Oplysning og tolerance

Rune Engelbreth Larsens nye bog OPLYSNING OG TOLERANCE – ARV OG AKTUALITET udkommer i dag på Århus Universitetsforlag.

Jeg håber at  vende tilbage med en mere fyldig omtale af bogen om ikke alt for længe – lad det indtil videre være nok at konstatere, at bogen er et eksempel på en i vore dage lidt forsømt genre, nemlig det lange essay eller den korte monografi, som behandler ét eneste emne og gør det godt – i dette tilfælde spørgsmålet om kulturel mangfoldighed og religiøs tolerance i lyset af kulturhistorien og især arven fra oplysningstiden.

I mellmtiden kan jeg citere lidt fra Weekend-avisens anmeldelse:

At religioner er forskellige er ikke identisk med, at de er hinandens fjender. De kan trives side om side. Selv om religiøse stridigheder ikke var ukendte i Antikken, leverede de monoteistiske religioner – kristendommen og islam – et mægtigt tilskud af helligt raseri. En anden tro eller en anden fortolkning var ikke blot anderledes, men forkert. Det gjorde religion til et bekvemt redskab til at iscenesætte konflikter, hvis indhold var anderledes jordnært. (…)

Engelbreth opstiller en »tværgående« tolerance, som hverken skal ekskludere eller favorisere bestemte religioner. Ideen går tilbage til John Locke og er positivt, at hvad der er verdsligt tilladt, er også tilladt i religiøs udformning. Hvis man gerne må spise brød i samfundet, må man også gerne spise brød, selv om man kalder det for »Jesu legeme«. Og hvis satire er tilladt i samfundet, må også religioner findes sig i at blive spiddet. Negativt betyder det, at hvis noget er forbudt i samfundet, er det også forbudt i religiøs udformning. Hvis legemsbeskadigelse er forbudt, er det også forbudt at omskære piger. (…)

Så hvad er tolerance? Bayle får det sidste ord. Det er »retten til at mene noget forkert«.

Nu, der er en del mere at sige om bogen, og det håber jeg som sagt også at kunne vende tilbage til i et senere indlæg. I mellemtiden kan man hoppe over på Humanisme.dk og læse mere om bogen, som jeg selv ser som et vigtigt indspark i hele spørgsmålet om tolerance og multi- versus monokultur – og hvordan det passer ind i en specifikt vestlig kulturel og filosofisk sammenhæng.

Link: Oplysning og tolerance – arv og aktualitet

Britiske internetbrugere: Dommen over Pirate Bay er uretfærdig

Den britiske avis The Guardian har en online-afstemning hvor de forsøger at lodde stemningen blandt deres læsere.

I øjeblikket er stemningen, som det fremgår af billedet – de har desværre ingen opgørelse over, hvor mange stemmer, der er opgivet (det kommer måske, når afstemningen er afsluttet).

I skrivende stund kan du forresten selv hoppe ind og give din mening til kende. Konklusionen synes at være, at hvis formålet med dommen og retssagen var at statuere, at fildeling er forkert, som vort eget danske IFPIs overfjols Jesper Bay antyder på sin JP-blog, er det lige præcis det stik modsatte, man har opnået: Dommen ses som formålsløst overkill af en befolkning, der for længst har vænnet sig til, at fildeling og downloads er vejen frem. Det er lov om ophavsret og branchens forretningsmodeller, der må ændre sig her, ikke teknologien eller promovering af musik og kunst via fildeling.

Og hvis denne ændring skulle føre med sig, at musikerne ikke længere har brug for de pladeselskaber, der i dag gør hvad de kan for at udsuge og udbytte dem, det bedste de har lært, vil i hvert fald mine øjne være tørre.

Link: A fair sentence for pirates?

Tillad seksuel omgang mellem søskende

Der har været lidt debat i de sidste dage om, hvorvidt seksuel omgang mellem voksne søskende bør være forbudt – Vagn Greve var oppe at markere, at han ikke kan se noget formål med et sådant forbud, og Dansk Folkepartis Aia Fogh skrev sådan rundt regnet det modsatte på sin blog, hvor jeg lagde en kommentar med min egen mening.

