Krisen skyldes grådighed og inkompetence

Ja, det er ikke mig, der siger det, men Nobelprisøkonomen Joseph Stiglitz.

En alternativ forklaring, der er ved at vinde udbredelse i liberale og republikanske kredse i USA, er, at det skyldes de huskøbere, der har ladet sig lokke af de billige lån til flekslignende rentevilkår. Omend måske det var mere relevant at skyde skylden på de lånehajer, som i stor stil har udlånt pengene på umulige vilkår, udbetalt store bonusser til sig selv og herefter tørret ansvaret af på andre, så vidt muligt gerne på skatteyderne, som vi også har set ved Roskilde Bank.

Stiglitz skriver i hvert fald:

The new low in the financial crisis, which has prompted comparisons with the 1929 Wall Street crash, is the fruit of a pattern of dishonesty on the part of financial institutions, and incompetence on the part of policymakers.

We had become accustomed to the hypocrisy. The banks reject any suggestion they should face regulation, rebuff any move towards anti-trust measures – yet when trouble strikes, all of a sudden they demand state intervention: they must be bailed out; they are too big, too important to be allowed to fail.

The present financial crisis springs from a catastrophic collapse in confidence. The banks were laying huge bets with each other over loans and assets. Complex transactions were designed to move risk and disguise the sliding value of assets. In this game there are winners and losers. And it’s not a zero-sum game, it’s a negative-sum game: as people wake up to the smoke and mirrors in the financial system, as people grow averse to risk, losses occur; the market as a whole plummets and everyone loses.

Og så er det selvfølgelig spørgsmålet, eller om det som ved tidligere kriser nogenlunde kan lykkes at ride stormen af. I alle tilfælde kan krisen gribe ind i valgkampen og måske give Obama det momentum, der skal til for at vinde valget.

Og måske der vitterlig også skal en demokratisk politik – med et FDR-lignende investeringsprogram og en tilhørende renopretning af velfærdsstaten (den velfærdsstat, som også i Danmark hænger i laser) – til for at rebe sejlene.

Stiglitz har i hvert fald ikke megen tillid til Bush-regeringens evne til at klare ærterne:

It is difficult to have faith in the policy wherewithal of a government that oversaw the utter mismanagement of the war in Iraq and the response to Hurricane Katrina. If any administration can turn this crisis into another depression, it is the Bush administration.

Hvor galt det går, får vi så at se. Som Stiglitz gør opmærksom på, er netop de værste af de finansielle dårligdomme, der har udløst krisen i USA, eksporteret til resten af verden. Også i Danmark risikerer vi at komme til at betale prisen.

Link: The fruit of hypocrisy

One thought on “Krisen skyldes grådighed og inkompetence”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.