Skam og skændsel – udvisningen af irakere fortsætter

Så er endnu en gruppe irakere hentet i fængslet og sendt hjem til den død, ødelæggelse og ruin, den danske regering selv har skabt i Irak.

Asylaktivister forsøgte at lægge sig imellem for at forhindre udvisningen, men kunne intet stille op mod statens uniformerede og bevæbnede håndlangere. Modkraft fulgte slagets gang:

Kl. 00:40 Det strømmer løbende til med aktivister, som ønsker at protestere mod udvisningen af de irakiske asylansøgere. En blokade, som er etableret på Ellebækvej nær Ellebækfængslet samler nu op imod 120 mennesker.

Kampklædt politi forholder sig afventende og bruger tiden på at videofilme aktivisterne, som råber “Asyl til alle!”.

Kirkeasyl oplyser desuden, at aktivister har aflåst portene til hovedindgangen ind til lejren for at forhindre, at irakerne kan bringes ud.

Kl. 01:40 En gruppe på omkring 10 mandlige beboere er kommet ud fra Sandholmlejren og har sluttet sig til blokaden foran Ellebækfængslet.

Politiet forholder sig stadig afventende. Det samme gør aktivisterne, som dog fortsætter med at råbe slagord ligesom de har sunget “Kringsat af fjender”.

Kl. 02:25 Politet udtaler til Politiken.dk, at de ikke har planer om at bryde de to blokader, som aktivister har etableret ved Sandholmlejren og Ellebæk-fængslet for at forhindre udvisningen af irakiske asylansøgere.

– Når de stopper, trækker vi os også hjem. Men vi vil ikke bryde blokaderne, siger politikommissær Søren Greve til netavisen.

– Det kan godt være, at vi fjerner de spærringer, de har sat op uden for hovedindgangen i løbet af i morgen formiddag, hvis de stadig er der. Men lige nu er det fuldstændigt ligegyldigt, siger han.

Politikomsissæren ønsker hverken at be- eller afkræfte om politiet har planer om at udvise de irakere, som sidder fængslet i Ellebæk, i nat.

Kl. 02:40 Der har ifølge Kirkeasyl været et mindre sammenstød mellem aktivister og politi ved en af blokaderne. Aktivisterne blev slået med knipler, men ingen er anholdt og blokaden fortsætter.

Hvis der stadig er nogen, der tror, at  “lømmelpakken” handler om klimatopmødet, er de dummere end politiet tillader. Den handler om, at regeringen vil kunne bruge retsvæsnet som supplement til kampklædt og bevæbnet politi – til at slå ned med jernhånd, hvis nogen vover at tale dem imod.

Og igen sendes folk ned til det ingenting, vi selv har skabt – i strid med al menneskelighed, i strid med FNs anbefalinger og i strid med regeringens egen aftale med den irakiske regering. Hvor dybt kan man synke?

Amila har også noget om sagen: Mørkets gerning

Update: Blandt de udviste irakere befinder sig mindst én, som er blevet direkte truet af de irakiske myndigheder. Hvilket indbyder til en gentagelse af spørgsmålet: Hvor dybt kan man synke?

Irakere: Alle skal ud

Som Kirkeasyl også skriver, er den svært demente, 72-årige irakiske asylsøger Hassan Gardi nu blevet anholdt og anbragt i Ellebæk-fængslet ved Sandholm, formentlig med henblik på snarlig hjemsendelse.

Det er måske i et sådant tilfælde, at man kunne tale om asyl eller i hvert fald humanitær opholdstilladelse, men nej. Information skriver også om sagen:

Sygdommen er således så fremskreden, at han ingenting kan på egen hånd. Hver dag mader hans kone ham, hjælper ham med at tage tøj på og vasker ham, når han har tisset i bukserne. Desuden har Hassan Gardi forhøjet blodtryk, dårligt hjerte og lider under posttraumatisk stresstilstand, PTSD

Det har imidlertid ikke gjort indtryk i Integrationsministeriet, der den 23. juli afslog at genoptage hans sag om humanitær opholdstilladelse.

