Dansk Folkeparti: Menneskerettighederne skal ikke gælde udlændinge

Aminas og Oles Sæbekasse gør opmærksom på, at Dansk Folkepartis Martin Henriksen nu eksplicit vil have en lov, der sikrer, at menneskerettighederne ikke gælder for  udlændinge:

– Domstolene skal se bort fra de dele af menneskerettighederne, “som forhindrer Danmark i at udvise personer”.

– Regeringen skal sende en skrivelse til “de relevante internationale organer” om, at Danmark “forbeholder sig ret til at fravige bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og andre konventioner”, når en udlænding i Danmark selv har bragt sig i en situation, hvor vedkommende ikke kan påberåbe sig beskyttelse.

– Regeringen skal nedsætte en kommission, der skal udarbejde “et samlet forslag til ændring af relevante internationale konventioner”, der forhindrer Danmark i at beskytte “egne ordentlige og fredelige borgere”.

Så kan man vel sige, at udlændinge fra nu af må være en slags “undermennesker” i Dansk Folkepartis øjne? Altså undermennesker, som ikke har de samme rettigheder, som man er sikret, hvis man er et “rigtigt menneske”.

En sådan ufredning af de fremmede er i hvert fald i modstrid med ånden i dansk lovgivning helt tilbage til Jyske Lov, hvor det iflgl. et glimrende læserbrev i dagens Jyllands-Posten hedder:

Det er Kongens og Landets Høvdingers Embede at overvaage Domme og gøre Ret og frelse dem, der tvinges med Vold, saasom Enker og værgeløse, Børn, Pilgrimme og Udlændinge og fattige – dem overgaar der mest vold – og ikke lade slette Mennesker, der ikke vil forbedre sig, leve i sit Land; thi idet han straffer og dræber Ugerningsmænd, da er han Guds tjener og Landets vogter.

Idet vi bemærker en lidt blodtørstig tilgang til retsudøvelsen, er bødlens sværd i Jyske Lov tydeligvis rettet mod landets egne borgere, mens “Enker og værgeløse, Børn, Pilgrimme og Udlændinge” først og fremmest skal beskyttes.

Hvor udansk skal Dansk Folkeparti egentlig blive i sin undermennesketankegang, før vi for alvor gennemskuer det?

Link: Dansk Folkeparti vil slække menneskerettighederne

DF = Totalitært Folkeparti

Dansk Folkeparti vil have indført et lovforslag, der forbyder “enhver form for forskelsbehandling af muslimer”. Er det bare mig, eller begynder det her at lugte af love, der forbyder jøder at gifte sig?

Men nu er det jo bare muslimer, og så er det åbenbart i orden. Det er lige før, man får lyst til at konvertere af bare solidaritet. Bloggeren Jomme fra urbanbloggen Lidt af Hvert har nogle af de samme betænkeligheder ved Dansk Folkepartis krav:

I sin enkethed går deres forslag ud på:

Forbud mod halalslagtet kød i skolernes madordninger.

Forbud mod særlige baderum og forhæng til muslimske elever, der ikke vil bade sammen med de andre elever efter idræt og svømning.

Forbud mod at give fridage til andre religiøse helligdage, f.eks. i forbindelse med ramadanen.

Ved snart ikke om jeg skal grine eller græde.

Nej, ærligt talt. Men måske Pia & Co. efterhånden har smidt masken i en sådan grad, at man åbent kan begynde at tale om, at de er et totalitært demokrati, der virkelig vil fratage os vore borgerlige rettigheder og reelt indføre diktatur, hvis de får chancen. Det ville ikke nødvendigvis være en dårlig ting – måske det kunne få en og anden til at vågne op.

YouTube bortcensurerer video om Dansk Folkeparti

Rune Engelbreth Larsen og Jacob Holdts filmklip om Dansk Folkeparti, som vi bragte forleden, er blevet bortcensureret af YouTube.

Engelbreth meddeler selv, at de ikke har fået anden forklaring på sletningen, end at den er “disabled for violation of the YouTube Community Guidelines”. Det er svært at frigøre sig for mistanken om, at de simpelt hen har modtaget klager fra personer, der ikke sympatisører med filmens politiske budskab. I alle tilfælde er sagen et klart eksempel på den risikable centralisering i Web 2.0-fænomenet, som vi før har skrevet om – hvis noget bliver holdt ude fra de store tjenester, risikerer det hurtigt at forsvinde helt.

