Liberal Alliance, DF og V vil lade syge indvandrere uden forsikring dø på gaden uden behandling

Så fik man her søndag morgen,  en kraftig forsmag på hvad en kommende VKO-regering med støtte af Liberal Alliance vil være for en størrelse. LA har med støtte fra Venstre og DF foreslået at indvandrere i Danmark ikke skal kunne få lægehjælp uden at betale for det. Fattige indvandrer og også dem med mellemindkomst vil altså ikke blive behandlet – hverken akut eller medicinsk.

En sygeforsikring vil koste 3-10.000 kroner månedligt, hvis man tager amerikanske priser som vejledende – næppe noget almindelige folk vil have råd til, og konsekvensen vil altså være et flertal af indvandrere i Danmark vil blive efterladt blødende og døende ved fx trafikuheld og nægtet adgang på skadestuer. Gravide indvandrer vil skulle føde uden hjælp, syge indvandrerbørn dø uden behandling osv. Ingen forsikring er lig med lukket adgang til sundhedssystemet. Almindelige danskere ville skulle huske at have det gule sygesikring på sig, når det bliver kørt ned, for at være sikker på ikke blive efterladt osv.
Liberal Alliance, V og DF vil forsøge at dæmme op for den slags dårlige PR-eksempler ved  at kræve at indvandrer og familiesammenførte skal tegne en privat forsikring når de kommer til landet. Dette vil med et slag stoppe ca. 90% af indvandringen til Danmark (5-60% skat + 10.000 kr i forsikring?) og samtidigt starte en massiv illegal indvandring fra både vestlige og ikke-vestlige lande. Det vil være disse illegale indvandrer der vil skulle efterlades på gaden blødende, hvis pengepungen er for let.

Til gengæld vil forsikringsselskaberne tjene en usandsynligt masse penge, og mon ikke forslaget vil blive fulgt op af en god slat kampagnekroner fra forsikringsselskaberne til de tre partier?

Dette er ikke en fjern vision og et skrækbillede af et amerikaniseret fremtid. Dette er et aktuelt politisk forslag i Danmark anno 2010 støttet af ca. 80 mandater. Velbekomme.

Liberalismens sande ansigt – fattigdom, hjemløshed og sult

Peter Nedergaard, professor i økonomi ved Københavns Universitet, skriver på sin JP-blog om en nylig undersøgelse fra CEPOS, der konkluderer, at visse typer indvandrere økonomisk set er en “netto-gevinst” for landet, mens andre er en “netto-udgift”.

Jeg har ikke læst undersøgelsen og kan derfor ikke kommentere dens konklusioner, men jeg vil gerne opponere mod hele forestillingen om, at gøre menneskers værdi op i, om de giver et positivt eller negativt bidrag til “samfundshusholdningen”, et af de mest småligt-nærige udtryk man overhovedet kan forestille sig.

Peter Nedergaard går dog et stykke videre end at citere undersøgelsens konklusioner, han drager den konklusion, at velfærdssamfundets goder herefter må tilhøre dem, der har gjort sig fortjent til dem:

Beregningerne kalder på, at man indfører et optjeningselement i de offentlige ydelser. Det betyder, at man ikke uden videre kan forvente at få kontanthjælp, starthjælp, pension, førtidspension osv., før man selv har gennem en årrække har demonstreret, at man er villig til at yde noget til andre i det danske samfund. Det ville i virkeligheden være at genindføre det gamle slogan fra arbejderbevægelsen barndom: Gør først din pligt og kræv derefter din ret. Først gør man sin pligt for fællesskabet, før man kræver, at fællesskabet skal yde én en hjælpende hånd til gengæld. Et sådant optjeningselement i de offentlige ydelser ville samtidig gøre, at danske offentlige ydelser blev udbetalt på samme måde som i de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med.

For det første er jeg ikke helt klar over, hvilken planet Peter Nedergaard har boet på de sidste år – for eksempel kan man faktisk kun få pension i hvert fald i skikkelse af folkepension, hvis man har boet et ganske betydeligt antal år i Danmark.

Ah, men det kunne jo være, at nogen havde boet her et sådant betragteligt antal år, men ikke har haft arbejde i alle disse år, og derfor ikke havde “bidraget” nok til i Nedergaards øjne at gøre sig fortjent til folkepension. Alternativet? Ja, de kan vel blive posedamer, kan de …

Tilsvarende lader økonomi-professoren ikke til at være klar over, at princippet i ydelser som kontanthjælp og starthjælp er, at de er trangsbestemte. Det har at gøre med en forestilling om, at vi har et solidarisk samfund, hvor vi ikke ønsker at se nogen sulte eller på anden måde lide nød, hvorfor vi som en selvfølge sørger for at have en dækning, en slags samfundets laveste underligger, hvor alle som en selvfølge (i teorien) er sikret mad i munden og en bolig af en vis standard.

Det er dette princip, Nedergaard vil bryde med for folk som ikke “gennem en årrække har demonstreret, at man er villig til at yde noget til andre i det danske samfund”, for eksempel folk, som har været så uheldige ikke at kunne finde arbejde. Konsekvensen for de, der falder igennem dette net og ikke længere kan betale deres husleje, er hjemløshed og sult.