Stik imod speciallægeerklæringen samt WHOs system til klassifikation af sygdomme, som ministeriet selv benytter, konkluderede man nemlig, at Hassan Gardis demens ikke er en psykisk sygdom af meget alvorlig karakter – hvilket ifølge ministeriets retningslinjer ville have kunnet udløse humanitær opholdstilladelse.

»Endvidere kan det forhold, at De, Hassan Mohammad Hussein Gardi, ikke er i stand til at klare Dem selv, og at De er fuldstændig afhængig af pleje fra andre, ikke føre til et andet resultat,« tilføjede den ansvarlige embedsmand i ministeriet.

Vi lader den stå et øjeblik: “Endvidere kan det forhold, at De, Hassan Mohammad Hussein Gardi, ikke er i stand til at klare Dem selv, og at De er fuldstændig afhængig af pleje fra andre, ikke føre til et andet resultat“.

Den statsautoriserede følelseskulde i egen høje person. En dag må denne umenneskelighed altså høre op.

Iraks vicepræsident: Send ikke folk hjem, før forholdene er bedre

Samtidig med, at vi af regeringen og deres medløber får tudet ørerne fulde af, at Irak på det nærmeste har forvandlet sig til et fredfyldt, blomsterfyldt ferieparadis, hvortil vi roligt kan sende folk tilbage og det så trygt, som kom de fra Maldiverne eller Seychellerne, går ingen ringere end Iraks vicepræsident nu ud og fraråder, at man tvinger irakiske flygtninge tilbage:

De afviste irakiske asylansøgere i Danmark får nu politisk støtte fra højeste sted i Irak, oplyser Radioavisen.

Iraks vicepræsident går nemlig ind i sagen. Han vil have stoppet hjemsendelserne af irakere i Danmark, indtil forholdene i Irak er bedre. Og han vil have Danmark til at lade være med at bruge tvang for at få irakerne hjem.

Iraks vicepræsident Tarik Hashimi leverede det budskab til den danske ambassadør i Bagdad, da de for nylig holdt et møde på vicepræsidentens kontor.

Det fremgår af et referat af mødet, der ligger på vicepræsidentens hjemmeside alhashimi.org.

Men det kan naturligvis ikke afficere regeringen og Dansk Folkeparti, der sikkert lige så gerne havde sat de afviste asylsøgere af i Antarktis uden proviant, hvis ikke der nok var blevet for mange protester. Det er da altid noget, at der stadig findes enkelte samvittighedens stemmer.

Aisha Fukushima: Leave on the Light

En sang inspireret af irakerne i Brorsons Kirke.

Fra beskrivelsen på YouTube:

A collaborative song by Aisha Fukushima and the Glendorf Brothers. “Leave on the Light” is inspired by the experiences of Iraqi asylum seekers who were in sanctuary at Brorsons Church in Copenhagen, Denmark.

Aisha sings the chorus and raps the second verse in English. Mads Glendorf raps the first and third verses in Danish. His brother, Rasmus Glendorf, made the instrumental.

Follow the progress of Aisha Fukushima’s international hip hop project “RAPTIVISM” at: http://aishafukushima.tumblr.com

Se den og spred den!

Når uret bliver ret …

Politiken skriver, at Per Ramsdal, præsten i Brorsons Kirke, er villig til at hjælpe afviste asylsøgere med at skjule sig under jorden:

B.T. afslører, at præsten er dybt involveret i at hjælpe irakiske flygtninge under jorden.

Dermed overtræder han klart loven og risikerer bøde og i værste fald fængselsstraf.

Under dække af at ville huse ulovlige flygtninge har B.T. ringet til Per Ramsdal og tilbudt at lægge hus til. Under samtalen fremgår det klart, at Per Ramsdal er stærkt involveret i at skabe kontakt mellem flygtningene og flygtningevenner, der er villige til at bryde loven ved at give dem illegalt husly.

