Skattekommisionen – de fattige skal betale for skattelettelser til de rige

Skattekommisonen er er nu efter lang tids tænken og forskning kommet frem til den konklusion den var bestilt til at lave. De rige skal have skattelettelser – de fattige skal betale. Overraskelsen er vist til at overse.

Nyhedsmedierne er af uransagelige årsager hoppet på limpinden – det svømmer med oversigter der viser at alle danske borgere kommer til at vinde på reformen – hvilket jo er fantastisk, da reformen er fuldt finanseret. Det vil sige at når der er en borger der vinder én krone på reformen, så er der en anden der taber én krone. Så denne oversigt fra epn.dk kan da kun undre (link).

Et eller andet sted er der altså en masse mennesker der kommer til at tabe på reformen – i epn-oversigten skal man ikke være et økonomisk geni for at regne ud hvem der kommer til at tabe – og det bliver naturligvis manden på gulvet. Pensionister og SU-studerende kommer til at betale for at direktøren i Gentofte får en større bil og kan slappe lidt mere af.

Hele baggrunden fra skattekommisonen er naturligvis forfejlet – folk arbejder ikke mere hvis de får skattelettelser – de arbejder naturligvis mindre. Hvis man tjener mere ved samme arbejde, så bruger man sin tid på andet end at arbejde.

Lad os håbe nyhedsmedierne vågner op inden S og SF hopper på limpinden og afskaffer velfærdsstaten baseret på forkerte beregninger.

Link til tema om skattekommisonen

15 thoughts on “Skattekommisionen – de fattige skal betale for skattelettelser til de rige”

 1. Det er utroligt, at man kan falde for så en åbenlys løgn om, at det kommer os alle til gode, når det samtidig skal være fuldt financieret. Og hvis det er de rige, der får de tydeligste lettelser, er det også rimelig oplagt at gætte på, hvem det er, der kommer til at betale dem.

  Jeg er ikke mindst rystet over, at SU-modtagerne skal straffes. Da jeg studerede, havde jeg bestemt ikke tid til at arbejde ved siden af studierne, bortset fra i mine ferier. Da jeg fik job og nåede frem til ferien, var det således min første ferie i 10 år.

  Hvad hvis den studerende ikke har tid til at få et job? Hvad hvis der ikke er job til den studerende? Skal vedkommende så ud og låne i en bank, der næppe er specielt villig til at låne penge ud til folk, der hverken har indkomst eller arbejde?

 2. Ja, og hvad blev der af det her med, at Danmark er et uddannelsesland og know-how er fremtiden og vi skal konkurrere på vor forskning osv. osv. osv. …

  Det er da ikke den rigtige vej at skære ned på SU’en.

 3. Enig i, at det er et uambitiøst forslag til en skattereform. Og så er det rigtignok især virksomhederne som skal betale -- og så os alle via “grønne” afgifter og så skal boligejerne betale. Det burde være mere end muligt at finde penge på de gigantiske budgetter -- en gennemgang af alle udgiftsposter -- så vi kunne få de reelle skattelettelser der er brug for.

  Og så tager du (nok engang) fejl -- skattelettelser giver mere arbejdsudbud og dermed større skatteindtægter og større velstand. Dette er dog ikke regnet ind i forslaget. Men alle andre steder (såsom Sverige) hvor man har gjort det samme har det givet den effekt. Økonomi er ikke et nulsumsspil.

  Din påstand om, at folk arbejder mindre, hvis de får lov til at beholde mere til sig selv er noget vrøvl. De tilfælde hvor det sker meget mere end opvejes af de tilfælde hvor folk vil arbejde mere. Det siger ikke bare teorien, det viser også empirien.