Konsekvensen for samfundet som helhed er, hvis den økonomiske krise bliver ved med at stramme til, et samfund med overfyldte boliger og en underklasse uden arbejde, uden velfærdsydelser og dermed uden mad og boliger, henvist til underbeskæftigelse og indkvartering i teltbyer, skurvogne og ventilationsriste. En tilbagevenden til det 19. århundrede, bortset fra, at forringelsen af folkesundheden og den øgede usikkerhed og kriminalitet formentlig ville gøre hele eksperimentet dyrere end de velfærdsydelser, vi kender i dag.

Herimod må hele pointen med et velfærdssamfund først som sidst være solidaritet: Vi skal alle sammen være her, og det er vigtigere, at ingen sulter og er hjemløse, end at de velhavende har råd til den største ville og den nyeste bil. Og hvis vi skal holde fast i det, er vi nødt til at komme ud over det forkvaklede menneskesyn, hvor et menneskes værdi gøres op i dets økonomiske “værd”. Der er andet i livet end politik, som Rune Engelbreth Larsen af og til siger, men der er sandelig også andet i livet end økonomi og penge.

Link: … der forklarer, hvorfor velfærdsstaten skal afskaffes for dem, der har brug for den

Skattekommisionen – de fattige skal betale for skattelettelser til de rige

Skattekommisonen er er nu efter lang tids tænken og forskning kommet frem til den konklusion den var bestilt til at lave. De rige skal have skattelettelser – de fattige skal betale. Overraskelsen er vist til at overse.

Nyhedsmedierne er af uransagelige årsager hoppet på limpinden – det svømmer med oversigter der viser at alle danske borgere kommer til at vinde på reformen – hvilket jo er fantastisk, da reformen er fuldt finanseret. Det vil sige at når der er en borger der vinder én krone på reformen, så er der en anden der taber én krone. Så denne oversigt fra epn.dk kan da kun undre (link).

Et eller andet sted er der altså en masse mennesker der kommer til at tabe på reformen – i epn-oversigten skal man ikke være et økonomisk geni for at regne ud hvem der kommer til at tabe – og det bliver naturligvis manden på gulvet. Pensionister og SU-studerende kommer til at betale for at direktøren i Gentofte får en større bil og kan slappe lidt mere af.

Hele baggrunden fra skattekommisonen er naturligvis forfejlet – folk arbejder ikke mere hvis de får skattelettelser – de arbejder naturligvis mindre. Hvis man tjener mere ved samme arbejde, så bruger man sin tid på andet end at arbejde.

Lad os håbe nyhedsmedierne vågner op inden S og SF hopper på limpinden og afskaffer velfærdsstaten baseret på forkerte beregninger.

Link til tema om skattekommisonen

Karen Jespersen træder i karakter – hjemløse dør af kulde

Det er hårdt at være hjemløs i denne søde juletid. Kulden bider ekstra hårdt, og det må betegnes som decideret usundt at sove udenfor i vinterkulde, storm- og regnvejr uden udsigt til at komme ind og få et bad og få tørret sit tøj.

Så er det jo godt, at der i det mindste er herberger og varmestuer, hvor man kan komme ind og få en kop kaffe, en bid brød og måske et bad og en overnatning. Hvilket rejser spørgsmålet: Er en hjemløs altid velkommen på sådan en varmestue?

Det lidt overraskende svar er. Nej, ikke hvis vedkommende er østeuropæer! Siden grænserne blev åbnet er bl.a. nogle få meget fattige polakker søgt til København, hvor de nu lever som hjemløse. Dette har fået “velfærdsminister” Karen Jespersen til at træde i karakter: Ethvert herberg og enhver varmestue, der vover at skænke så meget som en kop kaffe for en hjemøs østeuropæer, vil omgående blive frataget hele sin offentlige støtte.

Mere i Dagbladet Arbejderen:

– Østeuropæerne har ikke ret til at modtage nogen som helst form for sociale ydelser i Danmark lige med undtagelse af helt akut lægehjælp. Men vi kan ikke bare lade mennesker ligge og dø i vores gader. Der er en moralsk grænse, siger Jacob Ørum fra Missionen blandt Hjemløse til Arbejderen.

Sammen med organisationer som Projekt Udenfor og Kofoeds Kælder, tog Missionen blandt Hjemløse sidste uge initiativ til at åbne et nødherberg for de østeuropæiske hjemløse på Nørrebro.

Herberget bliver drevet som selvstændig forening, og udelukkende for private penge og med frivillig arbejdskraft, da organisationerne ellers risikerer at miste deres statslige tilskud.

– Sidste jul sendte Velfærdsministeriet et brev til kommuner og regioner, der gjorde det meget klart, at det ville blive konsekvensen, fortæller Jacob Ørum.

Sidste år frøs to polakker ihjel i Københavns gader. Skal vi antage, at Karen Jespersen nu har to hak i sit skrivebord? Særligt humant er det i hvert fald ikke.

Via VHS.