»Jeg havde faktisk lovet at hjælpe med at skaffe nogen adresser, og har også skaffet nogen. Jeg vil meget gerne have den med i baghovedet, og så snakke med dem om, hvor langt de er med den der omplacering. Men jeg vil lige undersøge det først, hvordan vi egentlig lige gør det. For det er også sådan noget med, at vi ikke lige skal formidle adresser og sådan noget på telefon, fordi der er ingen, der ved hvem, der bliver aflyttet og hvordan og hvorledes. Min telefon opfører sig i hvert fald meget underligt lige for tiden«, siger Per Ramsdal til B.T.’s journalist.

Hertil er kun én ting at sige: Per Ramsdal er en helt.

Jeg er helt på linje med Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, der opfordrer folk til at skjule afviste irakere, hvis de kan – også selv om det er ulovligt:

Enhedslistens poltiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen skrev følgende på sin facebook-profil i aftes:

“Bryder gerne loven med en opfordring: hjælp flygtninge der går under jorden hvis du kan.”

Hun siger nu til Berlingske.dk:

– Hvis der stod et menneske på flugt og som var i fare for sit liv og bankede på min dør, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, hvad jeg ville gøre. Og så må man jo tage sig straf for det, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun peger på, at der tidligere i historien er eksempler på, at det ulovlige var det rigtige at gøre.

– Vi lever i en mærkelig verden, når dem der sender folk tilbage til steder, hvor deres liv er i fare, er dem, der er på den rigtige side af loven. Det her er et spørgsmål, som hver enkelt må gøre op med sig selv. Og det opfordrer jeg til, at man gør.

De folk, der i dag skjuler afviste irakiske asylsøgere og i værste fald hjælper dem til f.eks. Sverige svarer i dag til de mennesker, der i 1943 hjalp de danske jøder til Sverige. Også de brød loven og risikerede i værste fald at blive retsforfulgt. Der må være en kant. Når loven tillader overgreb mod vore medmennesker, er det vores pligt at bryde den.

Lyver politiet?

Politiet beskyldes for at have begået unødig vold mod anholdte irakere, der allerede sad i håndjern under aktionen mod Brorsons-kirken 13. august, ligesom de gjorde mod fredelige demonstranter.

Men det skulle  være nemt at afvise, eftersom politiet  selv filmede hele aktionen, hvorfor de blot kan fremlægge den pågældende film og be- eller afkræfte beskyldningen.

Men den del af aktionen blev slet ikke filmet, for

Københavns politidirektør, Johan Reimann, forklarede tirsdag i Morgenavisen Jyllands-Posten, at det indgik i operationsplanen, at der skulle dokumenteres inde i kirken, men at der ikke var planlagt optagelser uden for kirken eller i bussen, fordi politiet forventede, at tingene ville foregå fredeligt på gaden, lød det fra Johan Reimann.

Det er klart, det må politidirektøren jo vide. Eller må han?

Chefpolitiinspektør Per Larsen fra Københavns Politi forklarer, at det var meningen at filme hele aktionen, men en af betjentene kom desværre til at ødelægge kameraet med sin knippel:

»Det gik jo meget fredeligt, og inde i kirken slukker vi faktisk kameraet, fordi der ikke rigtig sker mere. Det er så meningen, vi vil fortsætte optagelserne udenfor. Men da vi kommer ud, er der jo noget tumult, og der sker et uheld. Da en kollega hæver sin knippel mod en demonstrant, kommer han til at ramme kameraet. Det er derfor, vi ikke har optagelser uden for kirken og fra transporten i bussen,« siger chefpolitiinspektør Per Larsen til B.T.

Vi læser videre, at “en iraker Halo Kheder Karim har klaget til statsadvokaten over, at han skulle have fået slag med en knippel inde i bussen, og en anden Andam Fazil Jalal påstår, at han har fået lussinger inde i bussen.”

Det var da også helt utroligt ærgerligt, at politifolkene kom til at ødelægge deres kamera, så de nu står og ikke kan bevise deres uskyld. Det er jeg sikker på, de er meget kede af.

Hele sagen rejser selvfølgelig også et andet spørgsmål: Hvor dumme tror de egentlig, vi er?

Update, kl. 15.40: Politiken.dk afslører nu, at politiets forklaring om det ødelagte kamera er løgn:

Først var det politidirektørens forklaring, der ikke holdt vand.