 4. jakob:
  1. Som DI og andre virksomheder siger, så er den eneste konsekvens af en afgiftstigning på deres produkter at den almindelige dansker skal betale mere for det han køber. Det påvirker selvfølgelig den fattigste del af danskerne mest -- ergo endnu en ekstraskat på de fattige -- fordelt til skattelettelser til de rige.
  Der er *ikke* brug for skattelettelser. Der er brug for en udvidelse af arbejdsstyrken. Den kan fås på mange måder -- øget indvandring, bedre fleksjobsmuligheder, større indsats mod sygdom og stress -- alle giver meget større arbejdsudbud -- og mening, end én skattelettelse til de rigeste. Skattekommisonens forslag er jo også blevet implementeret i de sidste 8 år i USA -- og huhej hvor det gik, hva Jakob? Øget velstand fik de da et stykke tid..
  Empirien viser i øvrigt at at danskerne vil bruge en skattelettelse til at slappe mere af og arbejde mindre. Så…

 5. @Allan

  1. Jeg synes bestemt ikke det er en god idé at foringe virksomhedernes konkurrenceevne ved at bebyrde dem med flere afgifter og omkostinger. Tilgengæld kan de opnå en fordel ved, at deres ansatte ikke er så hårdt beskattede, hvilket de nok vil nyde lidt godt af mht. til lønudgifterne.

  2. Der er i den grad behov for skattelettelser. Vi har verdens højeste skattetryk. Det skræmmer højtlønnede væk -- dem som betaler meget i skat. De høje skatter (især topskatten) er rendyrket misundelsesskat og ligemageri -- som kun gør os alle fattigere (men mere “lige”).

  3. Du foreslår udvidelse af arbejdsstyrken via indvanding. Det vil jeg ikke afvise kan komme på tale f.eks. via greencard-ordninger. Men at gentage (fortsætte) indvandringen fra kulturfjerne (primært muslimske) lande, vil være intet mindre end en katastrofe og rendyrket idioti. Det forholder sig jo sådan, at de indvandrere (gennemsnitsbetragtning) fra muslimske lande netop ikke tilfører Danmark arbejdskraft -- men dræner Danmark for arbejdskraft! De er ganske enkelt en underskudsforretning -- som betyder, at danskerne skal arbejde MERE for at finansiere deres ophold her i landet.

  4. Det kommer vist for langt ud at inddrage USAs økonomiske situation og årsagerne i denne diskussion og sammenligningen er absolut ikke særlig god.

  5. Empirien siger bestemt ikke, at folk vil bruge skattelettelser (gennemsnitsbetragtning) til at slappe mere af; tværtimod. Vi står i en situation hvor f.eks. en sygeplejeske ofte ikke gider arbejder mere fordi hun bliver slået i hovedet af en 63% marginalskat for hver ekstra krone hun tjener. Det er ganske enkelt ikke hensigtsmæssigt. Læs f.eks. RockwoolFonden som har regnet på det -- staten får flere indtægter end de mister, hvis man fjerner topskatten. Og se på et land som Sverige, hvor man rent faktisk sænkede marginalskatten og det har givet det helt forventelige resultat; folk arbejder mere, alle bliver rigere. Men ja, måske ikke mere lige -- men er lighed virkelig så vigtigt? Jeg mister intet af, at Mærsk er meget rigere end jeg. Snarere tværtimod. Og tænk sig Allan, hvis nogle vil bruge den større økonomiske frihed til at slappe mere af og værdsætte andre dele af livet -- så for min skyld gerne! Frihed er fedt! Men empirien viser ganske enkelt, at flere arbejder mere end nogle få der vil arbejde mindre, så nettoresultatet bliver mere arbejde, et rigere land.

 6. 1. hvis firmaerne blot læsser prisen over på forbrugerne, så taber de fattigste. Det burde skattekommisionen regne med ind, så folk ikke bliver snydt
  2. Nej og Nej -- Danmark har én af verdenens mest veluddannede befolkninger, og de render ingen vegne. Måske skræmmer skatteprocenten, men så må man jo informere om alle de gratis glæder. Alene sundhedsforsikring og gratis uddannelse burde få ihvertfald amerikanere til at stå i kø
  3. Jeg gider ikke diskutere indvandring i denne tråd. Racismen holder ganske vist masser af relevant arbejdskraft ude af Danmark, men da muslimforskrækkelsen har erstattet fornuften hos også dig -- så lad os blot konstatere at denne vej er lukket.
  4. Syntes da du og andre på højrefløjen mangler at påvise hvorledes de mange skattelettelser til de højtlønnede i USA, fik økonomien til at boome?
  5. Din fiktive sygeplejerske eksistere ikke. Virkelighedens sygeplejerske har 1.8 barn og har kronisk dårlig samvittighed, og vil derfor naturligvis tage fri for at være mere sammen med sit barn. Jeg beklager at dette ikke passer ind i de økonomiske teorier, men det viser de fleste meningsmålinger.
  Og hvis folk bruger skattelettelserne til at slappe mere af og arbejde mindre -- så har man jo ikke løst manglen på arbejdskraft, men blot gjort det endnu værre -- flot!

