Jyllands-Posten: Kritisk journalistik er “ryggesløst”

Det er interessant at følge den avis’ deroute som kritisk medie  –  i det mindste må bunden snart være nået. Senest følger i anledning af sagen om forsvarsminister Søren Gade, hvis spindoktor er blevet beskyldt for at lække fortrolige oplysninger til pressen, denne karakteristik af et DR-interview med spindoktoren selv:

Man kan for tiden på DR’s hjemmeside høre et såkaldt ”interview”, som en DR-medarbejder lavede med ministerens pressechef i oktober 2009. Det er et rystende lærestykke i, hvordan en ryggesløs journalist arbejder.

Så, det er altså kun “ryggesløse journalister”, som kan finde på at stille kritiske spørgsmål til en ministers (hold fast) pressemedarbejder, fordi selv samme pressemedarbejder er mistænkt for under mulig ordre fra forsvarsministeren selv at have lækket oplysninger, der ifølge forsvarets egne sikkerhedsprotokoller har sat danske soldaters liv i fare … en forbrydelse, der af samme grund har en strafferamme på tolv års fængsel?

Jyllands-Posten beklager sig altså i ramme alvor over “ryggesløse journalister”, der ikke som udgangspunkt freder regeringen? Dybere kan en stundom seriøs avis vist ikke synke.

Link: DR-lede

Uffe Vestergaard Pedersen og hadet mod jøder/muslimer

I dag er det 65 året for Auschwitz´s nedlæggelse – og national mindedag. På sådanne mindedage er det altid nyttigt at reflektere over fortidens synder og hvad man har lært af det. Lad os se hvad Jyllands-Postens chefer mener der skal ud af læserbreve. Den åbenbart lettere sindsyge  Uffe Vestergaard Pedersen skriver:

Auschwitz-dagen – den minde- og erindringsdag, som for 10 år siden blev vedtaget som en officiel, årlig markering af de ulyksalige begivenheder, som sluttede for 65 år siden, er ikke slået igennem. Dagen er ikke blevet en folkelig succes.(..)

Om skylden for jødeudryddelserne:

Her springer kæden af for Østergård, når han på den måde ønsker at fremmane en kollektiv skyldfølelse ikke mindre end 65 år efter begivenhedernes afslutning.

Skylden er tyskernes. Sådan er det. Ikke de nuværende generationer. Men de som hørte tidsalderen til og som var aktivt medvirkende til den jødiske tragedie.

Dog skal Østergård selvfølgelig ikke helt fejes af banen. For der var danske politikere, som før og under krigen ikke tog til genmæle overfor det, som foregik i Tyskland. Vi kender dem som samarbejdspolitikerne. Der kan nævnes navne som Stauning, Scavenius og Buhl. Socialdemokrater og radikale, som ville tækkes det tyske naziregime og som dermed lagde grunden for den senere danske tradition for selvcensur.

Herlig lille kobling mellem nazisympatisører og folk der ikke kunne lide JPs Mohammedtegninger. Uffe fortsætter med at rable.

(..)Jødiske børn forfølges af muslimske børn. Ikke generelt må jeg hellere indskyde, for ikke at blive hængt ud på den konto. Men det er offentlig kendt, at det finder sted. Trusler og overfald.

Uffe fortsætter derefter ud af flere tangenter, og sætter bl.a. lighed mellem kritik af Israel og jødehad osv.

Indlægget er så bizart og usammenhængende som det overhovedet kan være, men lad os kort forklare Uffe lidt om historiens sammenhæng. Først og fremmest var den eneste avis der aktivt støttede nazisterne i Tyskland allerede fra 1920erne, den avis han har skrevet et indlæg til. Jyllands Posten var på alle måder nazipartiets fremmeste fortaler i Danmark, og støttede sågar nazisterne efter krystalnatten.

Dernæst var alle de 4 store partier i folketinget aktive i deres lyst til at tække naziregimet, og nej der blev ikke lagt grunden til nogen form for selvcensur dengang. Sjældent har man da hørt noget værre vrøvl.