Engelbreth og Holdts filmklip er dog, som det fremgår, igen oppe, nu på blip.tv i stedet for YouTube.

Se også:
Youtube bortcensurerer Jacob Holdts og Rune Engelbreths video-brev om dansk racisme
An Open Letter to Barack Obama: On Danish Racism

Dagens citat: Hans Jørgen Bonnichsen

Sagt i Politiken om Dansk Folkepartis kritik af den tidligere PET-chefs aktiviteter som pensionist:

Jeg har min ytringsfrihed som alle andre i dette land, og jeg forholder mig til retssikkerheden – og det gør jeg med den viden og indsigt, jeg har efter 41 år i politiet. Så kan folk lide det eller lade være.

Og så er dét vist på plads.

Via Engelbreth, som tilføjer: “Sagen er jo, at Dansk Folkeparti aldrig har bekymret sig videre om ytringsfriheden, men kun om håne- og propgandafriheden. Når det gælder ytringsfriheden for ex-ambassadører, der tillader sig at kritisere regeringen, for magtkritiske forskere, journalister og for alle andre, som er “modspillere” i Dansk Folkepartis ensrettende nationalistiske projekt, er man straks ude med den magtfuldkomne rive.”

Flemming Chr. Nielsens tale til Luk Lejren-demoen

Det er uvant for mig at stå på en lastbil og holde tale, mens ordensmagten holder opsyn, og S-togene holder stille. Masser af gange har jeg nemlig ved Folketingsvalg stemt på partiet Venstre. Det sluttede den dag, Venstre allierede sig med Dansk Folkeparti og gjorde Danmark afhængigt af de sorte præster og Pia Kjærsgaard.

Se bare, hvordan statsministeren nu kryber for et menneskesyn, man skal tilbage til 1930erne for at finde magen til i Europa. I sin tale ved Folketingets åbning pralede statsministeren af, at “vi med en fast og fair udlændingepolitik har reduceret det antal, der kommer hertil, til omkring en tredjedel af niveauet i 2001. Og det har skabt mere tryghed i befolkningen.”

Med millioner af mennesker på flugt fra død, fængsel og tortur praler statsministeren altså af, at han har lukket døren til Danmark. Nej, ikke for giftigt legetøj og sundhedsfarlige madvarer og den slags, for de skaber omsætning og er et symbol på danskernes økonomiske tryghed. Den store kærlighed til varer og den dybe foragt for mennesker er da en afstumpethed, man ikke skulle tro, nogen turde prale af. Men det gør statsministeren. Ikke fordi han er en stupid rocker, men fordi regeringsmagten kræver det. Ellers vil Dansk Folkeparti ikke holde ham ved magten.

Online på Faklen.dk.

Den stramme danske udlændingepolitik er en historisk fejltagelse

… blandt andet, fordi den er intolerant, umenneskelig og smålig.

Men formuleringen er nu ikke min, men skyldes Michael Treschow, bestyrelsesformand for Unilever, som udtaler sig til Information:

Dansk erhvervsliv har i de senere år måtte sige nej til ordrer for milliarder, bl.a. fordi virksomhederne har svært ved at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. Mange virksomhedsledere peger i den forbindelse på, at den stramme danske udlændingepolitik har gjort det alt for kompliceret for udlændinge at opnå en arbejdstilladelse i Danmark.

“Det er en historisk fejltagelse. I Sverige har vi næsten samme problem. Vi byder ikke udlændinge velkommen som arbejdskraft. Det er ikke alene skamfuldt, at vi ikke byder flere velkommen, det er også et stort tab. Lige nu er vi nemlig i en situation, hvor mangel på arbejdskraft og demografien generelt betyder, at vi har brug for udlændinge i vores arbejdsstyrke,” siger Michael Treschow, der er bestyrelsesformand for en af verdens største fødevarevirksomheder Unilever og dermed en af det globale erhvervslivs tungeste drenge.

Så ikke alene er den danske udlændingepolitik og ikke mindst dens usædvanligt smålige og restriktive administration skamfuld, en skændsel og en plet på vores nationale ære – skal man tro Treschow, kommer den også til at kunne mærkes i form af arbejdsløshed og lavere levestandard.