Bør man sammenligne Dansk Folkeparti med nazister?

Spørgsmålet, som også Carsten Agger har relateret til er naturligvis interessant. DF sammenligner jo jævnligt muslimer og politiske modstandere med nazister, men tilsyneladende kan man ikke sammenligne den anden vej.

Pia Kjærsgaard tager afstand fra at sammenligne DF med nazister – hun udtaler

“Villy Søvndal siger, at SF ikke dæmoniserer deres modstandere. Alligevel er flere af deres folketingsmedlemmer medlem af den her Facebookgruppe. Det er så langt ude. Det beviser bare, at det er spin og taktik, når SF siger, at de ikke har noget imod Dansk Folkeparti. Det her er så ondsindet og usmageligt fra et parti, der gerne vil i regeringen.” link

Man må dermed også formode at hun mener Søren Espersen og Søren Krarup er ondsindede og usmagelige? Et udsagn man næsten ikke kan være uenig med. Men lidt besynderligt at Pia Kjærsgaard tager afstand fra ledelsen af sit eget parti?

Måske slår sammenligningen med nazismen blot hårdere når den rammer Dansk Folkeparti – Ole Sohn trækker på skuldrene af sammenligningen, men DF går til domstolene hvis det bliver hævdet at Morten Messerschmidt har heilet i Tivoli.

Det kunne tyde på at ledelsen af Dansk Folkeparti – der jævnligt benægter folkemord på muslimer i Kosovo, sammenligner fremmede med gnavere, gerne vil slække på menneskerettighederne og generelt hetzer muslimer, udmærket er klar over at det er en ganske præcis sammenligning?

Her fra skal det lyde en opfordring til de politiske modstandere af DF til at kalde en spade en spade og ikke være bange for at sammenligne Dansk Folkeparti med nazismen. For der er klare træk af nazisme i Dansk Folkepartis ideologi.

Danmarks Løver, danske medier og Dansk Folkeparti

I anledning af, at medierne anført af Dansk Folkeparti nu går i selvsving over nogle få karikaturtegninger på Danmarks Løvers Facebook-gruppe, har Løvernes initiativtagere Rune Engelbreth Larsen og Flemming Chr. Nielsen udsendt en pressemeddelelse for at sætte tingene på plads:

Danmarks Løver tager afstand fra nazi-hån af DF

Danmarks Løver er et løst netværk uden anden fælles platform end hjemmesiden Loever.dk og en kronik, som initiativtagerne offentliggjorde i Politiken i august 2009 (http://www.loever.dk/manifest.php).

Facebook-gruppen, der opstod efter kronikkens offentliggørelse, har over 32.000 støtter, og initiativtagerne til Loever.dk er ikke ansvarlige for eller kan tages til indtægt for, at en lille håndfuld støtter på Facebook-gruppen i nogle få tegninger har fremstillet Dansk Folkeparti på så hånlig, spottende, latterliggørende, usaglig og fejlagtig vis, at partiet ligestilles med nazisterne. Sådanne grovkornede karikaturer tager vi klart afstand fra.

Tegningerne er fjernet fra Facebook-gruppen. Den officielle hjemmeside for “Danmarks Løver” er:

http://www.loever.dk

Initiativtagere til Danmarks Løver
Flemming Chr. Nielsen og Rune Engelbreth Larsen

Læg hertil, som Engelbreth også gør opmærksom på, at disse karikaturer var aldeles ubetydelige i det store billede, som i disse år tegnes af Dansk Folkepartis dæmonisering af muslimer og politiske modstandere, og billedet er komplet. En række alt for ukritiske medier har endnu en gang rakt Dansk Folkeparti en hjælpende hånd ved at gå i selvsving over ingenting.

Og mere er der så vidt jeg selv som med-administrator i Facebook-gruppen kan se, ikke at sige om den sag.

Link: Overdreven hån, spot og latterliggørelse af hyklerisk DF

Dansk Folkeparti er Danmarks svar på USAs republikanere

Jesper Langballes nylige udfald mod homoseksuelle gør det klart endnu engang. Dansk Folkeparti har et klart værdifællesskab med republikanerne i USA. Lad os kort gennemgå nogle politikpunkter:

Skat og Økonomi: Både DF og Republikanere gør hævd på at forsvare den jævne borger – og hævder at ville have mere velfærd. Men de har omdefineret begrebet “velfærd” til at være en blanding af almisser til fattige(hhv. ældrechecken og madkuponer) og en rasende kapitalisme med skattelettelser til de allerrigeste. En politik der har medført øget ulighed både i USA og Danmark.