Og dernæst – nej muslimske børn forfølger ikke jødiske børn – og man kan ikke først lave en grov, løgnagtig og racistisk generalisering, for derefter skrive ;”Ikke generelt må jeg hellere indskyde”. Enten gør de det generelt, eller også gør de ikke. Der har sikkert været nogle tilfælde, men man kan ikke konkludere fra delen til helheden. Man kan heller ikke konkludere at danskere voldtager deres børn, ud fra en enkelt Tøndersag. Eller hakker deres familier op i småstykker og begraver dem. Selv om det finder sted.

Og til allersidst skal det lige slås fast – man kan godt kritisere Israel som stat, uden at være jødehadsk. Man kan også hade jøder og kritisere Israel, men der er ingen kausalitet mellem de to ting. Man kan også kritisere mellemøstlige stater, og være islamofob – men man kan også bare være kritisk overfor disse stater ud fra andre årsager.

Som en eftertanke, fandt jeg nedenstående billede af Dronning Margrethe der tilsyneladende plejer omgang med den slags bizare personager

Link til idioten der formåede at blive præst?!?

Jyllands Posten vil atombombe mellemøsten

Som mange der har fulgt bloggen her og mavepusteren.blogspot.com vil vide, har Uriasposten i lang tid været hjemsted for bindegale racister der slyngede omkring sig med vilde postulater og ønsker om etniske udrenselser og atombombeangreb på alt hvad der lignede en muslim.

Nu har Jyllands Posten fået sin egen version af Uriasposten, på Nicolai Sennels blog. Her får den “psykologen” fra Dansk Folkeparti lov til at ytre racistiske og idiotiske udsagn, fx:

“Inden for fem år vil vi have reel guerillakrig i vores storbyer med skudvekslinger mellem muslimske grupper og vestlige autoriteter.

Disse ting lyder selvfølgelig skræmmende, men det meste af det er faktisk allerede en realitet flere steder i Europa – i stadigt større skala.

3. Verdenskrig er begyndt.” (link)

I kommentarsektionen foregår det ligesom på Uriasposten – fanatiske racister får lov til frit at komme med trusler om etniske udrensninger, ønsker om at atombombe mellemøsten og alverdens andet fra den menneskeliges sygeligste fantasier. Blot nogle eksempler:

Mikael T., København | Skrevet: 22. nov 09 kl. 11:16 “Jeg er modstander af krig, men den islamiske verden giver os ikke mange muligheder. Jeg tror, at vi kommer til at se begrænset brug af atomvåben i vores tid. Den islamiske verden har i deres storhedsvanvid, glemt hvorfor vi har den magtbalance vi har og hvilket frygteligt våben atombomben er.” (link)

Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 22. nov 09 kl. 14:16
“Ingen anden forbryderorganisation har udslettede så mange mennesker, som islam! Allah´s krig stopper aldrig. Sov godt Europa!!!!!!!!!!” (link)

Eksemplerne er utallige og overskridelsen af enhver form for lovgivning er helt tydelig. Som Oluf Jørgensen, mediejurist udtaler: “Det lyder klart som om flere af indlæggene går over grænsen i forhold til lovgivningen om injurierende og hadefulde ytringer.”

Jyllands Postens chefredaktør benægter ikke at udtalelserne er racistiske, blot at de har noget som helst ansvar for hvad der foregår på deres hjemmeside. Flemming Rose kan simpelthen ikke afse resurserne til at gennemgå alle de racistiske indlæg (læs – er enig med Sennels).

(link)

Koranforklaring

Læserbrev i Jyllands-Posten, 6.10.2009:

Katrine Winkel Holm spørger i JP 3/10 om, hvordan koranverset »når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem« (sura 9, vers 5) skal udlægges.

Svaret er, at denne erklæring blev fremsat af Muhammed efter erobringen af Mekka i 630 og var et signal til erobringen af hele den arabiske halvø. Som så mange andre af Koranens såkaldte Medina-suraer er den fremsagt i en konkret, historisk kontekst og har ingen universel gyldighed uden for denne.

