Dagens citat: om kristendommen

“Hvorsomhelst jeg læser i Kirkens totusindaarige Historie, finder jeg under Fromhedens Maske den samme lumske og tyranniske Forfølgelseslyst, den samme koldblodige Ligegyldighed for Midlerne, naar blot Magtbegæret tilfredsstilles. Aldrig har nogen aandelig Bevægelse i den Grad taget de sletteste menneskelige Egenskaber i sin Tjeneste. Og derfor – udelukkende derfor – har den kristne Kirke vundet den store Udbredelse.

Det er mig fuldkommen ubegribeligt, ja det ubegribeligste af alt, at retskafne Mennesker, der er i Stand til at læse og tænke, ikke væmmes ved dette Troessamfund, under hvis Vinger den hæsligste Undertrykkelse, den mørkeste Uvidenhed, de mest dyriske Afskyeligheder har fundet Beskyttelse eller i al Fald Overbærenhed, medens alt, hvad Tiden har fostret af sunde, stolte og modige Bestræbelser for at føre Menneskeheden fremad mod mere Lys, til større Retfærdighed og mere Lykke, i Kirken har haft sin misundelige og uforsonlige Fjende.”

Fra Henrik Pontoppidan: Lykke-Per, kapitel 21.

Det passer vist lige så godt i dag som dengang, det blev skrevet – plus ça change, plus c’est la même chose. Beedholm gør ret i at bande over, at folk ikke kan finde den rigtige udgang.

One thought on “Dagens citat: om kristendommen”

  1. Nu kunne man jo påpege, at hvis nogen lavede “jødetesten” på den -- eller “muslimtesten”, om man vil -- så ville nogen nok mene, at man hørte hjemme på en side med “hate speech” a la den, Rune Engelbreth vedligeholder.

    Vi kender forhåbentlig begge svaret på, hvorfor det ikke er det samme, men det vil jeg overlade til dig. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.