Nu viser det sig, at Københavns Politis seneste bud på, hvorfor politiet ikke har filmet og dokumenteret hele hændelsesforløbet under anholdelserne af en gruppe irakere i Brorsons Kirke og de efterfølgende uroligheder uden for, heller ikke er korrekte.

Stik imod politiets hidtidige forklaring dokumenterer en amatørvideooptagelse lagt ud på YouTube, at politiet også filmede foran kirken under aktionen, der fandt sted natten til den 13. august.

Ifølge Københavns Politis seneste forklaring gik betjentenes eneste videokamera i stykker på vej ud af kirken, da det blev ramt af en knippel, hvorfor politiet ikke har optagelser af forløbet udenfor kirken.

På de private optagelser ses en betjent imidlertid med et videokamera tydeligt i færd med at filme en længere sekvens, hvor en aktivist er kravlet ind under bussen udenfor kirken…

Hvad sagde jeg, havde jeg nær sagt. Nu mangler vi bare at få fremlagt optagelserne inde fra bussen.

Gæsteindlæg: Lige nu skulle du være ung

Iraq, Highway of Death

Lige nu skulle du være ung,

Eller kært barn har mange navne

Af forfatter Charlotte Strandgaard

Kært barn har mange navne.

Krigen I Afganistan og Irak var fra dag et en krig mod terror. I de sidste år også kaldet en krig for især kvinders frigørelse og uddannelse.

Lige nu skulle du være ung

Du er ung

Dit hår er som en kappe af natsort silk

Du dansede

Du og de andre sortlokkede nymfer bevægde jer med ynde i rødt silke

På afstand er du et eksotisk eventyr

Naar du åbner munden er du ærkedansk

Lige nu skulle du være ung

Aflevere et essay i skolen

Fnise med dine jævnaldrende

Se drømmende efter en dreng

Begynde at tænke paa din fremtid

Skal du bruge dine anlæg for matematik

Eller dit usædvanlige sprogøre

Måske vente og tage et år med arbejde

Højskole eller udlandet eller fortsætte med det samme med en uddannelse?

Eller glemme alle disse overvejelser og gå på café

Lige nu skulle du være ung

Lige nu skjuler dig du dig i en kirke

I de sidste mange år har du været angst

Lyttet til håbefulde eller skrækindjagende rygter

Tryglet om hjælp

Smilet til alle i et desperat håb om asyl

Din mor, som er enke, har aldrig måttet lære dansk

Du og dine to søstre har boet med jeres mor paa otte asylcentre i tolv år

Du er en gammel sjæl

I stedet for at aflevere dit essay skjuler du dig med dine søstre og din mor

Lige nu skulle du være ung

Hvis vi beholder dig og de 275 andre kommer de væltende

I øvrigt er det ikke vores ansvar

Dine forældre kunne for mange aar siden være rejst med penge på lommen

Din mor så sin mand blive dræbt af en diktators lejesvende

Den diktator Danmark gik i krig mod for frihed og demokrati

Eller var det de biologiske våben?

Kært barn har mange navne

Lige nu skulle du være ung

Måske danse med den unge, døde soldat fra krigen I Afganistan

Ham vi sender i samme krig mod terror for demokrati og frihed

Samme ord vi bruger som begrundelse til at smide dig ud

Ingen muslimske horder her

Horder der vil tvangsomvænde os med ord eller terror

Vi kender ikke de soldater vi sender i krig langt borte

Vi kender ikke dig

Det er stadig ikke vores ansvar

Lige nu skulle I være unge du og dine søstre og soldaterne i Afganistan

Lige nu gemmer du dig ikke længere i en kirke

Lige nu kan du ikke tale for rædsel

Din mors mareridt blev til virkelighed ud på natten i en dansk kirke

Kampuniformerne slog ikke liv ihjel

Vore love slog dit sidste dirrende håb ihjel

Vi vil ikke kende dig

Vi vil ikke kende dine medflygtninge

Vi vil ikke kende de unge danske soldater i Afganistan

Vi vil slet ikke kende din bror, der nu er sendt bort

Din bror som ikke kan skrive kurdisk eller arabisk

Din bror der skjulte sig da jeres far blev slået ihjel

Døden kommer tættere og tættere på jer

Gud være lovet er det ikke vores ansvar

Birthe Rønn Hornbech og Lars Løkke Rasmussen – nu med blod på hænderne

Ikke endnu, men desværre højst sandsynligt meget snart.