KWH, der som kristen ikke er en af »dem, der sætter andre ved Guds side«, behøver altså ikke bekymre sig, med mindre hun har planer om at rejse 1.400 år tilbage i tiden.

Baggrunden er som antydet et længere indlæg af Katrine Winkel Holm, der har været på fisketur i Koranen og ved at rive citater ud af deres meningsmæssige og historiske sammenhæng har fundet ud af, at den uden videre skulle kunne bruges til at legitimere … vel, som det fremgår.

Lidt, som hvis man ville bruge Det Nye Testamente til at bevise, at kristendommen er en krigerisk og blodtørstig religion, bare fordi Jesus heri siger: “Men mine fjender dér, som ikke ønskede, at jeg skulle være konge over dem, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne!” (Luk 19:27).

For det ville jo heller ikke rigtig gå – eller …?

Jyllands-Posten og kriminalisering af islam

JP Århus har et opgør igang med grundloven – som de fleste ved, så står der i paragraf 67

” Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.
Det har Jyllands Posten Århus ikke meget tilovers for, så de har nu “afsløret” at nogle folk har forenet sig for at dyrke deres gud – på en måde der stemmer med deres overbevisning:

Moske ad bagdøren

Ved at kalde det »aktivitetslokaler« har initiativtagere kunnet etablere en ny moske i Brabrand.

Hverken kommunen eller naboerne har godkendt den moske, som nu ligger på Grimhøjvej 7 i Brabrand.

Moskeen er oprettet af tidligere medlemmer af moskeen på Grimhøjvej 15. De søgte aldrig om tilladelse til en ny moske, men i stedet om at ombygge en erhvervsbygning til »møde-, undervisnings- og aktivitetslokaler samt lager«.

En høring gav ingen naboindsigelser, og derfor gav Århus Kommune byggetilladelse i marts 2009.

Ydermere kan Jyllands Posten Århus afsløre at der har været støj fra biler der kommer til prædikerne, og at nogle højtalere havde larmet i anledningen af Eid-festen.

Nogle burde orientere Jyllands Postens journalister om at Grundloven – trods Dansk Folkepartis protester – stadig gælder i Danmark – og at man stadig har lov til at dyrke sin religion frit i Danmark. Ihvertfald indtil DF tager det op til de næste finanslovsforhandlinger.

Man kan eventuelt maile grundlovens paragraf 67 til de tre(!) journalister der har været på historien.

KIM.PAULI@jp.dk – mads.bonde@jp.dk – jacob.h.rasmussen@jp.dk

link til islamofobisk nyhedsartikel

Fornuftig tale i Jyllands-Posten

Er det virkelig den samme avis, der i 2003 stillede sig bag den “unødvendige og dårligt forberedte” krig mod Irak? I dagens leder læser vi i hvert fald:

[Obama] har ikke den blåøjede tro på, at demokrati med et slag kan ændre verden, som efter Østblokkens sammenbrud prægede de neokonservatives verdenssyn, og som forførte dem til troen på, at forebyggende krige og aggressivt demokrati kunne løse problemerne. USA skal være en rollemodel, og det skal ikke påtvinge andre nationer sine værdier.

Med det udgangspunkt ventes hans tale i Egypten med spænding, for hvem er det, han vil tale til? Den muslimske verden er ikke et entydigt begreb. Den er et puslespil af forskellige værdier – aggressive og fredelige holdninger, tyrannier, undertrykkelse og tolerance. Den er et broget kalejdoskop af religion og politik, og den er hjemsted for fanatikere, som kynisk dræber ytringsfrihed og demokrati. Men først og fremmest er den muslimske verden et massivt flertal af fredelige mennesker, som forkaster ekstremisterne, og som søger respekt. Den er også en verden, der har mange reformvenlige ledere, som ønsker den dialog mellem den muslimske og den vestlige verden, som Obama har stillet dem i udsigt.