 7. Kære Allan

  1. Øgede omkostninger for virksomheder går ikke ud over ‘fattige’ i højere grad end ‘rige’. Men som jeg skriver er jeg imod at bebyrde virksomhederne med øgede udgifter som forringer deres konkurrenceevne.

  2. Jeg kender personligt flere som arbejder, har arbejdet i lande som England, USA, Schweiz, bl.a. grundet den øgede frihed det giver pga. man ikke bliver flået som i Danmark, og tanken er bestemt heller ikke fjern for mig selv. Fakta er, at vi har udvandring når det gælder højtuddannede, folk der genererer stor værditilvækst, og tilvandring af lavtuddannede der koster eller genererer lille værditilvækst.

  Men amerikanerne står jo ikke i kø for at komme til Danmark, vel? Derimod står millioner i kø for at komme til USA. Både lavtuddannede som vil arbejde hårdt og højtuddannede, der har fantastiske muligheder i USA.

  3. Hvilken relevant arbejdskraft det er du påstår holdes ude pga. en påstået ‘racisme’ tror jeg du får meget svært ved at underbygge.

  Forhold dig nu til realiteterne. Vi har en gigantisk arbejdsløshed blandt de muslimske indvandrere vi allerede har i landet. Det skyldes dem selv og en system der supporterer ikke selv at tage ansvar for eget liv.

  Forhold dig til, at udfra en gennemsnitsbetragtning er indvandrere fra kulturfjerne muslimske lande en underskudsforretning for Danmark og har været det i årtier. Danskerne skal kort sagt arbejde MERE for at finansiere disse personernes ophold her i landet. At importere FLERE der er en byrde for landet er topmålet af idioti -- og giver den modsatte effekt mht. at skaffe arbejdskraft, da denne indvandring KOSTER arbejdskraft.

  4. Skattelettelser i USA har i den grad virket mht. at skabe vækst og velstand. Husk tilbage til recessionstiderne i 1970ernes USA, hvor marginalskatterne lå over 70%.

  5. Naturligvis eksisterer ‘min sygeplejske’. Jeg tror simpelthen ikke på, at du kender de økonomiske teorier angående disse forhold ej heller de empiriske beviser, der viser at jeg har ret.

  Og så må jeg gentage, at hvis nogen vil bruge den øgede frihed til at have mere tid med sine børn, så synes jeg også det er herligt. Typisk vil dette være i bestemte perioder af ens liv. Det ændrer ikke ved, at den samfundsmæssige effekt er, at flere vil arbejde mere, hvilket er godt for alle.

 8. kære jakob:
  1. Jo -- da fattige bruger størstedelen af deres indkomst på fornødenheder har de ikke som rige mulighed for at prioritere og skære ned på luksusvarer. Derfor slår prisstigninger naturligvis langt kraftigere i denne gruppe. De er også tættere på fallit og tvangsauktioner. Og har ikke en opsparing de kan tære på. Det burde være soleklart og jeg syntes dine argumenter er mere retoriske end reele.
  2. Eftersom Danmark har en langt højere procentdel af højtuddannede end mange andre lande, har vi naturligvis en nettoeksport af højtuddannede. Og hvis er så naiv at man tror man kan leve uden sygesikring, pension og socialt sikkerhedsnet, skal man da være fri til at rejse fx til USA. God tur. Jeg tror i øvrigt at et varmere klima er langt mere tiltrækkende end lavere skatter.
  3. Igen -- jeg gider ikke ind i en diskussion om religion. Det har intet med arbejdskraft at gøre. Faktum er at rigtig mange tilflyttere med en anden hudfarve ikke syntes det er fedt at bo i Danmark -- jeg kender personligt en del der føler sig ilde behandlet. Rent faktisk flytter en del til USA, da de ved at alle bliver behandlet lige der. Din tankegang omkring mennesker som en “underskudsforretning” er økonomisk tankegang når det er værst. Det niveau syntes jeg vi skal holde os fra.
  4. Ja for satan, det kører jo bare med væksten i USA -- en halv million arbejdsløse på en måned -- det må være pga skattelettelserne at der bliver knoklet sådan derovre.
  5. Jeg kender udmærket de naive økonomiske teorier der tror at hvis man giver skattelettelser til de rige, så får man en trickle-down effekt. Den er blevet særdeles grundigt modbevist i USA de sidste 8 år -- ikke skyggen af “trickle-down” effekt -- skattelettelser til de rige er godt for de rige -- ingen andre.
  Jeg er glad for at du tror din sygeplejerske eksisterer. Det kan vi jo så håbe på.

