Retssystemets fortsatte udhuling

Vi har tidligere skrevet om den tuneser, der først blev varetægtsfængslet og administrativt udvist for angiveligt at lægge planer om at myrde Kurt Westergaard. PET ønskede oprindelig ikke at fremlægge deres materiale mod tuneseren i retten, og da de senere blev nødt til at fremlægge noget af det, viste det sig at være så svagt, at det ifølge Højesteret hverken kunne have båret en sigtelse eller en varetægtsfængsling.

Nu har han så fået lov til at nlægge sag for at få sin opholdstilladelse tilbage – under helt nye bestemmelser, der betyder, at han skal repræsenteres af en helt speciel, “hemmelig” advokat, som han ikke må tale med, læser vi i Århus Stiftstidende:

Østre Landsret mener, at sagen skal køre efter regler, der trådte i kraft i sommer, selv om han anlagde sagen i januar. Landsrettens kendelse indebærer, at han ikke må tale med den advokat, der er særligt godkendt af PET til at føre sagen.

»Han er utryg ved, at han ikke må se sagens papirer og ikke får adgang til den særlige advokat,« siger hans advokat Tyge Trier.

Og det er jo nok ikke så underligt: Man kunne jo forestille sig, at den anklagede kunne komme med oplysninger, som det kunne være væsentligt for den særlige advokat at kende.

Men hemmeligt bevismateriale og advokater, man ikke må tale med, er åbenbart den nye standard i “terrorsager”. Hvor meget er vi egentlig villige til at opgive til fordel for en illusorisk beskyttelse mod terroraktioner, der efter frekvensen at dømme ikke lader til at være den største trussel, det danske samfund står over for i disse år?

Link: Juridisk sejr til tuneser på tålt ophold

‘I retten sagde PET, at de har ransaget min lejlighed hemmeligt og aflyttet min telefon og mit internet i omtrent to år. De siger selv, at de ikke har fundet noget’

Information bringer i dag et  interview med Slim Chafra, den ene af de to tunesere, der var anklaget for at ville myrde Kurt Westergaard – og ham, der har lagt navn til “tuneserloven”.

Chafra er glad for, at han har Højesterets ord for, at han ikke kan varetægtsfængsles, men mener ikke, det er nok; han er uskyldig, og han vil renses.

I Information læser vi bl.a.:

-Jeg blev meget glad og lettet efter Højesterets afgørelse. Vi er bare ikke færdige endnu, for jeg er ikke frikendt, og politikerne siger stadig om mig i fjernsynet, at jeg er terrorist – hvorfor aner jeg ikke. …

Ligesom mange andre muslimer blev han rasende, da Muhammedtegningerne kom frem.

“Men Kurt Westergaard er bare en gammel mand, og han har kun begået en enkelt fejl,” siger han. Slim Chafra har tidligere bedt PET om lov til at mødes med Kurt Westergaard og forklare ham, at han ikke ‘behøver være bange for ham’. Men det vil PET ikke tillade.

I dag er dansk-marokkaneren på fri fod, mens Karim skrev under på at rejse ud af Danmark og aldrig vende tilbage igen. Karim er ikke i Tunesien, men i et andet arabisk land, som Slim Chafra ikke vil oplyse.

“[Dansk-marokkaneren] blev løsladt allerede 5-6 timer efter anholdelsen, fordi han har dansk pas. Det er lidt mærkeligt, for hvis de tror, han er farlig, hvorfor må han så gå frit rundt?,” spørger Slim Chafra.

Læs bare det hele – hvis der stadig er noget tilbage af det danske retssamfund, får Chafra lov til at føre sag med krav om at blive renset og få lov til at blive i landet samt en klækkelig  erstatning for den behandling, han hidtil er blevet udsat for af vort totalitære terror- og PET-system.

Link: ‘De har en lov med mit navn på’

Stop usmagelig tvang mod indvandrerforældre

Vi har modtaget denne pressemeddelelse fra Netværket Sorte Får om socialdemokraternes seneste tvangsudspil:

I en udtalelse til Ritzau, citeret i Politiken, foreslår socialdemokratiets Ole Hækkerup, som en del af socialdemokraternes ”ghettoudspil”, at indvandrerforældre der ikke har styr på deres egne børn skal tvinges på skolebænken for at lære hvordan man opdrager børn i Danmark, og at det skal have økonomiske konsekvenser, såfremt forældrene ikke vil deltage.

Det fremgår af samme artikel at kommunernes sociale afdelinger samtidig bugner af sager om børn af etnisk danske forældre, der har de samme adfærdsproblemer som børn af forældre med udenlandsk baggrund.

Jeg skal som følge af det meget underlige forslag på vegne af netværket Sorte Får anmode om at få besvaret nogle spørgsmål.

Hvorfor så den forskel på folk Ole Hækkerup? Hvorfor skal alle ikke behandles ens? Hvorfor skal minoritetsgruppen af forældre, som forældre i Danmark med udenlandsk baggrund jo er, negativt forskelsbehandles? Koster det for mange stemmer at svinge pisken over de etniske danskere?

For folk på starthjælp er det åbenbart tøjet du vil trække af dem – for der er jo stort set ingen penge at trække.

Kære Ole Hækkerup: Du udtaler, at ”uden en her og nu indsats, der får forældrene til at tage ansvar, ender vi med et fuldstændigt etnisk opdelt Danmark”. Jamen det er jo netop dig, der som ordfører for dette forslag står i spidsen for en etnisk opdeling af Danmark – værre end den der er i forvejen. Du påfører gruppen af forældre med udenlandsk baggrund en sanktion som ikke skal ramme den etnisk danske gruppe af forældre. Det er grov forfølgelse af en minoritetsgruppe i Danmark, og det tager vi helt naturligt kraftigt afstand fra i netværket Sorte Får.

Hvis det virkelig er alt hvad du kan bidrage med til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, så lad en anden få pladsen i udvalget. Ærgerligt at man skal være medlem af Folketinget for at sidde i udvalget, for ellers kunne du give mig pladsen – jeg er selv medlem af Socialdemokratiet, men har i modsætning til dig en tankegang der harmonerer med sunde socialdemokratiske principper, og jeg skal garantere dig for at der er mange der tænker ligesom jeg, og jeg tør godt love dig for at den kurs du og andre har udstukket for partiet skal blive konfronteret ved enhver lejlighed fremover – både i selve partiet og gennem netværket Sorte Får.

Jeg er sikker på at dette fuldstændig vanvittige forslag har vakt stor jubel hos Dansk Folkeparti, men efter jublen måske også en anelse bekymring over at Socialdemokratiet i højere og højere grad helt åbenlyst er begyndt at bejle til DF’s vælgere. Om det er en god ide? Prøv at kigge på socialdemokraternes historisk lave vælgertilslutning der illustrerer meget tydeligt at fravalg sker oftere end tilvalg. Kom nu tilbage i kampen for et anstændigt Danmark!

Ras Anbessa, Netværket Sorte Får