Krisen skyldes grådighed og inkompetence

Ja, det er ikke mig, der siger det, men Nobelprisøkonomen Joseph Stiglitz.

En alternativ forklaring, der er ved at vinde udbredelse i liberale og republikanske kredse i USA, er, at det skyldes de huskøbere, der har ladet sig lokke af de billige lån til flekslignende rentevilkår. Omend måske det var mere relevant at skyde skylden på de lånehajer, som i stor stil har udlånt pengene på umulige vilkår, udbetalt store bonusser til sig selv og herefter tørret ansvaret af på andre, så vidt muligt gerne på skatteyderne, som vi også har set ved Roskilde Bank.

Stiglitz skriver i hvert fald:

The new low in the financial crisis, which has prompted comparisons with the 1929 Wall Street crash, is the fruit of a pattern of dishonesty on the part of financial institutions, and incompetence on the part of policymakers.

We had become accustomed to the hypocrisy. The banks reject any suggestion they should face regulation, rebuff any move towards anti-trust measures – yet when trouble strikes, all of a sudden they demand state intervention: they must be bailed out; they are too big, too important to be allowed to fail.

The present financial crisis springs from a catastrophic collapse in confidence. The banks were laying huge bets with each other over loans and assets. Complex transactions were designed to move risk and disguise the sliding value of assets. In this game there are winners and losers. And it’s not a zero-sum game, it’s a negative-sum game: as people wake up to the smoke and mirrors in the financial system, as people grow averse to risk, losses occur; the market as a whole plummets and everyone loses.

Og så er det selvfølgelig spørgsmålet, eller om det som ved tidligere kriser nogenlunde kan lykkes at ride stormen af. I alle tilfælde kan krisen gribe ind i valgkampen og måske give Obama det momentum, der skal til for at vinde valget.

Og måske der vitterlig også skal en demokratisk politik – med et FDR-lignende investeringsprogram og en tilhørende renopretning af velfærdsstaten (den velfærdsstat, som også i Danmark hænger i laser) – til for at rebe sejlene.

Stiglitz har i hvert fald ikke megen tillid til Bush-regeringens evne til at klare ærterne:

It is difficult to have faith in the policy wherewithal of a government that oversaw the utter mismanagement of the war in Iraq and the response to Hurricane Katrina. If any administration can turn this crisis into another depression, it is the Bush administration.

Hvor galt det går, får vi så at se. Som Stiglitz gør opmærksom på, er netop de værste af de finansielle dårligdomme, der har udløst krisen i USA, eksporteret til resten af verden. Også i Danmark risikerer vi at komme til at betale prisen.

Link: The fruit of hypocrisy

Det går rigtig godt med økonomien

Ikke noget at se her, passér gaden!

De uansvarlige venstreorienterede inde på Politiken har tydeligvis ikke fattet, hvor godt det går, men det var vel også bare, hvad man måtte forvente:

»Hvis de øvrige finansielle institutioner bliver nervøse og ikke vil låne penge til de resterende banker, så vil det få stor betydning – også for de almindelige amerikanere. Lavkonjunkturen bliver forværret og det får ubehagelige konsekvenser for boligmarkedet«, siger Per H. Hansen og uddyber:

»Situationen skaber mere usikkerhed på de finansielle markeder internationalt. Bankerne låner løbende penge til hinanden, og den situation bygger på en klar aftale og forståelse af, at man får sine penge igen. Den forståelse er ved at være lidt flosset, for bankerne kan ikke længere gennemskue, hvilke banker der er risikable at låne penge ud til«.

»Højkonjunkturen var blevet blæst op til en boble, der nu er bristet, og konsekvensen er, at bankerne bliver meget forsigtige og dermed trækker endnu mere luft ud af lavkonjunkturen. Bankerne spiller en væsentlig rolle i økonomien, men usikkerheden i øjeblikket lammer bankerne, og dermed er vi inde i en ond spiral«.

Ond spiral – faldende huspriser, vissevasse. Alt, hvad der skal til, er McCain som præsident og flere skattelettelser til de rige, så skal alt nok blive godt.

De uansvarlige venstreorienterede inde på Jyllands-Posten har heller ikke set lyset – “pengekrisen har sænket Forstædernes Bank, og Handelsbanken overtager en lokalbank”, hedder det. Flere skattelettelser og sociale nedskæringer, siger jeg, så skal alt nok blive godt!

In other news taler Nacho Escolar om en lignende udvikling i Spanien, hvor presset på regeringen udmønter sig i en “murstensafpresning” – en joke, der går på spansk økonomis årelange forgudelse af “murstenene”, forestillingen om, at man “ejer” noget, fordi man har et skøde og en kolossal kreditforeningsgæld.

Over hele verden begynder taberne af det pyramidespil, der hedder “ejendomspriser”, at få kolde fødder. Jeg ser frem til et indlæg fra hele Danmarks liberale helte, der forklarer, hvorfor alt i virkeligheden er godt, og alt hvad der skal til er lidt skattelettelser og sociale nedskæringer og så skal “markedet” nok finde ud af resten. Passér gaden, og lad være med at tro på alt, hvad du læser i MSM!