Multikultur – Jacob Mchangama får svar på tiltale

Jacob Mchangama, chefjurist hos den ultraliberalistiske tænketank CEPOS, skrev en lam kommentar i Weekend-Avisen om multikulturalismens fiasko og død og hvad vi kan sætte i stedet, som kort efter blev bragt på Copenhagen Post også.

Det varede ikke længe, før der kom svar fra en indbygger i et lidt større land end Danmark, hvor man har en lille smule mere erfaring med multikultur, og hvor det ikke forekommer spor oplagt, at den skulle have fejlet:

It’s quite ironic to see someone contending that multiculturalism has failed, and posting this on the WWW. I work in the Silicon Valley of California, where most of this technology was either developed or made much better (the WWW was invented in a particle physics lab in Switzerland, but that was baby stuff). If you walk down the halls of Apple, Google, Intel, Oracle, Adobe, AMD, Cisco, eBay, HP, Yahoo, etc you will see very few white faces, especially in engineering. You will see a lot of Asian and South Asian (Indians) working here, all of whom are highly educated and talented. In fact, the city I live in is 50% Asian, 30% Latino, 10% African American, and 10% Caucasian American. No one has yet lynched a white person.

The fact is, multiculturalism is a huge success, and the very fact that you can post this drivel on the WWW is due to a lot of “darkies” who worked their asses off in order to develop this technology.

Danes have a very funny view of the world, especially America. This may be due to the fact that the only American culture they embrace (in the form of movies, TV, literature, and music) is white American culture. In America, white people love hip hop, and a lot of them are into Bollywood. A far cry from the monotonous, distorted and strained sounds of “hardstyle” techno music that is so popular in Europe. Why does that music have the same drum pattern in every song? Because white Europeans seem to have absolutely no sense of rhythm and limited intellectual and creative abilities.

There is no true Danish culture. I’ve been to Denmark. You consume white American movies, TV shows and music. Your Danish Radio jazz orchestra plays corny, outdated jazz, which was originated by black Americans. There are American English words integrated into the Danish language. The French have done a far better job of keeping French culture pure (and for that matter harassing immigrants, but Danes give them a run for their money).

At every opportunity that comes up, I educate people on the truth about Denmark and encourage them to stop buying Danish products. Legos are made in China, you hypocrites! So stop this “failure of multiculturalism” nonsense. It’s just a mask for abject racism (not visceral, but quite out in the open) while you use the rest of the non-white world to plunder resources, build your products in sweat shops, and all the other ills of international white supremacy.

Then I hear Danes say that multiculturalism has failed in the United States. Really? Barak Obama is indicative of the failure of multiculturalism? I have to agree with Jacob Holdt. The KKK are more tolerant of non-white people than your average white Dane. I’ve been to Denmark, and I find it to be true. (…)

But Danes have their industry. Shipping. Wow. Legos. Double WOW! Stinky cheese! Yeah, get as much mileage out of Nils Bohr as you can. That was a long time ago!

Man kan diskutere enkelte punkter i kommentatorens argumenter, men det er i hvert fald helt rigtigt, at der er lidt “ih, hvor vi gungrer” over at bruge vores “danske erfaringer” til at dømme multikulturalismen ude (faktisk forekommer multikulturalismen at fungerer fint i Danmark, når man ser bort fra DF’ernes integrationsvanskeligher, men det er en anden diskussion). Skeler man en lille smule over andedammen eller tilbage i historien, vil man finde, at multikultur ikke forekommer videre problematisk i det store billede. Og da slet ikke i USA. Så tag den, Jacob Mchangama og resten af det borgerlige Danmark.

Dagens citat: Oehlenschläger om indvandring

Fra prologen til Aladdin (1805):

        Thi Nordens Kraft er uden Østens Ild
	Det samme som et hærdet Demant-Sværd,
  	Der mangler en varmblodig Muskel-Arm,
	For stærkt at svinges. Blomsten, sund af Frøe,
	Til Solen trænger, for at giennemglødes;
	Og bliver der for langt et Mellemrum,
	Før Asianerne til Norden drage,
 	For at forædle Slægten, varme den —
	Da bliver Slægten, som du seer desværre!
	En Blomst, forlængst engang fra Syden hentet,
	Men som vantrives Aar for Aar, hentørres,
	Blier bleg af Farve, søvnig, mat — og døer.

Uden indvandring sydfra ville den nordiske race hensygne og dø – og da dette kunne have lange udsigter, måtte Danmark i 1805 altså lade sig nøje med Oehlenschlägers orientalske digt om en fattig, utilpasset muslim og hans vej gennem, tilværelsen. Skarpt set af Oehlenschläger dengang.

Siden har vi fået den ægte vare (om man så må sige), og der kan næppe være tvivl om, at kulturblandingen har gjort Danmark til et bedre og mere helstøbt og spændende land, som Oehlenschäger forudsagde allerede for 205 år siden.

Indvandringens succeshistorie

Socialdemokraten Lars Weiss, som er folketings- og borgerrepræsentationskandidat i København, skriver i Information om, hvordan det store flertal af indvandrere dag ud og dag ind deltager mere og mere i samfundet – og dermed i sidste ende bliver dem, der kommer til at aflive Dansk Folkepartis og fremmedforskrækkelsens gamle travere:

Siden årtusindskiftet er antallet af indvandrere i job steget med 10 procentpoint, viser en netop offentliggjort analyse fra landets mest magtfulde arbejdsgiverorganisation, Dansk Industri (DI).

»Andelen af indvandrere i job nærmer sig hastigt andelen af danskere i beskæftigelse,« siger DI’s integrationskonsulent Pernille Kiær, som står bag analysen sammen med DI-økonomen Jens Erik Zebis.

Hun noterer, at uden indvandrerne ville Danmark have oplevet en »markant grænse for økonomisk vækst og velstand« i det nye årtusind. Siden midten af 1980’erne er 150.000 indvandrere kommet ind på arbejdsmarkedet. I samme periode har 65.000 danskere forladt det.

Flygtninge og indvandrere er generelt ikke ‘socialturister’ og ‘bekvemmelighedsflygtninge’, som Dansk Folkepartis velkomstord har lydt. De har trodset de forhindringer, som den yderste politiske, kristne og muslimske højrefløj i uskøn forening har stillet op for dem og gennemført en social mobilitet, som er uden sidestykke herhjemme. […]

Dermed brydes også kulturelle barrierer ned, udpræget på Nørrebro i København, som den hjemlige reaktion – både til højre og venstre – har skamredet i sin propaganda:

Sjællandsgades Skole, som nu er sluttet sammen med en anden såkaldt ‘skodskole’, Stevnsgades Skole, under navnet Guldberg Skole, blev i 2001 kun frekventeret af 11 pct. af de lokale familier med børn i 0.-2. klasse. […]

I indeværende skoleår har 38 pct. af familierne på Nørrebro valgt den ellers så forkætrede lokale folkeskole mod 34 pct. for fire år siden, mens søgningen til privatskolerne – eller hvad man skal kalde skoler med 85 pct. af udgifterne betalt af staten – i samme periode er faldet fra 42 til 36 pct.

Langt igen, ja bestemt. Men som den lille fugl hos B.S. Ingemann nynner glad: Giv tid, giv tid.

Jeg synes at have bemærket noget lignende, sådan rent anekdotisk: På arbejdspladser, i butikker, butikscentre og overalt, hvor man end færdes, er der i de senere år overalt blevet mærkbart flere velintegrerede indvandrere, der dag for dag tjener som et dementi af Dansk Folkepartis fordomme. Det går den rigtige vej, med andre ord.

Link: Godt gået, indvandrere