Nu er ytringsfrihedens frontløbere i Dansk Folkeparti jo kendetegnet ved, at de ikke bryder sig om at blive modsagt, så min kommentar derovre er vist blevet slettet. Pyt skidt, jeg bringer den bare her i stedet:

Man kan aldrig med samfundets velsignelse vælge et incestuøst forhold. Det er ikke bare kulturelt tabu, men et naturligt instinkt …”

Hvorfor kan man ikke det? Og hvorfor skulle frie mennesker i et frit land forresten også have brug for samfundets “velsignelse” – man kan vel gøre hvad der passer én, så længe det ikke skader andre, uden nogens “velsignelse”?

Så – hvad er det, der er “forkert” ved sex mellem voksne, fuldt tilregnelige søskende? Og hvori begrunder du din påstand om, at det er “unaturligt”? Jeg kender ikke til nogen dyrearter, der konsekvent håndhæver en sådan inhibition, og jeg kender ikke til nogen biologisk forskning, der godtgør, at en sådan medfødt hæmning skulle eksistere. Måske du kan pege på nogen nylige forskningsartikler om sagen?

Og hvorfor er det, samfundet har brug for regler om, hvad voksne mennesker må og ikke må gøre ved hinanden med efter fuldt gensidigt ønske og med fuldt gensidigt samtykke? Jeg mener, vil du så også forbyde oralsex?

Det korte af det lange er vel, at jeg kke behøver at bryde mig om tanken om seksuel omgang mellem søskende af samme køn, og det gør Aia Fog heller ikke. Der er mange ting, jeg ikke bryder mig om at tænke på, og jeg håber sandelig ikke, at nogen nogensinde vil finde på at forbyde dem alle.

Det skal dog siges, at det ikke kun er Aia Fog, der er på gale veje her – socialdemokraten Karen Hækkerup fører sig også frem:

Sex mellem søskende og andre nært relaterede er forkert. Der er ikke noget, der kan være meget mere grundlæggende forkert både moralsk og juridisk. Og det skal være ulovligt.

Hvad Hækkerup ikke fortæller og journalisten ikke spørger om, er hvorfor det mon er forkert. Og hun ville jo nok heller ikke kunne give andet svar på det spørgsmål, at “det er det da”.

Til gengæld må man 100% afvise teorier eller spekulationer om, at det er “unaturligt”. Det er muligt, at modviljen mod ægteskaber mellem nærtbeslægtede til en vis grad er biologisk bestemt og dermed medfødt, det kunne man i hvert fald forestille sig; men så ville mangelen på en sådan modvilje hos visse individer også være medfødt og dermed lige så “naturlig”.

Og hvis vi ikke personligt bryder os om tanken om seksuel omgang mellem folk, der er så nærtbeslægtede som søskende, kan vi lade være med selv at gøre noget sådant, eller vi kan lade være med at omgås folk, der gør – men vi kan ikke med nogen forestilling om et “frit samfund” i hånd insistere på, at samfundet skal blande sig i, hvad voksne mennesker gør med hinanden under fuldt gensidigt samtykke og uden skade for tredjepart.

Den regering er bedst, som regerer mindst, som Jefferson vist nok (ikke) sagde. Moralsk forargelse over hvad “andre” gør er en dårlig vejviser på vejen mod et frit og åbent samfund.

Læs også: Pleiotropy: Sex among siblings – et glimrende indlæg i samme debat.

Center for Positiv Integration

CEPI.dk er en ny hjemmeside og blog, der forsøger at give en anderledes stemme i integrationsdebatten.

Om sig selv skriver de:

CePI er en partiuafhængig forening, som ikke bekender sig til nogen politisk ideologi. Argumentet tager sit udgangspunkt i en betragtning, at vi alle deler et skæbnefællesskab som mennesker, uanset hvilken etnicitet eller nation vi tilhører; uanset hvilke oceaner og grænser, som skiller os.