Der er ingen hurtig genvej i Mellemøsten.

Fornuftig tale og skarp, moderat analyse – i Jyllands-Posten? Det er sandelig nye tider.

Link: Obamas tale

Fascisme

Morgenfascisten Jyllands-forpesteren, eller i hvert fald dens kommentarsektion:

Spørger i mig så skal politi’et ikke løse baladen i KBH. det skal forsvaret, vi har dem til at forsvare det danske samfund.

Ud med plader humanismen og ind med det tunge grej.

Absolut nultolerence overfor berigerne sydfra. Èt forkert ord – og ind at bure.

Og få så ændret de konventioner så vi kan fratage tiltusket statsborgerskab og smidt udenlandske forbrydere ud af landet uden mindste skelen til deres fremtid.

Samfundets opgave er at håndhæve lov og orden for enhver pris og med alle midler, sålænge at disse kun rammer klart skyldige.

I forrige uge kunne man se hvordan typisk de musl.
tilkommere, går & forkvakler deres egne børn, i det
man surrealistisk stupidt, går og taler eget sprog
hjemme, og hvilket reelt betyder, at man bedriver
SOCIOØKONOMISK samfundsskadelig virksomhed.

I Danmark har man gennem årtier ladet svagt begavede, alkoholikere, 12-årige, svært handicappede, narkomaner, kulturberigere, kriminelle, fede, fattige og andre dysfunktionelle, formere sig som de selv lyster og formår. Samtidig tvinger man skatteborgerne til at betale regningen.

D.v.s., i Danmark lader man de uegnede formere sig på de egnedes bekostning!

Hvis disse kommentarer ikke var repræsentative for niveauet, ville der næppe være noget at gøre ophævelser over (ud over den vantro rædsel  ved tanken om, at der virkelig findes lumpne, uansvarlige mennesker, der går og forkvakler deres egne børn ved surrealistisk at tale deres eget sprog hjemme) – vi har trods alt ytringsfrihed. Men det er de. De få indvendinger mod den frembrusende “politiet og forsvaret skal bare tromle alt og alle ned med alle midler”-stemning er som en spag flamme i et vokslys, der fortvivlet forsøger at holde stand mod den frembrusende storm.

Hvis Jyllands-Postens læserskare, eller i hvert fald dens mest ivrige kommentatorskare fik deres vilje, ville Brorsons kirke blive ryddet med maskinpistoler. Det er tankevækkende og bekymrende.

Link: Galopperende lov- og ordensfascisme

Pas på: Nu starter jødesæsonen

Lars Sejr – journalist på Jyllands Posten – sætter nye standarder for hvor åbenlyst racistiske nyhedshistorier kan være:

Pas på: Nu starter sigøjnersæsonen
Flere trafikanter alarmerede mandag politiet, da de blev forsøgt prajet ind til siden på motorvejen af sigøjnerlignende typer.(..)!!!

Historien er tilmed krydret med et billede af en typisk “sigøjner” (læs – den evige jøde)
Man kan vist ikke være i tvivl om at karikaturkrisen ikke var Jyllands Postens sidste forsøg på at tilsvine minoriteter.

link til rå racisme

Dagens citat: Heiberg, Gress og den spanske borgerkrig

Godt brølt, løve:

I den standende debat i JP mellem Morten Heiberg og David Gress har vi således på den ene side en internationalt anerkendt forsker, Morten Heiberg, der har udgivet videnskabelige artikler og bøger om Den Spanske Borgerkrig. Disse bøger er bl.a. udgivet i Spanien, hvor de har høstet stor anerkendelse. Morten Heiberg er blandt de førende europæiske kapaciteter på området.

På den anden side har vi David Gress, der også er historiker, men hvis kendskab til Den Spanske Borgerkrig stammer fra amerikanske koldkrigshistorikere og et par populærvidenskabelige bøger om emnet. Skal man vurdere efter videnskabelig lødighed, er der ikke behov for målfoto: Det er Berliner Filharmonikerne mod Østjysk Musikforsyning, Real Madrid mod FC Cepos.