 9. Kære Allan

  1. Det har ikke noget at gøre med om det er luksusvarer eller ej man forbruger. Hvis det har noget med noget at gøre handler det om opsparingsfrekvensen.

  Men jeg synes det er en dårlig ide at forringe virksomhedernes konkurrence ved at overbebyrde dem med flere omkostninger. Rigtige skattelettelser er hvad der er brug for.

  2. Men det passer jo ikke, at Danmark har en højere procentdel højtuddannede end mange andre lande. Se er, hvor Danmark er på en #34 plads mht. videregående uddannelse per capita

  http://www.nationmaster.com/graph/edu_edu_enr_by_lev_ter_lev_percap-enrolment-level-tertiary-per-capita#definition

  USA ligger forresten nummer 4 efter Libyen, Sydkorea og Macao.

  USA med 57 per 1000 og Danmark med 37.

  USA ligger #1 hvad angår gennemsnits år i skole med 12 år i gennemsnit. Her ligger Danmark #11 med 9,7 år:

  http://www.nationmaster.com/graph/edu_ave_yea_of_sch_of_adu-education-average-years-schooling-adults

  Man får ganske enkelt mere ud af at uddanne sig i USA -- derfor er der flere der gør det. USA tiltrækker sågar højtuddannede fra Danmark, selvom vi uddanner langt færre.

  Erkender du, at dit argument var fejlagtigt?

  3. Jeg diskuterer ikke religion. Jeg diskuterer kultur og kulturel baggage og dennes indflydelse.

  Det er meget muligt du ikke vil diskutere det. Men det ændrer ikke på virkeligheden. Der er en gigantisk arbejdsløshed blandt indvandrere fra disse ikke-vestlige lande. De KOSTER mere end de genererer. Hvis der indvandrer flere af den kategori af indvandrere vil det have den effekt, at det suger arbejdskraft ud af Danmark (gør os alle fattigere) fremfår tilføjer arbejdskraft. Forstår du det?

  Naturligvis må vi diskutere den virkelighed, når vi diskuterer om indvandring er løsning på arbejdskraftmangel! Det er da logik for burhøns, Allan.

  Og så går jeg slet ikke ind på at diskutere alle de andre negative resultater af den hovedløse indvandring såsom gigantisk stigning i kriminalitet, grov vold, voldtægt, pres på almindelige frihedværdier, frygt blandt jødiske danskere når horder står og råber på, at alle jøder skal dræbes og deslige.

  4. Der er alvorlige problemer i USA i øjeblikket -- men på et højt niveau. Hvis du tror de skyldes skattelettelser er du fuldkommen på vildspor.

  Hvis f.eks. Sverige var en amerikansk stat ville den være den fattigste i USA og svenskerne ville være fattigere end de fattigste grupper i USA (sorte og hispanics). Siden f.eks. 70erne er dette gab vokset og amerikanerne er blevet mere rigere end f.eks. svenskerne.

  5. Der i den grad meget at opnår i Danmark, hvor vi har verdens højeste skattetryk (en skamfuld position). Hvis det er godt for “de rige” men hvis “de fattige” ikke mister noget, er det så forkert at gøre det? For så er det jo bare ligemageri, hvor nogle skal holdes nede for at alle skal være “lige”.

