Dansk asylpolitik anno 2010

Amila Bosnae bringer et åbent brev fra advokat Helge Nørrung om en desværre kun alt for almindelig sag om en irakisk asylsøger. Læs det og bliv vred:

Karima kom til Danmark i 2002. Karima har været enke i mange år, idet hendes mand blev dræbt under Saddam Hussein. Karima har to børn, begge piger, der nu er i tyverne og begge er gift og har opholdstilladelse i Danmark. Døtrene har i alt fem børn, Karimas børnebørn. Karimas døtre var 2 og 3 år gamle, da deres far blev dræbt i Irak i 1982, og hun har været tæt på dem hele deres liv. Karima flygtede på grund af fortsat chikane under Saddam til Danmark og søgte både asyl og familiesammenføring, men fik afslag. Da FN’s flygtningeorganisation UNHCR siden 2004 har advaret imod returnering på grund af sikkerhedssituationen i Irak, følte Karima hun gjorde det rette ved at forblive i Danmark, trods afslagene. […]

Karima blev frihedsberøvet i Sandholm fængslet Ellebæk for få uger siden. Hun fik tirsdag den 23. februar kl. 11.30 at vide, at hun ville blive hentet kl. 15 samme dag for at blive sendt pr. fly til Irak. Det lykkedes hende at få kontakt med sin ene svigersøn, og begge døtre, en svigersøn og fire af børnebørnene nåede med nød og næppe at komme til Ellebæk og tage kortvarigt afsked med deres mor, svigermor og mormor, før hun blev kørt af sted. Hun er nu ankommet til Bagdad, som stadig af FN betegnes som sikkerhedsmæssigt så dårlig, at nationerne ikke bør returnere afviste dertil.. Det samme gælder Karimas hjemby Babylon.

Karimas svigersøn Ala oplyste via undertegnede Integrationsministeriet om, at han gerne ville ledsage sin svigermor, såfremt udvisningen skulle effektueres. Denne besked tilgik ministeriet over en uge før flyafgangen. Da han fik oplyst flyafgangen med få timers varsel, bad han om blot to dages udsættelse, så han kunne nå et arrangere det praktiske for at tage med. Dette blev nægtet ham af Integrationsministeriet, som et par timer før flyafgang blot henviste til, at han jo var velkommen til at rejse med. Men hans tid gik med sammen med undertegnede til at overbevise en meget uforstående fængselsfunktionær om, at børn og børnebørn burde have adgang til Ellebæk fængslet for at tage afsked med Karima. Et afskedsbesøg som hverken Kriminalforsorg eller Rigspoliti kunne drømme om at tage initiativ til at arrangere.

Der er mere, så hop endelig over til Amila og læs det hele.

Når uret bliver ret …

Politiken skriver, at Per Ramsdal, præsten i Brorsons Kirke, er villig til at hjælpe afviste asylsøgere med at skjule sig under jorden:

B.T. afslører, at præsten er dybt involveret i at hjælpe irakiske flygtninge under jorden.

Dermed overtræder han klart loven og risikerer bøde og i værste fald fængselsstraf.

Under dække af at ville huse ulovlige flygtninge har B.T. ringet til Per Ramsdal og tilbudt at lægge hus til. Under samtalen fremgår det klart, at Per Ramsdal er stærkt involveret i at skabe kontakt mellem flygtningene og flygtningevenner, der er villige til at bryde loven ved at give dem illegalt husly.

»Jeg havde faktisk lovet at hjælpe med at skaffe nogen adresser, og har også skaffet nogen. Jeg vil meget gerne have den med i baghovedet, og så snakke med dem om, hvor langt de er med den der omplacering. Men jeg vil lige undersøge det først, hvordan vi egentlig lige gør det. For det er også sådan noget med, at vi ikke lige skal formidle adresser og sådan noget på telefon, fordi der er ingen, der ved hvem, der bliver aflyttet og hvordan og hvorledes. Min telefon opfører sig i hvert fald meget underligt lige for tiden«, siger Per Ramsdal til B.T.’s journalist.

Hertil er kun én ting at sige: Per Ramsdal er en helt.

Jeg er helt på linje med Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, der opfordrer folk til at skjule afviste irakere, hvis de kan – også selv om det er ulovligt:

Enhedslistens poltiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen skrev følgende på sin facebook-profil i aftes:

“Bryder gerne loven med en opfordring: hjælp flygtninge der går under jorden hvis du kan.”

Hun siger nu til Berlingske.dk:

– Hvis der stod et menneske på flugt og som var i fare for sit liv og bankede på min dør, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, hvad jeg ville gøre. Og så må man jo tage sig straf for det, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun peger på, at der tidligere i historien er eksempler på, at det ulovlige var det rigtige at gøre.

– Vi lever i en mærkelig verden, når dem der sender folk tilbage til steder, hvor deres liv er i fare, er dem, der er på den rigtige side af loven. Det her er et spørgsmål, som hver enkelt må gøre op med sig selv. Og det opfordrer jeg til, at man gør.

De folk, der i dag skjuler afviste irakiske asylsøgere og i værste fald hjælper dem til f.eks. Sverige svarer i dag til de mennesker, der i 1943 hjalp de danske jøder til Sverige. Også de brød loven og risikerede i værste fald at blive retsforfulgt. Der må være en kant. Når loven tillader overgreb mod vore medmennesker, er det vores pligt at bryde den.

