Dagens citat: om kristendommen

“Hvorsomhelst jeg læser i Kirkens totusindaarige Historie, finder jeg under Fromhedens Maske den samme lumske og tyranniske Forfølgelseslyst, den samme koldblodige Ligegyldighed for Midlerne, naar blot Magtbegæret tilfredsstilles. Aldrig har nogen aandelig Bevægelse i den Grad taget de sletteste menneskelige Egenskaber i sin Tjeneste. Og derfor – udelukkende derfor – har den kristne Kirke vundet den store Udbredelse.

Det er mig fuldkommen ubegribeligt, ja det ubegribeligste af alt, at retskafne Mennesker, der er i Stand til at læse og tænke, ikke væmmes ved dette Troessamfund, under hvis Vinger den hæsligste Undertrykkelse, den mørkeste Uvidenhed, de mest dyriske Afskyeligheder har fundet Beskyttelse eller i al Fald Overbærenhed, medens alt, hvad Tiden har fostret af sunde, stolte og modige Bestræbelser for at føre Menneskeheden fremad mod mere Lys, til større Retfærdighed og mere Lykke, i Kirken har haft sin misundelige og uforsonlige Fjende.”

Fra Henrik Pontoppidan: Lykke-Per, kapitel 21.

Det passer vist lige så godt i dag som dengang, det blev skrevet – plus ça change, plus c’est la même chose. Beedholm gør ret i at bande over, at folk ikke kan finde den rigtige udgang.

Brorsons kirke stormet, asylet brudt

“Fem anholdt efter kirke-optøjer”, skriver Politiken.

Her er fem, jeg gerne så anholdt for hele miseren omkring irakerne i Brorsons Kirke: Lars Løkke Rasmussen, Bian Mikkelsen, Birthe Rønn Hornbech, Pia Kjærsgaard og Søren Espersen.

Anklaget for den forbryderiske behandling, vi byder de irakiske flygtninge her i landet, og for forræderi mod det Danmark, vi kendte.

I dag ér virkelig en sørgelig dag for Danmark. Vores dag for dag sørgeligt mere menneskefjendske og fascistoide Danmark.

Læs også Engelbreths gennemgang af sagen.