  Min sygeplejeske eksisterer naturligvis. Sygeplejesker ligger omkring punktet for at betale topskat, og såfremt de har frihed og ikke er bundet af rigide fagforeningsbegrænsninger, så vil der uden tvivl være nogle som vil være meget mere motiverede til at arbejde ekstra, hvis de får lov til at beholde f.eks. 50-60% af det de tjener i stedet for kun 37%.

  Og så må jeg igen henvise til, at det er bevist, f.eks. i forbindelse med Sveriges sænkning af marginalskatterne.

  6. Jeg går forresten ud fra, at du i disse dage med recession og kursfald mv. går og sprutter af glæde -- for ligheden stiger i disse dage!

 10. Hmm..jakob -- jeg tror næppe vi kommer meget længere. Jeg vil dog lige fortælle at mange økonomer har konkluderet at finanskrisen tog sit udgangspunkt i at andelen af arbejdsfrie indtægter (fx aktieindtægter og spekulationsindtægter) var steget til et alt for højt niveau, i forhold til arbejdsindkomst, der I USA ikke er steget de sidste 8 år. Det er den slags konsekvenser høje skattelettelser til de rigeste har -- færre penge til lav- og middelklassen, medfører flere til de rige, som benytter deres penge til at spekulere. Den slags samfund er ustabile. Og derfor den nuværende krise

  Ang. alt dit bavl du startede med “Jeg diskuterer ikke religion. Jeg diskuterer kultur og kulturel baggage og dennes indflydelse.” -- så er jeg inderligt uening -- og iøvrigt skrev du jo Islam(en religion -- ikke en kultur= i dine forrige indlæg, så formoder du blot føler dig presset og nu forsøger at trække i land.

  Jeg syntes naturligvis krisen er trist -- men naturligvis en logisk konsekvens af den borgerlige regerings politik de sidste 8 år -- så der er da lidt “hvad sagde jeg!” fryd over det -- det indrømmer jeg gerne. Men i overvejende grad er der en udstrakt bekymring for de fattigste i Danmark.

 11. Allan,

  det er vist ønsketænkning fra din side, at jeg skulle være i færd med at prøve at trække i land. Jeg skriver ganske tydeligt hvad jeg mener -- og argumenterer grundigt for det. Du forholder dig derimod ikke til det. Du forholder dig ikke engang til de uddannelsesstatistikker jeg fandt frem som klart modbeviser dine forudsætninger for det du skriver. Og nok også gør op med en del af dine fordomme omkring USAs uddannelsessyten vs det danske og det efterfølgende resultat af, hvor mange der tager en lang uddannelse.

  Det lyder virkelig som om du ikke har forstået baggrunden for den nuværende krise, men jeg medgiver at det også er kompliceret og jeg vil heller ikke påstå at jeg har de vise sten desangående. Men det du skriver er i hvert fald noget vrøvl og at beskylde regeringens politik for krisen er i al væsentlighed rendyrket vås.

  Det er altid noget, at du erkender, at du i disse dage går og fryder dig over den økonomiske krise, at det går dårligt for mange mennesker. Det siger lidt om hvor sympatisk du og din ideologi i virkeligheden er.

 12. som jeg skriver så skriver du først islam -- så skriver du at du ikke snakker om religion -- selv statsministeren har svært ved at trække i land så hurtigt som dig.
  Jeg skriver ikke kun om USA -- men om alle andre lande -- og der er danskerne relativt veluddannede ifht -- ikke sandt?
  Naturligvis er det regierings politik der er skyld i finanskrisen. Se bare på Roskilde bank og det manglende tilsyn. Se bare på de manglende krav til bankernes solvens, og de horrible bankdirektørlønninger, der uden regulering medførte at direktørerne blev belønnet for at låne penge ud til dårlige betalere osv osv osv. Naturligvis er det regeringens skyld! Hvem ellers?

 13. Det ligner et udpræget eksempel på manglende evne til at debattere og modargumentere, at min sidste kommentar stadig står som “awaiting moderation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.