Indvandring: Begge partier er klart diskriminerende mod indvandrere, især muslimer. De kæmper en konstant værdikamp for at marginalisere og udstøde muslimer fra samfundet og forsøger at omskrive historien og gøre kristendommen til det unikke og positive ved samfundet.

Sexualitet: Begge partier kæmper for heterosexualiteten og foragter alt andet. Kampen mod homoseksualitet er ens for begge.

Sundhedspolitik: Begge partier har kæmpet for flere private sygehuse og har kæmpet for at bevare overpriser og tilskud fra det offentlige til det private system.

Udenrigspolitik: Begge partier støtter erobringskrige og besættelse af fremmede lande, så længe disse er muslimske. De går også ind for brug af tortur og drab på personer mistænkte for terror

Kulturpolitik: Fokus på støtte til nationalromantisk kultur og foragt for moderne kunst.

Faktisk er det svært at se forskellen på disse to partier – og dermed bør enhver snak om DF som et “midterparti” være lagt i graven.

Når du strammer garnet …

Netop som man troede, det nok ikke kunne blive ret meget være, drejer VKO-regeringen endnu en gang på strammeskruen i forhold til udlændinge her i landet.

Og hvorfor? Tydeligvis ikke som et forsøg på at løse nogen problemer, man faktisk har, men snarere som endnu et rent signal om, at “vi” gør noget ved “udlændingene”, så især Dansk Folkeparti kan blive ved med at profilere sig på marginaliseringen af “de fremmede” – en marginalisering, der sandt at sige har den ubehagelige konsekvens, at rigtige mennesker bliver ofre for rigtige indgreb.

Rune Engelbreth opsummerer de nye regler med beundringsværdig klarhed:

I dag må ægtefæller ikke have modtaget bistand i et år inden familiesammenføring, fremover må de ikke have modtaget det i tre år … Men hvad i alverden har ægteskab og familiesamhørighed at gøre med, om man er modtager af kontanthjælp eller ej?

Det er ene og alene et udtryk for kynisk brutalisering af én befolkningsgruppe – stramninger for stramningernes skyld for at fastholde magttaburetterne på Dansk Folkepartis nåde og unåde.

Fremover kan man så få point for at være i arbejde, beherske dansk og ‘vise interesse for det danske samfund’ … Det skal til gengæld muliggøre en hurtigere vej til permanent opholdstilladelse, der således kan ske på fire frem for syv år, hvilket er en betinget lempelse for nogle, der hopper på stedet, klapper i hænderne, messer rød grød med fløde og interesserer sig for det, som Fader Stat fortæller dem, at de skal interessere sig for. Goood vovse – du får dit kødben lidt hurtigere.

Men hvad nu, hvis man ikke kan få arbejde? Skal man så straffes yderligere, fordi man ikke har dansk stamtavle?

Den slags hensyn rager ikke DF og VK. Der er danskere med lige rettigheder, og der er u-danskere uden lige rettigheder, uanset om de har boet i årevis i landet. A-borgere og C-borgere.

Det er mere og mere trættende at skulle kommentere den slags tiltag. Hvorfor vil man stramme skruen yderligere? Som sagt, tydeligvis ikke for at løse nogen rigtige problemer – snarere udelukkende for at vise, at man kan. Og for at vise, at de her nederdrægtige udlændinge ikke skal glemme, at de er noget andet og mindre end os “danskere”.

Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet, lyder det i den gamle julesang – og det, man kvæler i det her tilfælde, er desværre al den frihed og mangfoldighed, der engang gjorde Danmark til et land, det var værd at leve i og være stolt af.

Dansk asylpolitik anno 2010

Amila Bosnae bringer et åbent brev fra advokat Helge Nørrung om en desværre kun alt for almindelig sag om en irakisk asylsøger. Læs det og bliv vred:

Karima kom til Danmark i 2002. Karima har været enke i mange år, idet hendes mand blev dræbt under Saddam Hussein. Karima har to børn, begge piger, der nu er i tyverne og begge er gift og har opholdstilladelse i Danmark. Døtrene har i alt fem børn, Karimas børnebørn. Karimas døtre var 2 og 3 år gamle, da deres far blev dræbt i Irak i 1982, og hun har været tæt på dem hele deres liv. Karima flygtede på grund af fortsat chikane under Saddam til Danmark og søgte både asyl og familiesammenføring, men fik afslag. Da FN’s flygtningeorganisation UNHCR siden 2004 har advaret imod returnering på grund af sikkerhedssituationen i Irak, følte Karima hun gjorde det rette ved at forblive i Danmark, trods afslagene. […]

Karima blev frihedsberøvet i Sandholm fængslet Ellebæk for få uger siden. Hun fik tirsdag den 23. februar kl. 11.30 at vide, at hun ville blive hentet kl. 15 samme dag for at blive sendt pr. fly til Irak. Det lykkedes hende at få kontakt med sin ene svigersøn, og begge døtre, en svigersøn og fire af børnebørnene nåede med nød og næppe at komme til Ellebæk og tage kortvarigt afsked med deres mor, svigermor og mormor, før hun blev kørt af sted. Hun er nu ankommet til Bagdad, som stadig af FN betegnes som sikkerhedsmæssigt så dårlig, at nationerne ikke bør returnere afviste dertil.. Det samme gælder Karimas hjemby Babylon.

