economy and in a European Union where most states are governed by conservative parties? Zapatero’s cuts were seen by a huge number of those who had elected him as an intolerable betrayal. Voters turned their back on the PSOE. If the only way out of the crisis was to support the right, then better the original than a copy.

Med andre ord, når de venstreorienterede politikere ikke længere tør være sig selv bekendt – som især Villy Søvndal og de fleste SF-politikere ikke længere tør stå ved andet end det mest primitive udsalg til magten for magtens skyld, rydder dem, der godt tør stå ved sig selv, bordet. Og det tør Dansk Folkeparti desværre. Hvis ikke regeringen bliver presset til at udgøre en reel modvægt mod Dansk Folkepartis nationalisme og Liberal Alliances neoliberale afskaffelse af velfærdsstaten, er det kun et spørgsmål om tid, før disse borgerlige kræfter vender tilbage til magten.

“It cannot be true that the same welfare state that paid for (the recovery of) broken, ruined postwar Europe is today an unsustainable utopia”, som Escolar skriver. Og det er noget nær sagens kerne: Velfærdsstaten kan ikke være en utopi, som vi ikke længere har råd til. Hvis vi vælger at afvikle den, er det et bevidst, men ikke et nødvendigt valg. Og dog insisterer også den danske regering på at gå med i EUs nye “finanspagt”, der må betragtes netop som en del af Merkels og Sarkozys felttog mod den europæiske velfærdsstat på bekostning af “de økonomiske realiteter”. Hvis ikke den danske venstrefløj fra S og ud tør gå imod dette, vil folk gå trætte hjem eller stemme på de rigtige borgerlige i stedet.

Og så kommer Dansk Folkeparti til magten igen. Jeg håber ikke, det er sådan, det kommer til at gå, men husk: Du så det først her.

ACTA er ikke en ‘sejr’: Svar til Pia Olsen Dyhr m.fl.

Pia Olsen Dyhr, vores venstreorienterede og p.t. meget lobby-bukkende handelsminister, skrev et indlæg i Information, hvor hun påstod at ACTA er “en sejr for Danmark“. Indlægget består mest af udenomssnak – Olsen Dyhr taler om “forfalskning” af tasker, sko og andre mærkevarer, mens hun slet ikke kommer ind på konsekvenserne for folks brug af Internettet.

Tech-journalisten Glyn Moody svarer hende og sætter et par ting på plads. Værd at læse, ikke mindst fordi det nok ikke er sidste gang, vi kommer til at høre den type argumenter:

The minister highlights problems with counterfeit goods. These undoubtedly exist, and are especially worrying for things like medicines or spare aircraft parts. But this does not address the real problem with ACTA: that it seeks to apply the same harsh legislation aimed at curbing dangerous counterfeit goods to the simplest digital copyright infringement.

For example, Article 9 of ACTA states: “In determining the amount of damages for infringement of intellectual property rights, a Party’s judicial authorities shall have the authority to consider, inter alia, any legitimate measure of value the right holder submits, which may include lost profits, the value of the infringed goods or services measured by the market price, or the suggested retail price.”

For physical counterfeits, that might make sense, but it doesn’t for digital copies. What is the lost profit from sharing one file? One Euro – the cost of the copy – or the millions that the copyright industries claim has been lost as a result of the multiple copies around the Net?

Not only that, but Section 4 on Criminal Enforcement uses a definition of “piracy on a commercial scale” that includes “indirect economic or commercial advantage.” Obviously, everyone that shares digital files without paying derives indirect economic advantage; and because there is no *minimum* level of infringement specified in ACTA, that means that sharing a single MP3 could in principle lead to criminal charges and imprisonment.

Moreover, another clause stipulates that signatories “shall ensure that criminal liability for aiding and abetting is available under its law.” Even linking to a site that holds unauthorised copies of copyright materials is clearly aiding someone download them, and therefore in principle, because of the very broad definitions employed by ACTA, anyone on Facebook or Twitter who points to a video clip that has not been authorised, and which has some advertising around it (thus making it “commercial”) could be subject to criminal charges and imprisonment.

These are just some of the examples of the way in which the inclusion of digital infringement alongside counterfeits has led to a situation where ordinary users of the Internet may find themselves threatened with criminal proceedings and imprisonment.

Other major issues include the fact that ACTA requires authorities to “order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement.” That is, guilty upon accusation, and no right to privacy.

Since ACTA has been drawn up and agreed behind closed doors, there is now no way to amend these problematic passages. In order to protect European citizens from the disproportionate punishments that ACTA provides for, to preserve their privacy and the assumption of innocence before being proved guilty, the only solution is for the European Parliament to reject ACTA when it is presented for ratification, and for new treaties to be drawn up that deal with counterfeits and digital infringement separately.

Og mens den danske regering og andre har travlt med at stikke blår i øjnene på os alle sammen, er der forhandlinger i gang om TPP, en opfølger til ACTA, der ganske enkelt vil udstede retningslinjer for, hvordan en computer overhovedet må virke, hvis den skal kunne afspille musik. Der er virkelig og for alvor grund til at være på vagt og stoppe ACTA nu!