Rønn Hornbech nægter at tage imod 27.000 underskrifter, som Amnesty International har samlet i protest mod udvisningen af irakiske asylsøgere, skriver Politiken:

»Hjemsendelsen af 22 irakere gør det endnu mere påtrængende, at få overbragt de 27.000 borgeres budskab. Det ærgrer os derfor, at ministeren ikke personligt vil modtage underskrifterne«, siger Lars Normann Jørgensen.

Trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes Amnesty International at få et møde i stand med ministeren, oplyser organisationen.

»Vi havde håbet, at vi kunne benytte mødet som en anledning til at få en dialog med ministeren om situationen i Irak og om de forhold, som man nu sender de afviste irakere tilbage til«, siger Lars Normann Jørgensen.

»Vi har sjældent set så spontan og så massiv en reaktion fra borgerne«, siger Lars Normann Jørgensen.

»Vi oplever, at irakernes sikkerhed optager danskerne i meget høj grad. En henvendelse på vegne af 27.000 underskrivere burde gøre indtryk på ministeren«, mener generalsekretæren.

UNHCR siger, at der er en stor risiko forbundet med at sende mennesker tilbage til Irak.

Landet er fortsat plaget af bombeangreb og uro.

»Det er netop det faktum, Amnesty ønsker at diskutere med ministeren«, siger Lars Normann Jørgensen.

Enhedslistens folketingsmedlem Johanne Schmidt-Nielsen gør opmærksom på, at de politikere fra regeringen og Dansk Folkeparti, der er involveret i disse hjemsendelser, er personligt ansvarlige for enhver overlast, som de pågældende måtte lide på grund af deres udvisning:

“Jeg håber, at hvert eneste medlem af regeringspartierne og DF er sig bevidst, at de personligt bærer et tungt ansvar for de hjemsendtes liv og sikkerhed. Enhver hændelse for irakerne vil falde tilbage på dem.”

Hun mener, at den danske regering og DF gambler med menneskeskæbner.

“Der er absolut ingen sikkerhedsgarantier for de mennesker, som nu bliver sendt til Bagdad. Mange af de personer, man nu tvangshjemsender, har levet i danske asylcentre i Danmark i op til 12 år. Det er rystende, at det her sker,” siger hun til TV 2.

Hun understreger, at regeringen har ignoreret alle advarsler fra Amnesty, Red Barnet og FN:

“De kender til risikoen, men ingen menneskelige hensyn har fået plads. Det er kynismens triumf. Begrebet borgerlig anstændighed må fra i dag slettes fra ordbøgerne. Det giver ingen mening længere,” siger hun.

Hvis der skulle ske nogen af de udviste noget, håber jeg, at de ansvarlige kommer til at betale for det ved et retsopgør mod det forræderi, der i disse år begås mod drømmen om et frit og solidarisk Danmark.

Update: Fem af de 22 udviste er anholdt, skriver Politiken. Gad vide, hvilke garantier de irakiske myndigheder vil udstede for at de ikke bliver mishandlet …

Irakere udvist i nattens mulm og mørke

Således Politiken, der beretter at mindst ni irakere er udvist:

Det siger advokat Kåre Traberg Smidt, som repræsenterer flere af de afviste asylansøgere.

»Jeg har fået bekræftet at ni af mine klienter er udvist«, siger Kåre Traberg Smidt til politiken.dk

Han har i løbet af natten besøgt Ellebæk-fængslet i Nordsjælland, hvor de afviste irakere var anbragt.

»Personalet har over for mig bekræftet, at Rigspolitiet har afhentet mine klienter til udvisning. Mere kunne jeg ikke få oplyst«, siger Kåre Traberg Smidt.

Jyllands-Posten tilføjer, at mindst 20 irakere er hentet fra fængslet og på vej til at blive udvist.