Karimas svigersøn Ala oplyste via undertegnede Integrationsministeriet om, at han gerne ville ledsage sin svigermor, såfremt udvisningen skulle effektueres. Denne besked tilgik ministeriet over en uge før flyafgangen. Da han fik oplyst flyafgangen med få timers varsel, bad han om blot to dages udsættelse, så han kunne nå et arrangere det praktiske for at tage med. Dette blev nægtet ham af Integrationsministeriet, som et par timer før flyafgang blot henviste til, at han jo var velkommen til at rejse med. Men hans tid gik med sammen med undertegnede til at overbevise en meget uforstående fængselsfunktionær om, at børn og børnebørn burde have adgang til Ellebæk fængslet for at tage afsked med Karima. Et afskedsbesøg som hverken Kriminalforsorg eller Rigspoliti kunne drømme om at tage initiativ til at arrangere.

Der er mere, så hop endelig over til Amila og læs det hele.

Søren Espersens forbillede – Balkans Hitler – førte “hellig krig”

Radovan Karadzic – den tidligere leder af Serbien står efter en lille pause, igen tiltalt for etnisk udrenselse af 100.000 muslimer under krigen i ex-jugoslavien.

Et kort uddrag fra Wikipedia:

Later that same afternoon, 13 July 1995, executions were also conducted in the largest of four warehouses (farm sheds) owned by the Agricultural Cooperative in Kravica. Between 1,000 and 1,500 men had been captured in fields near Sandići and detained in Sandići Meadow. They were brought to Kravica, either by bus or on foot, the distance being approximately one kilometre. A witness recalls seeing around 200 men, stripped to the waist and with their hands in the air, being forced to run in the direction of Kravica.(..)

At around 18.00 hours, when the men were all being held in the warehouse, VRS soldiers threw in hand grenades and opened fire with various weapons, including rocket propelled grenades.(..)

Some victims were mutilated and killed with knives. The bodies were taken to Bratunac or simply dumped in the river that runs alongside the road. One witness states that this all took place on 14 July. There were three survivors of the mass murder in the farm sheds at Kravica.

Armed guards shot at the men who tried to climb out the windows to escape the massacre. When the shooting stopped, the shed was full of bodies. Another survivor, who was only slightly wounded, reports:
I was not even able to touch the floor, the concrete floor of the warehouse… After the shooting, I felt a strange kind of heat, warmth, which was actually coming from the blood that covered the concrete floor, and I was stepping on the dead people who were lying around. But there were even people who were still alive, who were only wounded, and as soon as I would step on him, I would hear him cry, moan, because I was trying to move as fast as I could. I could tell that people had been completely disembodied, and I could feel bones of the people that had been hit by those bursts of gunfire or shells, I could feel their ribs crushing. And then I would get up again and continue . link

Dansk Folkeparti har længe forsøgt at forsvare disse masakrer – i 2008 erklærede Søren Espersen således at massegravene med døde muslimer aldrig var fundet(et ekko fra nynazister benægtelse af holocaust) og dernæst at serbernes opgiven af Kosovo var et tab for “kristendommen”

1500 års kristendom i den serbiske provins Kosovo er forbi. Den sluttede, da den sidste serbiske soldat havde forladt provinsen. link

Dansk Folkeparti har også kæmpet mod at Radovan Karadzic skulle udleveres til Haag og retsforfølgelse – partiet mener at det er et internt anliggende hvis man myrder 100.000 muslimer. De mener desuden at retssagen er en “farce”  link

Det kan undre at Søren Espersen og DF ikke bliver adspurgt af danske nyhedsmedier, når nye beviser kommer frem mod Karadzic. Fx at han har blæret sig med folkedrabsplanerne. Vi har i det danske folketing 22 medlemmer der hepper på Balkans Hitler og benægter det største folkedrab i Europa siden Nazityskland. Og ikke én journalist føler det er relevant at tage denne sammenhæng op når lederen af folkedrabet skal stilles til ansvar.