Gæsteindlæg: Lige nu skulle du være ung

Iraq, Highway of Death

Lige nu skulle du være ung,

Eller kært barn har mange navne

Af forfatter Charlotte Strandgaard

Kært barn har mange navne.

Krigen I Afganistan og Irak var fra dag et en krig mod terror. I de sidste år også kaldet en krig for især kvinders frigørelse og uddannelse.

Lige nu skulle du være ung

Du er ung

Dit hår er som en kappe af natsort silk

Du dansede

Du og de andre sortlokkede nymfer bevægde jer med ynde i rødt silke

På afstand er du et eksotisk eventyr

Naar du åbner munden er du ærkedansk

Lige nu skulle du være ung

Aflevere et essay i skolen

Fnise med dine jævnaldrende

Se drømmende efter en dreng

Begynde at tænke paa din fremtid

Skal du bruge dine anlæg for matematik

Eller dit usædvanlige sprogøre

Måske vente og tage et år med arbejde

Højskole eller udlandet eller fortsætte med det samme med en uddannelse?

Eller glemme alle disse overvejelser og gå på café

Lige nu skulle du være ung

Lige nu skjuler dig du dig i en kirke

I de sidste mange år har du været angst

Lyttet til håbefulde eller skrækindjagende rygter

Tryglet om hjælp

Smilet til alle i et desperat håb om asyl

Din mor, som er enke, har aldrig måttet lære dansk

Du og dine to søstre har boet med jeres mor paa otte asylcentre i tolv år

Du er en gammel sjæl

I stedet for at aflevere dit essay skjuler du dig med dine søstre og din mor

Lige nu skulle du være ung

Hvis vi beholder dig og de 275 andre kommer de væltende

I øvrigt er det ikke vores ansvar

Dine forældre kunne for mange aar siden være rejst med penge på lommen

Din mor så sin mand blive dræbt af en diktators lejesvende

Den diktator Danmark gik i krig mod for frihed og demokrati

Eller var det de biologiske våben?

Kært barn har mange navne

Lige nu skulle du være ung

Måske danse med den unge, døde soldat fra krigen I Afganistan

Ham vi sender i samme krig mod terror for demokrati og frihed

Samme ord vi bruger som begrundelse til at smide dig ud

Ingen muslimske horder her

Horder der vil tvangsomvænde os med ord eller terror

Vi kender ikke de soldater vi sender i krig langt borte

Vi kender ikke dig

Det er stadig ikke vores ansvar

Lige nu skulle I være unge du og dine søstre og soldaterne i Afganistan

Lige nu gemmer du dig ikke længere i en kirke

Lige nu kan du ikke tale for rædsel

Din mors mareridt blev til virkelighed ud på natten i en dansk kirke

Kampuniformerne slog ikke liv ihjel

Vore love slog dit sidste dirrende håb ihjel

Vi vil ikke kende dig

Vi vil ikke kende dine medflygtninge

Vi vil ikke kende de unge danske soldater i Afganistan

Vi vil slet ikke kende din bror, der nu er sendt bort

Din bror som ikke kan skrive kurdisk eller arabisk

Din bror der skjulte sig da jeres far blev slået ihjel

Døden kommer tættere og tættere på jer

Gud være lovet er det ikke vores ansvar

Irakere udvist i nattens mulm og mørke

Således Politiken, der beretter at mindst ni irakere er udvist:

Det siger advokat Kåre Traberg Smidt, som repræsenterer flere af de afviste asylansøgere.

»Jeg har fået bekræftet at ni af mine klienter er udvist«, siger Kåre Traberg Smidt til politiken.dk

Han har i løbet af natten besøgt Ellebæk-fængslet i Nordsjælland, hvor de afviste irakere var anbragt.

»Personalet har over for mig bekræftet, at Rigspolitiet har afhentet mine klienter til udvisning. Mere kunne jeg ikke få oplyst«, siger Kåre Traberg Smidt.

Jyllands-Posten tilføjer, at mindst 20 irakere er hentet fra fængslet og på vej til at blive udvist.

Aktivister forsøger i den anledning at blokere Roskilde Lufthavn, en strategi, der desværre næppe kan lykkes:

I øjeblikket er der cirka 25 aktivister, som er ankommet i biler, men ifølge politiken.dk’s oplysninger er flere busser med aktivister på vej.

Aktivisterne er blevet tilkaldt af kæde-sms’er, men ingen af dem ved rigtigt, hvad der skal ske eller om hjemsendelsen overhovedet vil ske fra lufthavnen i Roskilde. […]

Indsatsleder Michael Hansen beder de forsamlede aktivister om at trække over på den anden side af gaden og væk fra lufthavnsbygningen.

Overfor politiken.dk vil han dog hverken be- eller afkræfte, at det skyldes, at irakerne skal hjemsendes fra Roskilde Lufthavn.

»Vi vil gerne holde lufthavnsbygningen fri. Det handler også om sikkerhed, og vi vil gerne have noget råderum«, siger Michael Hansen til politiken.dk.

Og imens drypper blodet lystigt fra Birthe Rønn Hornbechs hænder. Danmark, hvor er du?

Update: Irakerne er nu fløjet ud fra Odense lufthavn, skriver Politiken.