Aktivister forsøger i den anledning at blokere Roskilde Lufthavn, en strategi, der desværre næppe kan lykkes:

I øjeblikket er der cirka 25 aktivister, som er ankommet i biler, men ifølge politiken.dk’s oplysninger er flere busser med aktivister på vej.

Aktivisterne er blevet tilkaldt af kæde-sms’er, men ingen af dem ved rigtigt, hvad der skal ske eller om hjemsendelsen overhovedet vil ske fra lufthavnen i Roskilde. […]

Indsatsleder Michael Hansen beder de forsamlede aktivister om at trække over på den anden side af gaden og væk fra lufthavnsbygningen.

Overfor politiken.dk vil han dog hverken be- eller afkræfte, at det skyldes, at irakerne skal hjemsendes fra Roskilde Lufthavn.

»Vi vil gerne holde lufthavnsbygningen fri. Det handler også om sikkerhed, og vi vil gerne have noget råderum«, siger Michael Hansen til politiken.dk.

Og imens drypper blodet lystigt fra Birthe Rønn Hornbechs hænder. Danmark, hvor er du?

Update: Irakerne er nu fløjet ud fra Odense lufthavn, skriver Politiken.

Birthe Rønn Hornbech lyver om asyl-muligheder

Vi hører igen og igen i medierne, at man er nødt til at udvise de afviste irakiske asylsøgere, eftersom de nu har fået “prøvet deres sag” ved det “domstolslignende organ” flygtningenævnet. I en retsstat kan man ikke gøre andet end at overholde loven, hedder det, og derfor må de ud, så nødig vi end vil.

Men denne udlægning siger flere medlemmer af Flygtningenævnet nu fra over for, skriver Information.

Ministeren kan og bør nemlig selv give humanitær opholdstilladelse i tilfælde, hvor betingelserne for asyl ikke er opfyldt, men det alligevel er uforsvarligt at sende folk hjem. Men det har hun ikke gjort, og det fralægger hun sig ansvaret for ved at give Flygtningenævnet skylden. Men det er helt forkert, læser vi:

»Det er voldsomt irriterende at høre ministerens udtalelser i diskussionen om irakerne. Det er under lavmålet, når hun giver folk det indtryk, at hun ikke selv har noget ansvar, men at det er os i Flygtningenævnet, der alene afgør, om irakerne kan få opholdstilladelse,« lyder det fra et medlem af nævnet.

Vedkommende, der ønsker at være anonym, understreger, at Flygtningenævnet kun har kompetence til at give opholdstilladelse til personer, der er i risiko for forfølgelse eller overgreb. Hvis andre årsager taler for det, er det ministerens ansvar at tildele humanitær opholdstilladelse.

»Vi har måttet afvise mange irakere, som vi i nævnet ikke har kunnet give asyl. Blandt dem er der flere, der nok burde få humanitær opholdstilladelse af ministeren. Men jeg kan godt have den mistanke, at ministeren i mange tilfælde undlader at give dem opholdstilladelse og så lader som om, det er vores ansvar, at de bliver udvist,« siger et andet medlem af Flygtningenævnet, der også ønsker at være anonym. […]

»Men man kunne da godt være bange for, at hun har besluttet, at nu skal de irakere, der har fået afslag fra Flygtningenævnet, bare ud af landet,« siger et medlem, mens et andet påpeger, at der i mange afslag fra nævnet »er masser af skjulte hentydninger til, at ministeren bør give opholdstilladelse.«

Så hvis nogen er i tvivl om, hvem der har ansvaret for de udvisninger, der er lagt op til med rydningen af Brorsons Kirke. Det er alene regeringen, herunder Birthe Rønn Hornbech, som hele tiden har kunnet udstede humanitære opholdstilladelser, hvilket i mange af sagerne er fuldstændig oplagt.

Og hvorfor? Svaret er, at disse mennesker skal ofres – i værste fald: Disse mennesker skal dø – som led i regeringens totale knæfald over for Dansk Folkeparti. Måtte rette vedkommende en dag blive pådømt det fulde ansvar for det svigt, vi ser i disse dage.

Link: Hun løber fra sit ansvar