Fornuftig tale i Jyllands-Posten

Er det virkelig den samme avis, der i 2003 stillede sig bag den “unødvendige og dårligt forberedte” krig mod Irak? I dagens leder læser vi i hvert fald:

[Obama] har ikke den blåøjede tro på, at demokrati med et slag kan ændre verden, som efter Østblokkens sammenbrud prægede de neokonservatives verdenssyn, og som forførte dem til troen på, at forebyggende krige og aggressivt demokrati kunne løse problemerne. USA skal være en rollemodel, og det skal ikke påtvinge andre nationer sine værdier.

Med det udgangspunkt ventes hans tale i Egypten med spænding, for hvem er det, han vil tale til? Den muslimske verden er ikke et entydigt begreb. Den er et puslespil af forskellige værdier – aggressive og fredelige holdninger, tyrannier, undertrykkelse og tolerance. Den er et broget kalejdoskop af religion og politik, og den er hjemsted for fanatikere, som kynisk dræber ytringsfrihed og demokrati. Men først og fremmest er den muslimske verden et massivt flertal af fredelige mennesker, som forkaster ekstremisterne, og som søger respekt. Den er også en verden, der har mange reformvenlige ledere, som ønsker den dialog mellem den muslimske og den vestlige verden, som Obama har stillet dem i udsigt.

Der er ingen hurtig genvej i Mellemøsten.

Fornuftig tale og skarp, moderat analyse – i Jyllands-Posten? Det er sandelig nye tider.

Link: Obamas tale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.