Fra dette perspektiv kan det ikke forsvares at frasige sig en del af ansvaret for vores fælles skæbne ved at  hermetisk forsegle Danmark fra omverdenen. Det kan ikke forsvares at afvise medmennesker som flygter fra sult og krig. Det kan ikke forsvares at lukke grænserne for medmennesker, som ønsker at blive forenet og leve med deres familie. Og det kan ikke forsvares at berøve udviklingslandene deres vigtigste ressource ved alene at åbne en luge i hegnet for de veluddannede.

Således gælder for CePI to centrale begreber: Rettighed og pligt. Det er et menneskes ret, at modtage hjælp, hvis det behøves. Det er et velstående samfunds pligt at møde mennesker i nød med en udstrakt hånd i stedet for at vende dem ryggen. Nogle mennesker er ramt af så stor nød og fare, at de må forlade deres hjem og familie for at opretholde deres eksistens. Disse mennesker har ofte mistet alt og er således absolut fattige.

I CePI vil vi fokusere på menneskerettigheder. Vi vil fokusere på de rettigheder, som danskere er lovsikrede og som bør være ukrænkelige for enhver. Men vi vil samtidig stille spørgsmålstegn ved den måde, hvorpå vi behandler flygtninge og indvandrere, så det dermed ikke kun drejer sig om menneskerettighed men i lige så høj grad om menneskeværdighed. Og vigtigst af alt – vi vil artikulere en modstand mod og et alternativ til den nuværende udlændingepolitik i Danmark.

Det er faktisk en usædvanligt ambitiøs og præcis formålsparagraf. Herfra skal de ønskes rigtig meget vind i sejlene.

Link: Center for Positiv Integration

Dagens citat: Heinrich Heine

Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen” – fra stykket Almansor fra 1821.

I konteksten handlede det om afbrænding af Koranen under den spanske inkvisition.

I 1933 havde Heinrich Heine (1797-1856)  den utvivlsomme ære at være blandt dem, der gik op i røg ved nazisternes store bogafbrænding på Opernplatz i Berlin. Han havde faktisk foruroligende nok forudsagt, at noget lignende kunne blive resultatet af den farlige kombination af romantikkens mere mystiske og dunkle tankegange med den nationalisme, den også var ophav til:

„Das Christenthum – und das ist sein schönstes Verdienst – hat jene brutale germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, konnte sie jedoch nicht zerstören, und wenn einst der zähmende Talisman, das Kreuz, zerbricht, dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, die unsinnige Berserkerwuth […] Der Gedanke geht der That voraus, wie der Blitz dem Donner. Der deutsche Donner ist freylich auch ein Deutscher und ist nicht sehr gelenkig und kommt etwas langsam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn Ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wißt: der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bey diesem Geräusche werden die Adler aus der Luft todt niederfallen, und die Löwen in der fernsten Wüste Afrikas werden die Schwänze einkneifen und sich in ihre königlichen Höhlen verkriechen. Es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland, wogegen die französische Revoluzion nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte.“

– fra hans bog Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (1835).

engelsk Wikipedia oversættes citatet således:

“Christianity – and that is its greatest merit – has somewhat mitigated that brutal German love of war, but it could not destroy it. Should that subduing talisman, the cross, be shattered, the frenzied madness of the ancient warriors, that insane Berserk rage of which Nordic bards have spoken and sung so often, will once more burst into flame. This talisman is fragile, and the day will come when it will collapse miserably. Then the ancient stony gods will rise from the forgotten debris and rub the dust of a thousand years from their eyes, and finally Thor with his giant hammer will jump up and smash the Gothic cathedrals. (…)


Do not smile at my advice — the advice of a dreamer who warns you against Kantians, Fichteans, and philosophers of nature. Do not smile at the visionary who anticipates the same revolution in the realm of the visible as has taken place in the spiritual. Thought precedes action as lightning precedes thunder. German thunder is of true Germanic character; it is not very nimble, but rumbles along ponderously. Yet, it will come and when you hear a crashing such as never before has been heard in the world’s history, then you know that the German thunderbolt has fallen at last. At that uproar the eagles of the air will drop dead, and lions in the remotest deserts of Africa will hide in their royal dens. A play will be performed in Germany which will make the French Revolution look like an innocent idyll.”

