Indvandringens succeshistorie

Socialdemokraten Lars Weiss, som er folketings- og borgerrepræsentationskandidat i København, skriver i Information om, hvordan det store flertal af indvandrere dag ud og dag ind deltager mere og mere i samfundet – og dermed i sidste ende bliver dem, der kommer til at aflive Dansk Folkepartis og fremmedforskrækkelsens gamle travere:

Siden årtusindskiftet er antallet af indvandrere i job steget med 10 procentpoint, viser en netop offentliggjort analyse fra landets mest magtfulde arbejdsgiverorganisation, Dansk Industri (DI).

»Andelen af indvandrere i job nærmer sig hastigt andelen af danskere i beskæftigelse,« siger DI’s integrationskonsulent Pernille Kiær, som står bag analysen sammen med DI-økonomen Jens Erik Zebis.

Hun noterer, at uden indvandrerne ville Danmark have oplevet en »markant grænse for økonomisk vækst og velstand« i det nye årtusind. Siden midten af 1980’erne er 150.000 indvandrere kommet ind på arbejdsmarkedet. I samme periode har 65.000 danskere forladt det.

Flygtninge og indvandrere er generelt ikke ‘socialturister’ og ‘bekvemmelighedsflygtninge’, som Dansk Folkepartis velkomstord har lydt. De har trodset de forhindringer, som den yderste politiske, kristne og muslimske højrefløj i uskøn forening har stillet op for dem og gennemført en social mobilitet, som er uden sidestykke herhjemme. […]

Dermed brydes også kulturelle barrierer ned, udpræget på Nørrebro i København, som den hjemlige reaktion – både til højre og venstre – har skamredet i sin propaganda:

Sjællandsgades Skole, som nu er sluttet sammen med en anden såkaldt ‘skodskole’, Stevnsgades Skole, under navnet Guldberg Skole, blev i 2001 kun frekventeret af 11 pct. af de lokale familier med børn i 0.-2. klasse. […]

I indeværende skoleår har 38 pct. af familierne på Nørrebro valgt den ellers så forkætrede lokale folkeskole mod 34 pct. for fire år siden, mens søgningen til privatskolerne – eller hvad man skal kalde skoler med 85 pct. af udgifterne betalt af staten – i samme periode er faldet fra 42 til 36 pct.

Langt igen, ja bestemt. Men som den lille fugl hos B.S. Ingemann nynner glad: Giv tid, giv tid.

Jeg synes at have bemærket noget lignende, sådan rent anekdotisk: På arbejdspladser, i butikker, butikscentre og overalt, hvor man end færdes, er der i de senere år overalt blevet mærkbart flere velintegrerede indvandrere, der dag for dag tjener som et dementi af Dansk Folkepartis fordomme. Det går den rigtige vej, med andre ord.

Link: Godt gået, indvandrere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.