Birthe Rønn Hornbech meldt til politiet for at mishandle torturoffer

Man tror næppe sine egne øjne. Men læs selv i Politiken:

At fængsle et menneske, der tidligere har gennemgået tortur, strider mod menneskerettighederne. Smider man ham derefter i isolation, er der tale om tortur.

Så hårdt stiller to fremtrædende forkæmpere imod tortur det op, når de vælger at politianmelde de danske myndigheder for at frihedsberøve og isolationsfængsle en afvist irakisk asylansøger, Abdel Jabar , som er tidligere torturoffer.

»Ved at spærre ham inde igen gentager man torturen og er faktisk bødler«, siger Inge Genefke, som er stifter af Rehabiliterings-og Forskningscentret for Torturofre (RCT).

Som en af de første blev den 46-årige anholdt og sat i fængsel, indtil en irakisk delegation vil komme op for at undersøge hans identitet. Han har nu siddet der i næsten to måneder.

Men Abdel Jabar er tidligere torturoffer. Han har i syv år siddet fængslet i Irak, hvor han gennemgik tortur som at få brækket armene og skuldre ved at blive hængt op i armene bagfra. Hans knæ blev smadret, og han har skudhuller gennem akillessenen – alt sammen udredt i færdiggjort rapport fra Amnesty.

Sidste søndag blev Abdel Jabar efter tumult i fængslet sat i isolation i flere dage, og det er tydeligt ved Politikens sidste besøg, at han er yderligere rystet. Øjnene er skarpt spærret op, og tårerne er hele tiden ved at løbe over.

»I isolation kan han fremkalde dybe traumer, der får det hele til at fremstå som virkeligt for ham. Man vil nedbryde en mand som Jabar, og han har stor risiko for at miste sin egen identitet«, siger medicineren Inge Genefke.

I et magtfuldkomment samfund som vores, hvor den udøvende og den dømmende magt blandes sammen og ministeriernes embedsværk sidder tungt på den enkelte statsadvokats karriere, vil der næppe komme noget særligt ud af en sådan politianmeldelse.

Men sagens øvrige detaljer … nej, man tror efterhånden ikke sine egne øjne. Hvor skal en mand, der var politisk forfulgt i Irak og blev udsat for tortur, ikke have asyl? Det er altså ikke, fordi vores og amerikanernes lille udflugt sydpå har gjort forholdene dernede så meget bedre, skulle jeg hilse og sige.

Link: Birthe Rønn er anmeldt for tortur

Mand bliver dræbt, hans femårige datter skal udvises

Netop som man troede, det ikke kunne blive værre:

En dansk-armensk mand fra Vejle blev dræbt i en trafikulykke, og da det var ham, der “bar” opholdstilladelsen, skal hans fem-årige datter nu udvises til et land, hun slet ikke kender:

Pigen, som bor sammen med sin mor, mistede sin far i en trafikulykke på motorvejen mellem Kolding og Vejle i juni.

Og nu har pigen og hendes mor fået et brev fra Udlændingestyrelsen, hvor der står, at de skal forlade Danmark og rejse tilbage til Armenien.

Den fem-årige pige er født og opvokset i Danmark og fik opholdstilladelse, da hun blev født på baggrund af farens status som flygtning.

Men fordi faren nu er død, vurderer myndighederne, at der ikke længere er grundlag for hende og morens ophold i Danmark.

Kom  nu, nu mangler vi bare Henrik Dam Kristensen til at komme og sige, at det jo er trist, men loven virker altså efter hensigten, og kov er lov og lov skal holdes.

Hvor stor en skændsel skal Danmark egentlig blive, før vi sætter hælene i?

Link: Far døde og femårig datter udvises

DF vil forbyde ytringer

Det er da toppen af dobbeltmoral at Dansk Folkeparti nu vil forbyde børn at snakke andre sprog end danske i skolegårde – vel at mærke for at “forhindre mobning”.

Tænk hvis partiet hørte om nogle der ville forbyde satiriske tegninger for at forhindre mobning af religiøse mindretal.

Cut-and-replace

“»Det er vigtigt for at forhindre mobning af religiøse mindretal. Vi har set eksempler på aviser, hvor tegnere har brugt satiriske tegninger til at mobbe og tale bag om ryggen på religiøse mindretal. Vi vil gerne være med til at sikre, at man ikke tegner satiriske tegninger i aviser. I den danske aviser tegner man ordentligt«, siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Marlene Harpsøe.

Hvornår mon vi får nogle journalister, der tør spørge ind til Danske Folkepartis holdning til ytringsfrihed når de kommer med sådanne forslag?

link til indædt kamp mod børns ytringsfrihed