Det er faktisk tættere på, hvad der endte med at ske, end man lige har lyst til at tænke på.

Vestbredden – det nye Vilde Vesten?

Ikke helt – i det Vilde Vesten blev hestetyve hængt, på Vestbredden bliver man idømt bøder for at klage over dem. I hvert fald hvis tyvene er israelske bosættere og ofret en arabisk bonde:

Palestinian farmerIsraeli horse rustlers have deprived a West Bank Palestinian farmer of his livelihood.

“While I was busy with one of my daughter’s engagements, settlers from the Efrat settlement came and stole my 1,600 dollar [USD] horse. This horse is my only means of income and I use it to plow people’s land,” Ibrahim Suleiman Muhammad Salah, a 45-year-old Palestinian farmer from Al-Khadr explained.

After the incident, Salah rushed to the Israeli police to complain and accuse the settlers of theft.

Salah says the police refused to listen to his claim, instead accusing him of “causing problems” at the station. In the end, he was forced to pay a fine of 1,000 Israeli shekels (250 US dollars).

Settlers have been trying to take over his land by planting trees, but Salah and his brothers removed them in front of Israeli troops, who menaced them with their guns.

He has been assaulted on numerous occasions by the Israelis and therefore appealed to Palestinian President Mahmoud Abbas and Prime Minister Salam Fayyad for help. Salah has also appealed to the Al-Khadr municipality other organizations after this recent incident, but all have ignored his case or refused to help him.

Link: Settler rustlers steal farmer’s horse

Dagens citat: Hans Jørgen Bonnichsen

Sagt i Politiken om Dansk Folkepartis kritik af den tidligere PET-chefs aktiviteter som pensionist:

Jeg har min ytringsfrihed som alle andre i dette land, og jeg forholder mig til retssikkerheden – og det gør jeg med den viden og indsigt, jeg har efter 41 år i politiet. Så kan folk lide det eller lade være.

Og så er dét vist på plads.

Via Engelbreth, som tilføjer: “Sagen er jo, at Dansk Folkeparti aldrig har bekymret sig videre om ytringsfriheden, men kun om håne- og propgandafriheden. Når det gælder ytringsfriheden for ex-ambassadører, der tillader sig at kritisere regeringen, for magtkritiske forskere, journalister og for alle andre, som er “modspillere” i Dansk Folkepartis ensrettende nationalistiske projekt, er man straks ude med den magtfuldkomne rive.”

Til forsvar for Bashy Quraishy

Nogen gange slipper man for at skrive tingene selv – denne gang  har Mogens Michaelsen allerede klaret ærterne:

TV 2 Nyhederne skriver idag, at Naser Khader beskylder integrationsdebattøren Bashy Quraishy for at være “landsforræder af værste skuffe” på grund af en video han har på Youtube.

Det er vildt overdrevet og fordrejet fra Naser Khaders side!

Jeg har set videoen, og synes at langt det meste af det, Quraishy siger her, faktisk er rigtigt. Man kan kritisere nogle enkelte punkter, men manden har ret i, at de islamofobiske holdninger i DF desværre har præget Danmark i uhyggelig grad. En seriøs debat om disse racistiske holdninger er påkrævet her i landet. Men desværre tør de fleste andre politikere ikke at tage tyren ved hornene, ligesom medierne også nærmest går uden om det.

Da TV 2 Nyhederne har valgt ikke engang at bringe et link til videoen, bringer jeg den her:

Tjah – se videoen og døm selv.

Her er min dom: Bashy Quraishy er en hædersmand. Naser Khader er et fjols.

Hvad er der mere at sige?