På den anden side – er det  hele ikke meget nemmere, hvis man bare kan skrive det man nu synes, ligesom David Gress og Kim “syvtal” Møller? Dokumentation eller viden om det, man skriver om, pfft!

Det står bare i vejen for  evnen til at drage gode, solide politiske konklusioner om, at verden ser sådan ud, som man besluttede sig for, før man begyndte at kigge efter. Kildekritik og historisk stringens er stærkt overvurderet og kan slet ikke sammenlignes med nationalfølelse og troskab mod tidsånden.

JP og ytringsfriheden

Hvor hårdt kæmpede Jyllands-Posten for ytringsfriheden, før den blev ytringsfrihedens forkæmper?

Som forfatter og mangeårig JP-medarbejder Flemming Chr. Nielsen skriver i et åbent brev til Kurt Westergaard, kæmpede den i hvert fald ikke særligt hårdt for Kurt Westergaards ytringsfrihed:

I de år, hvor jeg var din kollega på Jyllands-Posten, kendte jeg dig som en fremragende tegner. Du tegnede de yndigste og dejligste forårspiger, florlette og lige til at kramme, og i ren fryd og forelskelse udstyrede du dem med tre eller fire yppige bryster. Du tegnede præsident Clinton som sexual maniac med stor cigar, og du gengav præsident Bush den Første i kalveknæet attitude og med rygende revolvere på den store prærie, der hedder Jorden.

Men de tegninger gjorde dig sandelig ikke til ytringsfrihedens symbol, for offentligheden fik dem aldrig at se. Du kom slu­køret ud fra chefredaktørens kontor, for selvfølgelig måtte nervøse redaktionssekretærer sikre sig, at den slags nu gik an, og før de blev trykt, skulle dine tegninger derfor en tur rundt om Det Højeste Kontor, hvor du blev kaldt til orden.

Den censur sad vi på dit kontor og morede os over. Og i et par uger holdt du dig til karikaturer af dem, Jyllands-Posten ikke leger med, men så tog Fanden og din utæmmelige fantasi ved dig igen: Du tegnede flere af de piger, Picasso ville have elsket. Og Jyl­lands-Postens foretrukne politikere og statsmænd blev igen udsat for din dæmoniske tuschpen.

Ny akut opstandelse og truende krav om kun at tegne, hvad Jyllands-Posten vil have. Men selvfølgelig kunne censuren svigte, og da kunne vi sidst på aftenen opleve en årvågen redaktionschef styrte ud i trykkerihallen og desperat råbe: ”Stop pressen!” Altid reagerede du med det frække glimt i øjnene, som er liv og åndedræt for en bladtegner af dit format, en anarkist og dissident i det overdimensionerede parcelhus, som er Jyllands-Postens domicil i Viby J. Den mest censurerede tegner i dansk dagspresse.

Ikke alene respekterede Jyllands-Posten som arbejdsgiver ikke Kurt Westergaards ytringsfrihed, den forsøgte endda på et tidspunkt og i strid med alle regler at tvinge Westergaard på “frivillig efterløn”:

Da fik de en friheds­kæmper at se. Du afviste alle krav. Du forlod dit tomme kontor og drog i eksil i bladhusets kælder. Man jager ikke en tegner som dig på porten. Du tegner, til du segner. Og du frydede dig dagligt over, at du havde besat din arbejdsplads.

Dengang burde Dansk Journalistforbund have bespist dig på Prytaneion, for du blev i din kælder, indtil Jyllands-Posten ka­pitulerede og erkendte, at man ikke med loven i hånd kunne beordre dig på efterløn.

Gad vide, om der er nogen ovre på Jyllands-Posten, der stadig ved, hvordan man staver til “hykleri”?

Link: Da Jyllands-Posten regelmæssigt krænkede Kurt Westergaards ytringsfrihed